Migrationsverkets handläggningstider

Av , , 5 kommentarer 7

Migrationsverkets handläggningstider innebär för många ensamkommande ungdomar årslång väntetid på att få besked i asylprocessen. Följden blir att många ensamkommande hinner fylla 18 år och därmed falla ur kommunernas ansvar och hänvisas till Migrationsverkets anläggningsboenden eller eget boende(EBO). I Umeå kommun ser vi handläggningstider som med råge passerat 1,5 år på väg mot två år.

Notera också att till hösten är det två år sedan det stora antalet ensamkommande anlände till vårt land. Vi kommer då att se hur betydligt  fler unga kommer att falla ur kommunernas stöd och över till Migrationsverket. För den enskilde innebär detta en stor påfrestning då man i cirka två års tid vant sig med personal och stöd för att sedan ryckas upp och omplaceras. Omplacering skapar alltid stor oro.

För kommunerna blir det också svårare att planera för att ungdomarna ska i arbete då man inte orkar med skola och praktik. Att optimera bemanning blir också svårt när man inte vet om personer faller ur systemet eller får besked om uppehållstillstånd innan 18-årsdagen.

Statens handläggningstider i Migrationsärenden är under all kritik. Det måste gå fortare än så här att få besked i asylprocessen. Ungdomarna ska i arbete, inte må dåligt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

5 kommentarer

Ensamkommande får praktik

Av , , Bli först att kommentera 7

Ensamkommande ungdomar i vår stad ska ut i arbete så fort som möjligt. De ska inte sitta av tiden i ett boende utan kombinera skolgång med praktik.

Vi vet att det här är en framgångskoncept och inom vår egen EKB-verksamhet så har vi utvecklat det sk praktikspåret. Det innebär att den enskilde som vill har möjlighet att få praktik och en koppling till arbetsmarknaden redan under skoltiden. Det här har visat sig bra för skoltrötta ungdomar och vidgar vyerna för vilka jobb som finns. Det kan handla om praktik en eller flera gånger i veckan, någon timme åt gången.

Tyvärr har kommunen fått fram för få egna praktikplatser. Inte okej med tanke på de stora kompetensförsörjningsbehoven som finns.

Från vår sida är det nu nog med detta. Socialdemokraterna fick stöd av en enhällig Individ- och familjenämnd på att kraftigt öka antalet praktikplatser i vår egen verksamhet. 20 platser ska fram redan 2017 till ungdomarna.

Utöver detta behöver vi också titta över feriearbetena till våra sommarjobbande 17 åringar. De ensamkommande ungdomarna är en del även i denna grupp. Från 10 feriearbeten i sommar så ska vi erbjuda minst 30 stycken nästa år.

En konkret plan för de kommande åren ska dessutom fram på hur många feriearbeten och praktikplatser vi ska erbjuda varje år. Det handlar om att se mottagande av elever, praktikanter, arbetstränande med flera som en naturlig del i kvalitetsarbetet. Kompetensförsörjningen är allas ansvar.

Det här var ett viktigt beslut. Vi vill att ungdomarna i vår kommun tidigt ska få upptäcka jobben inom funktionshinderomsorgen. och utbilda sig vidare i omsorgsyrkena.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

RFSL och socialtjänsten i samarbete

Av , , 1 kommentar 6

I dag har Individ- och familjenämnden beslutat om att ingå ett sverigeunikt samarbete med RFSL(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).

Vi har gjort en gemensam överenskommelse om att förstärka utbildningen i HBTQ-perspektiv inom familjehemsvården. Överenskommelsen gäller i två år och under den tiden kommer vi såväl utbilda som rekrytera fler familjehem.

