Vill Ågren sänka lönerna?

Av , , 2 kommentarer 13

Finansminister Anders Borg sade på SKL:s kongress att ingångslönerna är för höga i kommunerna. En kommunalare har idag 15685 kronor i ingångslön, knappast en lön att leva på.

Vårt besked är tydligt. Den offentliga sektorn ska inte finansieras med låga kvinnolöner. Men nu är frågan – Umeås oppositionsråd Anders Ågren(m), håller du med Borg att ingångslönerna ska vara lägre för b la kommunals grupper?

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Kongressrapport 3: sista dagen

Av , , 1 kommentar 15

Idag var det sista dagen på kongressen. Diskussionen handlade om vårt parti. Carin Jämtin, nyvald partisekreterare, lovade i sitt tal en större öppenhet. Jämtin vill se över valeredningens arbete över kongressen och titta över nya arbetsformer. Det ser därför lovande ut inför organisationsutredningen och inte så mycket mer behövde sägas av ombuden. Det måste bli slut på flosklerna om att medlemmarna ska vara delaktiga, det är fel – de ska vara medskapande.

Det jag vill tillägga principiellt är att partiorganisationen ändå är beroende av att Socialdemokratin åter agerar reformistiskt för att stärka folkets makt. Om man antar den principen så måste man också betrakta partiorganisationen som ett medel för detta. Därför är det viktigt att fastslå att vårt parti först och främst är en kamporganisation.
Inte en kampanjorganisation utan en kamporganisation.
Det är med dessa ögon vi ska se på oss själva. En bra princip för hur vi ska betrakta vår organisation är att de samhällsproblem och orättvisor vi inte kan organisera bort med politiken ska vi organisera bort med hjälp av partiorganisationen.
Ibland tror jag att vi har glömt bort detta. Vi har allt för länge haft otydliga krav på vår organisation och det vardagliga partiarbetet har haft för låg status. Vi har nöjt oss med att den lokala s-föreningen levererar lite medlemmar för att ta kommunala uppdrag eller bidra i valrörelsen. Detta duger inte och har sänkt statusen både på det lokala partiarbetet och folkrörelsen. Den lokala s-föreningen måste klara av att leverera en samhällsförändring, det kan handla om att ordna skridskoskola eller ta kamp för att ungdomarna har möjlighet att spela innebandy någonstans.
Om vi vill ge medlemmarna ökade möjligheter till påverkan, och det vill vi ju, så är det därför minst lika viktigt att förstärka en kultur i partiet där det är lika viktigt att ordna ett offentligt möte i s-föreningen som att sitta i en kommunal nämnd. Så är det inte alltid idag.
Jag tror alltså inte att det enbart handlar om att hitta nya arbetsformer. Utan jag tror att medlemmarnas möjligheter att kunna påverka i vårt parti går hand i hand med att vi arbetar på att förstärka statusen på det lokala partiarbetet och arbetar samhällsförändrande i s-föreningarna och andra arbetsformer. Men då krävs det också att vi verkligen ser på vår organisation som en kamporganisation för samhällsförändring  och inte som en uppsamlingsplats.
1 kommentar

Kongressrapport 2 – Juholts tal

Av , , 1 kommentar 15

Dag 2 på kongressen har börjat. Idag förbereder sig Västerbottens delegater för att diskutera vår politik. Jag kommer att försöka vidarförmedla de inkomna synpunkterna från umeå arbetarekommuns medlemmar till de i vår delegation som ansvarar för denna diskussion.

Juholt höll för en tag sedan sitt första tal som ny partiordförande. Det var ett starkt tal och en hälsning att nu ska vi ta tag i orättvisorna i samhället. Juholt gick till frontalangrepp mot marknadstänkandet, det måste bli slut med roffarekonomin i samhället. Istället ska vi avskaffa barnfattigdomen,införa bra villkor för personalen i offentlig sektor utifrån ett medborgarperspektiv med mera och använda kulturpolitiken som en hävstång för detta. En stor genomgång av pensionssystemet utlovades. Accepterar inte alliansen bra arbetsmiljö så alla orkar arbeta till pensionen och att alla får god pension efter avslutat arbetsliv, så välkommen till valrörelsen 2014.

Inspelen var många. Spekulationsekonomin ska exempelvis stävjas, "den flygande holländaren i cyberspace" som Juholt kallade banker och finansiella institutioner ska inte vara frikopplade.Privatiseringsvågen som sköljer över oss och gör oss till kund istället för medborgare måste stoppas.

Stämningen är god här på kongressen. Nu fortsätter diskussionerna.

 

1 kommentar
Etiketter: ,

Kongressrapport:: Juholt vald

Av , , 5 kommentarer 15

För 20 minuter sen valde vi Håkan Juholt till ny partiordförande för Socialdemokraterna. Efter stående ovationer lovade Juholt att "I won’t back down" och att nu krävs hårt arbete. Kongressalen kokade här.

