Minns ni hur det var?

Av , , Bli först att kommentera 15

Minns ni hur det var när de fristående skolornas inträde kom på allvar? Det talades om pedagogiska alternativ till den vanliga skolan, hur eleven skulle kunna få välja det som passade bäst. Men det var då.

När jag ser Uppdrag granskning ikväll så ser jag en annan bild. Det är en miljardindustri för riskkapitalbolag där det handlar om att pressa kostnader som på vilken marknad som helst. Företrädare för de fristående skolorna talar om ”bransch” och det går inte att särskilja i rv-sändningen om ansvarig som uttalar sig är rektor eller VD. När det osar för hett säljer ansvarige skolan i en handvändning och kvar står vi andra och undrar vilken ansiktslös del av skolan vi ska utkräva ansvar av.

Vinstintresse förnekar sig inte. Någon tjänar grova pengar på att det är så här. Varför tro på rektorn som beklagar att man gjort fel i det enskilda fallet när bråkige Alejandro nekas plats, samtidigt som du rasar mot elbolaget som står i PLUS-studion med brallorna nere?

Det är samma sak.

Skolminister Jan Björklund införde sorteringsskolan. Nu står han och talar om hur eländigt det blev. Vilket hån mot de som valdes bort. Han kommer aldrig att lösa skolans problem.

Och där står du som gisslan, du förälder som har placerat ditt barn i den framgångsrika fristående skolan och orkar skjutsa varje morgon. Sorteringsskolans företrädare räknar med du ska nöja dig med att ditt barn kom in och inte tänka på vad som händer vid sidan om.

Säg ifrån!

Det var inte så här det var tänkt att det skulle vara.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Besparingar städ

Av , , Bli först att kommentera 11

Budgetdebatten fortsätter i Umeå kommunfullmäktige.

Varje år brukar alliansen trixa med siffrorna för att få mer till ramarna än Socialdemokraterna. Det handlar alltid om minskad administration och konkurrensutsättning, som fungerar som en slags budgetreglering för alliansen. Behöver man pengar så kan man alltid med ett pennstreck lägga in ökad besparing på dessa budgetposter oavsett om det är realistiskt eller ej.

Alliansen upprepar detta varje år och jag brukar då varje år fråga kommunalråd Anders Ågren(m) hur han tänkt detta med konkurrensutsättningar inom tekniska nämndens område. Jag brukar aldrig få nått mer än ett svävande svar. I år går man fram med kraftiga konkurrensutsättningar av städverksamheten.

Det alliansen aviserar är att man på städ ska ta igen 6,6 miljoner på upphandling inom för- och grundskolenämnden samt 1,9 miljoner inom gymnasienämnden och spara pengar till dem. Det motsvarar cirka 20% av intäkterna till städ- och verksamhetsservice från respektive nämnd och får stora konsekvenser för tekniska nämnden.

Idag ligger privata städbolag på mellan 40-70 kr i dyrare timkostnad än kommunens egen städservice om man ska klara städservice egen miniminivå på lokalerna. Vi har större privata städföretag som inte deltar i kommunens upphandlingar för att ersättningen är för låg och städbranschen ser dessa upphandlingar som ett stort problem. Men ska detta gå ihop som alliansen föreslår så måste privata aktörer rent konkret sänka städtiden för att ta igen nästan 8,5 miljoner i lägre anbud. Det kommer inte att räcka med att helt slakta personalens villkor.

Dels kommer vi få se ökade förslitningar i fastigheternas standard. Sen är det också så att genomför man detta talar vi om stora varsel av städservice personal. Få av dem kommer att välja verksamhetsövergång till entreprenören, och då vi talar om uppsägningar, till stor del av personal med lång anställningstid. Det handlar om uppsägningar på 6-12 månader för viss personal som arbetat länge. Omplaceringar blir svåra att tillämpa så vi talar alltså om många miljoner i merkostnad för uppsägningar. Dessa ska tekniska nämnden uppenbarligen stå för, alliansen skyfflar kostnaden mellan nämnderna och drar på kommunen stora merkostnader.

