Nydalasjöns avgörande

Av , , 2 kommentarer 9

Idag sammanträder Umeå kommunfullmäktige och ska bland annat behandla den fördjupade översiktsplanen för Nydalasjön.

Jag har många gånger här på bloggen skrivit om Nydalasjön och vart skiljelinjen går. Alliansen vill öppna upp för byggrätter som kommer att leda till rivningar av stugorna och upprättande av ny fritidsbebyggelse. Detta intrång kommer på sikt i en växande stad leda till att hela Nydalasjön privatiseras. Det accepterar vi inte, politiken måste mäkta med att tänka på längre sikt i framtiden, precis som man gjorde när man sparade Stadsliden från bebyggelse.

Det kan dock vara intressant att säga något om det vi är överens om över blockgränserna, nämligen att området ska bevaras som friluftsområde. Detta är emellertid ingenting som varit självklart. Under många år fanns långtgående planer på att placera tung exploatering runt Nydalasjön med 10000 bostäder på östra sidan. Men de socialdemokratiska föreningarna runt Nydalasjön, främst Tomtebo s-förening, Ålidhem-Sofiehems s-förening, Gimonäs-Carlshems s-förening, Mariehems s-förening, SSU och s-kvinnor har konsekvent arbetat både internt i vårt parti och gentemot kommunen för att rädda Nydalasjön.

Genom åren har dessa föreningar fått stopp på skövlingar, tunga bostadsområden på östra sidan och reservationsavtal för golfbana och därmed privatisering av området samt påverkat utvecklingen av området i skötselplan. Vi som varit aktiva hade nog aldrig trott att hoten mot sjön varit så många och omfattande som de var. Det är, och det står jag för, till stor del tack vare dessa föreningar vi idag är framme i ett beslut att sjön sparas som friluftsområde.

Idag kommer dock samtliga partier utropa sig till Nydalasjöns försvarare. Det får de väl gärna göra för min del. Det viktiga är trots allt att Nydalasjön nu räddas för överskådlig tid. I samband med det känns det bra att kulturhistorisk bebyggelse kommer att sparas och sen är min förhoppning att vi ska få till en bra skötselplan för hela området.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Mer i plånboken?

Av , , 1 kommentar 14

Alliansregeringen talar gärna om sänkta skatter. Desto mindre talar man om höjda avgifter i a-kassan. Det man i regeringen tänkte 2007 var att a-kasseavgiftens storlek skulle vara avhänget arbetslösheten i den bransch det gällde. På så sätt skulle fackförbunden kräva mindre löneökningar och få ner arbetslösheten. Därför ökade man kraftigt avgifterna till a-kassan.

Det man inte tänkte på är hur sammanflätad arbetsmarknaden är. Sektorerna påverkar varandra och i en lågkonjunktur som drabbade Sverige 2009 så fick många branscher det svårt oavsett hur det gått sedan 2007 i löneförhandlingarna. Arbetslösheten är fortsatt hög över den nivå när regeringen tillträdde så denna åtgärd har gett noll, zero, effekt. Och inte bara det, det visade sig också att de branscher där jobben var som otryggast och lönerna som lägst, exempelvis hotell- och restaurang, drabbades av de högsta avgifterna. Rättvist vart det inte.

Följden av regeringens reform är ett totalt misslyckande. Sedan 2007 har 500,000 personer lämnat arbetslöshetskassan. Regeringens vägran att vidare höja taket i a-kasseförsäkringen gör att enbart de som tjänar 18700 kan räkna med 80% i ersättningsnivå, majoriteten på arbetsmarknaden ställs utanför ett fullgott skydd och får riskera hus och hem när man får gå från jobbet. Samtidigt går försäkringen med miljardöverskott. Rena ockerpolitiken kan tyckas.

Det är naturligtvis både dumt och dyrt att hålla kvar vid detta. Frågan till regeringen är – varför ska det inte löna sig att vara med i en arbetslöshetskassa? Mer i plånboken och bättre trygghet är väl inte så dumt.

1 kommentar

Inte okej Hegerfors

Av , , 2 kommentarer 8

AIK Fotboll har reagerat mot sportprofilen Bosse Hansson för dennes rasistiska uttalande i radiosportens sändning. Hansson har stängts av från pressläktaren och AIK Fotboll förtjänar all respekt. Man visar alla sina ungdomar att hos oss är alla människors lika värde viktigare än hur känd du är.

Jag tror och hoppas verkligen inte Bo Hansson hyser nedvärderande åsikter utifrån folks hudfärg. Men rasistiska uttalanden är inte acceptabla oavsett vem som yttrar dem och vi har alla en skyldighet att markera mot sån här skit.

Det mest beklämmande i detta är dock hur Hanssons långvariga kollegor Tommy Engstrand, Christer Ulfbåge, Göran Zachrisson och Arne Hegerfors försökt släta över Hanssons uttalande. Det är inte bara möjligt utan även troligt att ingen av dessa tog illa vid sig men frågan är vem som ska ha tolkningsföreträde för hur allvarligt detta är.

