Rådhusesplanaden

Av , , Bli först att kommentera 11

Just nu pågår arbetet med att omvandla rådhusesplanaden i Umeå. Detta är Umeås paradgata och en pulsåder som blir allt viktigare i takt med att stråket från järnvägstorget till Rådhuset utvecklas.

Rådhusesplanaden byggs om i etapper med början nu och över 2014. Frågorna kvarstår om detta ska se ut som tidigare eller kan utvecklas. Att björkallérna blir kvar är inte under diskussion men hur kan vi få fler att vistas inte enbart längs husfasaderna och göra esplanaden mer levande? Hur ska man kunna korsa allén på ett enklare sätt än idag? Ska café, utserveringar eller kanske lekplats tillföras?

Umeå har stora möjligheter här att skapa en unik park- och upplevelsemiljö i sitt centrala offentliga rum. Föreställ dig att binda ihop en levande och grön rådhusesplanad som via rådhustorget övergår i den nybyggda rådhusparken, ned i sin förlängning till nya årstidernas park som sträcker sig till kyrkbron, vidare upp till Döbelns park som öppnas upp för att kunna ta sig till och från, sedan promenera vidare till Vänortsparken och tillbaka till rådhustorget. En fantastisk grön miljö om vi gör rätt.

Vi socialdemokrater är tacksamma för inspel från dig som medborgare kring hur du vill bygga din stad. Det är bara att höra av sig och delta i utvecklingen!

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden
andreas.lundgren@umea.se

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Jämställdhet kommer inte av sig själv

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har jag och ordförande i jämställdhetsutskottet inne en replik i vk om förslaget till jämställdhetsskatt:

Therese Andersson (M) skriver (14/5) nej tack till en jämställdhetsskatt. Det är märkligt att så många upprörs över ett förslag om jämställdhetsskatt, medan få upprörs över att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige år 2013 ligger på 4 500 kronor i månaden.

Under alliansregeringens styre har inkomstgapet mellan män och kvinnor ökat. Det beror på att kvinnor över lag tjänar mindre, men också på att tusentals kvinnor har gått ner i arbetstid för att ta hand om anhöriga på grund av nedskärningar i välfärdssektorn. Fortsätter vi på den inslagna vägen kommer kvinnor aldrig att nå ikapp männen när det gäller inkomst.

Den oroväckande löneutvecklingen för kvinnor påverkar i förlängningen pensionerna. Kvinnor över 65 år får i dag ut 72 procent av vad män i samma ålder får ut. Kan vi verkligen kalla det för lika villkor?

Menar man allvar med att avskaffa inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor, ja då kan man inte bara vädja om frihet åt alla att vara sin egen lyckas smed. Då krävs konkreta åtgärder mot strukturella skevheter.

Att öka medvetandet om de strukturella orättvisorna, att bryta könsstereotypa mönster och ifrågasätta normer är viktiga metoder, precis som Andersson skriver. Att uppvärdera kvinnodominerade yrken är också absolut nödvändigt.

Men därutöver krävs en politik som tar hänsyn till kvinnors situation. Det innebär åtgärder för att få män och kvinnor att dela mer på hemarbetet, det innebär att säkerställa en god barnomsorg och äldreomsorg. Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är av central betydelse för att kvinnor inte ska halka efter liksom rätten och möjligheten att kunna arbeta heltid.

Nej, att införa en jämställdhetsskatt är nog inte det bästa eller för vår del första alternativet. Lösningen ligger snarare i att lyfta den ekonomiska ojämställdheten högre upp på dagordningen. Det här är inte en ickefråga, det handlar om strukturell diskriminering i vardagen för miljoner människor. Vi kan inte påstå att det är på grund av kvinnornas egen fria vilja att situationen ser ut som den gör. Något måste göras.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Gillar (m) kvinnoskatt?

Av , , 1 kommentar 16

Anders Ågren(m) skriver indignerat om jämställdhetsutskottets kampanj kring jämställdhetsskatt i sin blogg. Omdöpt till ”mansskatt” bekymrar sig Ågren över att utskottets ledamöter från c, fp, s och v vill använda den metoden för att minska löneskillnader mellan könen. 

