Cykling på Ersboda

Av , , Bli först att kommentera 6
Boende på Ersboda har under en längre tid med rätta påpekat brister på cykelvägarna. Socialdemokraterna på Ersboda har därför drivit frågan om en upprustning av cykelvägnätet. Tekniska nämnden har i kommunens budget för 2012 fått 15 miljoner extra under fyra år för underhåll av cykelvägar. Socialdemokraterna i nämnden är tydliga med prioriteringen, Ersboda ska åtgärdas först och få en god standard. Vi kommer 2012 att åtgärda alla trafikfarliga sprickor och året efter lägga ett slitlager för att skapa ett jämnt underlag. Det är dags för säker cykling även om man bor på Ersboda.
  
Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande tekniska nämnden
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Överklagan återtagen

Av , , 2 kommentarer 11

Tekniska nämnden valde idag att dra tillbaka den överklagan som lämnats in till länsstyrelsen om detaljplanen för Odin 11(inbyggnad av arkaderna vid Renmarkstorget).

Bakgrunden är att tekniska nämndens ordförande Lasse jacobson(v) utan stöd i delegationsordningen överklagade byggnadsnämndens godkännande av detaljplanen för  Odin 11. Därför behövde tekniska nämnden behandla ärendet  vid dagens sammanträde.

Västerbottens kuriren har i sin rapportering talat om "politisk strid" och "unik politisk strid" då det aldrig hänt förut att en av kommunens nämnder överklagat ett ärende i en annan nämnd. Men det var ett lugnt och bra samtalsklimat vid nämndssammanträdet och ärendet lades till först på agendan och avklarades snabbt. Ordförande redogjorde för sina skäl och därefter följde en diskussion.

Från Socialdemokraternas sida röstade vi för att överklagan omedelbart skulle dras tillbaka och fick stöd av detta av allianspartierna. Därmed fanns en bred majoritet för att återta överklagan. Det var ett klokt beslut, där våra skäl för beslut bygger på den politik och sakskäl våra respektive partier drev i byggnadsnämnden.

Andreas lundgren(s)
2:e vice ordförande tekniska nämnden

2 kommentarer
Etiketter:

Överklagan Renmarkstorget

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag sammanträder tekniska nämnden. Den överklagan som lämnats in ang inbyggnad av arkaderna på Renmarkstorget kommer att behandlas under mötet.

Överklagan är också gjord av nämndens ordförande utan att den rätten finns inskriven i delegationsordningen. Jag och nämndens ordförande är överens om att frågan ska tas upp på dagens möte för att detta ska kunna hanteras korrekt.

Från Socialdemokraternas sida kommer vi att rösta för att överklagan omedelbart dras tillbaka. Arkaderna ligger för det första på fastighetsmark och ägs inte av kommunen. Detta är en vanlig missuppfattning, men det är faktiskt inte kommunens mark vi talar om. För det andra så är inte Tekniska nämnden sakägare om detta skulle varit aktuellt. Nämnden har ett driftsansvar men hanterar inte markägarfrågor enligt fastställt reglemente.

Det är därför självklart att överklagan inte ska göras av tekniska nämnden.

Andreas lundgren(s)
2:e vice ordförande tekniska nämnden

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ersbodas cykelvägar

Av , , Bli först att kommentera 7

Socialdemokraterna har i kommunens budget för 2012 avsatt 15 miljoner till upprustning av cykelvägnätet. Vi gick till val på detta och kommer att under 2012-2015 systematiskt beta av områden där problemen och behoven av upprustning är som störst. Nu på torsdag tar tekniska nämnden ställning till prioriteringsordning.

Först ut blir Ersboda. enligt förslaget. Det är enligt vårt krav och något som Ersboda socialdemokratiska förening arbetat hårt med att få gehör för. Många Ersbodabor har påpekat problemen med stora sprickbildningar efter tjälen gått ur marken. TIll stor del handlar detta om att underbyggnaden av gatorna var för dålig när de byggdes på 1970 och 80-talen vilket gör skadorna större.

