Skilda världar

Av , , Bli först att kommentera 10

Medan den s-ledda regeringen presenterat sina reformer i budgeten så har Centerpartiet haft stämma i helgen. Det är verkligen skilda världar när det gäller hur man ska se på samhällets utmaningar.

Regeringen gör stora satsningar på klimatutmaningen, skolan och välfärden. Ett av flaggskeppen är miljösatsningarna, 4,5 miljarder till klimatarbetet varav en fjärdedel av det till utvecklingen av solceller. 2 miljarder till ökad bemanning i äldreomsorgen följs av sänkt skatt för pensionärer för att sluta skatteklyftan till löntagare som alliansregeringen införde.

Centerpartiets nya giv handlar om NATO-medlemskap och att ta bort anställningstrygghet. Löntagare är för trygga anser man och föreslår att turordningsreglerna inte längre ska gälla. Dessutom är fackföreningarna för starka, så sympatiåtgärder måste begränsas. Aldrig tidigare har ett svenskt parti velat göra så omfattande intrång i den svenska modellen.

I vanliga fall skulle fler reagera över förslagen men högervridningen inom Centerpartiet har gått så långt att ingen längre orkar lyfta på ögonbrynen. Otrygg arbetsmarknad? Gör den lite otryggare! Militär upprustning? Gå med i en militärallians! Oseriösa riskkapitalbolag i välfärden? Ge oss fler att välja bland!

Ja det är skilda världar i svensk politik. Och utanför mitt fönster är det höst.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Nya tjänster för undersköterskor!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag går Socialdemokraterna och Kommunal ut om en reform som vi talat om länge. Detta handlar om Individ- och familjenämndens område och är en absolut nödvändighet för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Läs det gemensamma pressmeddelandet här nedan:

 

Pressmeddelande 2015-09-25: nya tjänster för undersköterskor

Socialdemokraterna och Kommunal Umeå vill att det skapas fler karriärsmöjligheter för undersköterskor. Nya tjänster för undersköterskor ska tas fram i samverkan för att få fler att stanna i yrket.

Bakgrunden till satsningen är de problem som finns i hela landet med att rekrytera och behålla undersköterskor. Individ- och familjenämnden har stora utmaningar att klara nyrekrytering av undersköterskor som en följd av pensionsavgångar. Nämnden ansvarar för kommunens LSS-verksamhet och hjälp i hemmet till personer upp till 65 år. Socialdemokraterna och Kommunal vill med denna satsning se till att underlätta nyrekrytering men också få fler undersköterskor att stanna kvar i kommunen.

- Det finns anställda undersköterskor i vår kommun som utför ett arbete av mycket hög klass men som aldrig ges utrymme till mer avancerade tjänster. Man får kanske som ung en anställning på en gruppbostad och sedan finns inget mer steg att gå vidare till. Undersköterskan fastnar oavsett sin kompetens i samma tjänst hela sitt yrkesliv. Det är ett stort slöseri, säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

För Kommunal ser man nya tjänster som en möjlighet till höjda löner.

- Det är brist på undersköterskor i hela landet. Umeå kommun behöver kunna erbjuda höjda löner för att kunna locka till sig personal. Vi ser nya tjänster som en möjlighet till att långsiktigt kunna höja lönerna i yrket säger Alejandro Caviedes, ordförande i Kommunal Umeå.

Socialdemokraterna och Kommunal vill inte i det här läget låsa sig i hur denna satsning ska utformas. Utan det ska konkretiseras i samverkan mellan arbetsgivaren Umeå kommun och Kommunal så att parterna är överens om vilka steg som måste tas. Men såväl Socialdemokraterna som Kommunal är överens om att det är bråttom och att satsningen inte kan vänta.

- Nämndens budget för nästkommande år är starkt begränsad. Det viktiga är dock att vi så snart som möjligt om än i liten skala påbörjar detta arbete, säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Socialdemokraterna kommer att lyfta förslaget under Individ- och familjenämndens sammanträde den 21 oktober.

