Politikerutbildning

Av , , 5 kommentarer 21

Jag tillhör en av de som i fredags satt på skolbänken tillsammans med andra presidieledamöter i de politiska nämnderna i Umeå kommun. Vi fick gå igenom politikers roll och skyldigheter samt det kommande värdegrundsarbetet i kommunen. Det kostade säkert kommunen någon tusenlapp att lösgöra mig från mitt arbete samt att det skapade stress då jag hade åtaganden på jobbet.

Kommunen ordnade dock inte denna utbildning som en ”bra att ha utbildning”, utan för att två anställda anser sig utsatta för kränkande särbehandling. Vid all kränkande särbehandling så är arbetsgivaren skyldig enligt lag att ta tag i problem och åtgärda dem.

Jag läser att en av Vänsterpartiets 2:e vice ordförande struntat i utbildningen då han anser att det är ett drev mot sitt partis gruppledare. Men nu råkar det förhålla sig som så att detta inte är frågan om en konferens hit eller dit utan om att följa arbetsmiljölagen. Detta har inget med politik att göra utan med lagkrav. Att denne 2:e vice ordförande anser att kränkning aldrig ägt rum är överhuvudtaget inte relevant utan det är den enskildes upplevelse som räknas. Det är därför arbetsgivaren genomför denna utbildning.

Jag har varit fackligt aktiv och skyddsombud i över tio års tid. Om våra anställda i kommunen inte deltar i arbetsmiljöarbetet så anses man ha brustit i sina skyldigheter i anställningsavtalet och det är skäl för uppsägning. Likväl kan man inte negligera politikernas roll och arbetsmiljöansvar, man måste som ytterst ansvariga för arbetsmiljöarbetet ta sitt ansvar som alla andra.

På grund av frånvaron är min gissning att personalutskottet nu måste besluta om vidare åtgärder. Och denna sorgliga historia måste därmed leva vidare och vi får alla ägna oss åt att sitta i skolbänken istället för att driva politik.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

5 kommentarer

Tekniskas budget klar

Av , , 4 kommentarer 14

Idag presenterade tekniska nämnden budgeten för 2014. Socialdemokraterna har lyckats skapa en bred enighet runt vårt alternativ till tjänstemannaförslagets neddragningar på brandkåren.

Som jag kommenterat tidigare har ambitionen från (s) hela tiden varit att rädda kvar deltidsbrandkåren i Tavelsjö och utryckningsstyrkans storlek i Umeå. Men det har krävts stort grundarbete och tuffa prioriteringar att lyckas med det. Flera partier har visat prov på stort ansvar genom att rösta ja till budgetalternativet.

Men lindrande besparingar på brandkåren innebär att gator och parker får cirka 2,5 miljoner ytterligare i besparingar. Vi har nagelfarit och prioriterat hårt, det kommer att märkas för dig som umebo.

Det blir sämre standard på gator, snö som ligger kvar längre, stöd till enskilda vägar upphör, höstljus och vinterstaden avskaffas, minskad klottersanering och renhållning, mindre gräsklippning av grönytor och därmed mer ängsmark, hundlatriner avskaffas helt, hundratalet armaturer släcks längs våra bilvägar.

Nämndens politiska verksamhet får också skära ned. Pengarna skickar vi till gator och parker.

Det blir än viktigare framöver att vi som medborgare hjälps åt att hålla efter skräp och ta upp hundbajspåsen.

Andreas Lundgren(s)

2:e vice ordf, tekniska nämnden

4 kommentarer

Dags för budget

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag samanträder tekniska nämnden och huvudfrågan för dagen är budget, styrkort och uppdragsplaner för 2014. Socialdemokraterna kommer att presentera ett budgetförslag som säkerställer utryckningsstyrkans storlek vid Umeå brandstation samt deltidsbrandkåren i Tavelsjö. Vi har under gårdagen lyckats nå en bred överenskommelse i nämnden kring förslaget vilket är absolut nödvändigt.

Budgetförslaget i sin helhet kommer att presenteras vid tekniska nämndens presskonferens under fredagen. Tills dess är vi sparsamma med kommentarer om innehållet i övrigt.

Bli först att kommentera

(s) vill rädda Brandkåren

Av , , 1 kommentar 11

Följande gick ut sent igår kväll efter vår gruppöverläggning.