Jag får tacka Anders för att han ställer frågan på sin spets.

Nej visst, jämställdhetsskatt är nog lite korkat. Frågan handlar nog snarare vad vi göra för att kvinnor inte ska diskrimineras än att ta till med storsläggan. Eller hur Anders?

Lönediskrimineringen av kvinnor borde bekymra dig och Moderaterna som säger sig värna personlig frihet och valfrihet. För klyftorna ökar mellan män och kvinnor i Sverige. Att alliansregeringen har slopat kravet på lönekartläggningar för landets flesta företag vars syfte var att få bort osakliga löneskillnader hjälpte ju inte heller till om vi ska vara ärliga. Jämställdhetsombudsmannen gick i taket som du minns men det var ju såå mycket 2008.

Du ska nu få en uppgift av mig Anders. Läs noga nu. Jag vill verkligen att du ska hjälpa till i den här diskussionen. På allvar, inget raljerande.

Ok är du med? Idag 2013 tjänar kvinnor nästan 5000 kronor mindre än män per månad. Vi är nog båda överens om att det är inte bra. Tänk efter och ta din tid och svara mig sedan på följande fråga:

- Vad anser du vara den viktigaste politiska reformen för att avskaffa löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige?

Lycka till!

1 kommentar
Etiketter: , ,

Kollaps i skolpolitiken

Av , , Bli först att kommentera 8

Aftonbladet listar idag de senaste ingreppen i skolan som skolminister Jan Björklund(fp) tvingas backa ifrån.

Alliansregeringens skolpolitik är i total kollaps. Skolresultaten sjunker. Ökad administration dränker lärarnas arbetstid. Vi ser skolor som lägger ned efter ett par terminer när ägarna inte anser dem lönsamma längre. Betygsfixering med mätningar på längd och bredd  istället för ett lärande för livet har visat sig vara ett stort misstag.

Och åtgärden att ta bort högskolebehörigheten för yrkesprogram är dessutom så genombota korkad att det måste beskrivas som ett rent tjänstefel. Hur i hela friden ska människor kunna klara sin försörjning om man inte kan snabbt omskola sig i en lågkonjunktur?

Den som såg partiledardebatten i svt senaste kunde bevittna hur skolministern är på fullständig reträtt. Björklund visade upp en uppriktighet som är ovanlig. Han erkände misslyckandet och sträckte ut handen till oppositionen att hjälpas åt vilket naturligtvis är det enda vettiga i den här situationen. Men efter sju år av total ohörsamhet är det svårt att ha kvar något förtroende för att Björklund och Folkpartiets skolpolitik varken kan eller bör leda skolan på rätt spår igen,.

Vore jag Fredrik Reinfelt skulle jag vara mycket oroad. De politiska partierna måste nu agera kraftfullt och resolut för att vända den här utvecklingen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Jämställdhetsskatt

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag går Umeå kommuns jämställdhetsutskott ut och kräver att man börjar utreda införandet av en jämställdhetsskatt. Vi gör det då vi ser att skillnaderna mellan kvinnor och män i lön fortsätter vara höga och att inga av de åtgärder som hitills presenterats har varit tillräckligt kraftfulla.

Nog är det väl förbannat att detta accepteras. Kvinnor döms till en sämre tillvaro än män enbart för att de fötts med ett annat kön. På pappret föds man med samma rättigheter och villkor men sen händer något som gör att kvinnor systematiskt diskrimineras. Det förföljer sedan halva Sveriges befolkning genom livet i form av sämre lön, a-kassa, sjukersättning och pension för att nämna några variabler.

Detta är en stor skandal som fortsätter reproduceras generation för generation för att för lite görs. Det krävs stora satsningar på ökade löner i kvinnodominerade yrken och ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Då detta verkar svårlöst är det god tid att fundera om inte andra åtgärder krävs som exempelvis en jämställdhetsskatt?

Håll inte käften utan ställ samhället till svars.