Bli först att kommentera

Skärpt uppföljning av hemtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 1

Folkbladet rapporterar 24/9 att Socialdemokraterna gör reglerna generösare för företag som utför hemtjänst inom ramen för eget val i hemtjänsten. Inget kunde varit mer felaktigt.

Det är ingen förändring som gjorts överhuvudtaget. Individ- och familjenämnden ansvarar för hjälp i hemmet för personer under 65 år. Exakt samma regler gäller nu som tidigare, det enda som ändrats är att ett förslag om att sätta en gräns för hemtjänst i privata företag till högst 30 timmar/vecka inte kommer att genomföras i den formen. Orsaken är att för den enskilde så kan behoven variera upp och ned. Det vore i det läget inte försvarbart att den enskilde ska ryckas upp och få ny personal när behoven överstiger en konstlad gräns.

Socialdemokraterna har alltså inte som felaktigt rapporterats gjort en reträtt kring vinster i välfärden. Kommunens skattepengar ska användas på rätt sätt och är det något som ändrats är det tvärtom att uppföljningarna kommer att skärpas upp ytterligare.

 

Andreas Lundgren(s), ordf Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Rädda barnen på besök

Av , , Bli först att kommentera 6

barnfattigdom
Inger Bylén, från Rädda Barnen Umeå talade med ombuden

Igår presenterade regeringen budgeten för kommande år. Flertalet satsningar har aviserats på socialtjänsten och jag ska återkomma här på bloggen med kommentarer kring dem. Dagens blogginlägg ska dock handla om socialdemokraternas arbete mot barnfattigdom.

Under gårdagen träffade Socialdemokraternas högsta beslutande organ i Umeå, representantskapet, företrädare för Rädda barnen och Rädda barnens ungdomsförbund. Temat för kvällen var kommunens arbete mot barnfattigdom.

Socialdemokraterna är det enda partiet i kommunfullmäktige som vill att kommun ska ha ett övergripande mål om kampen mot barnfattigdom. I Umeå finns över 1700 barn som lever i ekonomisk utsatthet. Med det menas att man har föräldrar som uppehåller försörjningsstöd eller som har så låg inkomststandard att man inte har råd med det allra nödvändigaste. Det motsvarar 7,7% av hushåll med barn i kommunen.

Vi har föreslagit att barnfattigdomen ska halveras till 2020. Gårdagens diskussioner handlade om vägen fram till det målet, vad behöver göras? Representantskapet gav kommunledningen en rad förslag som vi nu tar med oss.

En viktig faktor handlar om arbete. Vi kommer att behöva anställa fler föräldrar i ekonomisk utsatthet för att lyfta dem bort från försörjningsstöd och in i egen försörjning. Det här ett stort ansvar som kräver att hela kommunkoncernen drar sitt strå till stacken..

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Nej till krisboende och fattigvård

Av , , 7 kommentarer 14

Jag noterar att Centerpartiet och Vänsterpartiet gör ett gemensamt utspel om ett krisboende för hemlösa i Umeå kommun. Partierna är öppna med att detta är ett sätt att lösa dödläget i frågan kring uppställningsplats för EU-migranterna och därmed runda kommunledningens beslut om hur de frågorna ska hanteras. Problemet är bara att man genom sitt agerande nu fått flertalet partier emot sig och polariserat frågan ännu mer.

Den lösning man föreslår är alltså ett gemensamt krisboende(härbärge men man kallar det något mindre kontroversiellt) där alla ska kunna få en tillfällig sovplats. Man skriver att det ska vara öppet för alla, EU-medborgare men även påverkade personer, barn med flera. Socialdemokraterna tar kraftigt avstånd från den här lösningen. Vi kommer inte acceptera lösningar där olika grupper blandas på detta sätt. Den socialpolitiska utgångspunkt som ligger till grund för förslaget har ingenting att göra med hur vi vill bygga framtidens socialtjänst i Umeå. Denna form av storskalig fattigomsorg som Vänsterpartiet och Centerpartiet uppenbarligen står för betackar vi oss för. För man ska vara mycket naiv om man inte ser att detta kommer leda till att åtminstone för barn till EU-medborgare ska vistas i missbruksmiljöer. Och det inte bara vid en kris utan under mer permanent tid.

