Familjehem och HBTQ

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu börjar vi se resultat i Individ- och familjenämnden av vårt politiskt ledda HBTQ-arbete. Vid det senaste sammanträdet så valde vi att initiera en fördjupning kring normen och synen på familjehem.

Varför är detta viktigt? Jo därför att det handlar om att vi vill rekrytera fler familjehem ur alla grupper i samhället. Men då måste vi också våga ifrågasätta och se att normen fortfarande för att bli familjehem är kärnfamilj med villa och volvo. Så är det inte och det ska vi tydligt signalera utåt genom att arbeta med HBTQ-perspektiv i rekrytering och vårt bemötande. Vi behöver att alla vågar ta steget och ansöka om att bli familjehem.

Nämnden kommer därför nu att gå ut och söka samarbetspartners i detta arbete. Vi ser gärna ett fördjupat samarbete med RFSL för att säkerställa hög kompetens i HBTQ-perspektiv men också få stöd i rekryteringen av fler familjehem.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Stöd till våldsutsatta

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid Individ- och familjenämndens sammanträde 25 januari så förstärkte vi stödet ytterligare till våldsutsatta. Vi avsätter ytterligare 170 000:- kronor till kvinnojourens verksamhet, vilket är den största höjningen av stödet på många år.

Det här ska ses som en markering att (s) än mer stöttar upp motkrafter mot våldet och ge förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Parallellt med detta pågår inom nämnden för fullt översynen av skyddade lösningar för våldsutsatta och arbetet med en kommunövergripande handlingsplan för att nämna en del.

Det vi dessutom vill göra är att undvika att stödet minskar över tid. Detta är något jouren själv efterlyst och nu ska vi få till en årlig indexuppräkning av bidraget som ges på treårig basis. Nämnden biföll socialdemokraterna och miljöpartiets tilläggsyrkande om detta.

Sen kan man alltid önska att mer pengar fanns att tillgå men vi har en rad sociala föreningar och organisationer som också gör ett stort arbete och behöver ekonomiskt stöd, som Öppen gemenskaps kvinnojour. Onsdagens beslut om prioritering av stöd till våldsutsatta är dock i rätt riktning och socialdemokraterna kommer återkomma med fler förslag under året.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Invigning Ålidhems familjecentral

Av , , Bli först att kommentera 2

I går invigdes Ålidhems familjecentral formellt i den gamla Ålidhemsskolan. Jag och Folkhälsonämndens ordförande i Landstinget, Harriet Hedlund(s) hade förmånen att säga ett par ord och ”knyta ihop” socialtjänstens personal och öppen förskola med landstingets barn och mödravård.

Det här har varit en mycket lång process där svårigheten har varit att få tag i lämpliga lokaler. Men i samband med ombyggnationen av den gamla Ålidhemsskolan skapades möjligheter. Kommunens fastighetsavdelning har varit en nyckel till att resultatet blivit så bra som det blev. I ett läge där ingen verksamhet behövde skollokalerna under förra mandatperioden så tog man initiativ till att samordna behovet av evakueringslokaler för skolor istället för försäljning. Kloka kommunala tjänstemän gjorde därmed även familjecentralen möjlig.

Det finns många som gjort ett stort arbete i detta. All personal som varit med och planerat lokalerna men även Umeås gamla socialnämnd som höll i och höll ut kan glädjas idag.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Undersköterskorna ska ha sin löneökning

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens Folkbladet visar en rad medarbetare från kommunens funktionshinderomsorg sitt missnöje med bla att man inte fått ta del av den sk usk-satsningen

Vanligtvis ska man inte kommentera löneförhandlingar men i detta fall hör det samman med personalutskottets diskussion om prioriterade grupper och därför gör jag ett undantag. Bakgrunden är att kommunen inte ifjol kom överens med Kommunal om undersköterskorna inom Individ- och familjenämndens område, som arbetar under beteckningen boendehandledare, ska också ha del av den treåriga usk-satsningen i kommunal och SKL:s avtal. Detta är nu inget unikt för Umeå utan händer även i andra kommuner. Inom äldreomsorgen har detta inte varit något problem där undersköterskorna varit anställda med beteckningen undersköterskor. Men nu när vi går in i år 2 i satsningen är det därför hög tid att kommunals kvinnor som faktiskt också är utbildade undersköterskor får ta del av denna satsning även inom Individ- och familjenämndens område och att frågan löses ut.

Personalutskottet och Personalavdelningen som ansvarar för förhandlingarna(alltså inte Individ- och familjenämnden) har fastslagit prioriterade grupper för de kommande åren utifrån strategiska övervägningar om att klara framtidens kompetensförsörjning. Undersköterskor är en prioriterad grupp över perioden i detta liksom många andra vilket bör vara en klar signal att nu måste något hända även för de undersköterskor som inte fått del av satsningen ännu. Även om undersköterskor inte är en specifikt prioriterad grupp för kommunens lönesatsningar 2017 så måste fortfarande avtalsfrågan på nämndens område klaras ut för usk:or.

Min förväntan som ordförande till personalfunktionen har varit tydlig, kommunalarnas löneavtal måste klaras ut så vi inte har anställda med undersköterskekompetens som uppfyller kraven inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde men inte deltar i lönesatsningen. Det blir annars väldigt bakvänt att kommunen vill långsiktigt prioritera lönesatsningar på undersköterskor men inte lösa ut kollektivavtal.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se