Omvald som ordförande!

Av , , 1 kommentar 9

Igår hade Ålidhem-Sofiehems socialdemokrater årsmöte. Vid sidan om att bråka runt med Apberget, hundlatriner och annat så är det så här den politiska vardagen ser ut. Forma politik på gräsrotsnivå och föra den in i det politiska systemet.

Jag fick förtroendet att bli omvald som ordförande och har nu suttit på den posten sedan år 2000. Ålidhem-Sofiehems s-förening är en anrik förening inom socialdemokraterna med medlemmar som arbetar hårt. I valet 2010 knackade vi nog fler dörrar än Moderaterna gjorde i hela Umeå.

Vi hade också besök av Peter Burström, vår nya ordförandekandidat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om vi vinner valet. Peter är född 1985 arbetar till vardags som lärare. Han gav en insiktsfull bild av skolans utmaningar och vad vi kan säga behöver göras och vad vi inte ska vara så tvärsäkra på. En bra föredragning av en ung politiker som behärskar fakta men står ödmjuk inför komplexiteten i skolans problem.

 

IMG_2139

1 kommentar

Reinfeldts sverige

Av , , 1 kommentar 17
I går lanserade LO dokumentärfilmen ”Reinfeldts Sverige – siffror och berättelser från ett förändrat land”.
I den första delen presenteras ett urval av statistik om vad regeringens skattesänkningspolitik. I årets budget skulle över en fjärdedel av de föreslagna skattesänkningarna gå till de tio procent av befolkningen som tjänar mest, medan de tio procent som tjänar minst endast får en procent. Det blir också tydligt att det är just de som tjänat minst på skattesänkningarna som betalat mest för dem i form av bland annat försämrad a-kassa och försämrad sjukförsäkring. Mest slående är dock att arbetslösheten i dag är högre än när den borgerliga regeringen tillträdde 2006 och att 100 000 fler i dag saknar jobb.
I den andra delen av filmen träffar vi människorna som bor, arbetar och strävar sig fram i dagens Sverige. Verkliga människor som utan manus eller regi berättar om sina liv och hur de upplevt förändringarna av det Sverige de älskar. Se den 20 minuter långa filmen här:

1 kommentar

Kristoffersson och insikten

Av , , 1 kommentar 23

Läser Centerpartisten Maria Kristofferssons blogg om att det är svårt att sitta med i en regering. Kristoffersson, som satt med i den arbetsgrupp som tog fram det ökanda idéprogrammet som ville ta bort skolplikt, arvsrätt och ha fri invandring, beklagar sig om att det är svårt att bara vara 20 riksdagsledamöter i riksdagen. Men rösta på oss i valet så får vi större inflytande vädjar Kristoffersson.

När till och med Maud Olofssons och Annie Lööfs kärntrupper börjar svika i tron så vet man att det är allvarligt läge för Centerpartiet. Men fortfarande är man helt oförmögna att dra några slutsatser av sin högerpolitik. Likt den religiösa fanatikern anser Kristoffersson att om vi alla bara tror lite hårdare på salige Lööf och Timbro så öppnar sig vägen till himmelriket.

Finansminister Anders Borg(m) har dödförklarat det svenska jordbruket. Borg, den ministern som ska fördela regeringens resurser, har gått på frontalkurs med Centerpartiets själ. Centerpartiets svar? Knyta sig än hårdare till alliansen.

I onsdags besökte jag Tavelsjöcentern och talade om enskilda vägar. Som socialdemokrat känner jag igen mig i den folkrörelsetradition som finns i sättet att driva politik. Det är bra centerfolk som vill värna bygderna, fokus på att utveckla bygden än att fastna i en offerroll. Men den fina folkrörelsetradition som centern stått för har dragits i smutsen och bespottats i denna nyliberala gir partiet gjort. Det är skamligt.

Visst Kristoffersson är det smärtsamt när insikten går upp för en. Men se då till att dra rätt slutsatser innan ni är förpassade till historien.

 

 

1 kommentar

Vad vill Vänsterpartiet?

Av , , Bli först att kommentera 18

Har fått många frågor om Vänsterpartiets ställningstaganden kring Rådhusesplanaden.

Det Vänsterpartiet ville att tekniska nämnden skulle ställa sig bakom var en halvsida lång programförklaring där man hyllade en tidigare stadsarkitekt och krävde Apbergets uppbyggnad som det såg ut tidigare.