Den här satsningen har tre viktiga syften:

  • Vi utbildar handläggare och familjehem i HBTQ-perspektiv för att ge kunskaper och förstärka bemötandet av ungdomar. Utbildningen är flexibel och sker utifrån kunskapsnivå för att säkerställa att den kommer många till godo.
  • RFSL kommer att vara en ambassadör för att rekrytera familjehem till kommunen och i sina nätverk sprida vikten av fler familjehem.
  • Tillsammans hjälps vi åt att bryta normen att familjehem endast är något som är förbehållet kärnfamilj med villa, volvo och vovve. Vi vill se fler ansökningar från personer och familjer med hbtq-bakgrund.

 

Jag är mycket nöjd över detta. Nästa steg i nämndens HBTQ-arbetet kommer att vara att titta över situationen för ensamkommande flyktingar med annan sexuell läggning än heterosexuell.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar

Budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5
Dags för budgetfullmäktige i Umeå.
Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget innehåller en mycket tydlig prioritering på skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Mot detta står en rad splittrade alternativ. De borgerliga partierna lägger varsin budget där Moderaterna särskiljer sig med att i ett svårt ekonomiskt läge ändå föreslå en skattesänkning.
På den andra kanten är den så kallande ”riktiga oppositionen” bestånde av (v), (fi) och den politiska vilden Ellika Nordström inte så samlad längre. Feministiskt initiativ har nämligen valt att lägga en egen budget och inte längre gå ihop med Vänsterpartiet. Det är faktiskt tämligen anmärkningsvärt efter att dessa partier i princip röstat identiskt de första 2,5 åren av mandatperioden.  Feministiskt initiativ ligger betydligt närmare (s) och (mp) i sitt förslag än (v).
För egen del kommer jag vara upp och berätta om vår investering i skyddat boende, vad prioriteringen av Individ- och familjenämnden samt yrka bifall till ett antal uppdrag. Bland annat föreslår vi socialdemokrater att ta fram en övergripande handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Nu hoppas vi kommunfullmäktiges ledamöter är kloka och röstar ja till detta.
Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden
Bli först att kommentera

2 x Bullmark

Av , , Bli först att kommentera 11

Det har blivit en riktig Bullmarksvecka så här långt.

Under gårdagen besökte jag Gravmark-Bullmarks socialdemokratiska förening för att diskutera det kommande partiarbetet. Föreningen fortsätter driva byautvecklingsfrågorna oförtrutet vilket ger resultat.

Och idag blev det besök hos den ideella föreningen Furan som driver särskilt boende och daglig verksamhet mitt i byn. Furan fyller 25 år i sommar och det firades med massa roliga aktiviteter för barn och unga. Att få se Furans lokala band ”Hanz Ingvarz” uppträda var en riktig höjdpunkt, liksom att åter få bekräftat vilken viktig roll Furan har som samlingspunkt i byn.

Furan tillsammans med Mariagården och Turmalinen i Kassjö är ideellt drivna verksamheter som socialtjänsten har avtal med. Dessa erbjuder gruppbostad och daglig verksamhet ute i byarna vilket vi är mycket glada över då boende och anhöriga är nöjda.

Självklart passade jag på att ta ett foto med en av Furans alpackor :-)

 

IMG_0378

Bli först att kommentera

Medan övriga partier diskuterar AB Bostaden…

Av , , 2 kommentarer 1

….så har Henrik Agerhäll, fd gruppledare för Sverigedemokraterna i Umeå lite annat att tänka på. Den här interpellationen inkom igår och som ordförande i Individ och familjenämnden förväntas jag svara. Skattebetalarna ska alltså ut med arvoden för att 65 ledamöter i kommunfullmäktige för att sitta och lyssna på detta.

Varsågod och läs, på temat folkstamsperspektiv tar sig an kommunpolitik….

 

Interpellation: Ensamkommandeboenden som ”grannylove”-centraler

I media har det på senaste tiden varit en del rapportering om otillbörlig fysisk närhet mellan äldre

kvinnor anställda på vårdhem för ensamkommande, kvinnor verksamma som gode män för

ensamkommande och de ensamkommande barn som står i beroendeställning till dessa kvinnor. För

att bilda mig en uppfattning om hur det ser ut i Umeå har jag ett par frågor. Visar det sig att en stor

andel av flyktingbarnskötarna är kvinnor finns det kanske anledning att undersöka saken närmare.

