Vi närmar oss…

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är med glädje jag kan meddela att vi börjar närma oss att klara lagkravet på 4 månader i utredningstid inom barn- och ungdomsvården. Trots att antalet anmälningar ökat kraftigt år för år så arbetar vi oss framåt. Oerhört stolt över personalen och de förändringar vi ser.

Det kan kanske tyckas märkligt att uppmärksamma att vi närmar oss att klara handläggningstider och lagkrav. Men det här är viktigt för det är en indikator över arbetsmiljön för våra socialsekreterare som har en mycket tuff arbetsmiljö. Att få balans mellan inflöde och utflöde av ärenden skapar arbetsro.

Jag lovade för 2 år sen att vi skulle få ordning på detta och nu är vi riktigt nära. Vi kommer naturligtvis ha bakslag men vi närmar oss. Du kan läsa mer om arbetet i denna artikel från Dagens Nyheter.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Utsatta barn hela kommunens ansvar

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår presenterade Hans Lindberg(s) vårt budgetförslag för 2018. Under juni kommer detta behandlas i kommunfullmäktige tillsammans med mål, uppdrag och nivå på skattesats. Då kommer också den huvudsakliga debatten äga rum mellan partierna.

Ett uppdrag i den socialdemokratiska budgeten handlar om att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Det är oerhört viktigt att de utsatta barnen inte bara ska vara socialtjänsten och skolans ansvar. Vi behöver ett kommungemensamt engagemang för att bygga ett stark vård och ge alla barnen möjlighet till ett liv som andra. Vi behöver tidiga och förebyggande insatser, alternativ på hemmaplan till placeringar och god samverkan mellan skola, socialtjänst, psykiatri, hälsocentraler, kultur, fritid och brottsförebyggande rådet.

Går uppdraget igenom kommer den kommunövergripande handlingsplanen att arbetas fram under 2018.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Moderaterna faller sönder

Av , , 1 kommentar 7

Moderaterna håller på att falla sönder. Den konservativa delen tuggas ned av Sverigedemokraterna och den liberala falangen går mot Centerpartiet. Kvar står en partiledningen som uppfattas vara allt annat än principfast. Lägg till det att partiledare Anna Kinberg-Batra är kvinna med all den strukturella uppförsbacke det innebär i media.

Att Moderaterna har svårigheter både nationellt och lokalt är paradoxalt nog också ett problem. Den politiska huvudkonflikten i svensk politik blir otydlig och då börjar politik handla om perifera debatter och leverne hos enskilda politiker som slarvat med kvitton eller dylikt.

Moderaternas kaos må grumla huvudalternativen, men konflikten består. Ska arbetarna tvingas på knä eller kan vi skapa värn mot den starkes rätt?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Flera förvaltningar?

Av , , Bli först att kommentera 13

Kommunstyrelsen fattade i tisdags beslut om direktiv för att gå vidare i översynen av kommunens gemensamma förvaltning. Förslaget innebär att kommunstyrelsen vill gå över till fler än en förvaltning. Ser att Anders Ågren(m) tycker det här är jublande bra och kallar det en stor seger.

Nja frågan är väl snarare vad som kommer istället. Och att omorganisera innebär inte nödvändigtvis bättre resultat, utan allt beror på hur enkelt och begripligt det blir för medarbetarna.

Visst finns det delar man kan vara kritisk till i den gemensamma förvaltningen, inte minst när det gäller oklarheter om ansvar och processer. En gemensam förvaltning innebär ju nödvändigtvis inte att stuprör försvinner och som nämndsordförande har man ju fått ägna en hel del arbete åt att förstå processerna som utvecklas. Men detta beslut ställer också en del frågor som partierna måste ha med sig:

  • Ska internfaktureringen tillbaka mellan förvaltningarna? Vad kostar inte återförande av denna?
  • Ska kommunen inte samordna investeringar? Vad kostar det?
  • Hur ska en övergripande personalpolitik formeras om personalutskottet försvinner? Ska vi tillbaka till modellen med ett ksau som inte hinner med och tar hand om lönebildning, anta nån policy men inte mycket övrigt?
  • Och hur göra med fördelning av resurser från stödfunktioner tillbaka till nämnderna? Här har ju massiva rationaliseringar gjorts och vad kommer inte det att kosta att bygga upp i respektive nämnd istället? Troligtvis mångmiljonbelopp.

Frågorna är många och svaren få. Sen är ju en av fördelarna med den gemensamma förvaltningen att faktiskt även att socialtjänstens och skolpersonalens utmaningar blivit allas ansvar. Alla behöver stötta varandra för att det ska lyckas och det är viktigt för områden med tuff arbetsmiljö och låga löner. Även detta är en aspekt som inte får tappas bort om det införs fler förvaltningar. Vi ser ju hur vi för första gången lyckats ta fram en kommunövergripande plan för att mota sjukskrivningar exempelvis.

Sen är det inte alls som Peder Westerberg(L) uttryckt tidigare att kommunen skuldsättning började med en gemensam förvaltning. Utan skuldsättningen beror på kraftigt ökade behov i inte minst förskolan i kombination med kommunen avsatte överskott till att hantera social investeringsfond och ungdomsjobb för 200 miljoner. Det var pengar som tidigare gick till att täcka kapitalkostnader för investeringar så att anklaga en förvaltning för detta är felaktigt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

72 år sedan

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag är det den 9 maj. På dagen är det 72 år sedan Nazityskland besegrades. I Västeuropa och USA firas segerdagen redan den 8:e, men på grund av tidszonerna inträffade freden först den 9 maj i de sovjetiska republikerna.

St Görans färger flaggas och Ryssland minns vad segern kostade.

27 miljoner döda.

18 miljoner skadade och sjuka.

23 miljoner hemlösa.

Segern gav dem inte frihet i Stalins diktatur och kastade in Europa i ett kallt krig. Men nationalsocialismen och Hitler var besegrade. Gaskamrarna stängde, dödsmarscherna upphörde. Vi minns alla de som dog i kampen mot Nazityskland. Och vi lovar att aldrig glömma.

 

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se