Vänsterpartiet har således låst sina handlingsmöjligheter i järn och kastat bort nyckeln inför återremissen i ärendet. Får man inte Apberget uppbyggt exakt som det såg ut så tänker man sätta sig på läktaren och tjura. Det är ett häpnadsväckande agerande när man själv sitter på ordförandeposten och har ett ansvar att ena nämnden.

Vänsterpartiet vägrade också konsekvent stödja våra yrkanden om en bilfri esplanad i nord-sydlig riktning. Inte heller utställningsytor för kulturliv, allmänhet och föreningsliv, själva essensen av icke-kommersiell verksamhet, valde Vänsterpartiet att stödja eller ha andra yrkanden kring. Man ville inte heller när esplanaden ska bli lummigare särskilt titta på ett trygghetsperspektiv så även kvinnor vågar vistas där. Till sist vaknade man och ville stödja Miljöpartiets starkare skrivning kring bilfri esplanad men man vägrade kategoriskt att stödja något av våra förslag.

Socialdemokraterna har lyssnat på medborgardialogen och tar sitt ansvar. Det är anmärkningsvärt att det är allliansen men inte Vänsterpartiet som tillsammans med oss vill värna kulturliv och föreningsliv.

Bli först att kommentera

Apbergets hantering

Av , , Bli först att kommentera 20

Vi har nu haft presskonferens på tekniska nämnden om Rådhusesplanaden. Det har de här dagarna cirkulerat rykten kring hur processen sköts och om fastighetsägare och tjänstemän medvetet försökt få bort Apberget. En rad påståenden har gjorts av personer utanför projektgruppen som måste verifieras.

Min bild av det jag vet hitills är att frågan hanterats korrekt och tjänstemännen vidhåller uppfattningen att dessa ledningsarbeten behövde göras. Min minnesbild är att innan frågan om markarbeten dök upp så har det funnits en samsyn bland tjänstemän och politikerna i tekniska nämnden att Apbergets framtid ska diskuteras i samband med omläggning av Rådhustorget.

Men, och det är ett viktigt men, anklagelserna är mycket allvarliga och detta ska vi gå till botten med. Vi förtroendevalda är folkets representanter och jag kan försäkra er att vi från presidiets sida noggrant kommer titta på detta. Jag har dock väldigt svårt för agerandet av Lasse Jacobbson(v) som å ena sidan vill utreda vad som hänt och å andra sidan redan dömt tjänstemän i media och förklarat att förtroendet är förbrukat. Det ställer övriga partier i nämnden i situationen att antingen ta ställning för ordförande eller tjänstemännen.

Det skulle inte falla mig in att i media anklaga tjänstemän för saker baserat på tidningsuppgifter. Sådan personalpolitik vägrar jag stå bakom, påståenden och uppgifter ska redas ut. Lasse Jacobsson måste därför fråga sig hur han ska kunna leda nämndens arbete fortsättningsvis.

Nog om detta, till besluten:

Under gårdagens tekniska nämnd lade Socialdemokraterna ett återremissyrkande kring apberget som stöddes av samtliga utom Vänsterpartiet, dvs Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Det lyder som följer:

”Att programhandlingen återremitteras och att en lösning ska presenteras för nämnden till hur utformning av det så kallade apberget med dessa funktioner, med en tillgänglighetsanpassad talartribun och möjlighet att sitta i solen, kan behållas på platsen kombinerat med en öppen ingång in i esplanadens mittstråk för att ge umeborna bättre möjlighet till nyttjande av parkområdet.”

Hur ska detta tolkas? När vi diskuterat detta så ser vi framför oss en lösning där man har öppen ingång till esplanaden bakom en lösning på det framtida Apberget på samma plats som tidigare. Nu får tjänstemännen arbeta vidare utifrån de direktiven.

Vi lade också ett antal tilläggsyrkanden.

