FLASH! Satsa på fältarna

Av , , 1 kommentar 5

Pressmeddelande:

Socialdemokraterna inom Individ- och familjenämnden presenterar nu en satsning på fältgruppen inom socialtjänsten. Man vill anställa fler ”fältare” för att på ett bättre sätt nå ungdomar varje helg och ute i kommundelarna.

Många av umeborna är bekanta med socialtjänstens fältgrupp i sina jackor med ordet ”fältare” på ryggen som rör sig i miljöer där ungdomar vistas. ”Fältarna” besöker skolor och rör sig i staden kvällar och helger för att förebygga att ungdomar råkar illa ut. Fältgruppen riktar sig till alla ungdomar men har fokus på de i riskzon för att dras in i missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende. Man ska vara ett vuxenstöd i ungdomars egna miljöer.

Socialdemokraterna föreslår nu att personalstyrkan inom Fältgruppen utökas från 4 till 6 personer. En stor satsning på strax över en miljon kronor. Bakgrunden till satsningen är att Umeå växer och socialtjänsten behöver ett ännu starkare förebyggande arbete. Alkoholanvändandet bland ungdomar i Umeå har gått ned, samtidigt som uppfattningen är att de som väl dricker konsumerar allt mer alkohol. Socialtjänsten kommer vidare i kontakt med många ungdomar som brukar cannabis.

- Socialtjänsten behöver stärka upp sitt förebyggande arbete ute bland ungdomar. Vi vill utöka personalstyrkan så att fältgruppen kan finnas tillgängliga ännu mer. Konkret innebär förslaget att Fältgruppen nu kommer kunna finnas ute mer på skolor, synas mer på kvällar och helger samt komma ut mer i våra kommundelar säger Andreas Lundgren(s), ordförande för Individ- och familjenämnden.

Fältgruppen är en del av kommunens uppsökande verksamhet. Via fritidsgårdar och föreningsliv når även Fritidsnämnden många ungdomar i riskzon. Socialdemokraterna vill att Fältgruppen och fritidsgårdarna ska ha ett nära samarbete.

- Utifrån Fritidsnämndens inriktning är detta mitt i prick. Fritidsgårdarna och föreningslivet tar ett stort förebyggande ansvar på skolorna under dagtid. Vi har ett gemensamt ansvar för Umeås ungdomar och jag välkomnar den här satsningen säger Ari Leinonen(s), socialdemokratisk ordförande i Fritidsnämnden.

En viktig anledning till att Socialdemokraterna vill lägga satsningen på förebyggande arbete är det upparbetade och goda förtroende fältgruppen har.

- Det finns ett stort förtroende för fältarna bland ungdomar. De är ett stöd som man gärna vänder sig till, de är inte som överbeskyddande föräldrar, säger Agnes Blom Bringlöv, ledamot i Individ- och familjenämnden och ordförande i SSU Umeå.

- Socialdemokraterna på Ersboda arbetar mycket med ökad trygghet. Fler fältare är också viktigt för att fler ska känna sig trygga säger Hammam Al Rabi(s), ersättare i Individ- och familjenämnden och ordförande för Ersboda s-förening.

Socialdemokraterna kommer nu arbeta för att satsningen finns med i den budget som Individ- och familjenämnden ska fastställa den 18 november.

- Nämndens budget för kommande år tuff men fältgruppen gör ett strålande arbete och de ska ha mer resurser, avslutar Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

1 kommentar

Flyktingbeslutet bara början

Av , , 8 kommentarer 11

Regeringen och de fyra borgerliga partierna har under veckan slutit en överenskommelse om flyktingpolitiken. Det är bra att åtgärder vidtas även om det spretar lite. Överenskommelsen har, om man ska vara kritisk, lite karaktär av godispåse över sig där man plockat ned stort och smått i ett 21-punktsprogram så att alla partier får med sina hjärtefrågor. Å ena sidan talas om lagliga vägar in för att i nästa andetag tala om att tillämpa avvisningar till sk ”säkra länder”. Det finns saker i överenskommelsen, som att tillfälliga uppehållstillstånd införs i tre år, som är svårsmält för många av oss, men det viktigaste med det här är att den politiska nivån nu agerar samfällt.

Låt oss sätta den här överenskommelsen i ett nationellt och lokalt perspektiv.

