Bygg fast oss i framtiden

Av , , 1 kommentar 10

Cykling är inte som bilåkande, har du tänkt på det? Åker du bil så är du trafik på riktigt. Då åker man inte i viadukter, då är det raka spåret och möjligtvis enstaka trafikljus som hindrar framfarten i grön våg.

Bild från verkligheten. Umeå kommun vill bygga om västra esplanaden nu när E4:an är borta. Så där sitter jag på tekniska nämndens sammanträde och får planerna berättade för mig.

Det talas med inlevelse om förtätning och eget stråk för kollektivtrafiken. Det ser väldigt bra ut. Kollektivtrafiken prioriteras i Umeå och det är man ju lite småstolt över. Jag ser framför mig hur den vision som når till 2030 och vidare i kollektivtrafikstrategin sakta men säkert tuggar i sig det ovillkorade bilsamhället. Vi bygger bort bilberoendet och det händer här och nu.

Det är bara ett problem med detta tänker jag medan powerpointbilderna passerar. Vi planerar för kollektivtrafikens triumf som är oundviklig. Men nästa steg handlar om att cykeln tar sin plats i infrastrukturen på allvar. Den utvecklingen är också oundviklig. Den ligger bara lite längre bort.

I Hackney, som är ett slitet borough i London har man gjort den där resan. Man är inte vackrast men man är bäst i London på cykling. Genom att tydligt prioritera cykeltrafiken istället för bil så blomstrar näringslivet. Genomfartsgator blommar upp och ändrar karaktär. Lite som storgatan här hemma när hastigheten för bilar sänktes.

Det finns inget skäl till att inte våga se längre. Men det kräver planering. Ta det där extra steget när det gäller Västra esplanaden och bana väg inte bara för kollektivtrafiken utan även cykeltrafiken.

Bygg en stor cykelpulsåder från Ersboda i norr genom centrum och söderut ända till handelsområdet runt IKEA. Låt denna pulsåder kännetecknas av breda stråk, hög framkomlighet och vara bra underhållen. Det bör vara möjligt att slå samman trottoarerna på Tegsbron till en sammanhållen yta på en del av bron så att cykeltrafiken kan färdas snabbt.

Framtiden är redan här. Låt oss bygga fast oss i den.

1 kommentar

Centerns dödsryckningar är över

Av , , 2 kommentarer 23

Har följt Centerstämman lite med ett öga. Tänka sig. Ledig helg och allt.

Kan konstatera att Centerpartiet nu öppet kallar sig för liberalt. Det har man aldrig gjort tidigare och visar på den värdeförskjutning som skett. Fälldins gamla folkrörelseburna centerparti är därmed även officiellt pulvriserat.

Värdeförskjutningen illustrerades särskilt i skattedebatten.¨Påeldade av det nyliberala ungdomsförbundet som krävde platt skatt fick partiledningen med sig ombuden på att gå i den riktningen.

Men det fanns de som protesterade. Ombud ifrågasatte varför Centerpartiet nu anammat Reagans "thrickle down" ekonomi där de rika ska matas för att släppa ifrån sig lite till de fattiga. Man frågade sig retoriskt att när till och med Moderaternas finansminister tagit avstånd från plattare skatt varför centerpartiet driver detta. Göran Engström(c) från Dalarna undrade varför ungdomsförbundet driver den gamla högerns politik som övergivits? Och skatt efter bärkraft där den som tjänar mycket betalar mer har ju varit centerpartiets inställning i alla tider påtalade flera ombud.

Men med hjälp av Annie Lööf i partiledningen så fick ungdomsförbundet som man ville och nu ska Centerpartiet stå för en skattepolitik för de med mycket pengar. Säg hej till publiken!

Så var det med det, jag stänger av tv:n. Svaren från Centern blir nu att marknaden sköter saker bäst och fungerar det dåligt kan du alltid välja något annat. Funkar inte det och stämningen blir lite obekväm så behöver du bara anstränga dig lite mer lille vän.

