Nya kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag sammanträder Umeås nya kommunfullmäktige. Vi kommer att välja presidium för de kommande fyra åren och det blir i sedvanlig ordning beslut i övergripande frågor samt en och annan interpellation.

Socialdemokraterna har ett antal nya ledamöter i sina led som nu gör sin debut i kommunfullmäktige. Vi är inne i en generationsväxling och av våra 24 ledamöter så är 10 stycken 40 år eller yngre. Vi har glädjande nog en särskilt stark återväxt av unga starka kvinnliga företrädare och jag tänkte nämna några:

  • SSU-Umeås duktiga ordförande Irma Olofsson tar plats som ordinarie ledamot. Irma är 22 år och har under lång tid varit en av stöttespelarna i den starka ungdomsgeneration som växt fram inom Umeås socialdemokrater.
  • Marrikk Henriksson, ordförande för Transport avdelning 28 tar också plats som ordinarie ledamot. Som ordförande för en avdelning som organiserar medlemmar i en utsatt verklighet tar hon med sig mycket erfarenhet till den socialdemokratiska partigruppen.
  • SSU-Västerbottens ordförande Paulina Granberg är också en av de nya men som varit med hur länge som helst trots att hon bara är några år över 20. Paulina är en av våra starkaste feministiska företrädare och en prövad kulturnämndspolitiker.

Socialdemokraterna i Umeå står raka i ryggen inför en ny mandatperiod med ett nytt lag. Vi kommer att fullfölja vår politik och söker samverkan med övriga partier för vår politik. Nu kör vi!

 

Bli först att kommentera

Ny tid…och ett nytt lag

Av , , Bli först att kommentera 6

Socialdemokraterna i Umeå fastställde igår nomineringarna till styrelser och nämnder. Det är nu klart vilka som kommer sitta i den nya individ- och familjenämnden för (s), Följande valdes:

Andreas Lundgren, ordförande
Ingrid Gustafsson, ledamot
Leif Berglund, ledamot
Marikk Henriksson, ledamot
Hans-Åke Rönnlund, ersättare
Carola Andersson, ersättare
Hammam Al Rabi, ersättare
Agnes Blom Bringlöv, ersättare

 

Ett stark lag där Ingrid och Leif tidigare suttit i socialnämnden. För egen del utsågs jag förutom detta som ordinarie ledamot i personalutskottet, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt till ledamot i kommunala funktionshinderrådet. Känns roligt och hedersamt.

 

 

Till

Bli först att kommentera

Ikväll bestämmer vi!

Av , , 2 kommentarer 5

Ikväll fastställer Socialdemokraterna i Umeå nomineringar till nämnder och styrelser. Valresultatet ger oss möjligheten att utse ordföranden i samtliga nämnder och styrelser och vi genomför nu ett generationsskifte på många håll.

Jag är av partiet redan utsedd till kandidat till ny ordförande för Individ- och familjenämnden men ikväll avgörs vilka socialdemokrater som följer med till nämnden. Totalt fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare ska utses som sedan ansvarar för att genomföra våran politik. Valberedningen arbetar med att föreslå medlemmar med olika bakgrund, sedan är det upp till partiet att bestämma!

Socialdemokraterna är ett kollektiv och framtagandet av politiken ett lagspel. Vi kommer få ett bra lag i nämnden och imorgon kan jag berätta vilka det blir.

 

Andreas Lundgren(s)
tillträdande ordf,
individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Stöd till tjejjouren

Av , , Bli först att kommentera 9

Unga 14-enkäten visade att skillnaderna är stora i hälsa mellan unga tjejer och killar i gymnasium och högstadium. Tjejer upplever större otrygghet, inte minst i det offentliga rummet, och är mindre nöjda med sina egna kroppar. Var fjärde ung tjej är missnöjd med sin kropp mot var tionde kille.

Unga 14 enkäten visar att vi har stort behov av att arbeta vidare med jämställdhet både på systemnivå som i förebyggande arbete. Det offentliga rummet måste utformas utifrån ett trygghetsperspektiv och vi måste fortsätta stärka unga tjejer som individer. Det senare behöver inte alltid bedrivas genom det offentliga utan också genom att stötta föreningslivet.

Socialdemokraterna har därför idag i jämställdhetsutskottet drivit igenom ett inriktningsbeslut om extra stöd på 60 000:- kronor till tjejjouren. Nästa utskottssammanträde ska det formella beslutet tas. Utifrån detta vill vi förstärka arbetet ute på skolorna och arbeta med attitydförändrande och stärkande åtgärder riktade direkt mot unga tjejer. Vi är glada att resterande partier i jämställdhetsutskottet ställde upp på initiativet och står enade med oss.

Andreas Lundgren(s)
kommande ordf, individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Jag är riktigt tråkig

Av , , Bli först att kommentera 17

Stod och rakade mig framför spegeln när jag plötsligt fick ett sånt där ögonblick av självinsikt. Nu har min politiska gärning pågått i 18 år. Och ja, jag blir en allt tråkigare politiker. Riktigt trist börjar man bli.

