Obligatoriskt gymnasium

Av , , Bli först att kommentera 8

Stefan Löfven och Ibrahim Baylan lanserar idag förslaget om obligatoriskt gymnasium. Det är helt rätt tänkt. Det är helt enkelt inte försvarbart att sveriges ungdomar slås ut i tidig ålder från arbetsmarknaden för att man saknar gymnasiekompetens.

Höjs skolåldern till 18 år ställer det också krav på ökad kvalitet i skolan så alla barn har en trygg och bra studiemiljö. Detta är vår väg framåt. Vi ska höja vår kompetens och konkurrera med kunskap och innovationer. Det leder till att vi kan upprätta hålla en välfärd för alla och ge alla möjlighet till ett drägligt liv.

Den andra vägen förespråkar tyvärr Moderaterna. Man vill ha en större låglönemarknad. Det är en väg som försvagar Sverige. Skattekraften minskar och välfärden slås sönder, Fredrik Reinfelt beskrev just denna inriktning i Davos nyligen som en lösning på arbetslösheten. Det är en återvändsgränd som gör oss bara fattigare och leder till sämre sjukvård, skola och omsorg:

 

Bli först att kommentera

Ingen graffiti i tunneln

Av , , 1 kommentar 6

I dagens Västerbottens kuriren spekuleras bland annat från kommunala tjänstemän om att öppna för grafitti i gamla järnvägstunneln mot Haga.

Låt mig bara vara väldigt tydlig: tunneln har stängts och kommer att fyllas igen. Det är en plats som är en styggelse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Såväl fotgängare som cyklister slår sig rejält i fallolyckor där. Vi kommer inte öppna tunneln igen utan hänvisar till den nya passagen. När det gäller graffiti har vi gemensamt mellan kulturnämnd, teknisk nämnd och fritidsnämnden antagit en kommungemensam handlingsplan för hur graffitin ska främjas som konstform.

 

1 kommentar

AVA-anställning

Av , , Bli först att kommentera 12

2007 införde regeringen anställningsformen allmän visstidsanställning(AVA). Denna form har ersatt visstidsanställningen och projektanställningen men har inneburit ett stort problem för människor att få rätt till en tillsvidareanställning.

Anledningen till det är att LAS-tiden inte konverteras till samma pott som vikariat vilket gör att arbetsgivaren under längre tid kan utnyttja den anställda i tidsbegränsade anställning. Istället för att få rätt till en tillsvidareanställning efter 24 månader under en femårsperiod så får man jobba tre år(tidigare än mer) för att anställningsformen omvandlas. Detta drabbar framförallt kvinnor i branscher där vi ser otryggheten öka och färre vågar säga sin mening i rädsla för att bli av med jobbet.

För att komma åt AVA-anställningarnas  negativa effekter bör Socialdemokraterna verka för att mildra detta i kommuner, landsting och regioner där man har inflytande. Om det är möjligt bör LAS-tiden räknas i samma pott för vikariat och AVA för att ge rätt till en fast anställning efter två år. Vidare bör AVA-anställningens användande begränsas i överenskommelse med fackliga organisationerna om att användas enbart för projekt och uppgifter av mer tillfällig karaktär.

Bli först att kommentera

Nej till gratis parkering

Av , , 2 kommentarer 9

Det finns en fråga som Socialdemokraterna har haft svårt att få med sig övriga partier på. Och det gäller avskaffandet av gratis parkering i två timmar för miljöbilar i parkeringhusen Nanna och Parketten.

Möjligen fyllde detta en funktion när miljöfordonen var på framväxt, men idag är det fullständigt fel att kommunen subventionerar att folk drar in bilen i centrumfyrkanten istället för att ta kollektivtrafiken. En miljöbil är trots allt i slutändan en bil och inte lika klimatvänligt som att ta bussen eller cykeln. Subventionen är också för blygsam för att ha en reell inverkan på byte av bil, snarare understödjer det bara ett slentrianmässigt beteende då man tar sin "miljöbil" till centrum.

