Debatt om friskvård

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade kommunfullmäktige debatt om införande av friskvårdstimme i Umeå kommun. Det blev en lång debatt om hur vida detta är en bra idé eller inte som slutade med att vårt förslag om återremiss vann gehör.

Det som är bekymmersamt i detta är att en personalförmån ska tas som ett kommunfullmäktigebeslut. Det blir därför viktigt att man har koll på konsekvenserna av detta, inte minst ekonomiskt och ha en god samverkan med fackliga organisationerna. Det här ville inte (m) och deras nya BFF Vänsterpartiet lyssna på utan man ville ta omedelbara beslut om detta.

Moderaterna hävdade i debatten att införande av friskvårdstimme inte kommer att kosta någonting om alla ska nyttja den. Det menade man skulle gå att lösa genom att arbeta smartare vilket är en helt absurd slutsats. Här kan du se mitt inlägg från gårdagens debatt där jag bemöter det argumentet. Klicka på länken nedan och se mitt inlägg i debatten.

 

Bli först att kommentera

0:- kronor

Av , , Bli först att kommentera 13

På måndagen har Arbetarpartiet interpellerat om resekostnader inkluderat boende och traktamenten utanför länet för de olika nämndernas presidium under 2015 och 2016. Det ska bli mycket intressant läsning och debatt. Men jag kan redan nu meddela att på Individ- och familjenämnden så är siffran 0:-.

Det behövs ingen hopräkning för vår del. I solidaritet med personalen som har det tufft och får nollvikariera så åker inte ledningen omkring på konferensmiddagar. Så vi har strukit bort detta och följer konferenser via webbsändningar eller läser på dokumentation. Framtida resor väljs omsorgsfullt dels för att vi inte har råd och dels för att vi hellre lägger pengarna på studiebesök ute i organisationen.

Så här ser verkligheten ut i Individ- och familjenämndens del av socialtjänsten. Många inom omsorgen och våra socialsekreterare har det tufft i sina arbeten. När resurserna är begränsade ska man veta att vi i den politiska ledningen inte lever i en egen värld och ägnar dagarna åt onödigt konferensåkande.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Barnrättsbyrån till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Förre veckan träffade den socialdemokratiska partigruppen i Individ- och familjenämnden den nystartade Barnrättsbyrån i Umeå. Barnrättsbyrån som finansieras av staten och Childhood Foundation hjälper barn med deras rättigheter. Det kan handla om att barnet får stöd att göra sin röst hörd inom skolans verksamhet eller socialtjänsten. Grundidén är att alltid ta barnets berättelse på allvar och hjälpa till att navigera och stötta i en djungel av offentlig förvaltning.

Personligen tror jag mer på denna modell än den med ett anställt barnombud i kommunen som Vänsterpartiet föreslagit. Barnrättsbyråer uppfattas inte som ett kommunalt alibi utan mer som en oberoende instans dit man kan vända sig för att få stöd. Det är centralt.

Min förhoppning är att Barnrättsbyrån och socialtjänsten ska kunna hitta fungerande samarbetsformer nu när man valt att etablera sig i Umeå. Barnrättsbyrån har också via sitt arbetssätt en möjlighet att kunna återföra sina erfarenheter till socialtjänsten för att sprida barnens bild. Nästa vecka kommer vi att diskutera vidare.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Satsning på socialtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 9

Läser vårbudgeten och konstaterar att man är på rätt väg. Särskilt glädjande att lite statsbidrag börjar ramla in på socialtjänstens område, det är vi inte bortskämda med från alliansregeringens dagar.

Satsningen på den sociala barn- och ungdomsvården utökas nu. Från 250 miljoner kronor per år under 2016-2019 så förstärks det med ytterligare 150 miljoner årligen. Bakgrunden är naturligtvis det ansträngda läget för socialtjänsten i landet. Det här är pengar som ska gå rakt in i bemanning och sker efter en fördelningsnyckel, kommuner med många ärenden kommer att få mer bemanning än andra.

Socialsekreteraryrket har en arbetsmiljö som är fullständigt orimlig och inte undra på att personalen då flyr. Utbildade socionomer väljer istället att arbeta utanför socialtjänstens myndighetsutövning och barnen lämnas till att få byta handläggare då och då.

Regeringens utökade satsning är sund och det här är en av de gånger det är bra med riktade pengar till kommunerna. Pengarna ska enbart gå till socialsekreterare, arbetsledning eller administratörer som frigör tid för socialsekreterare. Utmärkt. Stödet får inte heller gå till bemanningsföretag, check på den också.

Det här räcker en bit men mer behövs. Mer sån här politik, tack.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Friskvårdstimme?!

Av , , 3 kommentarer 11

Noterar att på kommunstyrelsen idag så gick de borgerliga partierna och Vänsterpartiet ihop och röstade för införande av friskvårdstimme igen.

En friskvårdstimme är självklart bra och kan definitivt bidra till ett friskare liv.

Men se då för bövelen till att personalen får förutsättningar att nyttja den förmånen. Förra gången den här togs bort gjordes det ju för att socialtjänstens personal faktiskt inte kunde nyttja förmånen som andra yrkesgrupper! Arbetena i omsorgen och hemtjänsten är så pressade att inte alla kunde lämna arbetsplatsen för att träna.

