1 maj Ålidhem!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu på fredag demonstrerar arbetarrörelsen mot orättvisor. Kom med i vårt lokala demonstrationståg i de östra stadsdelarna!

 

Första maj Ålidhem

 

 

Bli först att kommentera

Gå med i cykelkampen!

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu är det dags för cykelkampen igen! Ifjol vann Umeå i Sverige och kom på 6:e plats i hela Europa. Nu siktar vi på att bli ännu bättre. Det är enkelt och gratis. Anmäl dig på www.cykelkampen.se

 

cykelkampen

Bli först att kommentera

Höjd lön för socialsekreterare

Av , , Bli först att kommentera 9

Pressmeddelande 2015-04-23

Socialdemokraterna vill nu höja lönerna inom socialtjänsten. Socialsekreterare inom specialistnivån som handlägger barnavårdsutredningar kan räkna med upp till 3000 kronor i högre lön.

Bakgrunden till satsningen är de problem som finns i hela landet med att rekrytera och behålla socialsekreterare på specialistnivån i den sociala barnavården. Personalomsättningen är hög på grund av en tuff arbetsbelastning. Många anställda väljer efter en tid att söka sig vidare samtidigt som antalet anmälningar om barn som far illa fortsätter att öka. Socialdemokraterna vill med denna satsning se till att handläggarna stannar i yrket så att barn- och unga och deras familjer får möta erfaren personal.

-          Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar har ett svårt och mycket krävande arbete. För att barn som har det svårt ska få bästa möjliga stöd krävs erfaren personal som arbetar till goda villkor, säger Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden.

Partiet vill införa en kompetenstrappa, där lönen höjs i takt med att den anställde får mer erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar. Den exakta utformningen blir det upp till arbetsgivare och fackförbund att förhandla om men satsningen från Socialdemokraterna ska säkerställa att ekonomiska medel finns tillgängliga för att höja lönerna.

-          Vi har tidigare gått in och avsatt medel för att införa specialisthandledare som ska kunna stötta handläggarna. Höjda löner är nästa steg, säger Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden.

Satsningen riktar sig specifikt till socialsekreterare inom specialistnivån. För året vill Socialdemokraterna att Individ- och familjenämnden ska gå in med resurser till satsningen. Från nästa år är det kommunens personalutskott som tar ansvar för lönesatsningen som fullt utbyggd kan uppgå till 3 miljoner kronor.

-          Ska vi klara en framtida rekrytering av socialsekreterare till barnavårdsutredningar i Umeå kommun är detta en nyckelsatsning, säger Christer Lindvall, ordförande i Personalutskottet.

Socialdemokraterna kommer att lyfta förslaget under Individ- och familjenämndens sammanträde den 29 april.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Ett perverterat system

Av , , 2 kommentarer 21

Just nu pågår debatten om personlig assistans i lokalmedia. Bakgrunden är att kommunen inte ges förutsättningar att utföra personlig assistans som är en rättighet enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Personlig assistans som det är organiserat idag är enligt min uppfattning ett fullständigt perverterat system. Försäkringskassan ansvarar för finansieringen av personer med behov av över 20 timmar i veckan medan kommunen ansvarar för personer med mindre behov än 20 timmar/vecka. Redan där är systemet dysfunktionellt med två huvudmän istället för ett. Försäkringskassans sätt att dessutom räkna ut människors behov är under all kritik. Man räknar ut behov i minuter vilket är en helt oacceptabel syn att se den ”hela människan” och något som funktionshinderrörelsen ofta påpekat.

Följden är att kommunen och privata utförare inte får full ersättning för personalkostnader. Dessutom kan man påpeka att uppräkningen från försäkringskassan ligger på 1,8% medan löneökningarna legat långt över 2%. Umeå kommun har satsat på sin personliga assistans som bedrivs i egen regi. En stor utbildningsinsats pågår och personalen har fått del av låglönesatsningen som andra grupper inom omsorgen vilket ökat kostnaderna för kommunen.

