En hörnsten på plats

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår antog Individ- och familjenämnden kompetensförsörjningsplanen för 2016-2019 för socialtjänstens verksamhet. Det här är ett av de viktigaste strategiska frågorna som vi behandlar i nämnden under den här mandatperioden. Kompetensförsörjning är ett ganska teknokratiskt ord men det här handlar om hur vi ska kunna rekrytera personal till socialtjänsten de kommande fyra åren i ett läge där alla kommuner och landsting behöver göra samma sak. Inom nämnden behöver vi undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor, socialsekreterare för att nämna några personalkategorier.

Vi har ägnat en hel del tid åt den här planen under hösten och efter årsskiftet och politiskt funderat på vad som kan särskilja Umeå från övriga kommuner. Självklart ska vi spetsa oss i att kunna attrahera precis som alla andra kommuner. Men vi måste också våga tänka nytt. Jag vill ge tre exempel som kommer att särskilja Umeå

  • Trygga anställningar.
    Det ska gå snabbare än idag att få en tillsvidareanställning i Umeå kommun. Vi kan inte ha medarbetare som går år ut och år in på vikariat eller allmän visstidsanställning. Vi vill att du ska kunna gå maximalt gå 1 år på tillfälliga anställningar mot 2 år som det är idag. Våra medarbetare ska ha heltidsanställningar och uppleva att i Umeå kommun är en trygg arbetsgivare.
  • Satsa på utvecklingsvägar
    Individ- och familjenämnden har över 1600 medarbetare. Många av dessa har ingen möjlighet att kunna avancera i yrket eller bli chef. Vi vill införa fler specialisttjänster i olika yrken, precis som vi gjort bland socionomer inom barn & unga. Det ska också vara betydligt enklare att bli chef än det är idag och kunna avancera i organisationen. Socialtjänsten ska se till att vi av egen kraft kan ha påfyllning av chefsämnen underifrån.
  • Samarbeta med andra kommuner
    När alla kommuner och landsting springer efter samma personal är det viktigt att förstå att vi måste samarbeta för att bli starka och gynna människor som lever här runt Umeå och Västerbotten. Vi vill samarbeta med andra kommuner om rekryteringsutmaningar och hjälpas åt istället för att konkurrera. Vi ser exempelvis med oro på hur bemanningsbranschen skapar monopol på arbetskraft söderut och den utvecklingen måste vi tänkta till runt omkring. Ett utökat samarbeta och gemensamma förhållningssätt gör att bemanningsbranschen kan vara det komplement man kan vara och kommuner och ev landstinget kan ha en fortsatt kontinuitet i sin personal. Att ha inhyrd personal som byts ut är ingen bra utgångspunkt i socialt arbete. Vi vill ha trygg personal som skapar starka relationer till de människor vi är satta till att stötta.

 

Kompetensförsörjningsutmaningen är kanske den största som vi har att jobba med de närmsta åren och jag är nöjd med den grund som nu är lagd.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Koll på soc

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu lanserar barnombudsmannen och socialstyrelsen en gemensam satsning som heter ”koll på soc”. Den riktar sig till barn som kanske inte riktigt vet vad socialtjänsten kan hjälpa till med och ger möjlighet att få svar på frågor. Dessutom finns en sökfunktion som vägleder barn som vill ha kontakt med socialtjänsten.

gå in på www.kollpasoc.se och läs mer.

Bli först att kommentera

Löna sig att arbeta?

Av , , 1 kommentar 16

I åtta år bombarderades svenska folket med ett budskap från den borgerliga regeringen; det ska löna sig att arbeta!

Under den parollen sänktes skatterna med 140 miljarder, välfärden blev sämre, arbetslösheten steg men alla skulle få en extra månadslön i plånboken bara man arbetade. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin(m) gick till och med så långt att han ville utse årets arbetare och bjuda på lunch. Ja hyllningarna till arbetet ville aldrig ta slut, överträffade möjligtvis bara av Nordkorea.