75 miljoner i vård, skola och omsorg beräknas det kosta i vikariekostnader. Ytterligare 95 miljoner i produktionsbortfall. Vilka extra medel har (m) och (v) tänkt tillskjuta för att alla ska ha en reell möjlighet att nyttja detta då?

Svar: inte en krona.

Betänk vidare att Anders Ågren(m) och Moderaterna i Umeå ville inför 2017 skära 20 miljoner på socialtjänsten och man kan undra vilken drömbild oppositionsrådet har över hur personalens arbete ser ut. Jag kan se framför mig hur Ågren i joggingoverall kommer förbi det lokala gruppboendet och säger, ”hej, släpp det där och häng med på en löprunda” varvid boendehandledare Andersson glatt ropar ”jamenvisst, ge mig 5 minuter så kör vi!”

Eller nä, så ser det nog inte ut i omsorgen.

Nu ska socialtjänsten alltså bära sina kostnader även för det här förslaget genom att stressa mer och ha mindre bemanning. Sanningen är att de som gynnas mest av sådana här tomma beslut redan sitter i stadshuset. De kommer kunna gå iväg lite mer på dagarna, medan personalen i omsorgen får betala med sämre villkor. Class act, Ågren.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämden

3 kommentarer

Till försvar för judiska föreningen

Av , , Bli först att kommentera 7

Som media berättat så tvingas judiska föreningen tvingats lämna sin lokal då man inte upplever sig trygga där. Det här har väckt avsky och det är bra med en bred markering från de politiska partierna mot detta. De senaste åren har vi också börjat se gemensamma manifestationer mot novemberpogromerna 1938 i Umeå mellan samtliga partier i kommunfullmäktige och Judiska föreningen. När jag talade på en av manifestationerna här om året så sa jag ordagrant att vi står med er.

Att nu hitta en ny lokal för den judiska församlingen blir naturligtvis viktigt så religionsfriheten inte kränks i vår stad. Men det finns mer vi kan göra.

En viktig del är hur synen på judar porträtteras. Idag är det ofta stereotypt som offer i förintelsen eller i samband med rapportering av Israels politik på Västbanken. Historiskt som den girige bankiren. Det här leder till att judarna får fortsätta lida av stigma och blir måltavlor.

När det gäller förintelsen så bör det exempelvis vara skolornas uppgift att även lyfta fram det judiska motståndet mot nazism och fascism 1933-1945. Under kriget gjorde judar över hela Europa viktiga insatser i motståndsrörelser och i kamp mot förintelsen. Under en av mina resor till Auschwitz-Birkenau, träffade jag museums grundare Kazimierz Smolen(fånge 1327) som berättade om små och stora handlingar för att trotsa nazismen. Läser man i skolan om Auschwitz så måste lärarna också kunna berätta om sonderkommandot som 1944 sprängde krematorium 4.

Det handlar om att fördjupa bilden av judar, som inte bara offer utan som de som också stod upp. Jag har sagt det att varje gång en nazistisk organisation gör attacker mot den judiska församlingen i Umeå så kommer jag att dela fakta om judiskt motstånd under kriget. Desto mer attacker desto mer berättelser om judiska personer i sociala medier. Genom bildning bemöter vi intolerans och fientlighet.

Sen handlar det också om att värna vår demokrati. Att det politiska samtalet är hyfsat och vi står fast vid demokratiska ideal. När Nordfront marscherade in i Umeå för ett par år sedan så gjorde umeborna motstånd. Samtliga partier i kommunfullmäktige gick samman med allmänheten i en sällan skådad motdemonstration. Att vi kan uppbringa sådan enighet berodde på att alla ansåg att demokratins ideal om folkstyre, alla människors lika värde och rättigheter är värda att försvara. Det är absolut centralt att oavsett hur olika vi tycker så har vi vissa kärnvärden vi kan samlas på.

När demokratin dras i smutsen, ord som ”odemokratisk” används om politiska motståndare för att vinna politiska poänger så leder det till att allt blir en sörja. Om inte vi själva står upp och vårdar vår demokrati, vad är då kittet som ska hålla oss samman den dagen demokratins fiender utmanar på allvar? Vårda det politiska samtalet och låt inte demokratins fiender få gömma sig i politikerförakt och nedvärderande av demokratins institutioner.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Polisens problem

Av , , 1 kommentar 1

i dagens VK berättar polisen i Umeå om sina problem med den nya organisationen och om vakanta tjänster.

Jag och (s) i Individ- och familjenämnden fick mycket kritik av politiska partier då vi 2015 drev igenom en utökning med 50% av socialtjänstens fältgrupp. De fyra allianspartierna såväl bekämpade införandet och försökte sedan avveckla de nytillsatta tjänsterna.

Men från vår sida hade vi noterat förändrade attityder till narkotika i en stad som växte snabbt. Vi var därför mån om att behålla våra ögon i det offentliga rummet även när ekonomin var tuff. Rätt beslut visade det sig.

 

Andreas Lundgren(s)

ordf, individ- och familjenämnden

1 kommentar
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se