Fräscht. Om man levde på 1800-talet.

2 kommentarer

Vad menar Kerr?

Av , , 1 kommentar 15

Veronika Kerr(kd) menar på sin blogg att jag inte refererar till rätt siffror gällande kvinnohistoriskt museum. Jag måste be Kerr skilja på budgetposterna här.

Kommunfullmäktige har beviljat kvinnohistoriska museét en driftskostnad på 2,5 miljoner år 2014 och 8 miljoner år 2015. Detta har inte ändrats och efter den måste verksamheten rätta sina kostnader. Så enkelt är det.

Till detta tillkommer kallhyran som ligger utanför driftsbudgeten. Kostnaden för kallhyran är beroende på kommunens hyra för ytorna i kulturväven, inte heller detta är en nyhet. Att hänvisa till att driften kraftigt ökat till 11 miljoner för kvinnohistoriska muséet är således inte korrekt. Kommunfullmäktiges beslut gäller tills annat är beslutat, ingenting annat.

1 kommentar

Sommarsläckning

Av , , Bli först att kommentera 7
PRESSMEDDELANDE
Tekniska nämnden har beslutat att även denna sommar släcka gatubelysningen under den ljusa sommarperioden i Umeå kommun. Släckningen planeras från 20 maj till 22 juli, men hänsyn tas till aktuella förutsättningar, t ex större evenemang och väder när släckningen genomförs.
Gator och parker har under åren 2010-2012 släckt gatubelysningen under delar av maj månad samt juni och juli månad. Främsta anledningen till åtgärden är att minska energiförbrukningen, men även att sänka kostnaderna för gatubelysningen.
- Allmänheten har varit positiv till släckningen tidigare år och vi sparar både energi och pengar, säger tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobsson.
Tryggheten är viktig
Släckningen kan pågå mellan 20 maj till och med 22 juli. Här i Norrland är det ju ljust nattetid och därför upplevs ofta belysningen onödig.
Allmänhetens reaktioner har varit positiva. Tryggheten, tillgänglighet och jämställdhet för de som rör sig i Umeå är dock mycket viktig.
- Eftersom jämställdheten är en viktig aspekt finns den med i beslutsunderlaget och Gator och parker kommer att aktivt övervaka och följa upp effekten av släckt gatubelysning, säger Andreas Lundgren, andra vice ordförande i tekniska nämnden.
- Finns det behov kommer belysningen tändas upp, till exempel vid större evenemang, säger gatudriftchef Torbjörn Sandberg.
Stora besparingar
Sommarsläckningen har medfört att energiförbrukningen sänkts med 450000 KWH/år vilket medfört en besparing på 300 000 kr/år.
Gator och parker har ett uppdrag att minska energiförbrukningen men även att sänka kostnaderna för gatubelysningen. Efter vinterväghållningen är kostnaden för gatubelysningen den näst största inom
gatudriftens budget.
Utvärdering efteråt
En utvärdering kommer att göras av energibesparing, resultat och synpunkter från bland annat allmänheten och Polismyndigheten.
Bli först att kommentera

Kvinnohistoriskt museum

Av , , 1 kommentar 15

Läser att Tina Lindsten(m) hoppar av kvinnohistoriskt museum. Det är ett tråkigt besked då jag uppskattar Tina Lindsten som en aktiv politisk företrädare. Dock vill jag påpeka att som ledamot i styrgruppen ställer jag mig förvånad till Lindstens beskrivning av styrgruppens arbete.

Driftskostnaden 11 miljoner som Lindsten nämnt har jag aldrig hört tidigare. Vart kommer den siffran ifrån? 8 miljoner i driftskostnader är siffran som kommunfullmäktige fastställt och som den färdigställda verksamheten ska rymmas inom. Det är den enda siffra jag hört och som styrgruppens ledamöter från olika partier har att förhålla sig till.

