Trafikregler!

Av , , Bli först att kommentera 6

Få saker väcker både så mycket känslor och förvirring som trafikregler för cyklister och fotgängare. Följande gäller(från Transportstyrelsens hemsida):

Vad gäller för fotgängare?

Du som promenerar är gående. Men också andra trafikanter betraktas som gående, till exempel de som åker spark, rullskidor och rullskridskor. Trafikreglerna gäller för alla trafikanter.

 • Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana, gångväg eller gång- och cykelväg. Lokalt kan det finnas föreskrifter om detta och de är då utmärkta med vägmärken.
 • Använd gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon sådan, används cykelbanan eller körbanan.
 • om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen eller körbanan.
 • Om du åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart, ska du färdas på höger sida om det är lämpligare.
 • När du ska gå ut på ett övergångsställe, ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.
 • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det
 • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Fordonsföraren ska alltså släppa fram gående. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Även den som leder en cykel räknas som gående
 • Tänk på att fordonsförare däremot inte har någon väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe. 

Vad gäller för cyklister?

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. Om du däremot leder din cykel över vägen, räknas du som gående och då har alla fordonsförare väjningsplikt mot dig.

 • När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du får köra vidare bara om det kan ske utan fara eller hinder. 
 • På vissa ställen finns så kallade cykelöverfarter. Dessa är markerade med vita kvadrater i vägbanan. Här måste du som cyklist vara försiktig och bara korsa vägen om det kan ske utan fara. Väjningsplikten gäller inte strikt, men du bör aldrig cykla rakt ut över en väg.
 • Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den räknas du som gående och då gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. 
 • När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående. 
 • Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.
 • Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelöverfarter.
 • Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad cykelöverfart.

Bilister och cykelöverfarter

Läs mer här.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Nedskräpningen minskar

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeå är bland de kommuner som har minst skräp i vårt offentliga rum. Den skräpmätning som gjorts på 193 punkter i Umeå enligt Håll Sverige Rents modell visar på ett snitt på 2.49 skräp/m2 mot strax över 6 skräp/m2 som är genomsnitt i landet. Den slutliga rapporten från Håll Sverige Rent släpps i november men så här långt är Umeås resultat i topp.

Tekniska nämndens bild är att nya arbetssätt i kombination med att umeborna tar mer ansvar bidragit till det goda resultatet. Skräpplockardagar, mer riktad renhållning vid evenemang, ny renhållningsutrustning, torgvärdar mm har bidragit. I centrumfyrkanten gör miljögruppen ett viktigt jobb med att få bort skräp. Runt Apberget såg det bättre ut i år men även ut mot stadsdelarna är också "känslan" att det är mindre nedskräpning.

Hur fortsätta? Ja en del vi bör förstärka med är papperskorgar i busskurerna. En annan viktig del är att umeborna är mer medskapande i det offentliga rummet så vi känner att vi äger våra gemensamma ytor tillsammans.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf tekniska nämnden

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Attacken mot Juholt

Av , , 3 kommentarer 15

Verkställande utskottet ställer sig bakom att Håkan Juholt fortsätter. Polisens förundersökning läggs samtidigt ned. Allt detta var väntat efter att det visat sig att hela anklagelsen mot Juholt bygger på helt felaktiga uppgifter. Medan Aftonbladet satte igång ett drev kunde bloggare och andra efter hand konstatera att detta inte stämde.

Juholt hade, visade det sig, nämligen fyllt i riksdagens blankett  till punkt och pricka. Samtidigt krävde inte riksdagens förvaltning tillbaka några pengar då det helt enkelt inte fanns några formella fel som begåtts(!) enligt förvaltningen själva.

När jag förstod hur bisarr hela situationen var kände jag mig trygg att redan för två dagar sedan gå ut och uttala mitt fulla förtroende för partiordföranden. Det var jag nog bland de första av landets socialdemokrater att göra. Visst, Juholt har fått mer ersättning än han hade rätt till och det ska rättas till. Men det har ju inte gjorts medvetet för fem öre. Detta drev har verkligen kokat soppa på en spik och smaken blev därefter.

Vi skulle kunna sätta punkt för historien nu om det inte vore för en mycket obehaglig omständighet. Under detta veckolånga drev har media konsekvent hänvisat till "anonyma s-källor" som kommit med påstående efter påstående om Juholts tvivelaktiga agerande och att han ljugit. Dessa källor har visat sig komma med ett batteri av felaktiga uppgifter.