Migrationsverket har i torsdags kraftigt reviderat prognosen och räknar med att flyktingmottagandet kan bli så högt som 160 000 personer för 2015. Det är alltså bara för i år med en varningsklocka att det kan nå så högt som 190 000. Av dessa beräknas 30 000 vara ensamkommande flyktingbarn av vilka 15000 beräknas anlända de kommande tre månaderna.

För närvarande finns 250 000 personer inne i Migrationsverkets system och nästa år säger prognosen att ytterligare 135 000 personer kommer att söka asyl. Det vi står inför är en historisk utmaning där Sverige sett till populationens storlek gör en betydligt mer omfattande insats än det andra stora mottagningslandet, Tyskland. Kostnaderna för Migrationsverket väntas öka från 29 miljarder till 60 miljarder år 2016. Det är för att sätta i jämförelse ungefär 50% mer än vad försvaret kostar i år.

Om man tittar på Individ- och familjenämnden i Umeå som jag är ordförande för, så ansvarar vi för kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Vi har vi ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 47 ensamkommande flyktingbarn. Fram till maj så verkade prognosen följa avtalet för helår. Därefter exploderade det och vi är fram till i onsdag(21/10) uppe i 134 asylsökande ungdomar som kommunen tagit emot. Denna siffra ökar dag för dag och till detta kommer barn som kommunen ska ge sovrum och tak över huvudet i 48 timmar i väntan på att de anvisas till en mottagningskommun. Den gruppen, sk transitbarn, är nu uppe i över 150 stycken för 2015. Räknar vi på att Umeås del av mottagande ligger kring 1% så förväntas kommunen enligt Migrationsverkets bedömningar ta emot 160 ensamkommande till på tre månader. Till detta kommer inom ett par få år en omfattande anhöriginvandring.

För att förstå dessa siffror så måste man ha klart för sig att vi nu inte talar om sängplatser eller något i magen som den stora utmaningen. Vi talar om att på kort tid lyckas rekrytera i bristyrken som socialsekreterare och lärare och bygga ut förskola och skola. Det här är utmaningar som läggs på kommunerna och som tar tid. Att kommunerna får 10 miljarder extra i ett engångsbelopp är bra men är ingen bot på strukturella problem. Därefter har vi hanteringen av den bristfälliga integrationen från samhällets sida där utrikesfödda i betydligt högre grad låses i försörjningsstöd, långtidsarbetslöshet och barnfattigdom.

Jag har nu presenterat ett antal fakta i bloggen för att visa omfattningen. Frågan är inte om utan när det kommer krävas ytterligare åtgärder än de som presenterades i riksdagspartiernas utspel. Och då är det viktigt att man försöker få så många partier som möjligt med sig in gemensamt i omgång 2. Den nationella politiska nivån får inte falla sönder i stridigheter i detta läge.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordförande Individ- och familjenämnden

8 kommentarer

Satsning på undersköterskor!

Av , , 1 kommentar 6

Individ- och familjenämnden röstade idag ja till socialdemokraternas förslag om att införa specialisttjänster för undersköterskor inom omsorgen. Det är bra att samtliga partier står bakom detta och att vi börjar arbeta än mer strategiskt med kompetensförsörjningen. Precis som i arbetet med att tillskapa specialistsocionomtjänster så är detta ett sätt att både höja kvaliteten i verksamheten och visa på utvecklingsmöjligheter för den enskilde.

Undersköterskor är ett bristyrke och kommunerna kommer att behöva samarbeta för att lösa de stora pensionsavgångar som nu kommer. Precis som det skapats en marknad för socionomer via bemanningsföretag är samma sak på väg att hända med undersköterskeyrket. Kommunerna måste nu samarbeta ännu mer och satsa på personalen. Allt behöver inte kosta, det kan handla om förstärkt anställningstrygghet och en arbetsmiljö som är god. Men det måste också handla om att den enskilde ser utvecklingsmöjligheter i yrket för att bli kvar länge.

