Historisk satsning

Idag har Socialdemokraterna i Umeå berättat om att vi är beredda att gå vidare med ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, vilket kommunalråd Hans Lindberg kommenterar på sin blogg.

Det här är en historisk dag i Umeås kommunpolitik. Folkbladet publicerar på webben min och Lena Sandlins debattartikel om varför vi gör den här satsningen som kostar ordentligt i drift och investering. Du kan även läsa debattartikeln här nedan:

 

DÄRFÖR BYGGS ETT SKYDDAT BOENDE I UMEÅ

 

Den 16 november 2016 manifesterade undertecknarna av den här debattartikeln i Umeå mot mäns våld mot kvinnor. Vi mindes den mördade Lotta Rudholm och lovade varandra att åstadkomma förändring.

Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden har sedan två år tillbaka utrett förutsättningarna och arbetat för ett skyddat boende. Vi kan nu meddela att detta kommer att bli verklighet.

I socialdemokraternas budgetförslag för 2018 i Umeå kommun görs nu en satsning på ett kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor enligt socialstyrelsens riktlinjer. Det här är en satsning av historisk betydelse som innebär att kommunen förstärker stödet till våldsutsatta. Under 2018 och 2019 avsätts 20 miljoner kronor för att bygga ett skyddat boende och höja kvaliteten i det stöd som kommunen erbjuder.

Att agera mot mäns våld mot kvinnor handlar om prioriteringar. Det måste till konkreta insatser för att bygga upp ett stöd både för den våldsutsatta och förövaren. Det krävs en fungerande boendekedja så att den våldsutsatta och barn snabbt kan börja om i ny bostad och få gå vidare i livet. Här är ett kommunalt skyddat boende en saknad pusselbit i början av en sådan process där kvalificerat stöd kan vara en förutsättning för att man vågar ta steget att lämna en våldsam relation.

Vi vill poängtera att ett kommunalt skyddat boende inte ska ses som en konkurrent till de olika kvinnojourer som finns i staden. Olika verksamheter behöver komplettera varandra för att nå det stora mörkertal som finns. Stödet till kvinnojourerna ska därför fortsätta samtidigt som kommunen går vidare och utvecklar sina boendelösningar till våldsutsatta i en växande stad.

Vi vill också betona hur viktigt det är att kommuner tar ansvar på sitt håll för en sammanhållen boendekedja. Stödet för våldsutsatta kan inte enbart förpassas till heroiska eldsjälar i kvinnojourer eller privatägda HVB-Hem. Ju fler kommuner som ser över sitt stöd och boendeformer ju enklare kommer det att bli att etablera samarbeten runt om i landet. Det är viktigt inte minst i ärenden rörande hedersrelaterat våld, där den enskilde kan behöva flytta långt från hemkommunen.

Skyddat boende behöver också kompletteras med fler åtgärder för den vådsutsatta. Under den här mandatperioden har därför Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden plockat fram fler lägenheter till våldsutsatta. Man har vidare tagit initiativ till att kvinnofridsmottagningen får fler söklinor till lägenheter hos AB Bostaden och brottsoffer prioriteras i samband med tilldelning av lägenheter på sociala kontrakt.

Som nästa steg följer att utveckla stödet som ges via Centrum mot Våld. Erbjudandeverksamheter är avgörande för att skapa låga trösklar in till socialtjänstens hjälp för den som är i behov av stöd. Här behöver vi utveckla stödet kring hedersrelaterat våld och se till att förebygga våld i form av människohandel och prostitution i vår stad. Det här ska också följas upp med färdigställandet av en kommunövergripande handlingsplan mot våld under 2018 för att väva in fler av kommunens verksamheter i det förebyggande arbetet.

Vi kommer nu att fortsätta arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Ett skyddat boende är en viktig markering och genom våra respektive organisationer gläds vi åt den här framgången.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

Lena Sandlin
Tf ordförande föreningen
Hand i Hand för kvinnofrid

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se