Själv har jag också hunnit vara uppe i talarstolen och tala om maktförhållanden och att socialdemokraterna måste återta reformismen. Detta är en start på söndagens debatt om partiorganisationens frmatid. Jag vill att vi ska se på partiorganisationen med reformistiska ögon, då kommer vi betrakta den som en kamporganisation för att uppväga underläget i ekonomiska och mediala resurser och genomföra förbättringar. Och då blir valen om hur vi ska organisera oss enkla att göra.

5 kommentarer
Etiketter:

Partikongress!

Av , , 1 kommentar 13

Klockan 06.00 i morgon bär det av mot Stockholm för att medverka som kongressombud vid extrakongressen. Jag ägnade kvällen åt att diskutera kongressen med medlemmar från socialdemokraterna i Umeå. Många kloka synpunkter och medskick behandlades, det är glädjande att se all den klokskap som finns i Umeå arbetarekommun. Vi får se hur debatten utvecklar sig, ska försöka blogga från kongressförhandlingarna.

1 kommentar

Grön trafikväxling

Av , , 2 kommentarer 13

Umeå behöver bli mer grönt. Vi behöver parker för året om aktiviteter och vi behöver mer grönstruktur och mindre asfalt. Mer grönytor behöver inte alltid handla om tillrättalagda parker utan att också se över om vi har ytor som skulle fungera bättre med levande material än asfalt.

Mitt favoritexempel är Humaniststråket på Ålidhem. Som ett led i att minska smittrafik så smalnades den asfalterade ytan av och gräsmatta anlades längs sidorna. Resultatet blev att gatuutrymmet uppfattades på ett helt annat sätt. Från en karg ganska smutsig och hård yta till en mjuk och välkomnande cykelväg. Grönskan fördjupar skönheten i det offentliga rummet och får människor att må bra.

Denna typ av "grön trafikväxling" måste bli vanligare i vår stad. Fyller våra asfaltsytor alltid den funktion de var tänkt att göra? Umeås utomhusmiljöer ska bli grönare och inbjuda till mer medskapande. Så skapar vi en trygg och inbjudande miljö att bo och leva i.

2 kommentarer
Etiketter: ,

SSU:s valanalys klar

Av , , 1 kommentar 7

SSU har i dagarna levererat sin valanalys och finns att hämta här. Det är en svidande kritik av partiets oförmåga att ta lärdom av valet 2006.

Den röda tråden i valanalysen är att partiet måste sätta en egen dagordning, göra en egen problemformulering och våga tro på den egna politiken. Man påpekar det som socialdemokraternas egen valanalys också belyste, nämligen att partiet måste vara i ständig rörelse. Vi måste fokusera mer på samhällsproblemen och mindre på alliansen.

En klok sammanfattning av vad som gått fel de senaste decennierna. Och samtidigt en uppmaning till arbetarrörelsen att ta fighten igen. Läs den gärna.

1 kommentar
Etiketter: ,

Töntigt Anders Ågren

Av , , 1 kommentar 14

Anders Ågren(m) försöker ta billiga poäng på Lennart Holmlunds upprörda uttalanden om nomineringsprocessen inom socialdemokratin. Jag håller definitivt inte med Lennart Holmlund i hans uttalanden men det är patetiskt att se hur Umeås oppostionsråd beter sig.

Ågren frågar om "man kan lita på vad Holmlund säger" och frågar sig om Holmlund verkligen tycker det är värre i Socialdemokratiska partiet än i Sovjet.

Självklart förstår alla att Holmlunds uttalanden ska ses utifrån en upprördhet. Att Ågren försöker ta någon slags billig poäng på detta och ifrågasätta Holmlunds karaktär är både obehagligt och ett riktigt "cheap shot".

Anders Ågren leder en splittrad allians som väldigt sällan är helt eniga i kommunfullmäktige. Senaste exemplet är centerpartiet som nu i elfte timmen börjar vela om bibliotekssatsningen på kajen. Ågrens oförmåga att hålla ihop alliansen leder till intern borgerlig splittring under varje kommunfullmäktige. Ytterligare besvärande är att Ågren nu mycket beräknande tycker det är okej att ge Holmlund slag under bältet för att miskreditera politiska meningsmotståndare. Det är inte ett ledarskap som inger förtroende.

1 kommentar
Etiketter: ,

Juholt är förslaget

Av , , 2 kommentarer 7

Valberedningen föreslår Håkan Juholt till partiordförande och Carin Jämtin till partisekreterare. Detta är partimedlemmar starkt förankrade i den socialdemokratiska rörelsen. Nu gäller att partiet tar till sig rekommendationerna i kriskommissionens rapport och tittar över politik och organisationsutveckling.

Till detta ska även en ny partiledning väljas. Önskvärda namn i framskjutande positioner är absolut Lena Sommestad men även Sven-Erik Österberg och Tomas Eneroth bland många duktiga.

2 kommentarer
Etiketter: ,
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se