(V) vill inte satsa på personalen

Av , , Bli först att kommentera 13

Det blev lång dag med kommunfullmäktige. Vänsterpartiet visade sig stå för dagens mest oväntade utspel när man deklarerade att man egentligen inte gillar beslutet man ställde sig bakom i Individ- och familjenämnden om att lägga 2 miljoner kronor på utvecklingsvägar för undersköterskor.

Obegripligt resonemang då den här satsningen inte står i motsats till satsning på arbetsvillkor eller höjda löner. Däremot innebär den att vi har smörjmedel för att börja nyttja organisationens fulla kapacitet. Även som undersköterska ska man ha möjlighet att utvecklas och kanske på sikt kunna avancera som chef. Vi blir starkare om vi söker chefsämnen bland nämndens alla 1600 anställda än bland ett hundratal enhetschefer.

Vidare om vi ska tala höjda löner så är det utomordentligt viktigt att vi även i framtiden har undersköterskor inom funktionshinderomsorgen. Ska undersköterskor enbart finnas inom äldreomsorgen innebär det att basen inom funktionshinderomsorgen blir en smältdegel för vårdbiträden med flera tusen i lägre i lön. Satsningen är således strategisk på höjda löner och stöds av även miljöpartiet och de borgerliga partierna.

Socialdemokraterna och Kommunal är överens om denna prioritering. Självklart inser fackföreningsrörelsen att det behövs ett nytänk med utvecklingsvägar för undersköterskor och all personal i omsorgen. Den här satsningen är den första som gjorts av liknande karaktär i Umeå kommun och ska tas fram i samverkan. Jag kan tänka mig att beskedet från Vänsterpartiet i dag möts av stor förvåning i de fackliga leden.

 

Andreas Lundgren(s), ordf Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Färdtjänsten ses över

Av , , 2 kommentarer 11

Västerbottens kuriren skrev den 3 maj om problemet med färdtjänsten för vissa funktionshindrade. Personer som klarar att åka taxi men behöver specialfordon för transport av hjälpmedel har sedan något år inte fått ta med sig sina hjälpmedel. Bakgrunden är att Umeå kommuns föreskrifter följer rådande lagstiftning och kammarrättsdomar.

Undertecknad i rollen som ordförande i funktionshinderrådet har sedan tidningsartikeln fått flertalet påstötningar om den här problematiken. Det finns helt klart en grupp med neurologiska sjukdomar som faller mellan stolarna. Deras självständighet har beskurits av de ändringar i föreskrifterna som gjordes för något år sedan. Här måste nu politiken agera.

Lena Karlsson-Engman(s), ordförande i tekniska nämnden kommer på nästa veckas sammanträde med nämnden ta initiativ till att se över detta. Det kan handla om korrigeringar i de generella föreskrifterna eller hur bedömningarna görs på handläggarnivå. Socialdemokraterna vill göra något åt detta och första anhalt blir tekniska nämnden.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Umeå kommuns Funktionshinderråd
Ordf, Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Förtydligande om färdtjänst och omsorgsresor

Av , , Bli först att kommentera 18

I dagens Västerbottens kuriren(4 maj) finns en stor artikel om färdtjänst och ändrade villkor. I den framställs det som att stora förändringar görs i de generella villkoren för Färdtjänst och Umeå Funktionshinderråd framställs som att man accepterat stora försämringar i villkoren utan att agera. Faktum är dock att inga större justeringar gjorts alls utom just rörande frågan om de så kallade omsorgsresorna. Helt otroligt att sådana här rena felaktigheter får spridas i media så okritiskt, där företrädare för ett enskilt parti får leverera ”sanningen” utan att uppgifter kontrolleras.

Omsorgsresorna, dvs transport till daglig verksamhet, övergår om kommunfullmäktige beslutar om detta till tekniska nämnden från den 1 juni. Anledningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att kommunen inom socialtjänsten ska ha en egen upphandling och hantering när tekniska nämnden är den nämnd som i övrigt sköter färdtjänsten. För att effektivisera användandet av skattemedel så förs nu omsorgsresorna över samtidigt som Individ- och familjenämnden bevakar att villkoren är bra vilket jag lovat sedan tidigare att vi ska se till.