Information om hur arbetet fortlöper följer styrregler som styrgruppen gemensamt och enhälligt beslutat. Det är synd att Lindsten och Moderaterna hoppar av utan att ha först lyft synpunkterna på styrgruppens sammanträde så vi tillsammans kunnat se vad vi kan göra bättre.

1 kommentar
Etiketter:

Mot avgrunden svensson, härligt?

Av , , 2 kommentarer 11

Halva uppdrag granskning har gått och jag stänger av. Granskningen av hur utländsk arbetskraft tagit över åkeribranschen i Sverige är ingen nyhet, Transportarbetareförbundet har talat om detta länge. Svenska lastbilschaufförer konkurreras ut av utländska åkare som får 6000-7000 kronor i månaden. De lever i lastbilen och tvingas betala dieseln själv.

Det finns ingen lag mot att utnyttja människor så här. Det är lagligt att tjäna 1:- krona/månad om man så vill. Spärren mot avgrunden heter kollektivavtal som tecknas mellan fack och arbetsgivare. Men fackens möjlighet att tvinga fram kollektivavtal har omöjliggjorts av att regeringen släppt arbetskraftsinvandringen fri och vägrat agera för fackliga rättigheter i EU:s dom i Vaxholmsfallet.

Så nu strömmar billig arbetskraft in över gränserna för att utnyttjas av samvetslösa arbetsgivare. Dom skitigaste jobben tas över först. Men sen då? Känner du dig säker på ditt jobb? Var inte så säker. Tror du sjukvården blir bättre? Inte en chans. Alla dras ned i sämre villkor när någon tvingas slava för halva lönen och skattar någon annanstans.

Härligt va?

 

 

 

 

2 kommentarer

Framtidens cykling

Av , , Bli först att kommentera 6

Befinner mig i Örebro på den nationella cykelkonferensen. Mycket händer kring utvecklingen av cykling i vårt land men frågan är om cyklingen som andel av totala transporter ökar, det finns indikatorer som tyder på att arbetet inte går framåt trots positiva attityder till cykling.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har inlett dagen med att tala om regeringens ambition kring cykling, Ministern kommenterade Kent Johanssons cykelutredning med att inriktningen är att samordna och se över samspel mellan olika trafikslag. Det är naturligtvis bra men det behövs satsningar från statligt håll.

Det är i kommuner som Umeå, större tätorter, som möjligheten att öka andelen cykling är som störst och då krävs det statliga pengar för att man ska kunna cykla säkert och tryggt. Det tar för lång tid att bygga ut cykelinfrastrukturen särskilt när man de senaste 50 åren prioriterat biltrafiken och cykelinfrastrukturen setts mer som en fri nyttighet än viktig del som transportlänkar.

Sen är det så att kommunerna kan göra mycket och måste ta sitt ansvar. I Umeå är vi duktiga på det och har en framåtsyftande översiktlig planering. Vi rustar upp våra cykelvägar, satsar på trafiksäkerhet för cykelvägarna till skolor, åtgärdar olycksdrabbade platser, utbildar våra barn i cykelkunskap och har en idé om gröna friköp där vi reducerar parkeringsnorm för bilar för att satsa på bla cykelfrämjande åtgärder. Vi är också bra på vintercykling. Umeå har inget att skämmas för.

Nu har remissvaren inkommit på Kent Johanssons cykelutredning. Förhoppningsvis får vi se många synpunkter om starka satsningar på cykelinfrastruktur till regeringen. Umeå kommun har lämnat in ett remissvar i den riktningen.

 

Bli först att kommentera

Att inte säga nej

Av , , Bli först att kommentera 6

Internationella kvinnodagen är en dag för kamp och inte gratulationer. SSU-Umeå har ett viktigt budskap:

 

Bli först att kommentera

Ge fingret åt smutsig livsmedelsindustri

Av , , 1 kommentar 5

”-Mitt kungarike för en häst!” utropade Richard III i Shakespeares berömda pjäs. Tja hade Richard levt idag så hade han fått mer häst än han kunnat ana.