Nu är tongångarna annorlunda. Nu ska det inte löna sig att arbeta längre säger Anna Kinberg-Batra(m) och Annie Lööf(c). Det talas om trösklar och sänkta lönenivåer för invandrare. strunta i att det är arbetsmarknadens parter som sätter löner – har du svart hår och kommer från Syrien så ska du arbeta billigare än du som har blont hår och kommer från Umeå.

Samtidigt pågår utspel efter utspel från borgerliga politiker inför avtalsrörelsen. Jan Björklund(L) tycker att undersköterskor tjänar för bra. Det får ju inte löna sig för mycket att arbeta resonerar Janne och meddelar att han samtidigt vill sänka löner inte bara för invandrare utan även ungdomar. Max 14000-16000 i månaden, ska dom få tjäna. Inte en spänn mer tycker Jan.

Skulle vi lyssna på de borgerliga partiledarna så går Sverige en dyster väg till mötes. Vi talar om förslag här som inte bara underminerar den svenska modellen men som också skapar ett låglöneproletariat som inte kan leva på sin lön. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Däremot är det riktigt att det finns svårigheter för en del människor att ta sig in på arbetsmarknaden. Där behöver vi säkerställa att alla har en plats, genom riktade anställningsstöd så arbetsgivarens kostnad blir lägre, som instegsjobb, extrajobb och traineeplatser. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har tagit som exempel att för en nyanländ som arbetar på restaurang inom ramen för instegsjobb kan kostnaden bli så låg som 4400 kr/månad för att anställa. Sociala krav i upphandlingar ska också ställas och den enskilde ungdomen ska ha hjälp från sin arbetslöshet från dag 1 och jobb eller praktik inom 90 dagar. Inte bara skriva CV som när Janne var minister.

Självklart hade regeringen Reinfeldt rätt. Inte i att sänka skatterna. Inte heller i att utförsäkra sjuka ur sjukförsäkringen. Men i att det faktiskt ska löna sig att arbeta. Att sänka lönenivåer för lågavlönade grupper skapar absolut ingen förutsättning för att vilja gå till jobbet.

Andreas Lundgren(s)

 

 

 

1 kommentar

Tänka sig så det kan gå

Av , , 1 kommentar 22

I valet varnade borgerliga politiker för höjd ungdomsarbetslöshet om oppositionen tog makten. Tillsammans med besöksnäringens branschorganisation VIsita varnade man för ”dubbelstöten”, höjd restaurangmoms och slopandet av sänkta arbetsgivaravgift för unga skulle leda till en katastrof i Sverige.

Nu visar det sig att ungdomsarbetslösheten istället sjunker i Sverige. På ett år har arbetslösheten sjunkit med 10 000 till 71 000. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen valde idag att kommentera detta i sociala medier:

image

Ja tänka sig hur det kan gå när man har en politik som sätter ungdomar i centrum. Och som vågar ompröva vilka politiska förslag som fungerar och inte.

1 kommentar

Samling i arbetet mot barnfattigdom

Av , , Bli först att kommentera 7

Under eftermiddagen sammanstrålade representanter från civilsamhället, offentliga organisationer och kommunledningen för att diskutera hur vi ska nå fram i arbetet mot barnfattigdom. Två av Rädda barnens föredragshållare var Nasteho Osman och Rafif Makboul som ansvarar på satsningen ”På lika villkor”. Den syftar till att lyfta människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden och skapa möjligheter för dem att påverka sin egen situation. Vi fick en presentation av läget i en av Umeås stadsdelar och vad ungdomar sa själva om sina erfarenheter. Mycket intressant.

Förutom en genomgång av arbetet i Umeå med ”På lika villkor” så hann vi med att diskutera hur vi ska kunna nå en bättre samordning mellan civilsamhälle och offentliga institutioner för att nå framgång. Det finns en förväntan från Rädda barnen och andra aktörer att få veta hur kommunen tänker arbeta med målet om en halvering av barnfattigdomen i Umeå till 2020. Och det är viktigt att vi inom kort kan få klart hur formerna ska se ut. Detta år är ju som bekant det första året då kommunen har som övergripande mål att åstadkomma en halvering av barnfattigdomen så det gäller nu att snabbt få formerna på plats.

barnfattigdom

Bli först att kommentera

Hjälp till självständighet

Av , , 9 kommentarer 15

För en liten stund sedan avslutade Kommunstyrelsens artbetsutskott sitt sammanträde. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade igenom förslaget till överenskommelse med svenska kyrkan om utsatta EU-medborgare. Moderaterna och Liberalerna röstade emot. Vänsterpartiet övergav sin märkliga linje att säga nej om inte skolgång garanterades och röstade för.