En del socialdemokrater var dessutom snabbt ute och ifrågasatte Juholts ledarstil. En känd riksdagsledamot fick plötsligt för sig att det vore en bra idé att berätta om andra interna partidiskussioner i media. Bara så där och återigen med sedvanligt dålig timing.

Man kan också fråga sig hur det kommer sig att media får internt arbetsmaterial tillskickats sig kring budgeten. Ett faktum som renderade oro och frågasättande av Juholt veckan innan drevet kring bostadsersättningen startade. Visst kan det vara en slump att allt detta inträffar. Men å andra sidan kan man som Daniel Suhonen fundera över vem som styr drevet egentligen?

3 kommentarer
Etiketter:

Fullt stöd till Juholt

Av , , 11 kommentarer 12

Det vi nu ser är en väldigt otäck och välregisserad attack på Håkan Juholt.

Låt oss konstatera en sak. Om Håkan Juholt accepterar att bli partiledare för socialdemokraterna och utstå minutiös mediabevakning dygnet runt SAMTIDIGT som karln ägnar sig åt medvetet bedrägeri så vore han dum i huvudet.

Att media i detta vill sänka Socialdemokraterna och Håkan Juholt är helt uppenbart. Först interna läckor och kampanj kring budgeten. Sedan denna anstormning. Detta är en försmak av vad som väntar ju närmare vi kommer valet. Personer som aldrig blivit uppringda citeras i media, rubriker sätts som inte relaterar till korrekt information för att svärta ned, orelevanta fakta lanseras, citat sätts för att fortsätta misskreditera. Och samtidigt; en regering som kommer undan varje granskning. Det är rent skamligt hur perverterat media skiljer på vem som granskas. Varför berättas inte om Anders Borgs nyttjande av svart arbetskraft och hur Fredrik Reinfeldt betalar skitlöner till barnflickor?

Har fel begåtts ska varenda krona betalas tillbaka. Men detta är oavsett en utstuderad mediakampanj som uppenbarligen backas av ett antal personer internt i partiet som tycker det är skoj att ge offentliga nollstick till Håkan Juholt. Kanske de till och med orkestrerar dyngspridningen med tanke på att internt arbetsmaterial hamnar i media?

Vid Umeå arbetarekommuns representantskap i måndags väcktes skarp kritik mot de läckor och andra som sprider dynga till media. Att en riksdagsledamot, Maryam Yazdanfar, har det dåliga omdömet att sprida interna diskussioner i riksdagsgruppen i media tyder dessutom på att åtminstone en ledamot borde lämna sitt uppdrag om hon hade någon skam i kroppen. Vi vill ägna oss åt politik och slippa tjafs och ryktesspridning som skadar partiet.

Av det jag sett hitills så har mitt förtroende för Håkan Juholt snarare stärkts av de senaste dagarnas blåsväder. Jag tror på Juholt i detta. Skulle det visa sig att jag har fel skall jag gladeligen krypa till korset, men av vad jag vet hittills är chansen liten. Att detta är en välregisserad mediakampanj tänker jag däremot aldrig backa om.

Uppdaterad 2010-10-13: Aftonbladet backar nu om att Juholt gjort något formellt fel.

11 kommentarer
Etiketter:

Sexism i offentliga rummet

Av , , Bli först att kommentera 7

1993 lanserade H&M underklädeskampanjen med Anna Nicole Smith. Busskurer och affischtavlor överfylldes med Smith i utmanade poser och genomslaget blev stort. 20 år sedan ser de etiska reglerna för reklambranschen annorlunda ut. Inget reklamföretag vill idag sammanknippas med sexistisk reklam och man kan väl säga att någon ny Anna Nicole Smith kampanj inte är aktuell.

Men var går gränsen? Är sexistisk reklam enbart när det är naket eller hur ska man se på anspelningar, blickar, poser. Det man kan konstatera är att kraven från medborgarna ser annorlunda ut idag för 20 år sedan då H&M:s kampanj var okej. Och om 20 år kommer medborgarnas attityder förändrats ytterligare. Reklam i det offentliga rummet blir allt vanligare och avtalsperioderna är relativt långa. Det är därför viktigt att offentlig plats som upplåts till reklam innehåller strikta regler och att politiker som ansvariga medborgarföreträdare ser till att nolltolerans gäller mot sexism. Det får inte finnas någon som helst osäkerhet om att vårt offentliga rum är fritt från sexistiska inslag.

Andreas Lundgren
2:e vice ordförande(s)
tekniska nämnden

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se