Till detta ska vi också lägga kapitalkostnader för materiel och de städmaskiner som redan är inköpta. Städservice har inget eget kapital att ta av till detta inte heller tekniska nämnden. Resultatet blir att städservice kommer att avvecklas, tro inget annat.

Bli först att kommentera

Budgetdebatt

Av , , Bli först att kommentera 5

Då var det då dags för budgetfullmäktige för Umeå kommun. Lenart Holmlund(s), Anders Ågren(m) och Tamara Spiric(v) och Nasser Mosleh(mp) har just gjort sina inledningsanföranden.

De två huvudförslagen, majoritetens och alliansens står i fokus. Alliansen vågar inte frångå Socialdemokraternas grunddrag särskilt mycket. I de stora dragen är förslagen likvärdiga förutom att alliansen som vanligt ”fuskar” med att få ut mer pengar till drift genom ökade besparingar på ”administration” samt konkurrensutsättningar.

Men det vi ska komma ihåg att alliansen tidigare under åren velat sänka skatten under mandatperioden med 1 krona vilket motsvarar 240 miljoner. Det är pengar som tas direkt från kärnverksamhet, dvs social omsorg och skolan. Hade alliansens politik med stora skattesänkningar fått genomslag denna mandatperiod kombinerat med det vi nu ser med snabbt minskade skatteintäkter så skulle det utan tvekan inneburit veritabel katastrof för Umeå kommun. Alliansen lägger också ett 40-tal uppdrag i sin budget som inte är finansierade i driftsbudgeten vilket också innebär belastningar på nämnderna.

Det är viktigt att ha ordning på ekonomin och ha trygga intäkter över tid. Där har alliansen ett stort trovärdighetsproblem.

 

Bli först att kommentera

Prata Apberg!

Av , , 2 kommentarer 9

Idag har tekniska nämnden informat media lite kort för hur processen kring utformning av rådhusesplananden ska gå till och där ingår även Apbergets framtid. Vi kommer att återkomma med mer detaljerad information den 8 november.

Målet är att umeborna ska få vara med och tycka till i dialog. Tekniska nämnden har den här mandatperioden arbetat målmedvetet med medskapande, som är ett av nämndens mål för det offentliga rummet. Den här gången kommer sociala medier spela en viktig roll i utformandet och självklart kommer även dialogmöten äga rum vilket gör att det kommer finnas flera kanaler att påverka.

Detta är ett ambitiöst och bra upplägg vi går fram med. Noterbart är också att samtliga partier i tekniska nämnden är helt eniga om hur denna dialog ska gå till och röstat ja till upplägget. Det gäller även Vänsterpartiet som med sitt agerande tidigare i höst oroat många medborgare genom desinformation kring underhållsarbetena under Apberget.

2 kommentarer

Teknisk nämnd idag

Av , , 2 kommentarer 7

Idag sammanträder tekniska nämnden. Ekonomin står naturligtvis i fokus, såväl alliansen som socialdemokraterna samt Vänsterpartiet har lagt en ramminskning på ca 14 miljoner samt ingen täckning för kostnadsökningar. Det beror framförallt på att regeringen inte får ned arbetslösheten vilket innebär -81 miljoner i skatteintäkter för kommunen samt att man lägger på ytterligare statliga pålagor.

Det blir en tuff utmaning för nämnden att klara servicen till  medborgarna med minskade medel. Samtidigt är det viktigt att säga att detta innebär att kommunen kommer öka sina ansträningar att granska alla kostnader. Mattias Larsson(c) skrev en klok blogg igår om investeringar i Umeå kommun och hur den ökade belåningen skuldsätter kommunen. Det kanske inte är världens roligaste som politiker att vara tråkig och uppmana att hålla igen. Men det är samtidigt viktigt och majoriteten har i sitt budgetförslag börjat kapa i investeringsvolymen.