Kortfattat innebär förslaget en överenskommelse mellan kommunen och svenska kyrkans nätverk som ser till att en boendelösning tillhandahålls så att barnen inte behöver frysa vintertid. Hälsoundersökningar, pedagogisk verksamhet och hjälp till att söka arbete kopplas på för att se till att bryta gruppens utanförskap. Som tidigare gäller 3-månaders regeln om man saknar uppehållsrätt och polis samt Migrationsverk är ansvariga för att den efterlevs. Men under tiden man vistas här ska vi försöka komma åt tiggeriet genom fokus på självständighet.

Överenskommelsen innebär ingen kursändring i kommunens hållning. Linjen har hela tiden varit att vi ska arbeta tillsammans med civilsamhället för att hitta lösningar. Allt sedan utsatta EU-medborgare började dyka upp i större antal i Umeå 2014 så har vi stöttat civilsamhället. Dels med föreningsstöd och via medel till Pingstkyrkan för ett samordningsuppdrag. Dagens överenskommelse följer samma röda tråd.

Det finns inte heller något i denna överenskommelse som går emot det Martin Valfridssons SOU-utredning som släpptes igår. Snarare pekar utredningen på att det finns en stor kraft i civilsamhället att nyttja.

För Individ- och familjenämnden är detta en framgång och jag har under hösten påpekat vid flertalet tillfällen att vi behöver en beredskap vintertid. Den fråga jag fått till mig är varför kommunen satsar på utsatta EU-medborgare istället för på hemlösa i Umeå? Det är helt felaktigt. Pengarna till detta tas inte från socialtjänsten utan från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och Familjenämnden

9 kommentarer

Ingen sänkt ambitionsnivå

Av , , 2 kommentarer 10

I fredags debatterade jag och Anna-Karin Sjölander(c) i p4 Västerbotten det förslag från Centerpartiet och Vänsterpartiet, om ett krisboende i centrala stan. Detta krisboende, är en härbärgeslösning som ska vara öppet för alla att erbjuda tak över huvudet på obestämd tid i centrala stan. Mycket är oklart om detta, men då vi vet att (v) säger nej till vårt förslag till överenskommelse med kyrkan för EU-migranter så handlar det minst om 130 personer där samt övriga akut hemlösa i Umeå. Fastighet rapporterar att lokaler för sådana storskaliga lösningar inte finns centralt(vilket motionen kräver).

Från socialdemokraternas säger vi nej till detta. Vad som behövs är fler kategoriboenden och fler alternativa akutplatser i olika former, där bla med kort varsel för människor i akut hemlöshet ingår. Att blanda barnfamiljer med människor med missbruksproblem i stora härbärgeslösningar är inget som vi ställer upp på. I debatten så försvarade Centerpartiet detta vilket innebär en tydligt sänkt ambitionsnivå och att barnperspektivet slängs på soptippen.

Socialtjänsten arbetar redan på att få loss fler akutplatser samt kommer sedan att upphandla fler platser externt där behovet inte räcker. En del personer som befinner sig i akut hemlöshet kan snarare behöva ett kategoriboende än hänvisas till härbärge. Men grunden för att lyckas med arbetet mot hemlöshet är i fortsättningen att få loss fler bostäder till socialtjänsten.

Under våren 2015 arbetade jag och Peter Vigren(s), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, på att få loss fler lägenheter till Viva Introduktion så att socialtjänstens del av den bosociala potten skulle öka. Det lyckades och socialtjänsten har nu fler lägenheter som kan användas till arbetet mot hemlöshet. Vägen framåt är fler bostäder och inte sänkt ambitionsnivå.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se