Det innebär att ett högkostnadsskydd införs så att maximal kostnad för resorna blir motsvarande ett månadskort i kollektivtrafiken. Fakturering ska också kunna ske i efterhand vilket är bra då kontanthantering kan innebära problem för en del personer som har beviljat daglig verksamhet. När detta var upp i funktionshinderrådet fanns ingen kritik mot förslaget.

Västerbottens kuriren valde också att skriva att numera får man med detta beslut inte ta med sig hjälpmedel som elrullstol på sin färdtjänstresa. Jodå det får man visst det precis som tidigare, det är ingen förändring där. Det är trist om det uppfattas att rådet ”missat” eller blivit ”lurade” i bevakningen av färdtjänstfrågor. Så är inte fallet. Tekniska nämnden följer gällande lagstiftning och domar kring beviljande av färdtjänst och rådet som består av representanter från diverse föreningar från funktionshinderrörelsen har hög bevakning på frågorna. Förändringen av större betydelse i villkoren gäller omsorgsresorna och inget annat.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf,, Umeå funktionshinderråd
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

FLASH! (S) tar strid för öppenvården

Av , , Bli först att kommentera 9

Pressmeddelande 2016-05-04

Socialdemokraterna inom Individ- och familjenämnden vill att Öppenvården inom socialtjänsten ska ha likvärdiga arbetstidsvillkor som socialsekreterarna som arbetar med utredningar. Inför nästa sammanträde kommer man att lyfta detta till nämnden för ett principbeslut.

2013 togs beslut av kommunens tjänstemän att avskaffa den så kallade kontorsarbetstiden för öppenvården inom socialtjänsten som innebär möjlighet till en något förkortad arbetstid. För socialsekreterarna på socialtjänstens hus som arbetade med myndighetsutövning och utredningar blev det dock kvar. Beslutet motiverades då med att socialtjänstens öppenvård inte uppfyllde kriterierna för att omfattas av kontorsarbetstid trots att man av praxis haft det många år. Beslutet har väckt en bestående irritation bland öppenvårdens personal.

Sedan dess har dock en del hänt. Kontorsarbetstidsbeslutet är i Umeå kommun ersatt med en annan kompensationsmodell för ledighet som innefattar något kortare arbetstid på sommaren och en timbank. Detta öppnar dörren för att även cirka 70 medarbetare inom öppenvården ska kunna omfattas av modellen, men trots detta har ingen förändring ännu kommit på plats. Socialsekreterarna på socialtjänstens hus omfattas av den nya modellen men inte öppenvården. Förhandlingar mellan kommunens förhandlingsavdelning och de fackliga organisationerna om öppenvården har pågått under flera månader utan resultat.

Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden går därför nu ut och kräver en lösning på frågan som man hävdar är ett arbetsmiljöproblem

- Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden har hela tiden varit tydliga med att vi velat ha likvärdiga villkor mellan öppenvård och myndighetsutövning. Det här är delar av samma stöd inom socialtjänsten men som behandlas helt olika. Det är helt galet och gynnar inte sammanhållningen bland personalen, säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden

- Frågan måste få en lösning. Vi ska inte ha ett A- och B-lag av personalvillkor inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, säger Hans-Åke Rönnlund(s), ledamot av Individ- och familjenämndens allmänna utskott.

Socialdemokraterna föreslår nu att Individ- och familjenämnden den 25 maj tar en principiell ställning för att socialtjänsten ska ha en likvärdighet i personalvillkor mellan öppenvård och myndighetsutövning. Andreas Lundgren berättar att han och Socialdemokraterna anser det nödvändigt att markera vilken socialtjänst det är man vill forma.

- Socialdemokraterna lägger sig självfallet inte i förhandlingarna men vill ge ett besked mot parterna och vår personal om hur vi vill forma framtidens socialtjänst. Vi vill se en socialtjänst som arbetar efter principen ”en för alla, alla för en” och då kan vi inte ha skillnader i personalvillkor inom samma sektor på detta sätt. Vi har vår uppfattning klar, nu får vi se vad de andra partierna i nämnden säger, avslutar Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

 Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se