Vi minns Utöya

Av , , 4 kommentarer 8

Idag är det exakt tre år sedan tragedin på Utöya. SSU Umeå anordnar idag en manifestation klockan 18.00 på Rådhustorget. För att minnas och för att signalera att vi inte kan att vika ned oss för rasisim och främlingsfientlighet. Välkommen att delta.

4 kommentarer

Rådhusparken invigd!

Av , , 6 kommentarer 7

I dag invigdes nya Rådhusparken i Umeå. Parken var omedelbart välbesökt, besökarna av parken kunde också skymta hur årstidernas park bort mot kyrkbron så sakteliga växer fram.

Nu börjar visionen om att bygga en attraktiv sammanhängande parkmiljö i centrala Umeå förverkligas. 2013 broparken, 2014 rådhusparken och första etappen av rådhusesplanaden, 2015 årstidernas park.

Som politiker i tekniska nämnden med ansvar för just Umeås parker vill jag rikta ett stort tack till personalen vid kommunens avdelning gator och parker. Det här har varit ett arbete som dragit ut på tiden med överklagningar men resultatet har blivit väldigt bra. Parkchef Anna Flatholm och alla övriga medarbetare som varit direkt involverade i projektet har gjort ett kanonjobb.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

 

Rådhusparken

 

6 kommentarer

Umeå. Mer parker.

Av , , 1 kommentar 8

Nu i dagarna invigs nya Rådhusparken. Med sitt trädäck i förlängningen mot älven är jag övertygad om att det här kommer bli en favorit hos umeborna. Tillkommer gör också Årstidernas park som är under färdigställande och kopplar ihop med rådhusparken bort hela vägen mot Kyrkbrons fäste. Västra kyrkogatan öppnas upp för cykeltrafik så vi kommer se ökad tillgänglighet till hela älvsstranden.

Addera också till detta hela Rådhusesplanadens omvandling, där den första sträckan börjar byggas efter sommaren. Fram växer ett fantastiskt parkområde i hela centrala delarna av Umeå som kommer att erbjuda oaser av vila och rekreation.

Vi har satsat mycket pengar under mandatperioden för att få till en upprustning av parkerna. Broparken blev klar ïfjol och blev en höjdare. Nu fortsätter succén. Ut och sola!

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

 

1 kommentar

Cykling i världsklass

Av , , 1 kommentar 9

Skriver idag med Hans Lindberg(s) om att socialdemokraterna vill att Umeå ska vara en av världens bästa cykelkommuner 2030.

 

 

Lämna bilen, ta cykeln!

 

När Umeå förtätas så ökar behoven av att invånarnas resande sker på ett annat sätt än i dag. Att öka andelen cyklande i staden är centralt i byggandet av nya Umeå. Det handlar om att klara klimatutmaningen och skapa hållbara transporter. Framtiden kommer kräva att allt fler lämnar bilen hemma och i stället använder cykel, går eller åker kollektivt.

 

Många bilresor i Umeå tätort skulle kunna ersättas av cykel. En mycket stor del av alla bilresor som görs i Umeå tätort i dag är bara någon kilometer lång och tar kortare tid än tio minuter.

Faktum är att cykeln är snabbare än bilen inom tätortens trafik men att bara drygt en femtedel av alla resor som görs utförs till cykel, enligt den senaste resvaneundersökningen.

Det måste vi ändra på.

Socialdemokraterna vill prioritera byggandet av Umeå som cykelkommun. Vi är en av Sveriges absoluta främsta cykelkommuner redan i dag. Det är något bekräftas gång på gång i olika mätningar. Vi har ett huvudvägnät för cykeltrafiken som är till 92 procent separerat från biltrafiken. Det är oerhört bra siffror och ger en stomme att utgå från.

På sikt är vår ambition för att klara omställningen att Umeå 2030 ska rankas som en av världens absolut bästa cykelkommuner. Det är en högt uppsatt målsättning och kommer framför allt att ställa stora krav på en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen för cykeltrafiken.

Mycket bra görs redan i dag och under den här mandatperioden har flera viktiga satsningar kommit till stånd. Vi har bland annat avsatt 15 miljoner kronor under fyra år till en upprustning av cykelvägnätet. Umecyklisten är ett utmärkt initiativ där kommunen i samarbete med NTF lär barn i årskurs fyra om att ta sig fram säkert på cykel. En översyn av säkra passager har gjorts vid många skolor så att barn tidigt lär sig att det fungerar att ta sig till skolan på cykel.

Under de kommande åren fram till 2030 vill vi fortsätta arbeta med att bygga ut infrastrukturen för cykeltrafiken.

Det handlar om att bygga till saknade länkar, se över möjligheter till att koppla ihop systemet för cykel och andra trafikslag i arbetspendling, öka antalet cykelparkeringar samt säkerställa adekvat underhåll av cykelvägnätet. Det är också viktigt är att det sker en breddning av cykelvägar för att klara en framtid med fler elcyklar, lastcyklar och cykelkärror.

Det finns stor potential att kunna öka cyklandet i Umeå och det är en nödvändighet för att klara de utmaningar vår kommun står inför.

Hans Lindberg(s)
Kommunalrådskandidat
Andreas Lundgren(s)
Ordförandekandidat och
2:e vice ordförande tekniska nämnden, Umeå

1 kommentar

Sluta diskutera SD

Av , , 2 kommentarer 10

Almedalen. Och återigen mer kampanjer mot Sverigedemokraterna. Det har tappat alla proportioner. När tungviktaren Martin Schultz, kandidat till ordförande för EU-komissionen besökte Umeå så var mediabevakningen ytterst marginell. När Jimmie Åkesson anlände en vecka senare var all media på plats och polisen spärrade av hela torget.

Journalisten Henrik Arnstad har tidigare skrivit klokt om detta. All historisk erfarenhet visar, att fascistiska rörelser som Sverigedemokraterna tillhör, vinner kraft när fokus hamnar på om invandringen är bra eller dålig. Eller för eller emot Sverigedemokraterna för den delen.

Det är utmärkt att det börjat bildas en folkrörelse i motståndet mot rasism och nazism. Men nu är det dags att den rörelsen börjar formera sig runt konkreta krav för att flytta fram positionerna. Ställ krav på en human flyktingpolitik och kamp mot diskriminering. Kräv mer resurser till en fri kulturpolitik. Kräv ett stopp på barnfattigdomen som dödar livsmöjligheterna för invandrarbarn i förorterna.

Sluta med att ha allt fokus på SD och stolligheterna. Gå till motattack istället.

 

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se