Förvånande nog vägrade Vänsterpartiet att stödja våra förstärkta yrkanden om non-kommersiella utställningsytor för allmänhet, kulturliv och föreningsliv. Inte heller yrkandena om att särskilt beakta trygghetsperspektiv i en grön och lummig esplanad eller att särskilt underlätta flödena till nya stadsbiblioteket i kulturväven stödde man. Man hade inga motförslag heller. Lasse Jacobsson(v) förklarade det på presskonferensen med att man var förvirrade men det är anmärkningsvärt att man inte förberett sig bättre.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Bluffen om Apberget

Av , , 7 kommentarer 12

Västerbottens kuriren presenterar idag något man kallar ”bluffen om Apberget”. En artikel som kommer samma dag som tekniska nämnden ska fatta beslut om programhandling för Rådhusesplanaden och innehåller nya uppgifter om arbetet i projektgruppen.

Uppgifterna till oss var tydliga i höstas att markarbeten behövde göras kring vattenledning och högspänningskablar och att kringkopplade lösningar skulle bli väldigt dyra lösningar. Jag hade ingen anledning att betvivla det.

Med anledning av dagens artikel har jag talat med gatuchefen som kvarstår i bedömningen att beslutet att nedmontera Apberget växte fram i projektgruppen och att man kvarstår att det var en korrekt bedömning för att hitta den bästa lösningen på ledningsdragningar. Samma informationen har även lämnats till tekniska nämnden. De frågetecken som vk lyfter upp kommer vi titta på så att det inte finns några oklarheter.

Att enskilda fastighetsägare har haft sina åsikter om Apberget är en sak och inget nytt. Enskilda fastighetsägare har inte påverkat socialdemokraternas politiska inriktning i detta ärende med Rådhusesplanadens framtida utformning.  Vi har vid sammanträdet med tekniska nämnden yrkat på hur vill se Rådhusesplanaden och kommer presentera det vid morgondagens presskonferens.

uppdaterad.

7 kommentarer

Rådhusesplanaden

Av , , Bli först att kommentera 18

Flera partier har varit ute och tydliggjort sin inställning kring delar av Rådhusesplanaden.  Socialdemokraterna har som vi sagt väntat och gått igenom hela medborgardialogens synpunkter. Inför tekniska nämndens sammanträde på torsdag väljer vi nu att att lista några delar vi ser som viktiga i esplanadens kommande utformning:

 

Pressmeddelande om rådhusesplanaden

Socialdemokraterna i tekniska nämnden har nu bestämt sig för hur man vill se framtidens Rådhusesplanad.

- Vi har gått igenom de 800 inkomna synpunkterna i medborgardialogen. Det har funnits ett fantastiskt engagemang hos umeborna att vara med och forma sin stad, säger Andreas Lundgren(s), gruppledare och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Den fråga som väckt mycket debatt har handlat om Apbergets framtid. Platsen där ”Apberget” ligger vill socialdemokraterna även fortsättningsvis bevara som en plats att sitta i solen och med talartribun. Talartribunen ska vara tillgänglighetsanpassad.

- Apberget har varit en demokratisk symbol för Umeå och många har uppskattat att sitta där och ta en glass i solen. Vi är övertygade att platsen går att utforma på ett bra sätt så vi bakom Apbergets placering behåller upplevelsen av en öppen ingång in i esplanadens grönstråk, säger Andreas Lundgren(s) i en kommentar.

- Öppenheten in i esplanaden är viktig. Gör vi detta rätt kan umeborna få tillgång till ett värdefullt grönområde nära torget som inte alls nyttjas idag, säger Lundgren.

Socialdemokraterna vill att rådhusesplanaden ska behålla sin gröna karaktär.

- Det är centralt att Rådhusesplanaden fortsätter vara en grön lunga i en växande stad. Utformningen av Rådhusesplanaden ska göras på ett lummigt sätt och vara en kontrast till stadens övriga hårdgjorda ytor. Att både män och kvinnor känner att platsen är trygg och vill vistas där kommer vi särskilt att bevaka, säger Andreas Lundgren.

Parkområdet ska vara attraktivt året runt. Partiet vill ordna fler sittplatser för umeborna och ytor för lek ska finnas som smälter in i parkmiljön.

- Men även utställningsytor för föreningsliv och allmänhet bör det finnas plats för, säger Lundgren.

I Umeås fördjupade översiktsplan är Rådhusesplanaden utpekat som ett viktigt stråk för handel och gång- och cykeltrafik. På lång sikt vill Socialdemokraterna studera möjligheten att Rådhusesplanaden ska vara ett bilfritt stråk i nord-sydlig riktning. Flödena måste också studeras så att esplanaden underlättar för umebors rörelse vidare ned mot det kommande stadsbiblioteket i Kulturväven.

