Trygga skolgårdar

Av , , 1 kommentar 7

Västerbottens kuriren har under ett par dagar skrivit om trafikmiljön vid Umeås skolgårdar.

Från socialdemokraternas sida välkomnar vi synpunkter på hur vår offentliga miljö ska bli bättre. Problem kring många skolgårdar är kända sedan tidigare och många åtgärder har vidtagits. I år 2012 bygger vi exempelvis om gång- och cykelvägar i anslutning till Storsjöskolan, Grisbackaskolan, Mariebergsskolan och Ålidhemsskolan. Vi jobbar också med att sprida kunskap om trafiksäkerhet till alla skolbarn, vi har sänkt hastigheterna för biltrafiken generellt i hela staden..

Snöröjningen får ofta kritik och att elever tvingas gå i vägbanan. För oss socialdemokrater är det viktigt att man har trygga skolvägar och har därför lagt in barnens situation i trafikmiljön som ett särskilt mål för tekniska nämndens verksamhet. Det kan finnas trottarer nära skolor som inte snöröjs men det ska alltid finnas trygga gc-vägar som alternativ vid varje skola. Det är oerhört viktigt och en del i att främja gång och cykeltrafik. 

Samtidigt ska man komma ihåg att alla problem inte kan byggas bort.  När rektorer i Västerbotten 2011 tillfrågades av Försäkringsbolaget IF om problem vid skolgårdarna svarade många att det är föräldrarna själva som skapar problemen med bilskjutsande. Självklart kan inte alla ställa bilen men alla föräldrar måste fråga sig om man måste ta bilen till skolgårdarna.

Likväl är det alltid bra när skolorna själva tar initiativ för att hålla ordning på morgon och eftermiddag när hämtning ska göras. Ett bra sätt för skolor att arbeta med opinionsarbete är att kontakt Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande(NTF). De kan bistå med mätningar, opinionsbildning och deltagande vid föräldramöten. Kommunen har själva tillsammans med NTF beslutat om ett projekt för trafiksäkerhet där alla elever i årskurs 4 ska få utbildning om trafiksäkerhet och cykelsäkerhet. Det är i den åldern man når en brytpunkt där fler är mogna att kunna cykla till skolan.

1 kommentar

Meningslöst utspel

Av , , Bli först att kommentera 7

Folkpartiet går ut och vill begränsa riskkapitalbolag inom skolsektorn genom att lagstifta om långsiktigt ägande. Ett bra förslag men ett tämligen meningslöst utspel då övriga partier i regeringen inte är intresserad av detta. Annie Lööf(c) anser till och med att det behövs fler riskkapitalbolag inom välfärdssektorn. Övriga partier talar om att man ska se till kvalitet.

Men vem tror på fullt allvar att skolinspektionen någonsin kommer erhålla de massiva resurser av regeringen som krävs för att bevaka kvaliteten? Skolministern Jan Björklund, tror ju inte ens själv på den lösningen!

Socialdemokraterna har föreslagit att kommunerna ska få mer inflytande över utvecklingen. Vi anser att kommunerna själva ska få bestämma om man vill upphandla av vinstdrivande företag eller av icke-vinstdrivande aktörer. Det är en sund inställning och som regeringen bör ansluta sig till. Regeringen bör släppa de ideologiska skygglapparna och se till det bästa för våra barn och ungdomar.

 

Bli först att kommentera

Tv4 begår brott?

Av , , 2 kommentarer 9

Kvällens 22-sändning av tv4-nyheterna innehöll nog om det är som det verkade, det grövsta journalistiska övertramp jag skådat.

Tv4:s nyhetsteam hade i kontakt med ett antal skoteråkare begett sig ut till den översnöade bil som en man enligt nyhetsuppgifter sovit i under ett antal månader utanför Umeå.

Inslaget visar hur skoteråkarna och TV4-teamet öppnar upp dörren till bilen och filmar runt inuti. Därefter kommenteras att där fanns proviant och att det väcker frågor om mannen enbart överlevt på snö i två månader.

Man tror inte det är sant. Som tv-tittare tvingas jag alltså se på hur tv4 och skoteråkarna begår ett förmodat brott inför hela svenska folket. Sen när blev det okej att bryta sig in i andras egendom och filma fritt?  Hurvida man också rotade runt går inte att förtälja av inslaget men detta är illa nog att man använder sig av sådana här arbetsmetoder.

Det är bara hoppas att det finns en förklaring till detta.

2 kommentarer

Miljöbilpool och resor

Av , , Bli först att kommentera 4

Tekniska nämnden diskuterade vid gårdagens sammanträde utveckling av miljöbilpoolen i kommunen. Runt 2006 togs ett uppdrag av kommunfullmäktige av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att utreda och införa miljöbilspool. Så gjordes också via en upphandling med Sunfleet med tekniska nämnden som ansvarigt politiskt organ.