Det finns ingen anledning att vi även fortsättningsvis ska fortsätta sponsra detta. Tyvärr har vi bara fått med oss Folkpartiet tidigare på detta. Det är dags för övriga partier i kommunfullmäktige att vakna också.

 

2 kommentarer

Ny park i Umeå

Av , , 1 kommentar 9

I går beviljade tekniska nämnden igångsättningstillstånd för en helt ny parkyta mitt i centrala Umeå. Parken som gått under arbetsnamnet "lugn & ro" sträcker sig längs älven från kyrkbron vidare genom gamla Trädgård Norr och fram till rådhusparkens förlängning.

När vi påbörjade arbetet med att omvandla denna del av staden mellan broarna så var en del faktorer viktiga. Vi ville göra denna rekreationsyta på "Umeåvis", parken skulle vara attraktiv året om och bygga på medborgarnas delaktighet. Just engagemanget hos medborgarna är kännetecknande för vår stad och det kommer att nyttjas och användas under färdigställandet av parken in i 2014.

Förslaget innebär att området omvandlas med bättre tillgång till vattnet. Strandgatan smalnas av för att harmoniseras med utformningen längs konstnärligt campus. Det tar bort det fyrfiliga "vägdiket" och ger mer parkyta som kan nyttjas. Det kommer att gå att cykla både längs älven(i lugnare takt) och i högre takt närmare bebyggelsen upp mot filmstaden.

Själva ytan kommer att innehålla en stor variation med slänter och öppna ytor både för lek, bara sola och koppla av och olika arrangemang. Parken ges en avskärmning som tillskapas genom att en stenmur anläggs mot storgatan. Stenen till muren kommer från den gamla stenkajen som revs på 80-talet. 

I framtiden ska vi jobba för att binda ihop denna park med Döbelns park. Tänk om vi kan få till en sammanhängande parkpromenad som sträcker sig från lugn & ro vidare till Döbelns park, Vänortsparken, Rådhusesplanaden och ner till Rådhusparken. Vilka möjligheter Umeå har.

 Vi håller nu på att omvandla Umeås älvsmiljö i snabb takt. På båda sidan älven sker förändringar som innebär att vi vänder staden mot älven och umeborna får tillgång till en unik miljö. Det är mycket glädjande.

1 kommentar

Snöborgen en succe!

Av , , 2 kommentarer 5

Har du inte besökt snöborgen vid renmarkstorget än? Då är det dags att göra det och du är i gott sällskap.

Snöborgen vid renmarkstorget är en succé. Under den vecka den har varit öppen har nästan 10 000!) personer besökt den. En hög siffra och det är roligt att vi får sådan uppslutning för aktiviteter under vinterstaden Umeå.

Appropå vinterstaden Umeå så har vi ingen brist på snö. Under december hade vi 24 snöröjningssvängar  och för prioriterade gc-vägar var siffran 25. Så mycket har det aldrig plogats under alla mina år i tekniska nämnden.

Andreas Lundgren
2:e vice ordförande(s)
tekniska nämnden

2 kommentarer

Äventyrspark Umedalen

Av , , Bli först att kommentera 7

De Västra stadsdelarna i Umeå har utvecklats stadigt och säkert och har under de senaste åren växt; unga människor, barnfamiljer och äldre bor i stadsdelen och det finns alltifrån skulpturpark, skidspår och fritidsanläggningar till skolor, butiker och restauranger. 

Något som saknats är dock en mötesplats för om inte ”alla” så i alla fall för ”många”. Backens s-förening har därför tagit initiativ till en äventyrspark på Umedalen. Tanken hos föreningen var att skapa ett utflyktsmål, året runt, icke kommersiellt och över generationsgränserna.
 
Det är en lysande idé. Från oss förtroendevalda socialdemokrater i tekniska nämnden har vi därför under det senaste året i samråd med tjänstemän vid gator och parker försökt få loss pengar till det. Det har vi lyckats med.
 