Den lösning som krävs är fler bostäder till socialpolitiska ändamål. Detta har sagts länge men det är där kärnfrågan ligger och detta är en av socialtjänstens absolut största utmaningar. Lösningen Umeå valt med övergångskontrakt har tjänat kommunen väl och till det behövs tillräckligt med jourplatser. Men det är något helt annat än motionärerna föreslår.

Det allvarliga med det här förslaget är att man tvingar kommunfullmäktige att avslå en motion som kommer påverka Individ- och familjenämnden att i ett senare skede agera inom ramen för den handlingsplan mot hemlöshet som antagits kring lågtröskelboende.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

7 kommentarer

Satsningar på barn- och ungdomsvården

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen har aviserat att man mellan 2016 och 2019 kommer att avsätta 250 miljoner kronor årligen till en satsning på den sociala barn- och ungdomsvården. Det är mycket välkommet att vi nu får direkt riktade satsningar även mot kommunernas individ- och familjeomsorg. Medlen riktas mot yrkesintroduktion för socialsekreterare, vidareutbildning och kompetenshöjande insatser.

Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården har ofta en väldigt utmanande arbetssituation som ställer höga krav på den enskilde. Regeringens satsning är en början men det krävs naturligtvis mer. Parallellt med detta pågår därför nu en stor översyn av den sociala barn- och ungdomsvården där regeringen utsett en nationell samordnare som nu är ute och besöker 52 av landets kommuner, bla Umeå. Tanken är att detta ska ligga till grund för fler åtgärder framöver från statlig håll.

Individ- och familjenämnden i Umeå kommun har genomfört en rad långsiktiga satsningar inom den sociala barn- och ungdomsvården under sina tio månader som nämnden har funnits. Vi har bland annat infört specialistsocionomtjänster och höjt lönerna för socialsekreterare i myndighetsutövningen. Fler satsningar på anställningstrygghet för kommunens anställda är att vänta. Men det behövs resurser och regeringens ambition är viktig för att hjälpa landets socialtjänster.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Obegripligt (m)

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderatledaren Anna Kinberg-Batra(m) gästade Agenda igår kväll med anledning av flyktingkrisen i Europa. Vi fick veta att Moderaterna kräver ett kvotsystem för fördelning av flyktingar till länderna i EU. Ställd inför frågan varför Moderaterna samtidigt då motarbetar ett kvotsystem av flyktingar mellan landets kommuner kunde Kinberg-Batra inte ge ett bra svar. Olika förutsättningar att ordna boende och arbete blev svaret efter att programledaren ställt om frågan flera gånger.

Självfallet ser förutsättningarna olika ut mellan kommunerna och det är just därför det är så viktigt att solidariskt dela på ansvaret efter folkmängd. Det får inte vara så att vissa kommuner försöker smita undan medan andra ska ta ansvaret för att man satsat på en allmännytta eller är målpunkt dit många flyktingar har en anknytning i form av anhöriga. Inte oväntat kunde Agenda också visa upp att bland de kommuner som tog emot absolut minst flyktingar fanns en majoritet moderatledda kommuner med god ekonomi och låg arbetslöshet. Varför ska dessa fortsätta komma undan sitt ansvar fick aldrig ett svar.

Ännu mer ologiskt blir det moderata resonemanget då man samtidigt stödjer kvotsystem för kommunerna när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Kinberg-Batra menade att detta inte var beroende av arbetsmarknaden på samma sätt vilket är helt felaktigt. Många ensamkommande ska inom ett par år ut på arbetsmarknaden och tillkommer till mottagande av ensamkommande gör även en omfattande anhöriginvandring. Samtidigt kommer många barn med sina föräldrar inom det reguljära flyktingmottagandet. Varför enbart ena gruppen ska omfattas av ett kvotsystem och inte den andra kan inte Moderaterna ge ett bra svar på.