 

Pressmeddelande

 

Socialdemokraterna vill rädda brandkåren

Socialdemokraterna i tekniska nämnden vill rädda deltidsbrandkåren i Tavelsjö. Och även säkerställa utryckningsstyrkan nivå vid station 10 i Umeå så brandkåren kan utföra sina uppgifter.

- Många människor har efterfrågat var vi står. Vi har behövt vänta med besked och gå igenom vad som är möjligt då ekonomin är oerhört ansträngd, säger Andreas Lundgren, gruppledare för socialdemokraterna och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

- Vi förstår den oro man känt ibland annat Tavelsjö och vår första prioritet har hela tiden varit brandförsvarets förmåga. Oavsett om man bor i stan eller på landsbygden ska man få hjälp när man är i behov av det, säger Andreas Lundgren.

Socialdemokraterna kommer att använda sin tyngd som största parti att driva igenom lindrade besparingskrav på Brandförsvaret när tekniska nämnden sammanträder på torsdag. Umeå kommun har ett kostnadseffektivt brandförsvar som håller hög klass och det vill partiet värna.

- Vi är inte helt klara i budgetprocessen ännu men har goda förhoppningar att sy ihop en bred överenskommelse i nämnden. Vi vill med det här beskedet vara tydliga för vår del var vi står. Socialdemokraterna kommer att göra det vi kan, avslutar Andreas Lundgren.

 

1 kommentar

Upp till bevis!

Av , , 2 kommentarer 15

Folkbladet skriver idag om det stora sparbeting som ligger på tekniska nämnden. Ja det är en tuff utmaning som kommunfullmäktige ålagt tekniska nämnden. Man kan stillsamt undra vilken planet en del politiker befann sig på som hävdade att det inte blev något stålbad för kommunen 2014. Tjänstemannaförslaget till hur dessa besparingar ska arbetas in är synnerligen besk läsning.

Märk väl att såväl (s)+vänsterpartiet som alliansen hade storleken på dessa besparingar i sitt budgetförslag. Det finns således ingen möjlighet att gömma sig utan nu krävs att man också tar ansvar för sina beslut. Vi kommer få se vilka partier som tänker stå upp för konsekvenserna och vilka som tänker gömma sig. 2015 kommer inte att bli lättare och därför krävs snabba beslut om kostnadsminskningar.

Socialdemokraterna kommer att se till att tekniska nämnden har en budget i balans. Vi är på det klara med vad vi vill prioritera och avvaktar svar under dagen från övriga partier hur man ställer sig till det. Vi kommer att ta vårt ansvar.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

2 kommentarer

Skit i Barcelona!

Av , , 2 kommentarer 8

Igår anordnade tekniska nämnden en dialogprocess på Umeå folkets hus om framtidens rådhusesplanad. Nära 40 umebor hade hörsammat inbjudan och tagit sig tid en söndag till att diskutera stadsutveckling.

Det svallade en del känslor över apberget och så, men det var som en av deltagarna sa;
- detta är Umeå, här tycker vi till så ni vet det.

Och visst är det så. Umeås styrka är ju alla vi tillsammans som tycker till och engagerar oss. Många synpunkter luftades och vikten av att rådhusesplanaden görs attraktiv året om och inte bara blir fin på sommaren lyftes upp.

”tänk på klimatet, skit i Barcelona!” tyckte en deltagare.

Skyltsöndag den 24 november fortsätter dialogprocessen för alla som vill delta. Klockan 12.00-15.00 vid rådhusesplanaden.

 

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

2 kommentarer

Spännande workshop

Av , , 1 kommentar 13

Idag tar jag en paus från budgetarbetet och åker förbi på dialogmöte på Umeå folkets hus. Politiker och tjänstemän från tekniska nämnden kommer att möta intresserade medborgare i en workshop kring framtidens rådhusesplanad. Ska bli mycket intressant att höra vad mötesdeltagarna har för idéer, hela 35 personer har anmält sitt intresse att delta.

Tekniska nämnden beslutade i oktober om en dialogprocess, med möjlighet till deltagande i möten och på sociala medier. Många har redan nu gjort sin röst hörd på twitter eller genom att skicka in synpunkter. Nästa dialogmöte blir nästa helg på skyltsöndag. I februari tar sedan tekniska nämnden ställning till framtida utformning.

kom med och tyck till!

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

1 kommentar

Brandkårens framtid

Av , , Bli först att kommentera 14

Skriverierna är just nu många om besparingarna på brandförsvaret i Umeå. Enligt tjänstemannaförslaget så ska 3,5 miljoner sparas och förslagen är minskad bemanning på station 10(Umeå) samt nedlagd deltidsbrandkår i Tavelsjö.