Bedömningen är att Ersboda ska klara att rustas upp under 2012. Därefter följer i förslaget övriga områden i Umeå där problemen är stora.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Erkänn Palestina!

Av , , 1 kommentar 9

President Abbas har tydliggjort sin inställning att under nästa vecka lämna in en resolution till FN om erkännande av Palestina. Abbas konstaterar att förhandlingsvägen till Israel är stängd.

Det enda sättet att få slut på denna konflikt är att världssamfundet gör allvar av sin hållning att en tvåstatslösning byggd på 1967-årsgränser är vad som ska gälla. I skuggan av våldet är det palestinska folkets situation mycket svår. Den bosättningspolitik som Israel fortsätter använda sig av måste upphöra.

Jag förutsätter att Sverige följer över 120 andra länders exempel och erkänner Palestina som en egen stat och stödjer medlemsskap i FN. Det är en skam om inte den svenska regeringen går oppositionen till mötes. Alla folks frihet, hela världens fred.

1 kommentar
Etiketter:

Dyngkåt

Av , , Bli först att kommentera 10

…och hur helig som helst.. Vill passa på att tipsa om två måste-program att se för den samhällsintresserade. Mia Skäringers föreställning Dyngkåt och hur helig som helst är en träffsäker skildring av vår nutid och en uppgörelse med allt må-bra skimmer som lägger en slöja över våra ögon om hur verkligheten ser ut och tränger ut vad som är viktigt i livet.

En  intressant dokumentär på svt-play som också ni bör se är Fotbollens sista proletärer om arbetarlaget IFK Göteborg som vann UEFA-cupen 1982 och 1987. De glada amatörerna chockade proffslagen i Europa och politiken fanns alltid i bakgrunden. "Röde" Ruben Svensson berättar från sin arbetsplats på ett fritids om tiden i Änglarna och hur han aldrig kommer tappa sina värderingar. En värmande dokumentär om laget och politiken och en viktig tid i Sveriges historia.

Bli först att kommentera
Etiketter:

EMU fungerar inte

Av , , Bli först att kommentera 5

Agenda hade ett spännande inslag igår. Nu har till och med finansminister Anders Borg(m) förklarat sig glad att stå utanför EMU. Kan den faktiska segern för nej-sidan i EMU-omröstningen 2003 bli mycket större?

Vi som deltog på nej-sidan minns mycket väl alla slaskargument och strid ström av pengar ja-sidan använde sig av. Det var mazariner med "ja till euron" på glasyren och flyers, vimplar och hela städer fullkomligen dränkta i affischer. Argumenten för euron gick oftast ut på att Sveriges företag skulle gynnas av en stabil valuta och att det var enklare om man slapp växla pengar.

Nej-sidan hade ett argument som krisen och Greklands kollaps visat vara helt giltigt; nämligen att ett exportberoendeland som Sverige inte gynnas av att vara låst till euron.Eurozonen är inte ett sk "optimalt valutaområde" vilket gör att ländernas sysselsättning kommer att drabbas.

Det visade sig att vi fick rätt och det är bra om de på ja-sidan tänker om. Nu gäller det att den socialdemokratiska partiledningen också förstår att hantera detta rätt. Håkan Juholt har sagt att en ny EMU-omröstning inte är aktuell före 2018. Det socialdemokratiska partiet bör på sin nästa kongress ta en tydlig ställning mot EMU, eller åtminstone sätta upp ett antal grundkrav baserade på tidigare erfarenheter för att ens gå med på en kommande folkomröstning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ungdomsjobb!!!

Av , , 1 kommentar 10

Idag finns Socialdemokraterna i Umeå utanför ett tiotal köpcentrum i Umeå. Vi berättar mer om vår satsning på ungdomsjobb som vi gör i kommunen. Nu i september börjar satsningen för att få 200 ungdomar i jobb under oktober 2011 till maj 2012. Vi satsar totalt 80 miljoner kronor från kommunens sida.

Statens ansvar för att se till att ungdomar har arbete och utbildning har inte fullgjorts. Regeringen måste se till att utvecklingen vänds men den politik som hitills förts har inte gett resultat, det kan alla hålla med om. 70% av arbetsmarknadsutbildningarna har skurits ned, komvuxplatserna avrustats, 97% av arbetspraktikplatserna är borta och kvar står ungdomarna utan jobb. Och utan a-kassa för den delen, då det blivit för dyrt att gå med.