Personligen kan jag tycka att det är bättre, sett ur ett folkstamsperspektiv, att de ensamkommande

unga låtsasbarnsmännen umgås med varandra eller med kvinnor i 70-årsåldern istället för med

kvinnor i deras egen ålder. Tanken har ju fram tills alldeles nyligen dock varit att vi ska låtsas att

låtsasbarnsmännen är utsatta barn som behöver vård med en personaltäthet om 0.79 heltidsanställda

per ensamkommande på HVB-hem. De ensamkommande jämställs i den meningen med unga

kvinnor som, exempelvis efter pedofila övergrepp, utvecklat självskadebeteende och därför måste

vistas på HVB-hem. Jag antar att kommunen inte skulle uppskatta om manliga anställda på HVBhem

tog med sig unga kvinnor från vårdboendet till sitt eget hem för ”att ge dem närhet”.

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag:

1. Hur stor andel av de gode männen i Umeå kommun hanterar ensamkommande barn?

2. Hur ser könsfördelningen ut bland de som är gode män i Umeå?

3. Hur ser könsfördelningen ut bland de som är gode män åt ensamkommande barn i Umeå?

4. Hur ser könsfördelningen ut bland de som jobbar på Umeås ensamkommandeboenden?

5. Finns det regler uppsatta för att förhindra att flyktingbarn besöker gode män i deras hem?

6. Hur många fall av otillbörlig fysisk närhet mellan flyktingbarn och av Umeå kommun avlönade

kvinnor har avslöjats under 2016-2017.

7. Finns det några tydliga regler framtagna gällande hur mycket kroppskontakt som är tillåten

mellan flyktingbarn och vårdande personal och var hittar jag isåfall dessa regler?

8. Är det negativt om av Umeå kommun avlönade kvinnor har sex med flyktingbarn de får betalt för

att ta hand om eller är det kanske bra att kvinnorna hjälper barnen med deras närhetsbehov?

Frågorna är ställda av Henrik Agerhäll 2017-06-12

2 kommentarer

Folkbladet om skyddat boende

Av , , Bli först att kommentera 5

Folkbladet skriver idag 9/6 om behovet av skyddat boende och om underlag och kostnader står i paritet utifrån nämndens egen utredning. Ja det är helt riktigt att det finns mycket att fundera över när vi nu rustar upp våra skyddade lösningar för våldsutsatta.

Hur detta i slutändan blir är också långt ifrån
klart. Nämnden valde dock att gå vidare i investeringsplanen då det är helt centralt att vi har en fungerande boendekedja. Jag ser att samtliga partier från såväl från Vänsterpartiet till Kristdemokraterna på andra kanten har med skyddat boende i sina budgetförslag vilket är utmärkt.

Sant är nämligen att vi har 70% beläggning, och vissa längre perioder är det helt fullt på våra egna jourplatser för våldsutsatta. Där finns inget utrymme att ta med barn i dessa trånga lokaler, och personal finns inte lokaliserade på plats. Detta är inte optimalt och det måste bli bättre.

Jag träffar kvinnojouren regelbundet och vi diskuterar allt från ersättningar, till deras upplevelse av socialtjänsten och reder ut oklarheter. Vårt samarbete kommer fortsätta. Vi behöver snarare fundera över hur de och tjejjouren kan stöttas mer. Det är också därför som vi och Mp lagt fram att kvinnojourens kommunala stöd ska indexuppräknas och nämnden utökade stödet i år med 200 000.

Till sist; mäns våld mot kvinnor försvinner inte av fler fördömanden utan av konkret handling. De skyddade lösningarna är en av många bitar som behöver bli bättre. Vi kommer att ta vårt ansvar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Historisk satsning

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har Socialdemokraterna i Umeå berättat om att vi är beredda att gå vidare med ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, vilket kommunalråd Hans Lindberg kommenterar på sin blogg.