När vi nu ett par år senare tittar på detta så kan man konstatera att efterlevnaden varit för dålig i vissa verksamheter medan andra arbetar på bra. Fortfarande betalas cirka 3,5 miljoner ut i reseersättning till anställda som kör egen bil i kommunens tjänst. Det är naturligtvis inte godkänt och såväl tekniska nämnden som Personalutskottet(som ansvarar för resepolicyn för kommunens anställda) vill ta krafttag för ett hållbart resande sker av kommunens anställda.

Som ansvarig nämnd för miljöbilpoolen vill vi fasa ut flexifuel och dieselbilarna i miljöbilpoolen och ersätta dem med elbilar, elhybrider och biogasbilar. Umeå kommun ska självfallet hänga med i utvecklingen av nya fordon med mindre utsläpp.

Men än viktigare än att försöka välja ut rätt sort av fordon är att få bort de resor med egen bil som görs av kommunens anställda. Här kan miljöbilpoolen spela en viktig roll och vi socialdemokrater vill att den ska nyttjas i större omfattning. Socialdemokraterna med biträdande av Vänsterpartiet yrkade därför  på en skärpning av formuleringarna vilket en enig teknisk nämnd ställde sig bakom. Det är en styrka och nu ska vi följa upp detta noga.

Bli först att kommentera

Fiffel med siffror

Av , , Bli först att kommentera 11

Gårdagens Agenda granskade igår diskussionen om arbetslöshetssiffrorna. Regeringen hävdar ofta att fler fått arbete medan oppositionen säger att arbetslösheten fortsätter ligga på en hög nivå. Vad är det som gäller?

Vi har idag 350 000 arbetslösa dvs 7.1% varav 125 000 är unga mellan 15-24 år. Regeringen har rätt när man säger att fler är i arbete i dag än 2006. Antalet sysselsatta var september 2006 4460200 medan siffran i december 2011 var 4660900, det vill säga en skillnad på cirka 200 000 personer.

Men det man inte berättat är att befolkningen ökat ännu mer! Sett i det perspektivet har sysselsättningsgraden, vilket är det internationellt vedertagna måttet minskat från 66.1% till 65.8%. Färre arbetar alltså för fler i Sverige idag än tidigare.

Det här kan ju tyckas som en marginell skillnad men då ska man tänka in vad den borgerliga regeringens politik har kostat. Man har sänkt skatter med 100 miljarder, ökat klyftorna och sålt ut statliga bolag. Välfärdssektorn har öppnats upp för privatiseringar, komvuxplatser och arbetsmiljöarbetet skurits ned.

Det är ett slöseri som måste upphöra. Politiken har inte gett avsedd effekt och nu måste regeringen agera. Sverige behöver i stället kraftsamla resurserna och satsa mer på forskning och utbildning.

Bli först att kommentera

Pension vid 75

Av , , 2 kommentarer 9

I fredags anordnades en politisk manifestation under parollen "Vi vill inte jobba till 75 – men gärna arbete idag" med anledning av statsminister Fredrik Reinfelts uttalanden.

Alejandro Caviedes från kommunal frågade från om talarstolen om kommunalarbetarna verkligen ska vara äldre än de man ger omsorg till? Och vore det inte bättre att kommunalarbetarna ges möjlighet att orka jobba till 65 år först och främst?

Det är ett viktigt konstaterande som sätter fokus på vad den här debatten ska handla om. Flera högljudda debattörrer har gått till motattack mot de som kritiserat statsministern med att man inte förstått vad Reinfelt menade. Men det är ett felaktigt konstaterande som bidragit till att debatten helt kommit av sig.

Det är ingen av oss som är kritiska som missförstått att statsministern ser en hotbild mot välfärden om vi lever allt längre med oförändrad pensionsålder. Vi förstår det mycket väl men vi vänder oss mot statsministerns verklighetsbeskrivning.

"Byt jobb" var Fredrik Reinfelts enda svar till tv-reportern som frågade hur människor slitna av tunga jobb ska kunna jobba till 75 år. "Byt jobb" är helt enkelt ett förnedrande svar på berättigade frågor om skicket på dagens arbetsliv.

I själva verket är det statsministern som bör försöka förstå sina kritiker och se till att människor i det här landet först och främst har ett arbete att gå till. Ett arbete med en lön att leva på och som inte sliter ut dig och kastar dig på sophögen när du blir sjuk.