Att förlita sig på marknaden som universallösning har inte fungerat. Bara det faktum att man enligt reglerna måste vänta 3 månader(det sk aktivitetsförbudet) innan åtgärds sätts in av arbetsförmedlingen till en arbetslös är ett stort problem. Självklart ska åtgärder sättas in från dag 1 utifrån varje persons individuella behov.

1 kommentar
Etiketter:

Hyckleripolitik

Av , , Bli först att kommentera 9

Jaha så har då beskedet kommit från budgetförhandlingarna; ingen sänkt skatt för pensionärer. Det kunde vem som helst ursäkta uttrycket, räknat ut med arslet. Den 24 augusti skrev jag så här på bloggen:

Moderaterna får inte igenom jobbskatteavdrag nummer 5 i riksdagen. Nu lanserar man sänkning av restaurangmomsen. Kristdemokraterna vill istället prioritera sänkt skatt för pensionärerna. Vi vet alla hur det slutar. Moderaterna kör över samarbetspartierna och Kd får nöja sig med en mindre minskning alternativt löften om framtida satsningar för att rädda ansiktet. Precis som kring bensinskatten, vårdnadsbidraget osv. Det enda vi kan vara säkra på att regeringen fortsätter sänka skatterna. En toast skagen ska hellre bli 5 kronor billigare på krogen än 10 000 nya lärare i klassrummet. Sänkt skatt är regeringens enda verksamhetsidé och det leder ingenstans.

Regeringens förhandlingar är så oerhört förutsägningsbara. Nu aviserar man för att Kd ska få någonting en sänkning av skatten för penisonärer under 2013 eller 2014. Detta lagom till valrörelsen för att via populism vinna nästa val.

Men det kan vara bra att göra en återblick och återminna sig varför pensionärer ens har högre skatt än löntagare. Jo den orättvisan har regeringen Reinfeldt själv skapat genom att sänka skatten för löntagarna och sedan benhårt vägrat sänka den för pensionärer. "Det ska löna sig att arbeta!" upprepade alliansen som ett mantra och lovade att arbetslösheten skulle sjunka och jobben komma. Det lät så smart.

Men inga jobb kom, tvärtom. När arbetsmarknadspolitiken nedrustades och lämnades över till marknaden, de offentliga investeringarna byttes mot skattesänkningar som främst gynnade de rika och ungdomarna sattes att skriva CV istället för att få utbildning så började det halta i det svenska samhället. Och samtidigt stod en mycket stor grupp pensionärer och var helt rättmätigt fly förbannade över att de skulle stå och betala mer än alla andra.

Nu ska så skatten för pensionärer sänkas. Regeringens hyckleri är därmed totalt. Den gamla retoriken "det ska löna sig att arbeta" gäller inte längre. Kristdemokraterna kanske förväntar sig en klapp på ryggen för detta. Men man bör komma ihåg att KD var med och skapade denna orättvisa till att börja med. Hyckleripolitik är vad det är.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Unga ska ha jobb!

Av , , Bli först att kommentera 18

Nu startar Socialdemokraterna i Umeå höstkampanjen ”Unga i Jobb”. Det är med stor oro vi följt hur ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. De unga får betala för en dålig arbetsmarknadspolitik och det kommer att påverka Sverige mycket negativt framöver. Regeringen har övergett en hel generation, arbetsplatserna kan i skydd av ointresserade politiker fortsätta att försämra arbetsvillkoren.

Vi har därför sett till att vi inom Umeå kommun gör vårt och satsar nu 80 miljoner som enbart ska gå till att skapa jobb åt ungdomar. Arbetslöshet bekämpas bäst med en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i välfärd och företagande.

Ni kommer att möta oss socialdemokrater i Umeå ute på köpcentra och via dörrknackning under september och oktober då vi presenterar våra satsningar. Unga ska ha jobb.

Bli först att kommentera
Etiketter:
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se