Men vid sidan av detta pågår den politiska vardagen. Idag diskuterar vi också projektet open västerbotten om hur vi ska öka förutsättningarna för att gynna regionens IT-företag, forskningsinstitutioner samt erbjuda bättre e-tjänster för medborgarna.

En annan fråga som vi diskuterar är busskörfält på skolgatan öseterifrån i korsningen mot västra esplanaden. Nämndens verksamhetsområde är brett och kräver att vi ledamöter har många bollar i luften samtidigt.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

 

IMG_8240

 

 

 

 

 

 
tekniska nämnden sammanträder idag

 

 

2 kommentarer

Alliansens budget

Av , , 2 kommentarer 8

Så släppte då alliansen i Umeå sitt förslag till budget för 2014. Jag har tidigare skrivit om budgeten och att man skulle komma att fylla hålen med besparingar på ”administration”. Så blev också fallet. Alliansen får alltid lite extra medel varje år genom detta magiska streck med pennan.

Annars ligger alliansens budget mycket nära Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget kring hur man ser på det allvarliga läget. Precis som majoriteten så upplöser man avsatta överskott från tidigare år för att ge För- och grundskolenämnden och Socialnämnden mer resurser för att dämpa besparingskraven. För oss i tekniska nämnden får vi samma tuffa sparbeting i både förslagen vilket innebär att såväl nämndens majoritet som minoritet kommer brottas med utmaningen att få plus och minus att gå ihop.

Att läget är bistert i dagens kommun- och landstingens Sverige vittnar landstingets avsierade skattehöjning om. Det i särklass största problemet är att regeringen misslyckas med att få ned arbetslösheten vilket ger minskade skatteintäkter som följd. Regeringen kommer att tvingas ompröva sin arbetsmarknadspolitik då den inte fungerat och det inte längre finns utrymme för mer skattesänkningar. Men det kommer ta tid tills de räknat ut detta och under tiden kommer kommunerna få det allt tuffare. Dessutom räknas inte statsbidragen upp tillräckligt då dessa pengar gått till skattesänkningar.

Kvar blir tuffa besparingar och skattehöjningar för kommuner och landsting. Det är inte bra samtidigt som kommunerna sitter i en rävsax och måste undvika att slå ut tusentals välfärdsjobb.

 

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

 

2 kommentarer

Kvinnohistoriskt museum

Av , , 2 kommentarer 8

Historikern och Centerpartisten Petter Bergner skriver idag en insändare i Västerbottens kuriren om varför Umeå kommun bör bygga kvinnohistoriskt museum. Här finns några av landets främsta kvinnohistoriker samt en utbildning inom museologi och en god museal infrastruktur menar Bergner.

Klokt inlägg av Petter. Till detta kan man ju tillägga att den här satsningen bör ses ur perspektivet regional utveckling. Detta kommer utan tvekan att dra folk från hela världen och sätta Umeå på kartan. Samtidigt som skatteintäkterna faller så kan inte kommunen helt sluta med det som ger regional utveckling.

Förutom bland (c) har övriga allianspartier varit tveksamma till satsningen på kvinnohistoriskt museum. Det har naturligtvis olika orsaker och det har funnits kritik. Nu är det är inte min sak att avgöra men jag tror det vore klokt om man tillsatte den vakanta platsen i styrgruppen som (m) lämnat. Det behöver inte betyda en förändrad principiell inställning till projektet som sådant, men däremot att man är med och tar ansvar i de politiska forum som kommunen har. Det är också en del i den samarbetskultur som funnits mellan kommunens partier och det kräver att alla tar sitt ansvar för politisk representation oavsett om det gäller en styrgrupp, nämnd eller kommunfullmäktige.