På torsdag kommer Socialdemokraterna att lyfta sina synpunkter vid tekniska nämndens sammanträde.

Bli först att kommentera

Mosaik på vift!

Av , , Bli först att kommentera 10

Just nu pågår renoveringen för fullt av Scharinska villan. Titta på bilden nedan, det är mosaik från byggnadsminnesförklarade spanska salen i villan. Besökarna har under åren plockat med sig dessa hem och nu är lagret slut. Det blir dyrare renovering för kommunen och Umeå studentkår när mosaiken måste ersättas.

Har du en sådan bit hemma så lämna in den till kommunens fastighetsavdelning! :-)

 

Mosaik

Bli först att kommentera

Röst på SD bortkastad

Av , , 9 kommentarer 22

Månadens SIFO-undersökning visar att de fyra borgerliga partierna nu bara stöds av 36%. De rödgröna landar på 52,8%. Det nyliberala högerpartiet med det ironiska namnet, Centerpartiet, landar på 2,8%. Det är extremt dåliga siffror för regeringen.

Att missnöjet är stort visar sig också att många tar sin tillflykt till Sverigedemokraterna(SD) på 9,5%.

Men det är långt till valet och även om gapet är stort så kan mycket hända. Man ska komma ihåg är att varje röst på SD är en röst på regeringen Reinfeldt. Redan idag styr de fyra borgerliga partierna i minoritet tack vare att SD i de flesta fall röstar höger.

Det betyder att regeringen i princip bara behöver ta in cirka 5% för att behålla regeringsmakten(förutsatt att SD ligger stilla i opinionen). Reinfeldts tal om att släppa fram Socialdemokraterna om man blir större än allianspartierna är därför bara en bluff då det aldrig skulle fungera. SD stödjer idag indirekt regeringens politik i de flesta fall.

En röst på SD åstadkommer inget utom fortsatt regeringsinnehav för Fredrik Reinfeldt.
SIFO-mätningen för februari:

SIFO-mätning

9 kommentarer

Bragdguldet till damerna!

Av , , 1 kommentar 11

De svenska damernas OS-guld i längdskidornas stafett är det första sedan 1960. Det är en enorm prestation av Ida Ingemarsdotter, Emma Wikén, Anna Haag och Charlotte Kalla. Superlativen räcker helt enkelt inte till.

Kämpen Ingemarsdotter gjorde en lysande första sträcka och redan där kunde man se att svenskorna hade fantastiskt glid. Emma Wikéns andra sträcka var en ändå lång uppvisning i vacker klassisk åkning som rev sönder Johaug och tog Sverige till täten. De skidor Wiken hade för dagen var inte att leka med, när de andra stod och stakade kunde hon glida en bra bit och spara kraft, vallateamet briljerar i Sotji. Haags tredje sträcka var tuff men hon undvek genomklappning och kunde växla cirka 9 sekunder före Norge.

Men så på fjärde sträckan. Världens just nu bästa skidåkerska Charlotte Kalla går in och fullkomligt detroniserar övriga fältet. Att ta in 25 sekunder i ensam jakt på täten på 5 kilometer är helt sanslöst. När hon nästan kommit ikapp Finland och Tyskland i sista backen så har hon gått som ett expresståg i över 4 kilometer. Då kommer ett finländskt ryck men Kalla går i sån fart att hon istället går ikapp. På ren kraft krossar hon sedan allt motstånd på upploppet. En uppvisning av sällan skådat slag.

Nu ska det mycket till att de svenska damerna och Kalla inte ska få bragdguldet. Bara för att ytterligare illustrera: Kalla går alltså på 5 kilometer över 40 sekunder snabbare än jagande Björgen.

Det finns många minnesvärda lopp i svensk skidhistoria. Mogrens vm-guld i Falun 1993 kanske är det mest emotionella då en slagen skidmakt reste sig och visade sin idrottssjäl inför 30 000 åskådare. Johan Olssons ensamkörning i vm 2013 är naturligtvis ett herakles-dåd. Men frågan är om vi någonsin sett en större uppvisning än det Kalla åstadkom i Sotji på fjärde sträckan. Fantastiskt Charlotte!

1 kommentar
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se