Diskussionen om pensionsåldern kan och ska inte frånkopplas arbetslivets villkor. Sveriges statsminister bör sopa framför egen port innan han ber svenska folket om att arbeta mer. Fredrik Reinfelt kan börja med att svara på:

- Regeringen har undandragit välfärden skatteinkomster på miljarder och åter miljarder kronor. Är det verkligen en trovärdig utgångspunkt att först undandra välfärden skatteunderlag och sedan ropa på höjd pensionsålder för att rädda välfärden?

- Regeringen har slagit sönder den samlade arbetsmiljöforskningen och skurit ned resurserna till arbetsmiljöverket. Antalet inspektioner och arbetsplatsbesök har minskat och arbetslivsinstitutet är nedlagt. Vad tänker regeringen göra åt arbetsmiljö och otrygga arbetsvillkor?

- Regeringen har skurit ned komvux och arbetsmarknadsutbildningar sedan sitt tillträde 2006 för att under krisen försöka lappa och laga alldeles för sent och för lite. Samtidigt vill inte regeringen att de som går yrkesprogram på gymnasiet ska ges behörighet till högskola. På vilket sätt underlättar detta för människor till omställning och "byta jobb"?

- Regeringen har beslutat att blir du sjuk kastas du ut från din anställning efter 180 dagar. På vilket sätt gynnar det äldre att arbeta Fredrik Reinfelt när man mister sin anställning pga sjukdom?

- Regeringen har höjt egenavgiften till a-kassan och framtvingat massavhopp från försäkringen. 1,5 miljoner svenskar saknar idag en omställningsförsäkring mellan arbete. Idag får du dessutom arbeta till 67 men sjukförsäkring och a-kassa upphör vid 65. Hur ska man orka arbeta vidare Fredrik Reinfelt när socialförsäkringarna inte är anpassade för det?

- Idag är 7.1% dvs 350 000 personer arbetslösa varav 125 000 i åldern 15-24 år. Av de årskullar på 110 000 som går ut ur gymnasiet så går 13000 direkt ut i arbetslöshet. Vore det inte bättre att få de arbetslösa i arbete och ökar antalet arbetade timmar innan vi diskuterar en fiktiv pensionsålder?

Fredrik Reinfelt har med andra ord en del att svara upp till. Tills statsministern väljer att göra det har alla vi kritiska röster all rätt i världen att avfärda uttalandet som rent trams.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Slavkraft!!!

Av , , 2 kommentarer 12

Höll på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag ser Folkpartiets förslag om ungdomslöner i Umeå kommun.

Man kan stilla fundera om Folkpartiet ens har en aning om lägstalönerna för kommunalarbetare. Ska man nu jobba till 12000 i lön som Folkpartiet vill så blir det inte mycket kvar i plånboken. Vilken frihet skapar det?

Självklart ska alla anställda i Umeå kommun ha rätt till kollektivavtalsenliga löner. Vår linje har istället varit att avsätta 80 miljoner till ungdomsjobb med avtalsenliga löner. Alliansen i Umeå ville inte satsa så mycket och nu förstår vi varför. Jobben ska tydligen enligt åtminstone Folkpartiet lösas genom att utnyttja kommunens ungdomar som slavkraft. Detta förslag hör hemma i papperskorgen.

2 kommentarer

Stänga storgatan?

Av , , Bli först att kommentera 13

Ser på Västerbottensnytt att Vänsterpartiet i Umeå vill stänga Storgatan för biltrafik. Det är mycket märkligt. Storgatan är en pulsåder för trafiken i öst-västlig riktning och ett kommunicerande kärl med Strandgatan. När framkomligheten på strandgatan minskar med kulturväven så blir det viktigt att kunna sila trafik på fler gator.

Det är inte många år sedan kommunen och fastighetsägarna längs Storgatan enades om utformningen. Gatan gjordes mer attraktiv för oskyddade trafikanter samtidigt som besöksparkeringar anlades. Faktum är att Storgatan inte ens är färdigbyggd den sista delen fram till Östra kyrkogatan ännu. Men detta ligger i investeringsplan.

Kommunfullmäktige har vidare nyligen antagit en ny fördjupad översiktsplan för centrala Umeå. Det skedde i enighet och beskriver hur trafiken ska se ut i centrala Umeå framöver med Storgatan som en viktig sk stadsgata. Kommunfullmäktige har därefter under hösten antagit flera detaljplaner för bland annat höghushotell och hur trafiken ska se ut i centrala stan. I det här läget stänga anslutningsvägar för dessa etableringar och centrum för besökstrafik är inte aktuellt även om vi ska fortsätta bygga en stad där oskyddade trafikanter prioriteras i ökad grad i gatuutrymmet.

Andreas Lundgren
2:e vice ordf (s), tekniska nämnden

Bli först att kommentera
Etiketter:
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se