Alliansen kommer att behöva visa färg i sin budget kring satsningen på kvinnohistoriskt museum. Ska Centerpartiet köras över, ska övriga allianspartier acceptera en fortsättning, eller tänker man en halvhjärtad kompromiss och sänka anslagen?

2 kommentarer
Etiketter:

Umeås budget 2014

Av , , 1 kommentar 11

Igår presenterade Socialdemokraterna och (v) sin gemensamma budget för Umeå kommun. Det är en tuff budget som kräver återhållsamhet och besparingar.

Viktiga satsningar för oss som ungdomsjobben och sociala investeringsfonden avvecklas för att täcka nämndernas verksamhet och ge tid till omställning. Det är naturligtvis tufft men nödvändigt i den situation vi är inne i. Jag har liten förståelse för de som hävdar att situationen inte är så allvarlig, tvärtom är faran långt ifrån över. Situationen består på att kommunens intäkter har minskat samtidigt som volymerna fortsätter öka. Och då måste vi parera det, det stora problemet är att regeringen inte kommer åt arbetslösheten så skatteintäkterna ökar.

För oss i tekniska nämnden blir det till att bära en tung börda att spara in 14 miljoner sett till nämndens storlek. Samtidigt har nämnden en tjänstemannaledning och ekonomifunktion av yppersta klass som klarat svåra situationer tidigare. Vi ska göra vårt.

Från alliansen har kommentarerna kring budgeten varit fladdriga. Peder Westerberg(Fp) stod för ett riktigt lågvattenmärke i TV när han hävdade att besparingen på Fritidsnämnden är 9 miljoner. Det är ren och skär lögn. Helt obegripligt hur en gruppledare på denna nivå kan häva ur sig lögner på detta sätt. Besparingen är tre miljoner, men Fritid har ett eget kapital på 10 miljoner och en besparing här var nödvändig för att klara ekonomin i socialtjänsten och skolan.

Den 22 oktober ska alliansen presentera sin budget för Umeå kommun. Man kommer göra som man alltid gör. Lägga ett större påslag på besparing på ”administration” än vad vi gjort och sen lägga ett flummigt yrkande om att privatisera socialtjänsten som ska ge stora besparingsvinster. Det är inte trovärdigt.

 

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

1 kommentar

Mer miljözon: Västra esplanaden

Av , , Bli först att kommentera 12

Efter framgången med genomfartsförbud för tung trafik på Västra Esplanaden, där såväl Länsstyrelse som Trafikverket biföll kommunens yrkande är det dags att ta nästa steg.

Från april 2014 börjar miljözon gälla i centrala Umeå med undantag av just västra esplanaden som är trafikverkets väg. Jag vill att vi efter införandet av miljözon 2014 snabbt går vidare med att inkludera västra esplanaden innan ringen är färdigställd 2017 som varit tidigare besked. Om detta är möjligt är det rimligt med ett års införandetid och därför bör tekniska nämnden redan nu utreda frågan och innan årskifte ta ställning till detta.

Då skulle miljözon om det är framkomligt vara möjligt från 2015. En investering i en bättre miljö för umeborna. Kom ihåg vart du läste detta först, det är dags att fortsätta framåt!

 

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Förbud för tung trafik

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag börjar genomfartsförbudet för tung trafik börja gälla på västra esplanaden. Detta är ett resultat av den ansökan tekniska nämnden gjorde innan sommaren till länsstyrelsen som man tillsammans med trafikverket ställt sig bakom. Det kommer naturligtvis ta en stund innan trafiken vant sig vid den nya regeln men det är ett steg i rätt riktning.

Det här beslutet kommer vi följa upp med miljözon för dieselfordon över 3,5 ton i centrala stan och utökad kollektivtrafik. Ett par år framåt byggs sedan sista delen i vägpaketet och ringen blir komplett. Då kan också västra esplanaden byggas om till en stadsgata för att få bort västra esplanadens genomfartskaraktär. Umeå kommun är på rätt väg och det känns somdet är proppen ur på flera sätt just nu.

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se