Beslutet i nämnden innebär att vi nu ger ett mandat till förvaltningen att i samverkan med Kommunal hitta former för detta. Det kan handla om särskilda utbildningssatsningar eller att ge ökat ansvar med höjt lönepåslag. Vi kommer att avsätta medel för att detta ska göra skillnad ute i verksamheten.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar

Ansvarslöst så det förslår

Av , , 1 kommentar 16

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor(kd) meddelade för en stund sedan via massmedia(!) att man vill driva igenom en regeringskris under 2016. Man vill att alliansen lägger en gemensam budget nästa år och detta kommer naturligtvis att stödjas av Sverigedemokraterna som redan aviserat att man vill fälla den rödgröna regeringen.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg-Batra(m) är inte oväntat mycket irriterad över detta då svarte petter hamnar i Moderaternas knä. Moderaterna lämnade snabbt decemberöverenskommelsen efter Kristdemokraternas utspel just för att slippa hamna i kläm, men nu dras man dit igen av Ebba Busch Thor. Anna Kinberg-Batra har nu att välja mellan att genomdriva en regeringskris eller att upplevas som en svikare av egna väljare. Det är naturligtvis ett väldigt oschysst läge för Moderaterna och det var just det här spelet med att kasta en het potatis mellan sig som decemberöverenskommelsen skulle få stopp på.

Kristdemokraternas agenda är fullständigt ansvarslös. Alliansen håller nu på att driva in Sverige i en regeringskris mitt under ett av de allvarligaste utmaningarna för nationen sedan andra världskriget. Det värsta är att det enda Busch Thor kommer uppnå med detta är en av två saker. Antingen utlyses regeringskris och nyval med troligt utslag samma styrkeförhållanden som tidigare och inget block når egen majoritet. Då ska Sverige styras med passivt stöd av Sverigedemokraterna. Eller så innebär detta att blockpolitiken faller samman och Sverige får en ny mittenregering som Löfven föreslog i december, vilket innebär att blockpolitiken försvinner. Något annat alternativ är svårt att se och vad ett högerparti som Kristdemokraterna tjänar på det är en gåta.

Andreas Lundgren(s)

1 kommentar

En bunden hand

Av , , Bli först att kommentera 10

Jan Björklund(fp) hade helt rätt under gårdagens partiledardebatt. När flyktingmottagandet diskuterades så meddelade Björklund att Folkpartiet likt regeringen anser att alla kommuner ska ta emot flyktingar. Det är inte rimligt att välmående kommuner(läs moderata kommuner utanför Stockholm) struntar i att ta emot flyktingar medan alla andra ska göra det, sa Björklund. Detta var en tydlig passning till övriga borgerliga partier som har motsatt uppfattning.

Det är bara att hålla med. Hela samhället måste nu ställa upp och dela solidariskt på flyktingmottagandet för att underlätta integration och få folk i arbete. Idag sitter över 10000 flyktingar fast på Migrationsverkets boenden som beviljats permanenta uppehållstillstånd. De ska naturligtvis ut i arbete så fort som möjligt, men de fastnar för att för få kommuner bidrar. Migrationsverket tvingas idag arbeta med ena handen bunden bakom ryggen.

Vi behöver en tydlig arbetslinje i flyktingmottagandet. Moderaternas försök att låta rika stockholmskommuner komma undan är ohållbar och leder till passivisering.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Gäller ditt handslag, Ågren?

Av , , Bli först att kommentera 18

Kristdemokraternas värdekonservativa falang har alltså fällt decemberöverenskommelsen. Detta är partiledaren Ebba Busch Thors stödtrupper vilket betyder en av två saker. Antingen har partiledaren inte kontroll över sitt eget parti eller så har Busch Thor tvingat fram den här utvecklingen och ljugit inför svenska folket om att hon stödjer decemberöverenskommelsen.

Båda alternativen är illa nog och tyder på ett parti i förfall som börjat rensa ut den socialkonservativa fåran i partiet som Göran Hägglund stod för.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra(m) var snabbt ute med att man nu också ämnar bryta överenskommelsen. Mja inte är detta särskilt kul för någon inblandad, men ett handslag är ett handslag.

Vad tycker moderata kommunalrådet i Umeå, Anders Ågren(m) om att hans partiledare bryter ingångna överenskommelser. Är du en del av detta svekfulla beteende Ågren eller anser du att ett handslag gäller?

Andreas Lundgren(s)

 

Bli först att kommentera

Slaveri i städbranschen

Av , , 4 kommentarer 18

Skatteverket har gjort en granskning som visar att i vart tionde städbolag förekommer fusk och misstänkt människohandel. Det fuskas med svarta löner, oschyssta villkor och problemen anses så stora att det konkurrerar ut seriösa företag. Fastighetsanställdas förbund talar öppet om att det pågår ett slaveri ute bland städföretagen.