AIK-spelaren Martin Mutumba har i dagens aftonbladet berättat om hur jobbigt det är att höra återkommande nedvärderande ord om sin hudfärg. För honom är detta en del i vardagen och som han tycker är jobbigt och kränkande. Frågan till Engstrand, Ulfbåge, Zachrisson och Hegerfors är varför de anser sig ha rätt att avgöra om och när Mutumba och andra ska känna sig kränkta?

Det är likadant oavsett det gäller Tintin i Kongo eller om glassen Nogger ska ändra namn. Vi kan utifrån vår bakgrund ha åsikter om vilka åtgärder som ska till men vi måste alltid ta på allvar människors upplevelse av kränkningar. Och det finns ett skäl till det.

För det här handlar om följande: i dagens Sverige har många människor från andra länder inte samma chans som den som är född i Sverige. Du får jobb med lägre lön och dina livschanser är mer begränsade på grund av diskriminering.

Det är naturligtvis ovärdigt och som lök på laxen anser ett par åldrade tv-kommentatorer att uttalanden som cementerar dessa orättvisor ska skylas över. Det är helt enkelt inte okej och det ska inte accepteras.

Nu fortsätter arbetet!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag är en viktig dag i Umeås utveckling. Invigningen av norra- och östralänkarna i Umeåprojektet kommer vi att ha nytta av under lång tid framöver. Det är i sådana här lägen det också är så viktigt att politiken kan hålla samman. Att allianspartierna och Socialdemokraterna gång på gång visat att man kan lägga vardagliga trätomål åt sidan och ta strategiska beslut gemensamt för Umeås utveckling är en oerhörd styrka för vår stad. Så är det verkligen inte överallt i vårt land.

Nu fortsätter arbetet än mer intensivt med vad som ska ske innanför vägringen. Det handlar om att med fokus på en hållbar stad förtäta och skapa förutsättningar för stadsutveckling och hållbara transportsätt. Det kan låta lite flummigt men det innebär att tillväxten av staden Umeås befolkning till huvuddel ska ske inom vägringen och inte breda ut sig. Vi bygger stad som ska vara ekologiskt och socialt ansvarstagande. Vi ska bygga mer på höjden(vilket många ser redan idag), bygga om gator för att ge cyklister och kollektivtrafik bättre framkomlighet. Samtidigt måste vi reglera upp parkeringar och trafikflöden när vi förtätar.

För tekniska nämnden som väghållare väntar ett omfattande arbete. De åtgärder vi gjort hittills från tekniska nämnden har alla syftet att ge förutsättningar för ett transportnät i enlighet med översiktsplanens ambitioner och med sikte på 200000 invånare. Sänkta hastigheter i staden som vi införde ifjol och fortsätter med nu ger ett lugnare tempo medan man på vägringen ska kunna köra fortare. Att ta bort förbudsskyltar för genomfartstrafik på vissa lokalgator handlar om att sila trafiken bättre för att undvika att vissa "transportleder" inom ringen kvartstår. Regleringar av var man kan parkera i staden gör vi för att styra upp så att inte gator översvämmas av bla arbetsplatsparkeringar.

Arbetsplatsparkeringar för centrala staden ska istället fångas upp vid särskilt anlagda platser. Därifrån ska det vara lätt att ta sig till stadskärnan kanske med cykellånesystem. Cykelvägarna ska vara gena och bra skyltade för att få bort onödiga bilresor som görs på under tre kilometer. Parallellt ska varudistribution vara samordnad, miljözon gälla för tunga fordon och staden uppfattas trevlig med parker och ett offentligt rum av högkvalitet där medborgarna är medskapande.

Utmaningarna är många och vi ska tillsammans bygga en stad för kommande generationer. Det är något värt att kämpa för.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

Samordnad varudistribution

Av , , 2 kommentarer 6

Det är viktigt att varudistributionen till centrum i Umeå är samordnade av flera olika skäl. Luftkvaliteten blir bättre, bullret minskar och staden upplevs trevligare. Samordnad varudistribution är också en del i åtgärdsprogrammet kring luftkvalitet för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

Varudistribution kan ske genom samordning till viss plats i centrala stan eller till externa terminaler och uppbyggnad av gemensamma IT-system. Tekniska nämnden har nu tagit beslut att arbeta fram hur detta ska kunna fungera, ett komplext och svårt arbete som kräver ordentlig kartläggning. Målsättningen är att minska antalet tunga fordon i centrum med 350 stycken per vardagsdygn. Samtidigt ska vi börja styra upp hur fordon kör på våra två torg. Särskilt på Renmarkstorget sker idag en ganska omfattande parkering och genomfart av bilar som inte har något där att göra.

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se