Omflyttningen av ensamkommande ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 7
Avbryter den mötesfria månaden för att bege mig till stadshuset och granska julibeskedet från regeringen och Vänsterpartiet att man satsar 190 miljoner kronor till kommunerna för att låta ensamkommande som fyllt 18 år slippa flyttas runt.
Kommunerna kommer ha en hel del att fundera över med de här pengarna. Ambitionen är tydlig men uppdraget oklart. Och framförallt en ekonomisk summa som inte täcker den statliga ambitionen. Den statliga fördelningsnyckeln är svår att förstå hur den är kopplad till ambitionen, utan verkar vara framtagen utifrån hur mycket pengar har man haft att fördela utspritt på antalet asylsökande i kommunerna.
För Umeås del innebär det 1,7 miljoner att hantera hundratals ungdomar – det säger sig självt att den ekvationen är knepig om man vill förhindra omflyttningar.. Och vad är det som ska uppnås? Talar vi även om överklagandeprocessen som är mångårig? Oklart. Beskedet är därför också att detta ska ses som en morot från staten utan motkrav. Det man kan fundera över är om det inte vore bättre att förlänga de tidigare ersättningsnivåerna längre än till 1 juli. Och ge dessa även för stödboenden vilket snabbat på omställningen och gett större möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
Sverige har enligt min mening sedan många år ett otillräckligt system för sin asylprocess. Ungdomar som fyller 18 rivs upp från kommunen man rotat sig i och flyttas över till Migrationsverkets anläggningar. Därefter om man beviljas permanent uppehållstillstånd så väntar en ny flytt och en ny kommunplacering. Det där gör det naturligtvis svårare att etablera nätverk och komma i arbete och det här måste ändras. Barn och ungdomar ska i skola och praktik från dag 1 och lagen måste ändras så de under 18 år inte behöver forslas runt över Sverige. Vad som kommer behövas framgent är tydliga direktiv från staten så inte att kommunerna övertar migrationspolitiken och hanterar barn och ungdomar olika.
Oklarheterna till trots så är det bra att vi har en regering som agerar och försöker täppa till strukturella problem. Min förhoppning är parallellt att regeringen kräver ordning på handläggningstiderna på Migrationsverket som nu passerat 500 dagar. Alla måste vara införstådda att den oro som skapas av dessa handläggningstider kraftigt försvårar integration och att få ungdomarna i arbete. Vi behöver arbetskraft och då måste ledvägen till jobben vara så kort som möjligt. Det är svårt att se att handläggningstider på över 1,5 år skulle varit acceptabelt i något annat sammanhang och bidrar inte till en lyckad integration.
Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden
Bli först att kommentera

KFUM:s situation

Av , , 5 kommentarer 10

Folkbladet och Västerbottens kuriren rapporterar idag om att Umeå kommun plockar hem placeringar av ensamkommande ungdomar från KFUM:s HVB-hem Fenix. Det här har väckt upprördhet då det görs med kort varsel.

Precis som andra kommuner görs hemtagningar för att kunna samordna de resurser vi har, det här är en absolut nödvändighet då ersättningsnivåerna sänkts av staten från den 1 juli. Umeå kommun har i dag cirka 30 tomma platser i sin egen verksamhet och om inte hemtagningar görs så innebär det att kommunens egen personal ska sägas upp. Dessutom med ersättningar på HVB på 1350 kr/dygn från 1 juli istället för tidigare 1900 kr/dygn så blir det allt viktigare att kommunerna samordnar sina placeringar för att undvika tomma platser och att ett sämre stöd ges.

Uppsägningstiderna vid placeringar är drygt två veckor och inskrivet i avtal mellan kommunen och i detta fallet KFUM. Kommunen följer de avtalsvillkoren så det här handlar alltså inte om att Umeå kommun frångått avtalskraven. Det som är problematiskt i detta för KFUM:s del är att framförhållningen inte kunnat vara bättre och ge tid för omställning. Nu är detta förvisso inte ett politiskt beslut, men det beror inte på att kommunens tjänstemän saknar planering utan att förändringar sker så snabbt.

