Deja vu i budgetdebatten

Av , , 2 kommentarer 13

Umeå kommunfullmäktige sammanträder idag och tar beslut om budget för 2013. Huvudalternativen står mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget kontra allians för Umeås budget.

Den budget vi lagt har tyngdpunkt på volymökningarna inom välfärden. Socialnämnden får cirka 33 miljoner per år i utökade ramar samt överförande av tildapengarna på 11 miljoner. För- och grundskolan får 20 miljoner extra per år. Kulturväven säkerställs för 2014 och 2015 samt badet. Satsningar för att klara tillväxttakten läggs både på kommunstyrelse, tekniska nämnden och Byggnadsnämnden.

En solid budget där tillväxt kombineras med en trygg välfärd. Investeringstrycket är fortsatt hårt, nära en miljard per år i investeringsbudget. Det höga trycket beror på de stora investeringar som kommer i infrastruktur och utbyggnad av förskolan.

Alliansen återupplivar sitt budgettrick från ifjol. Man vill minska på de strategiska  utvecklingsanslagen och sätter stora förhoppningar på effektivisera kommunorganisationen. Det är rena rama deja vu från ifjol. Sen lägger man förslag som på område ska övertriumfa de satsningar majoriteten gör samtidigt som man ska sänka skatten med 1 krona över fyra år dvs ca 200 miljoner. Man lägger mindre i ladorna inför sämre tider.

Oppositionens budgetförslag är ett vågspel. Umeå kommun behöver en politisk styrning som tar ansvar för ekonomin.

 

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se