Det här är en historisk dag i Umeås kommunpolitik. Folkbladet publicerar på webben min och Lena Sandlins debattartikel om varför vi gör den här satsningen som kostar ordentligt i drift och investering. Du kan även läsa debattartikeln här nedan:

 

DÄRFÖR BYGGS ETT SKYDDAT BOENDE I UMEÅ

 

Den 16 november 2016 manifesterade undertecknarna av den här debattartikeln i Umeå mot mäns våld mot kvinnor. Vi mindes den mördade Lotta Rudholm och lovade varandra att åstadkomma förändring.

Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden har sedan två år tillbaka utrett förutsättningarna och arbetat för ett skyddat boende. Vi kan nu meddela att detta kommer att bli verklighet.

I socialdemokraternas budgetförslag för 2018 i Umeå kommun görs nu en satsning på ett kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor enligt socialstyrelsens riktlinjer. Det här är en satsning av historisk betydelse som innebär att kommunen förstärker stödet till våldsutsatta. Under 2018 och 2019 avsätts 20 miljoner kronor för att bygga ett skyddat boende och höja kvaliteten i det stöd som kommunen erbjuder.

Att agera mot mäns våld mot kvinnor handlar om prioriteringar. Det måste till konkreta insatser för att bygga upp ett stöd både för den våldsutsatta och förövaren. Det krävs en fungerande boendekedja så att den våldsutsatta och barn snabbt kan börja om i ny bostad och få gå vidare i livet. Här är ett kommunalt skyddat boende en saknad pusselbit i början av en sådan process där kvalificerat stöd kan vara en förutsättning för att man vågar ta steget att lämna en våldsam relation.

Vi vill poängtera att ett kommunalt skyddat boende inte ska ses som en konkurrent till de olika kvinnojourer som finns i staden. Olika verksamheter behöver komplettera varandra för att nå det stora mörkertal som finns. Stödet till kvinnojourerna ska därför fortsätta samtidigt som kommunen går vidare och utvecklar sina boendelösningar till våldsutsatta i en växande stad.

Vi vill också betona hur viktigt det är att kommuner tar ansvar på sitt håll för en sammanhållen boendekedja. Stödet för våldsutsatta kan inte enbart förpassas till heroiska eldsjälar i kvinnojourer eller privatägda HVB-Hem. Ju fler kommuner som ser över sitt stöd och boendeformer ju enklare kommer det att bli att etablera samarbeten runt om i landet. Det är viktigt inte minst i ärenden rörande hedersrelaterat våld, där den enskilde kan behöva flytta långt från hemkommunen.

Skyddat boende behöver också kompletteras med fler åtgärder för den vådsutsatta. Under den här mandatperioden har därför Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden plockat fram fler lägenheter till våldsutsatta. Man har vidare tagit initiativ till att kvinnofridsmottagningen får fler söklinor till lägenheter hos AB Bostaden och brottsoffer prioriteras i samband med tilldelning av lägenheter på sociala kontrakt.

Som nästa steg följer att utveckla stödet som ges via Centrum mot Våld. Erbjudandeverksamheter är avgörande för att skapa låga trösklar in till socialtjänstens hjälp för den som är i behov av stöd. Här behöver vi utveckla stödet kring hedersrelaterat våld och se till att förebygga våld i form av människohandel och prostitution i vår stad. Det här ska också följas upp med färdigställandet av en kommunövergripande handlingsplan mot våld under 2018 för att väva in fler av kommunens verksamheter i det förebyggande arbetet.

Vi kommer nu att fortsätta arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Ett skyddat boende är en viktig markering och genom våra respektive organisationer gläds vi åt den här framgången.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

Lena Sandlin
Tf ordförande föreningen
Hand i Hand för kvinnofrid

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.