 

Förstörda björkar

Av , , Bli först att kommentera 7

SÅ tragiskt att se den förstörelse som skett av björkar längs Storgatan. Sådant här idiotiskt beteende kommer naturligtvis att kosta kommunen stora summor.

Tekniska nämnden har som fastlagd politisk ambition att se till att vi kan bibehålla gatuträden i centrala Umeå i god standard. Varje år planterar vi därför cirka 100 träd samtidigt som vi delar ut björkplantor till allmänheten. Det kostar en hel del pengar men vi tar den prioriteringen för att Umeå ska vara en grön stad där man mår bra.

Kommunens ekonomi är dock begränsad och vi har därför inte råd att hålla på ersätta skadegörelse på detta sätt. De som gjort det här är väl i vanlig ordning för fega för att träda fram och betala för vad man ställt till med. Nej det förväntas alla vi andra göra. Bedrövligt.
 

Andreas Lundgren(s)
2:e  vice ordf, tekniska nämnden

Bli först att kommentera
Etiketter:

(c) som i cannabis

Av , , 7 kommentarer 12

Centerpartiets ungdomsförbund(CUF) har fått mycket uppmärksamhet för sitt beslut att bifalla en motion från CUF-Stureplan som legaliserar cannabis.

Detta kan tyckas som en fråga fri från Centerpartiet men faktum är att så inte är fallet. Hanna Wagenius, ordförande i CUF och en förespråkare av legalisering, är ordinarie ledamot i Centerpartiets partistyrelse. Sedan tidigare har också Fredrik Federley, gammal CUF-ordförande och numera ledamot i partistyrelsen offentligt beklagat att försök till legalisering av cannabisbruk misslyckats.

Det borde bekymra Annie Lööf att delar av partiets yttersta ledning så öppet propagerar för en annan politik än partiets officiella. Men Lööf tiger. För övriga partier som räknat med Centerpartiet i den restriktiva narkotikapolitiken är denna utveckling mycket oroande.

7 kommentarer
Etiketter:

Succé för 1 maj på Ålidhem

Av , , 1 kommentar 10

Tala om succé för dagens 1 maj-firande på Ålidhem! Vi ökade från 70-80 på torgmötet till 109 mötesdeltagare och från 100 till 124 i demonstrationståget. Jätteroligt och stort tack till alla som kom dit och demonstrerade!!!


Väldigt mycket folk på plats, totalt 109 stycken deltog vid torgmötet.


Andreas Georgsson, ordförande Tomtebo-Innertavle socialdemokratiska förening talade om att låta den kalla och mörka borgerliga världen rinna undan och att vi alla har ett ansvar för att bygga en ljus och rättvis framtid.


Ordförande för Umeås socialdemokratiska högskoleförening, Saga Henriksdotter, talade i sin appell rakt och knivskarpt om vikten av en fungerande högskolepolitik.


Marikk Henriksson, ordförande Transport avd 28 talade om sina medlemmars kamp för att ens ha ett jobb att gå till nästa dag. 


Sandra Reinklou höll en mycket stark appell om ett samhälle som ger alla en chans


Foto: Hans-Åke Rönnlund


Foto: Hans-Åke Rönnlund


Foto: Hans-Åke Rönnlund

1 kommentar

1 maj!

Av , , Bli först att kommentera 4
Idag marscherar vi för rättvisa. Idag manfiesterar vi för att livets villkor inte behöver stanna vid vardagens egoism, cyniskt utnyttjande av medmänniskor och förstörelse av vår gemensamma jord. Allt startar med insikten att det finns bara vi. Det är vi tillsammans som formar vårt öde, tillsammans kan vi göra världen bättre, är du med?
 
Idag marscherar arbetarrörelsen. Kom med du också, här är hålltiderna:
 
10.45 torgmöte Ålidhem
 
11.30 Avmarsch till Döbelns park
 
12.40 Avgång med huvudtåget från Döbelns park
 
13.00 Tal och appeller Rådhustorget
 
Foto: Hans-Åke Rönnlund
Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se