Cykelplanerare

Av , , Bli först att kommentera 10

Har just haft en mycket märklig debatt på kommunfullmäktige. Miljöpartiet hade yrkat på bifall till att införa en digital cykelplanerare som den som införts i Stockholm stad. Det är en webbaserad teknisk lösning där du kan planera din cykelresa och som visar den genaste vägen och cykelpumpar mm efter vägen.

 En klok idé som redan arbetas med i tekniska nämnden och vid behandlingen av motionen i nämnden så enades därför nämnden om ett besvarande-yrkande. Det vill säga vi anser att detta är bra men det är redan på gång

Hanteringen skedde alltså i enlighet med den praxis som finns kring hantering av motioner. I kommunstyrelsen ställde sig samtliga partier(utom mp som inte var närbvarande) för ett besvarande.

Vid hantering i dagens kommunfullmäktige händer så det märkliga att flertalelet partier som yrkat på ett besvarande ändrade sig och yrkade på bifall. Argumenten varierade men kärnan var att man trodde kostnaden skulle bli liten och slutade om ett enande om återremiss för att utreda kostnaden för detta. 

Från vår sida ser vi positivt på att införa en cykelplanerare och är också överens med Miljöpartiets representant i nämnden om detta. Vi kommer att genomföra detta men ett besvarande låser inte nämnden i den exakta utformningen.

Dessutom är det så att inför vi en cykelplanerare av Stockholms stads modell och märker att detta inte fungerar så kan inte nämnden behöva gå till kommunfullmäktige för att ta ett nytt beslut. Vi behöver naturligtvis handlingsutrymme för att korrigera och ta omtag om det inte blir som vi tänkt eller intresset visar sig vara litet. Inriktningen är dock glasklar, medskapande är centralt för oss och människor ska på ett lätt sätt kunna få fram information.

Applikationer i smartphonen och webbbaserade lösningar måste vi satsa hårt på. Du ska som medborgare i Umeå på ett lätt sätt kunna dels hämta information men också ge synpunkter på det offentliga rummets utformning. Förutom att det ökar demokratin så förstärker det bilden av Umeå som en innovativ och nytänkande stad.

Socialdemokraterna prioriterar också cykelfrågorna i övrigt hårt i kommunen och arbetar för att uppbringa stor politisk enighet i tekniska nämnden. Vi har nu i maj tillsammans med Vänsterpartiet tagit beslut om ett cykelforum som ska samla organisationer och opinionsbildare för att skapa ett tryck. Vi har dessutom tillskjutit 15 miljoner extra till omläggning av gc-nätet, vi bygger bort korsningspunkter och prioriterar gc-vägarna när pengarna till beläggningsunderhåll ska prioriteras.

Uppföljningen av kommunens cykeltrafikprogram visar att arbetet går framåt. Cykelplanerare och andra tekniska lösningar kommer att förstärka detta.

Bli först att kommentera

Gatukonst

Av , , 1 kommentar 5

Idag skriver Västerbottens kuriren om Socialdemokraternas ambition att förstärka gatukonsten i det offentliga rummet. Tekniska nämnden har ställt sig bakom vår ambition att utveckla former för gatukonsten.

Det finns en enorm potential i gatukonst som redskap att skapa ett levande och tilltalande offentligt rum. Grafittin är en del av gatukonsten och fått mycket utrymme men utsmyckning, målningar, innovativa lösningar är också en del av gatukonsten och ska vara en del av det offentliga rummet.

1 kommentar

Enhetliga uteserveringar

Av , , 2 kommentarer 9

Västerbottensnytt rapporterar ikväll om att Umeå kommun ställer krav på enhetliga uteserveringar. Detta kom som en nyhet och ställer frågan hur umeborna vill se sitt offentliga rum.

Min uppfattning är att kommünen inte ska detaljstyra och försöka skapa ”enhetliga uteserveringar”. Jag tror knappast heller det funnits en intention om detta eller att det finns något regelverk som styr utemöblerna på uteserveringarna som antyddes i inslaget. Att uteserveringarna är tydligt avskärmade(vilket kräver bygglov) har att göra med tillgänglighet, däremot ska kommunen inte styra att avskärmningen ska göras i ett visst material ur snygghetssynpunkt.

Vårt gemensamma offentliga rum ska präglas av pluralism och folkliga konstuttryck. Det är också därför socialdemokraterna i tekniska nämnden tagit initiativ till att se över hur vi kan få gatukonsten att bli en naturlig del av den offentliga miljön. Det är därför vi också drivit att grafittikulturen har sin plats i det offentliga rummet.

Vad som är snyggt eller inte är en högst subjektiv bedömning. Ska man göra konst otiillgänglig så ska man tala om för folk att bara vissa förstår den. Debatten om trädrosorna för ett par år sedan visade att umeborna har starka åsikter om sin offentliga miljö. Det är kanonbra och har kommit till uttryck i flertalet ärenden. Såväl kring trädrosorna i rådhusparken som till salustånd(där dock bakgrunden var annan och det handlade om att få ordning längs gågatan).

I Umeå kommun finns en gestaltningsgrupp som består av tjänstemän från samhällsbyggnadssidan ansvarar för att politikernas intentioner följs och att det som levereras från kommunen håller en viss estetik. Det är i sin ordning om intentionerna följs och det handlar om kommunens egen verksamhet. Jag tror dock det vore bra om programmet för stadens offentliga rum, vilket reglerar gestaltningsgruppens arbete, kompletterades med ett avsnitt om folklig konst och uttryck.

Däremot ska Umeå kommun inte bedöma om krögares uteserveringar håller en tillräckligt hög enlighetsfaktor.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se