Nydalasjön ska räddas

Av , , Bli först att kommentera 12

För en liten stund sedan avslutades en debatt i kommunfullmäktige om Nydalasjöns framtid. Hur Nydalasjön ska räddas från ekologisk katastrof med risken för höga fosforhalter är en fråga som är yttersta vikt för kommunen.

Vårt svar är att åtgärder kommer att vidtas och sjön övervakas systematiskt och särskilt problemanläggningar i norra delen av området. Det kan handla om sedimenteringssystem och utbyte av markskikt på del av Nydalafältet. Vi kommer att göra allt vi kan för att förhindra att Nydalasjön dör.

Samma syn gav andra partier uttryck för i debatten. Noterbart är dock att varken allianspartierna eller Miljöpartiet deltog i debatten och gav svar på vad man vill göra. Man kan fråga sig om engagemanget för Nydalasjön inte sträcker sig längre än  stugornas framtid.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vad menar Westerberg???

Av , , 1 kommentar 11

Läser att Folkpartiets tillförordnade gruppledare Peder Westerberg sållar sig till skaran som gratulerar vårt initiativ i tekniska nämnden att inför miljözon. Det är roligt att vi kan ha en politisk enighet om detta.

Jag blir däremot väldigt fundersam när jag läser vad Peder skriver om vad han tror miljözon innebär. Han skriver i sitt blogginlägg trumferande "äntligen miljözon!" och därefter:

"Förslaget innebär att den tunga trafiken leds bort från centrum för att luftkvaliteten i området där många människor vistas ska förbättras. Inom miljözonen får inte tunga lastbilar och bussar som enbart drivs med diesel, och med en totalvikt över 3,5 ton köra"

Det är inte alls vad miljözon innebär Peder. Och jag förstår inte varför Folkpartiet jublande vill gå i bräschen på att lamslå hela centrala Umeå på tunga transporter???

Utan en fungerande logistik så kommer Umeås centrum att dö, byggprojekt utebli och det är varken något som vi Socialdemokrater står bakom eller för den delen är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Vi behöver ett levande centrum som försörjs på ett fungerande sätt.

Jag undrar om resten av allianspartierna på fullt allvar står bakom Folkpartiets entusiasm över detta utspel? I så fall är det mycket illa.

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Dags för miljözon!

Av , , 2 kommentarer 8

Det behövs en miljözon för tunga dieselfordon i Umeå. Ska vi klara miljökvalitetsnormen för luftkvaliteten i centrala Umeå så måste den införas omgående. En miljözon är en lokal trafikföreskrift som kommuner kan inrätta för att minska utsläpp av partiklar och kvävedioxid. I klartext handlar det om att successivt fasa ut äldre tunga dieselfordons rätt att passera inom zonen och bejaka fordon som ger mindre utsläpp. Flera kommuner använder sig av miljözon sedan länge bland annat Stockholm.


Västra Esplanaden

Jag har ägnat de senaste veckorna åt dialog med tjänstemän för att få detta på plats. På torsdagens sammanträde med tekniska nämnden har vi ett ärende på bordet att ta ställning till. Förslaget är att rekommendera kommunfullmäktige ett införande 2014-01-01 samt att avgränsningen av miljözonen ligger kvar i tekniska nämnden för eventuella framtida justeringar.

Miljözon är inget nytt. Redan 2008 diskuterades det men stöp då på att kostnaderna för lokaltrafiken skulle bli oerhört höga. Det är nu vi ser att det finns möjlighet att påbörja detta igen.

Ett dilemma i detta är att kommunen inte har rätt att utfärda miljözon på trafikverkets vägar. Det innebär att själva västra esplanaden måste undantas tills dess vägen övergår i kommunens ägo. Men det viktiga i detta läge är att Umeå för miljözonen på plats, konverterar egna dieselbussar och får processen att börja löpa för att minska utsläpp på närliggande gator.

Med vägringen på plats, miljözon samt begränsningar av genomfartstrafik så kan kommunen klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på västra esplanaden. Jag hoppas att vi nu kan nå en lösning på den här frågan med beslut i både tekniska nämnden och kommunfullmäktige inom kort.

 

Tänkt avgränsning miljözon centrala Umeå

Mediakritik

Av , , 2 kommentarer 12

Jag slutar aldrig förundras över den dåliga respekt man möts av i media emellanåt.

I det här fallet har jag i två månader försökt få svar från SVT varför man i Aktuellts sändning presenterar som jag ser det felaktiga uppgifter om Umeå arbetarekommuns politiska ställningstagande i en fråga. Jag har begärt rättelse och sedan efterfrågat åtminstone en kommentar hur man ser på mina synpunkter. Ingen reaktion. Inte ens ett svar.

Det finns ett stort problem i dagens Sverige med media som aldrig tar något ansvar för när det blir fel eller bemöter synpunkter. Och det måste man kunna föra en debatt om då det handlar om saklighet, särskilt när det gäller nyhetssändningar. Jag trodde i min enfald att SVT som public service företrädare hade aningen högre krav på sig.

Ingen har rätt att ifrågasätta SVT:s grundlagsskyddade yttrandefrihet. Och det är inte heller vad detta handlar om. Men vem agerar när det blir fel?

Principiellt är detta en fråga för riksdag och regering som beviljar sändningstillstånd. Om inte sändningar bedrivs sakligt enligt sändningstillståndet så undrar jag på hur man ser på att public service inte ens kommenterar upplysningar från tv-licensbetalarna om att det blivit fel?

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se