Jag bloggar i och för sig kärnfullt men alldeles för överflödigt och sövande. Det är sällan som jag gör överraskande utspel och de inspirerande anförandena i talarstolen lyser som oftast med sin frånvaro. Snarare brukar jag rätt så ofta påpeka praktiska omständigheter och vad olika partier inte tar ansvar för.

Den grå vardagens politik behöver en återupprättelse. Den också. Det ska fungera. Tåg ska gå i tid, du ska få sjukvård när du behöver det och personalen ska ha drägliga arbetsvillkor i hemtjänsten. Rytmen i offentlig sektor ska vara trygg och förutsägbar.

Jag uppskattar allt mer förtroendevalda som säger; nej vi har faktiskt inte råd med den senaste häftiga IT-webblösningen och nej inga engångspengar utan höjning i ram punkt slut. Men däremot ja till att kostnader hamnar på rätt ställe i offentlig förvaltning, ja till att ta ansvar för beslut från ax till limpa och ja till att rätta mun efter matsäck.

I dagens medialandskap med 15 sekunder i tv så handlar allt om vad du vill göra. De politiker som står för grå vardag har det svårt. Utom när media går tillbaka och granskar vad som sades för ett halv år sedan. Då brukar löftespolitikerna stå där med byxorna nere. Men det händer nästan aldrig.

Den grå vardagens politik är trist. Men det fungerar. Och det är ärligt talat inte så illa.

Bli först att kommentera

Skamligt av världssamfundet

Av , , Bli först att kommentera 13

De kurdiska trupperna i Kobane kämpar för sina och civilbefolkningens liv mot Islamiska staten(IS). Man saknar tunga vapen och pressas tillbaka av IS som bla har stridsvagnar. IS med sitt ursprung i Al Qaida i Irak riskerar snart att behärska hela den långa gränsövergången mot Turkiet. Det dömer ytterligare hundratusentals människor till sitt öde.

Medan detta sker så står omvärlden och tittar på. USA och en del andra länder bombar IS men det är otillräckligt. Kriget mot terrorn blev något annat när terrorn började ta formen av ett utropat kalifat. Det kurdiska folket och olika minoriteter döms till förslavning och död för att ingen gör något. Och det kommer inte att bli lättare att besegra IS senare, för att besegras måste dom.

Vi måste tala klarspråk om det som sker oavsett hur besvärligt det blir. Detta är inget annat än folkmord och etnisk rensning. Det är skamligt att vi har ett världssamfund som är så handlingsförlamat. Världen och Sverige måste ta ställning för de som inte hörs. Hjälp kurderna nu!

 

Bli först att kommentera

Om att koka kaffe

Av , , 2 kommentarer 27

Carin Jämtin blev inte minister. Hon valde att stanna kvar som partisekreterare för att hon behövdes där. Media förundras och det spekuleras i om det var en petning nu när hon inte ges en ”fin post”. Jag läser Jämtins citat och tänker att äntligen någon som förstått det här. Partisekreterare är lika fint som att vara minister.

Eftervalsdebatten inom socialdemokratin återupprepar gamla mönster. Där finns den skarpa vänsterdebattören som ropar på mer vänsterretorik, den som oroar sig för hur vi bemöter SD och den som nu myser för att (s) tagit kommandot om mitten. Det man har gemensamt är att fokus ligger på kampanj och utförande snarare än hur man bygger bas och skapar jordmån för socialdemokrati.

Ett nytt socialdemokratiskt ledarskap behövs. Eller ett återupprättat. Där folkrörelsens betydelse är gjutet i betong och ledarna finns där i skyttegravarna med gräsrötterna.

Ibland hör jag uttalandet ”man ska ju inte behöva koka kaffe i 10 år för att få ett politiskt förtroendeuppdrag”. Och jag dristar mig till motfrågan – varför inte? Jag har kokat en herrans massa kaffe och det har varit nyttigt. Jag lärde mig förstå vad folkrörelse är. Jag lärde mig lyssna och att förstå partiet. Det har gjort mig till en bättre förtroendevald som står starkare.

Låt mig berätta om min partivän Eila. Hon är 70 år gammal och ibland värker höften. När den socialdemokratiska föreningen i mitt område ska dela ut områdestidningen så är hon den förste att ta på sig den uppgiften. Trapporna är många och jobbiga i hyreshusen. Där andra tar 300 tidningar där tar Eila 1300.

Eila har kokat mycket kaffe. Men hon förstår att den uppgiften behöver göras likväl som att sitta i nämnden. Det handlar om en för alla, alla för en. Vi är alla lika viktiga för att helheten ska fungera.

När leendena glänser på statsråden så tänker jag på Eila. Det var sådana som hon som gjorde det möjligt att dessa 24 män och kvinnor står där. Arbetarrörelsen behöver ett ledarskap som bygger partiet. Och Jämtin visar väg.

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se