Svek i kamp mot barnfattigdom

Av , , 3 kommentarer 17

Igår hade vi budgetfullmäktige i Umeå kommun. Budgeten för 2016 spikades och övergripande mål antogs för vad kommunen ska arbeta med. I socialdemokraternas budget var ett av de övergripande målen för kommunen att barnfattigdomen ska halveras till 2020.

Noterbart är att inget annat parti stod bakom detta vilket är oerhört förvånande. Såväl Vänsterpartiet som alliansen hade plockat bort samtliga skrivningar om barnfattigdom i sina budgetförslag. Hade således Socialdemokraternas förslag fallit så hade kommunen inte haft en enda samordnande ambition kring barnfattigdom. När detta påpekades så var det nog en hel del ledamöter i andra partier som drog fram skämskudden och begrundade sitt partis ”misstag”.

Vi har mellan 1700-1800 barn i Umeå som lever i fattigdom. Ska vi göra något åt det kan vi inte jobba med bara lindring av fattigdom utan även förebygga. Det kräver en samordning av kommunens hela organisation och det inte bara är Individ- och familjenämndens ansvar att driva dessa frågor.

Nu gick allt väl och Socialdemokraternas budgetförslag vann gehör. Detta är en viktig framgång för Individ- och familjenämndens ambitioner om en aktiv socialpolitik i Umeå. Nu har Umeå kommun från och med 2016 en mätbar ambition på övergripande nivå i kampen mot barnfattigdom.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och Familjenämnden

 

 

 

3 kommentarer

Vett mot vilda västern

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag är det dags för budgetfullmäktige i Umeå kommun. Socialdemokraterna går fram med ett eget budgetförslag med väldigt tydligt fokus på skola och omsorgen. Det är där vi lägger vårt fokus. Mot detta står ett flertal spridda budgetförslag.

De borgerliga partierna vill egentligen sänka skatten, men man väljer istället för att skära i nämndernas ramar detta år. Jämfört med vårt förslag vill Moderaternas alliansbygge kapa bort -20 miljoner kronor på Individ- och Familjenämnden, Äldrenämnden -10 mkr och För- och grundskolenämnden -17 mkr. Det är mycket stora besparingar i ett läge då kommunens budgetutrymme är stramare än på mycket länge.

Att nämnderna kommer att behöva ställa om råder inget tvivel om. Men skulle kommunfullmäktige gå på alliansens budgetförslag så skulle det innebära att de stora nämnderna aldrig skulle hinna anpassa verksamheten. Med alliansens förslag skulle exempelvis Individ- och familjenämnden inför nästkommande år ha cirka 70 mkr mindre att röra sig med. Det gör det omöjligt att ställa om och leder till panikåtgärder. Det är en fullständigt orealistisk politik då de ökade kostnaderna till stor del beror på placeringar av barn vilket inte trollas bort med pennstreck i budgeten utan kräver långsiktigt tänkande. Det här förstår inte Anders Ågren(m) och allianspartierna.

Vänsterpartiet å sin sida lyckas aldrig förstå att budget är en helhet. Men anklagar gärna socialdemokraterna för att ha genomfört tunga investeringar men berättar inte att man stöttat dessa helhjärtat under förra mandatperioden. I sitt budgetförslag gör man kraftiga besparingar på tekniska nämnden på temat bättre hål i gatan än hål i barn. Man häpnar att detta parti aldrig förstår att du kan inte slakta ramarna för nämnder på högst ett par hundratals miljoner. En neddragning med -13 miljoner kronor på tekniska nämnden skulle behöva tas på gator och parker vilket är en katastrof på en redan superslimmad verksamhet. Vänsterpartiet målar upp en motsättning mellan det offentliga rummet och välfärden vilket är anmärkningsvärt. När tekniska nämnden sedan plockar bort vinterväghållning, lekparker, all klotterbekämpning och majoritet av papperskorgar, tror någon att detta parti då står där och tar ansvar? knappast.

Miljöpartiet ligger nära vårt budgetförslag och gör en tydlig markering att alliansens välfärdsslakt inte är förenlig med partiets politik. Det finns därmed inget stöd i Umeå kommunfullmäktige för alliansens linje över blockgränsen vilket är glädjande. Umeå ska byggas på en välfärd som håller över tid och inte alliansens vilda västernpolitik.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

En för alla, alla för en

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK kan man läsa om förändrade prioriteringar inom Individ- och familjeomsorgen. Vad det handlar om är att jag som ordförande och övrig nämnd gett socialdirektören ett uppdrag att avlasta handläggarna av barnavårdsutredningar inom IFO Unga. Hos IFO Unga ser man en kraftig ökning av anmälningar av barn som far illa samtidigt som man har vakanser i personalgruppen. Det leder till en tuff arbetssituation som helt enkelt måste åtgärdas.

Politiken har under våren vidtagit olika åtgärder för att stärka upp stödet till handläggarna av barnavårdsutredningar. Nästa steg är just detta, en ökad intern omfördelning, där handläggare på vuxensidan får bidra för att vi ska få ordning på problemet. Vi har gjort en tydlig markering att barnens utredningar är viktigast nu och vad som vi förväntar oss av personalen. Det är inte frågan om ännu en omorganisation i raden utan om att vuxensidan går in och hjälper till genom att överta ärendehantering under en tuff period. Jag har full förståelse för att det upplevs som tungt och pressande för en hårt arbetande personal inom IFO Vuxna.

En för alla, alla för en är parollen och den gäller för samtliga medarbetare, chefer och politiker. Politiken har en viktig uppgift i att ge förutsättningar för att medarbetare och chefer kan utföra sina arbetsuppgifter. När det nu blir ett stort ökat inflöde av ärenden och resurserna är begränsade så måste politiken också kunna säga vad som inte ska prioriteras. Det är exakt det vi nu gör och under juni kommer Individ- och familjenämnden också att ta ställning till vilka servicenivåer som ska gälla i organisationen. Det kommer att ge medarbetare stöd om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se