Umeå kommun har kraftigt ökade kostnader för sin personlig assistans. Anpassning till ersättningen från försäkringskassan pågår därför i flera arbetslag just nu vilket vi ser när kritiken kommer mot att jourtiden ökar från 8 till 12 timmar. Det är tufft för personalen och jag förstår upprördheten. Men som jag skrev så är detta en direkt följd av den myndighetsutövning och beslut som försäkringskassan tagit kring den enskildes behov. Det handlar inte om ändrade avtal. Dessutom är detta inte de enda åtgärderna utan som nu vidtas utan en neddragning sker av administrationen och ansökan sker av förhöjd ersättning,

Min ambition som socialdemokrat är att kommunens personliga assistans ska behållas i egen regi. Där är vi oeniga i nämnden och de borgerliga partierna vill utreda en konkurrensutsättning. Det är inte aktuellt för oss utan enskilda som specifikt valt kommunen som utförare och den personal som arbetar åt kommunen ska känna sig trygga. Det är det vi tänker se till men det kräver också att åtgärder vidtas för att undvika stora underskott.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Åtgärder mot barnfattigdom

Av , , Bli först att kommentera 6

Vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige i slutet av mars ställde Veronica Kerr(kd) en interpellation till mig hur jag ser på kommunens arbete mot barnfattigdom. Går det att avskaffa barnfattigdomen och vad behöver vi då göra?

Svaret på den frågan är att ja, jag tror att det kan vara möjligt att avskaffa barnfattigdom i en vid bemärkelse. Det är viktigt då vi vet att med barnfattigdom följer klasskillnader i hälsa och ökad risk för sociala problem. Men då måste vi först och främst bestämma oss för vad vi talar om. Historiskt har Umeå kommun inte fastställt vilken definition man använder vilket gjort det svårt att veta vad vi mäter emot. Åtgärderna har varit omfattande ute i nämnderna men mer av karaktären att lindra effekter av barnfattigdom snarare än att lyfta människor ur detta. Personligen föredrar jag rädda barnens definition, den mäter dels de barn som bor i hushåll som uppehåller försörjningsstöd samt de familjer med ”låg inkomststandard”. Låg inkomststandard är ett absolut mått på fattigdom som mäter om man har råd med grundläggande utgifter. Rädda barnens definition är vedertagen och det är det viktigaste, att många partier och allmänhet kan sluta upp bakom det. Därför kan måttet med fördel användas av Umeå kommun.

Utifrån detta mått vad bör man då göra? Ja det är här politiken ofta går fel. Man pekar ut reformer lite ad hoc vilket gör att man sysslar med lovvärda ändamål men alldeles för dålig målinriktning.

Det korrekta och rakare angreppssättet att få bort barnfattigdom är snarare att politiken sätter upp en målsättning och sen jobbar kommunen systematiskt utifrån beprövad erfarenhet och forskning med de reformer som ger resultat. Vill man som (s) halvera barnfattigdomen i Umeå till 2020 måste uppdraget vara till förvaltningen att involvera samtliga nämnder och bolag i det arbetet och vidta de åtgärder som krävs. Det är detta som Umeå kommun nu måste gå vidare med i sitt arbete; tydlig målsättning och tidsätt när arbetet ska vara klart. Var sedan beredd att tillskjuta de medel som krävs för att uppnå detta.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Nya Tiders arbetsmetoder

Av , , Bli först att kommentera 9

för någon vecka sedan kom jag i kontakt med tidningen Nya Tider som på wikipedia beskrivs som högerextrem. Detta är den tidigare partisekreteraren för nationaldemokraterna Vavra Suks tidningsprojekt och man ville få en kommentar kring mitt blogginlägg om Henrik Agerhälls attack på Daniel Nyström. Min poäng med det blogginlägget var att sverigedemokraten Agerhäll borde ägna mer tid åt att fundera över sina egna tillkortakommanden än att angripa andra nämndemän, i detta fallet vänsterpartisten Daniel Nyström.

Det här tyckte i alla fall Nya tider var en viktig nyhet och ville intervjua mig. När jag väljer att avstå från ytterligare kommentarer får jag följande sms från en journalist vid Nya tider:

”Jag har frågor som kräver svar är jag rädd. I den kontext jag tar upp dem riskerar dina yttranden på bloggen annars att framstå som okunniga, inkonsekventa, hycklande och inbilska. Vill gärna ge dig chansen att förklara dig”

Detta skriver alltså en ”journalist” till mig som förtroendevald. Jag antar att jag ska vara tacksam för möjligheten ”att förklara mig”. Ett sådant sms säger samtidigt rätt mycket om den pressetiska inramningen hos redaktionen på Nya tider.

Andreas Lundgren(s)

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se