Redan idag sitter vidare tusentals flyktingar fast på Migrationsverkets ankomstboenden med permanenta uppehållstillstånd. De tar upp platser för nyanlända och förhindras samtidigt från att komma ut i samhället och börja arbeta. För integrationen är det viktigt att vi inte har månadslånga köer på asylboendena och då kan man inte resonera som Moderaterna gör. Folkpartiet har insett sitt misstag och nu meddelat att man stödjer regeringens krav på kvotsystem mellan kommunerna. Moderaterna gör klokt i att följa efter.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Illusionen Bernie Sanders

Av , , Bli först att kommentera 12

I USA pågår kampen om vem som ska bli demokraternas presidentkandidat 2016. Vermont-senatoren Bernie Sanders har knappat in på Hillary Clinton med sin kampanj om arbetslöshet och inkomstfördelningen i landet. Sanders är socialdemokrat och väcker många vänsterväljares förhoppning om förändring.

Att Sanders har en stor chans att bli presidentkandidat råder inget tvivel om. Han försöker emulera Obamas gräsrotskampanj och drar fulla hus runt om i landet. Sanders främsta motståndare i det demokratiska partiet(Hillary Clinton) är dessutom kvinna och könsmaktsstrukturen gör troligen USA mer mottagligt för demokratisk socialism än en kvinna på posten. Ställd mot en republikansk kandidat skulle Sanders sedan ha en verklig chans att bli president.

För många är detta strålande nyheter och det delas klipp som aldrig förr på sociala medier. Det är samma mekanism som i valet av Jeremy Corbyn i Labour. Det är ganska signifikativt för dagens breda vänster att lägga sin förhoppning till en ”frälsare” som snabbt kan flytta fram positionerna när man är svältfödd på goda nyheter. Tilltron sätts till människors entusiasm.

Sanningen är emellertid att Sanders skulle bli en isolerad president. Väldigt få inom den breda vänstern tycks bekymra sig om nästa steg, dvs hur Sanders ska bygga stöd i en kongress eller ens det demokratiska partiet. Börjar man skrapa där så brister illusionen och man inser att sätta sina förhoppningar till en ensam president med radikal agenda rimmar illa med hur verkligheten ser ut.

För att nå förändring krävs mer än så. Dagens arbetarrörelse ägnar generellt för lite tid till att diskutera organisering och för mycket tid till att diskutera kampanjbudskap eller nya personligheter på den politiska arenan. Vill man att socialdemokratins framtid ska bli mer än politiska dagssländor krävs en mycket mer systematisk organisatorisk ansats. Utgångsläget för Sanders eller Stefan Löfven ser olika ut men framgångsfaktorn är densamma. Det handlar om hur väl man lyckas organisera upp människors längtan efter en bättre värld i en omgivning som är riggad för att gynna den med makt och pengar.

Socialdemokratins framgångar i Sverige byggdes av hundratusentals fackligt förtroendevalda som skolade människor i samhällets struktur och maktförhållanden. Framgångsrika ledare som Per-Albin, Erlander och Palme var ett resultat av rörelsens styrka. Inte tvärt om.

Andreas Lundgren(s)

Bli först att kommentera

Klarspråk om utanförskap

Av , , 3 kommentarer 12

Segregationen sprider sig. I Sverige får man inte prata om det men det är dags att säga det alla tycker och tala klarspråk.

Trots samhällets insatser finns det människor som vägrar integrera sig med resten av oss och lever i utanförskap. Som ställer sig utanför det svenska samhällets normer och bidrar till sk problemområden där klasskillnaderna ökar. Integrering verkar inte hjälpa, kanske dags att ta ordet från munnen och prata om assimilering? Och innan någon nu säger något, det finns faktiskt något som heter eget ansvar och man kan inte bara få allt serverat från samhället.

Ni vet alla vilka jag talar om. Det är sannerligen hög tid att rikemansområdena i Djursholm och Vellinge tar sig själva i kragen och bryter sitt utanförskap.

Andreas Lundgren(s), ordf Individ- och familjenämnden

3 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se