Äventyrsparken kommer att komplettera stadens övriga äventyrsparker och ge barnfamiljer en mötesplats i sin närmiljö och vara ett attraktivt besöksmål. Med Umedalsparken kommer vi år 2014 ha totalt fyra äventyrsparker, förutom Umedalen även Hedlunda, Ersboda och Tomtebo.

 
Bli först att kommentera

Sabuni avgår

Av , , Bli först att kommentera 4

Jämställdhets- och fd integrationsminister Nyamko Sabuni avgår. Det är en tämligen vedertaget att jämställdhetsavtrycket i regeringspolitiken varit ytterst marginellt. Nu vill folkpartiet utse Sabunis statssekreterare Maria Arnholm till den posten.

Man får önska lycka till. samtidigt är det med besvikelse man kan konstatera att här hade Folkpartiet världens chans att flytta fram jämställdhetsarbetet men missar målet. Genom att utse EU-minister Birgitta Ohlsson till jämställdhetsminister skulle signalen varit tydlig att Folkpartiet är beredd att kämpa för att regeringen skärper till sig.

Regeringspolitiken har varit alldels för fragmenterad. Det har dels att göra med att det är fyra partier som ska samsas och det har varit svårt att få genomslag för jämställdhetsarbetet i politikerområden som behärskas av andra partier. Det har också att göra med låg ambitionsnivå, det finns gott om statistik som visar att regeringens politik gynnar män kraftigt på kvinnors bekostnad.

Ohlsson är en av få borgerliga politiker med trovärdighet i jämställdhetsarbetet. Kanske har Ohlsson avböjt annars är det anmärknoingsvärt att Ohlsson inte får överta Sabunis ministerpost. Man kan fundera om Folkpartiet ska sälla sig till Centerpartiet att helt ta förväl av socialliberalismen?

 

 

 

Röst på SD är en röst på alliansen

Av , , Bli först att kommentera 5

Opinionsundersökningarna duggar tätt just nu. Sverigedemokraterna(SD) ligger genomgående över sitt valresultat. Det finns ett missnöje med regeringen och det har till viss del kanaliserats via Sverigedemokraterna som i SIFO:s mätning ligger på 9.1%.

Det är bara det att en röst på SD är en röst på fortsatt styre med alliansregeringen. Det beror på att SD i de flesta fall röstar med regeringen i riksdagens voteringar. Redan idag regerar alliansregeringen i minoritet så detta faktum är inget nytt. Hade situationen varit omvänd med en socialdemokratisk regering i minoritet så hade den fällts för länge sedan av läget i riksdagen. Det beror på att Sverigedemokraterna ställer sig bakom stora delar av den borgerliga politiken, ja man kallar sig till och med konservativa numera.

Så även om regeringen Reinfelt i valet 2014 skulle göra ett dåligt valresultat så kommer man garanterat kunna regera vidare och räkna med indirekt stöd av SD.

Vill man verkligen visa sitt missnöje med den förda politiken i Sverige så återstår att rösta på Socialdemokraterna. Vi kommer fortsätta stå upp för människors rätt till arbete och välfärd. Vi kommer inte acceptera det haveri i arbetsmarknadspolitiken som regeringen fortsätter försvara.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Tunneln stängs

Av , , Bli först att kommentera 6

Den 18 januari stängs tunneln vid järnvägstorget till Haga. Det är verkligen på tiden och kommer innebära bättre trafiksäkerhet i Umeå. 

Något som inte alla känner till är faktiskt att cykeltunneln varit rejält olycksdrabbad genom åren. Både för fotgängare och cyklister i singelolyckor så placerar sig tunneln och angränsande övergångsställ högt på listan över olycksdrabbade platser i Umeå.

 För cykelsingelolyckor har bara svingen varit mer olycksdrabbad. Förutom en betydande del lindriga och måttliga skador så har också inträffat allvarliga och mycket allvarliga skador där. Tunnelns branta utformning har varit olycklig.

Det har funnits idéer vad man skulle ha kunnit göra med tunneln. Men ur trafiksäkerhetssynpunkt är det önskvärt att den stängs så snart som möjligt.

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se