Bakgrunden är tekniska nämndens minskade ramanslag på 14,3 miljoner 2014 som måste besparas på nämndens två anslagsfinansierade verksamheter; gator och parker samt Brandförsvar & säkerhet. Kommunfullmäktige klubbade denna ramminskning den 28 oktober och sedan dess har tjänstemännen tagit fram besparingsförslag inför nämndens beslut den 21 november. På kort tid ska ett oerhört stort sparbeting tas och vi behöver ta beslut den 21/11 för att besparingarna ska få effekt på helårsbasis och ge verksamheterna all möjlig tid att ställa om.

Att vi politiskt inom nämnden från olika partier varit försiktiga med att kommentera detta beror på olika orsaker. Dels håller vi nu på att granska alla kostnader och vända på varenda sten. Dels måste vi förhandla om detta mellan partierna och försöka hitta en bred lösning som håller då flera kostnadsposter kräver beslut utanför tekniska nämnden. Därför är det ett problem att Centerpartiet börjar piska upp känslor mot (s) då man själv lagt samma sparbeting på nämnden och det vi sista behöver nu är osämja.

Vi är alltså högst medvetna om den oro som människor känner inför dessa besparingar. Budgetarbete pågår.

 

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Politiken bestämmer!

Av , , 11 kommentarer 15

Idag läser jag i Västerbottens kuriren om att det skulle funnits planer på att ta bort Apberget under lång tid. Jag blev uppringd av Västerbottens kuriren och tillfrågad om mina synpunkter på vad kommunens projektchef Carl Arnö ska ha sagt och inte sagt i något sammanhang. Mitt svar som inte kom med är att jag inte kommenterar hörsägen och referat kring uttalanden.

Det jag däremot kan säga och som jag upprepat i hela den här frågan är två enkla fakta.

1. Apbergets framtid är en principiell fråga och kan enligt gällande delegationsordning inte tas på tjänstemannanivå. Politiken bestämmer.

2. Politiken i tekniska nämnden har tagit beslut om att genomföra en dialogprocess kring Rådhusesplanaden och Apbergets framtid. Det följer vi med stort intresse och sedan ska vi ta beslut i tekniska nämnden om hur detta ska se ut.

Att det skulle finnas en konspiration mot Umeås offentliga rum är rent nonsens. Och det kan jag hävda med säkerhet eftersom jag som gruppledare representerar nämndens största parti. Och politiken bestämmer, punkt slut.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

11 kommentarer

Svensk cykling skämmer ut sig

Av , , Bli först att kommentera 11

Blir minst sagt upprörd över Swecos rapport om landets cykelstäder som gjorts på uppdrag av branschorganisationen Svensk cykling. Umeå får där underkänt bland många andra städer. Linköping och Malmö gavs godkänt medan resten av störrre städer fick lägre poäng. Ett av kriterierna var exempelvis vart i översiktsplanen avsnitt om cykling återfinns.

Jag ser att trafikplaneringschef Marie Frostvinge bemött detta. Det är bra det för när jag läste swecos rapport undrar jag vad man håller på med. Cykling är ju ett av de prioriterade område i kommunen. Vi har en hel fördjupad översiktsplan för Umeå från 2011 som har som genomgående tema att bygga 5-kilometersstaden dvs förtäta och cykla istället för att ta bilen.

Vi har till detta brytit ned arbetet i ett mycket ambitiöst cykeltrafikprogram som anger såväl konkreta åtgärder, sträckor som måste åtgärdas osv, samt längre gående strategi kring cykelvägnätet. Målet är att 2022 ska 65% av alla resor göras till fots, kollektivt eller via cykeln.

Sweco skriver i rapporten att man tittar på fördjupad översiktsplaner men som det paketerats och sen basuneras ut av Svensk cykling så ger det en missvisande bild. Det här med cykeltrafikprogrammet, eller för den del övriga dokument som bryts ned utifrån den fördjupade översiktsplan(parkeringsprogram, kollektivtrafikstrategi) har inte Svensk cykling ens beaktat. Utan det man ägnat sig åt verkar ha varit att räkna hur många gånger ordet cykel används. Ska man skratta eller gråta.

Jag har förstått att det är populärt bland branschorganisationer att skapa index och komma ut med sitt budskap. Men då får man se till att faktiskt titta på dokumenten som finns och ge en korrekt bild. Pinsamt var ordet.

 

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se