Exempelvis för Umeås del ser vi att många av våra ensamkommande ungdomar hinner fylla 18 år innan deras asylansökan avgjorts. De flyttas då över till migrationsverkets anläggningar och kommunerna mister ersättningen. Bara i år rör det sig för Umeås räkning om cirka 25-30 ungdomar som fallit ur systemet pga långa handläggningstider hos Migrationsverket. Det ger tomma platser och är hart när omöjligt att planera för.

Inför omplaceringar görs utredningar om likvärdigt stöd kan erbjudas i kommunal regi för den enskilde. Kommunen har så långt som möjligt försökt värna verksamheten vid Fenix då den varit av bra kvalitet och varit stationerad i Umeå vilket gjort avstånden korta för uppföljning av våra socialsekreterare. Det kan illustreras att vid sidan av rena behandlingsplaceringar så har kommunen i samband med hemtagningar från Fenix och ytterligare ett HVB inga externa hvb-placeringar kvar. Där är vi nu.

När det sen gäller KFUM:s situation och specifikt lägerverksamheten i framtiden så kommer jag och Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen(s) ha en överläggning med KFUM under augusti. Att man signalerar svårigheter att klara lägerverksamhet är naturligtvis inte alls bra och här vill vi ha en dialog med KFUM. Men den frågan måste ses skild från frågan om ensamkommandeverksamheten.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

5 kommentarer

Sexhandeln bekämpas

Av , , 4 kommentarer 8

Läser i Västerbottens kuriren om polisens tillslag mot sexhandeln i Umeå. Alldeles utmärkta nyheter. Jag har upprepade gånger på Umeås brottsförebyggande råd lyft att polisen behöver utöka sina insatser mot prostitution och människohandel. Glädjande nog så kan vi också se att polisen agerar mot sexhandeln.

På straffskalan är sexköp i de flesta fall ett bötesbrott. Problemet med svensk lagstiftning är dock att konsekvenserna för enskilda och samhället är långt större än att ses som ett bötesbrott. Bakom prostitutionen ligger människohandel och organiserad brottslighet. Det är mycket allvarlig kriminalitet som man aldrig kan börja bekämpa om man inte försöker motverka sexhandeln.

Därför är det utmärkt att vi har en polis i Umeå som förstår och gör insatser mot prostitutionen. Umeås polis har egen kompetens för att klara av dessa åtgärder.

Från socialtjänstens sida utreder vi dessutom just nu hur vi ska kunna förbättra våra stödinsatser rörande prostitution. Socialdemokraterna har fått stöd från nämnden att vi ska titta på former liknande MIKA-mottagning och KAST-mottagning för både den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning samt stöd till den som betalar för sex. Det ska vara enkelt att söka och få hjälp.

Umeå växer och vi ska hjälpa enskilda och hindra den organiserade brottsligheten att få fäste.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

4 kommentarer

Mer pengar till välfärden

Av , , 10 kommentarer 1

Idag är det socialdemokraternas dag i Almedalen. Idag vill jag se finansminister Magdalena Andersson avisera satsningar på kommuner och landsting. Jag håller helt med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som säger att det är dags att partiet prioriterar välfärden och minskade klyftor. Att det kommer pengar från regeringen är oundvikligt MEN det får inte enbart vara inriktat på att möta den demografiska utmaningen inom äldreomsorgen. Det ger ju bara status quo utan det som behövs är generella höjningar som de 10 välfärdsmiljarderna.

Vi behöver fler lärare, socialsekreterare och undersköterskor inom omsorgen. Det ska inte vara upp till enskilda kommuner att möta välfärdens utmaningar med höjd kommunalskatt som slår mot de med lägst inkomster. Staten måste skjuta till de pengar som behövs och se till att skatteuttaget ligger på en sådan nivå att detta klaras.

Efter  8 år med Reinfeldt sänktes skatterna med 140 miljarder. Det är pengar som måste tillbaka in i välfärden för att undvika att personal går på knäna och att vi har skolor, LSS-boenden, äldreomsorg och kultur och fritid av högsta klass.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

10 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.