Det här är har jag sagt länge. Seriösa företag anser det inte lönt att delta i offentliga upphandlingar för att man inte har en chans att konkurrera.

Här i Umeå kommun har de borgerliga partierna de senaste åren föreslagit att kostnaderna för städ ska sänkas i skolan med 20%(ca 8 miljoner kronor) genom mer konkurrensutsättning. Då ska man ha klart för sig att kommunens egen städservice redan idag håller konkurrensmässiga priser i en slimmad bransch.

Kraftiga besparingar innebär antingen försämrad kvalitet eller så öppnar man dörren på glänt till fusk, oseriösa aktörer och människohandel. Det är bra att Skatteverket nu bekräftar den här bilden.

Andreas Lundgren(s), ordf Individ- och familjenämnden

image

 

 

 

 

4 kommentarer

FLASH! Skyddat boende

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har jag tillsammans med Ulrika Edman(v) inför media presenterat en av de viktigaste jämställdhetsreformer som Umeå kommun har att hantera. Socialdemokraterna har inför Individ- och familjenämndens sammanträde i oktober lagt förslag till att nämnden ska gå vidare mot ett kommunalt skyddat boende för våldutsatta kvinnor och barn. Socialdemokraterna har i detta stöd från Vänsterpartiet som signalerat att man delar inriktningen och vi har därför idag presenterat förslaget gemensamt. Vi uppmanar fler partier att ansluta sig så att vi blir många som ser till att Umeå får ett kommunalt högkvalitativt skyddat boende.

PRESSMEDELANDE

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar idag startskottet för ett skyddat boende i Umeå kommun som ska drivas kommunalt enligt Socialstyrelsen riktlinjer, vilket innebär utbildade socionomer med kompetens om våldets mekanismer samt praktiska konsekvenser, att kunna ta emot våldsutsatta och deras barn dygnet runt året runt samt särskilda skyddsanordningar så som skalskydd.

Definitionen av skyddade boenden idag är otydlig och de allra flesta drivs i ideellt via kvinnojourer och andra. Skyddat boende är en term som ofta används i praktiken men som inte förekommer i svensk lagstiftning. Idag finns ett uppdämt behov av platser för våldsutsatta.

I budgetöverenskommelsen mellan V och regeringen görs en satsning på 25 mkr år 2015 och 100 mkr/årligen till kvinnojourerna under 2016-2017, vilket är bra men inte tillräckligt för att möta det skyddsbehov som män våld mot kvinnor orsakar.

Ett skyddat boende för våldsutsatta en absolut grundläggande hörnsten i arbetet för våldsutsatta. Under lång tid har kommunen förlitat sig på ideella krafter och kan stoltsera med decennier av underlåtenhet, vilket vi nu gemensamt bestämt oss för att bryta, säger Ulrika Edman, gruppledare (V).

 

Av flera skäl ser vi ett stort behov av ett skyddat boende med goda säkerhetslösningar. Det handlar om att kunna möta kvinnor och barn med särskild hotbild men också att kommunen ska stå för ett högkvalitativt stöd när man lämnar en situation av våldsutsatthet, säger Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden (S).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att Individ- och familjenämnden nu ska utreda förutsättningarna för hur detta ska se. Sedan blir ärendet en fråga för investeringsbudgeten när den ska fastslås av Kommunfullmäktiges budgetbehandling i juni.

Vi vill titta på samverkansmöjligheter i Umeåregionen och länet i övrigt. Det här är en central jämställdhetsfråga och förhoppningsvis är vi många som ser vikten av att vi får ett skyddat boende på plats, avslutar Andreas Lundgren(S).

Bli först att kommentera

Lägenheter till våldsutsatta kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagsläget får våldsutsatta kvinnor hjälp på två sätt av Umeå kommun att hitta lägenhet när man lämna sin partner. Dels via kvinnofridsmottagningen och dels via Socialtjänstens individ- och familjeomsorg som handhar övergångskontrakt. Tillgången till lägenheter styrs av antalet lägenheter som finns tillgängliga i det sk bosociala avtalet mellan AB Bostaden och Individ- och familjenämnden.