Avslöjandet om hästkött har dragit ned brallorna på hela livsmedelsbranschen. Plötsligt visade sig att det inte bara Findus var inblandade utan en lång rad kända märken som de flesta nog trodde man kunde lita på.

Skandalen säger en hel del om hur livsmedelsindustrin fungerar idag. Billigt kött köps in från länder med högst tvivelaktiga villkor för djuren. Rapporterna om organiserad brottslighet som rör sig i kulisserna är enbart det skäl att dra öronen åt sig. Det är smutsigt och förnedrande för såväl djur som människor.

Men det ska vi inte bry sig om när vi står i butiken. Vi ska hålla käften och välja våra färgglada paket och spela rollen av glad konsument. Det är vedervärdigt.

Ibland hör jag de säga att det ser ut så här för att man som konsument väljer det billigaste alternativet. Det är sant men det är en illusion att det är ett öppet val man har att göra då ingen producent redovisar hur djuren behandlas och villkoren för anställda. Framför mig har jag bara att välja på ett paket som är billigare än det andra.

Fick alla medborgare däremot välja att betala mer om varorna framställts med garanterad god djurhållning och schyssta villkor skulle de absolut flesta säga ja. Men det kräver en apparat som kan säkerställa detta så man slipper stå och granska varje vara i fem minuter inne i butiken utan någon som helst information. Men tydligen ska vi inte kunna lita på att livsmedelsverk, arbetsrättslagstiftning och djurskyddslagar garanterar detta trots försök att inbilla oss något annat.

Och skulle jag då få för mig att använda min konsumentmakt så är jag rättslös. Jag kan inte få igen pengar från ICA och Coop för inhandlade findus lasagner(trots att allt finns registrerat på mitt medlemskort). Utan man hänvisar bara vidare till att producenten är ansvarig enligt lagstiftning. Men Findus har jag ingen affärsuppgörelse med så där kan jag inte vänta mig någon ersättning. Moment 22 och återstår gör bara att vänta på ett Livsmedelsverk som analyserar.

Straff? Glöm det. Har någon riktigt otur kan de få en företagsbot.  ICA:s fusk med köttfärs för ett par år sedan gav lite dagsböter till ett par personer på ca 10 000 var och en företagsbot på 100 000. Så hårda är straffen samtidigt som miljarder försvinner ned i fickor på handlare och leverantörsled.

Ät lokalproducerat för djuren, miljön och människors skull. Här i norr ska vi värna vår bygd och egen livsmedelsproduktion och vi bör gemensamt i hela norra sveriges kommuner och landsting stödja närproducerat.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Heroiskt Olsson!!!

Av , , Bli först att kommentera 10

Ibland beskrivs vilken idrottsprestation som helst som en bragd eller en klassiker. Men faktum är att det Johan Olsson presterade under eftermiddagen i femmilsloppet i Val di Fiemme kan bara beskrivas som just det. Detta är en av de största svenska prestationerna inom svensk längdskidåkning någonsin.

I en tid då masstarten stöpt om femmilen från ett kraftprov för de allra bästa åkarna till taktikiserande och spurtande så går Johan Olsson ut och kör loppet som det ska köras. Att gå lös solo i 35 kilometer på denna oerhört krävande bana med kärvt underlag är en enastående prestation. Möjligtvis har Mogrens guld 1993  i Falun en mer känslomässig betydelse efter det så fiaskoartade mästerskapet, men den här prestationen är jämförbar. Det är ingen högoddsare att Olsson redan bärgat bragdguldet, jerringpriset och alla möjliga andra priser.

Tack Johan Olsson för din fantastiska prestation. Och tack för att du återvann längdskidåkningens själ.

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se