E-post till personalen

Av , , Bli först att kommentera 9

På senaste sammanträdet tog Individ- och familjenämnden beslut om att samtliga medarbetare under året ska ges tillgång till en egen e-postadress. Man kan tro att detta vore en självklarhet i dagens samhälle men tyvärr så är det inte det. Inom socialtjänstens omsorgsyrken har arbetslagen oftast bara en gemensam e-postadress och inte en för respektive medarbetare. Anledningen är naturligtvis att det under många år inte funnits pengar till prioriteringar på IT.

Men nu ska vi ändra på det här. Under 2016 valde nämnden att satsa på att utveckla trådlöst internet och tekniska lösningar i daglig verksamhet. För 2017 står e-post till all personal i fokus och översyn av arbetsutrustning.

Det finns flera skäl till varför detta är viktigt. För den enskilde och anhöriga innebär det en stor fördel att kunna kommunicera direkt med enskild personal i arbetslagen ute på LSS-boenden. Man kanske som enskild finner det lättare att få skriva ned det man vill i ett mejl utifrån sin funktionsnedsättning vilket ökar kontaktmöjligheten till personalen. Att man inte vill att all personal utom sin kontaktperson ska läsa vissa mejl är en annan.

Samtidigt innebär detta ökade möjligheter för socialtjänsten att få ut information och utbildning till varje medarbetare. Genom exempelvis kortare webbutbildningar i mejlboxen kan vi på ett enkelt sätt säkerställa att samtliga utbildas i sin takt och utifrån sina förutsättningar.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Fantastisk reform i färdtjänsten!

Av , , Bli först att kommentera 14

Ibland är det märkligt hur tyst det blir om de riktigt stora frågorna i politiken. De där som innebär radikala förändringar för människors livsvillkor och skapar frihet och självständighet. I Umeå fick vi höra om en sådan igår på vår egen hemmaplan, men det verkar som ingen riktig förstod vad det innebär. Med undantag för många med funktionsnedsättning som sannolikt firade igår.

Igår presenterades nämligen en otroligt viktig reform som verkar ha gått media, allmänhet och Umeås samlade politikerkår alldeles förbi. Kanske för att frågan är svår och teknisk. Men vore jag journalist så skulle jag ögonaböj se till att uppmärksamma detta för framför oss har vi en av de viktigaste reformerna på funktionshindersidan på länge.

Lena Karlsson-Engman(s) presenterade igår förslag på att socialdemokraterna tänker driva fram en förändring i de generella föreskrifterna för färdtjänsten. Det handlar om att frångå lagens tillämpning och göra en mer generös tolkning för att öka tillgängligheten för grupper av färdtjänstresenärer som hamnat mellan stolarna. De har inte haft rätt att ta med sig sitt elfordon och därför inte kunnat ta sig någonstans när man nått destinationen för färdtjänstresan. Det rättas nu till.

Bakgrunden är att lagen stipulerar att en färdtjänstresa handlar om att förflytta personen och inte hjälpmedel. En bedömning görs således av handläggare om personen klarar att förflytta sig från sin elrullstol till taxi. Är så fallet så beviljas då taxiresa som färdtjänst och personens hjälpmedel blir stående. För vissa grupper resenärer kan det här innebära stora problem när man så når sin destination och då inte har sitt elfordon på plats. Det begränsar möjligheten att ta sig någonstans.

Att det är så här lagen ska tillämpas är egentligen inget nytt. Det finns en rad domar som ger stöd för det. I Umeå kommun rättades reglerna efter detta 2015 då de generella föreskrifterna skrevs om. Men det var under våren i år som rapporter började inkomma om problemen det här innebär för många färdtjänstresenärer som hamnar mellan stolarna. Har du neurologiska sjukdomar som gör att din förmåga varierar från dag till dag så är det svårt att passa in i regelverket. Ja du kanske en gång klarade att förflytta dig till taxin när bedömningen gjordes. Men nu har du inte längre den förmågan eller orkar bara delvis. Vad händer med den gruppen om man inte får nyttja specialfordon till att förflytta hjälpmedlet?

När jag och Lena fick de här rapporterna i våras kunde vi inte tro att systemet verkligen fungerade så här. Men efter samtal med färdtjänstresenärer och berörda så började vi förstå att lagen riskerade att slå ut en grupp människor som hade funktionsnedsättningar som varierade över tid. Socialdemokraterna tog därför initiativ i tekniska nämnden till att försöka rätta till detta. Under hösten har tjänstemän hos färdtjänsten haft i uppdrag att arbeta med frågan och igår kunde Lena Karlsson-Engman(s) gå ut och presentera att partiet ser en lösning som vi vill driva igenom.

Det här är en otroligt viktig reform och en anledning att vara stolt som umebo. För den enskilde innebär det att personer med förskrivna hjälpmedel kan få en mycket större självständighet. Både till ett aktivt socialt liv men också kunna delta som alla andra i samhället. Igår var en bra dag för jämlikheten.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se