Problem uppstår här i att det endast finns ett visst antal lägenheter per område att söka på för kvinnofridsmottagningen. Det är naturligtvis så att alla områden ska omfattas av bosociala lägenheter så att socialtjänstens lägenheter inte koncentreras till vissa områden. Men om ”kvoten” fylls i ett område minskar möjligheten att söka i andra områden vilket påverkar våldsutsatta kvinnor. Man ska inte ens ”riskera” att erbjudas lägenhet i samma område som förövaren.

Det enda vettiga i detta vore att lägenheter till våldsutsatta kvinnor INTE inräknas i det bosociala avtalet utan har en egen pott då man ofta inte har något annat problem än att man varit utsatt för våld. Och oavsett detta bör lägenheter via kvinnofridsmottagningen ha fri rättighet till samtliga områden utan att låsas av en kvot. Detta är en oerhört viktig jämställdhetsfråga

Socialdemokraterna har i september uppdragit till förvaltningen att se över det här fördelningssystemetsystemet i samband med att omförhandling ska ske med AB Bostaden om det bosociala avtalet. Övriga partier i nämnden stöder Socialdemokraternas förslag och vi ska nu försöka tillskapa bättre rutiner för lägenhetstilldelningen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Staten har inte kontroll

Av , , 3 kommentarer 12

Gårdagens presskonferens med Migrationsverkets generaldirektör och Justitieminister Morgan Johansson var ingen munter tillställning. Vi fick veta att det nu kommer 1200-1500 flyktingar per dag till Sverige och att ingen tyder på att det kommer att lätta. 25000 flyktingar anlände i september, staten har inte kontrollen över situationen och uppmanar nu alla kommuner och myndigheter att hålla ut.

Flyktingdebatten i politiken skulle må bra av att handla mindre om ”öppna era hjärtan” eller ”skicka hem dom” och en smula mer om de utmaningar som nu läggs på kommunerna. Tak över huvudet är svårt nog men ändå det minsta problemet. Sen talar vi om att få fram lägenheter, skolgång, anhöriginvandring och SFI som kommunerna förväntas lösa. Och människor ska sen snabbt ut i arbete för att inte fastna i försörjningsstöd, något som historiskt sett inte direkt varit landets paradgren. Inrikesminister Anders Ygeman varnar för ”enorma problem” om vi inte lyckas lösa integrationen.

När slagorden tystnat så ska förhoppningsvis människor inte behöva leva i nya segregerade områden och välfärdssamhället ska kunna fortsätta fungera. Sveriges migrationssystem är dock byggt för betydligt mindre antal flyktingar än dagens situation. Människor på flykt idag flyr förvisso från krig, men vägen hit går genom länder där det finns skydd från krig. Man väljer att inte söka asyl då man vet att möjligheterna till ett drägligt liv är störst i Tyskland och Sverige. Vore man själv i samma sits så skulle man naturligtvis göra detsamma men för Sverige ställer det helt nya krav på att ha en mottagning som klarar den situationen.

Idag kan inte städer som Trelleborg få hjälp från staten med att hålla tiderna för transitflyktingar utan tvingas urholka sin kärnverksamhet för att klara statliga åtaganden. Vi ser samma förlamning, eller fördröjning i åtgärder, när det gäller frågan om utsatta EU-medborgare där statens oförmåga att hitta lösningar i den takt förändringar sker, skickar ansvaret på kommuner och frivilligsektorn. Den nationella samordnarens brist på svar lämnar där mycket övrigt att önska. Jag talar nu inte om att ”skicka hem dom” eller repressivitet utan att vi har en nationell nivå som skapar system som hänger ihop.

När umeåpolitikern och socialtjänstchefen Ulrica Westerlund(fp) i februari i svenska dagbladet ville diskutera ett tak för flyktingmottagandet blev det ramaskri. Och det är naturligtvis så att man inte kan ha ett fungerande asylsystem som innehåller ett tak. Men däremot ställde Westerlund helt relevanta frågor som nu 8 månader senare fortfarande saknar svar på hur mottagandet ska fungera. Med eller utan (mp) måste Socialdemokraterna ge svar på de frågorna. Staten kommer att tvingas vidta åtgärder, frågan är bara hur lång tid det kommer ta.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

3 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se