Attraktion i världsklass

Av , , Bli först att kommentera 13

Umeå är en expansiv kommun där framåtandan är stor. Staden växer på höjden, befolkningstillväxten ligger i europatopp och företagsetableringar tillkommer som IKEA.

Samtidigt visar den undersökning som vk.se refererar till att Umeå främst ses som en genomfartsstad på väg till andra turistmål. Det är synd då vi lever i en oerhört bra stad och landsdel. Men kanske uppfattas Umeå som lite tråkig?

Det är viktigt att säga att prioriteringen är att Umeå först och främst vara en stad med en stark välfärd som gör att invånarna känner sig trygga med allt från förskolan till äldreomsorg. Det ska finnas en stark arbetsmarknad här och kultur- och fritidsutbudet ska vara av hög kvalitet. Det gör att människor mår bra och innehåller det helhetsperspektiv som är kärnan i socialdemokratisk politik.

Inom kort ser vi viktiga satsningar på Kulturhuvudstadsåret, Kulturväven, det kvinnohistoriska muséet och det nya äventyrsbadet som kommer att öka Umeås attraktionskraft. Det är bra och lyfter Umeå rejält. Andra satsningar på turism som satsningar på båtlivet och upplevelser är naturligtvis rätt.

Men jag tror också Umeå om man blicker vidare efter 2014 behöver en turistattraktion/sevärdhet i absoluta världsklass som man kan ankra upp övriga kvaliteter på. Det ska vara en så stark världsattraktion att många människor är beredda att komma till staden från hela världen och sedan fungera som brygga till att uppleva resten av stadens kvaliteter.

Det kan man se olika på hur det ska se ut och gå till. Jag vet att detta också är en regionfråga självfallet och att idéerna hur man ska nå dit kan se olika ut.

Det vore en önskan att Umeå och länet inom ett par år lyckas kraftsamla alla parter för en bred satsning och ta tag i detta. Vi invånare i Umeå bör välja att spänna bågen rejält.

Bli först att kommentera

Lekparken Tomtebo

Av , , 4 kommentarer 33

Läser om lekparken på Tomtebo där bostadsrättsföreningen avhyst "hyresrättsbarnen" från sin lekpark. Av artikeln framgår att boende känner sig störda av barnen vid lekparken som man betalar för och att barnen saknar annan lekyta. Helt klart en besvärlig situation för alla inblandade och det är naturligtvis svårt utifrån artikeln att bedöma vad som hänt.

Det viktiga är att vi hjälps åt i samhället med att ge alla barn en uppväxt med tillgång till en stimulerande närmiljö för att få leka och utvecklas. Barnen är vårt gemensamma ansvar och ska inte delas upp i våra och andras barn. Jag önskar alla vuxna i detta fall lycka till att lösa situationen så att barnen inte drabbas och aldrig behöver känna sig ovälkomna. Vi är illa ute om detta blir en fråga om juridik och vem som sagt vad.

 

4 kommentarer

Bidrag i Reinfelts värld

Av , , Bli först att kommentera 12

Statsminister Fredrik Reinfelt ägnade en större del av sitt sommartal i Almedalen till att tala om skiftarbetares arbetssituation. Reinfelt sa bland annat:

"De inkomstskattesänkningar vi har gjort har betytt dubbelt så mycket som det dom får i extra ob-bidrag för det arbete dom utför."

Bidrag? Skiftarbetare har inget som helst bidrag. Vi som arbetar inom välfärdssektorn i kommuner och landsting har ett lönetillägg för att vi arbetar efter klockan 19 på kvällen till 07 på morgonen. Det är ett lönetillägg som våra fackliga organisationer förhandlat fram, samma fackliga organisationer som regeringen försökt sätta bromskloss på genom att koppla nivån i a-kassan till arbetslösheten vilket tvingat en halv miljon att stå utan ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

Hur står det egentligen till med kunskaperna om arbetsmarknaden i vår regering? För ett par veckor sedan hävdade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att rätten till heltid fanns reglerad i LAS(lagen om anställningsskydd). Så ser lagen inte ut och Engström kunde inte skilja på visstidsanställning och att arbeta deltid.

Ta nu tillfället i akt regeringen och satsa på alla som arbetar skift och sliter inom välfärdssektorn. Visa att ni gör något mer än att bara prata.

 

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se