Svinaktigt av (v)

Av , , 3 kommentarer 20

Dagen till ära har Vänsterpartiet i Umeå gett sig på både mig och anställda på kommunikationsavdelningen och misstänkliggjort deras arbete. Man sprider ryken och halvsanningar för att misskreditera och gynna sina egna syften.

Att (v) gillar att sprida falska rykten om mig har pågått ett tag. Det har också tagit sig uttryck i att man passerat alla gränser. En ledande företrädare har hört av sig till min flickvän med helt oacceptabla meddelanden i falskt namn. Men det ska jag nog berätta mer om senare.

Idag har man jagat socialtjänstens nya kommunikatör och krävt ändringar i ett pressmeddelande som gått ut från Individ- och familjenämndens sammanträde igår. När den anställde inte gått med på att ändra pressmeddelanden på Vänsterpartiets beställning så går man ut på sin Facebook-sida och skriver följande:

Vänsterpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det man gör här är att man tar sitt missnöje med kommunikationsavdelningen och går ut i sociala medier och vädrar detta. Kommunikationsavdelningens personal sprider ständigt desinformation får vi veta.

Det här skriver alltså företrädare för ett parti som sitter med i personalutskott och högsta politiska organen i kommunen. Man skiter fullständigt i kommunens arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar för personalen. I kommunfullmäktige har man dessutom kallat personalens arbete för propagandaavdelning. En sak är ju att man har en uppfattning, ja man får till och med tycka det ena och andra privat om hur det fungerar i kommunen. Men att gå ut på detta sätt och misstänkliggöra personalen är mycket illa.

När så kritiken kommer försöker man smita undan och ändra sitt uttalande och skylla på (s). Men skadan är redan gjord.

Sedan är det så att för det första så är det inte kommunikatörerna man ska jaga om vad som står i pressmeddelandena. Det är politiken man får ta det med och inte ligga på enskilda anställda om deras arbete.

För det andra är det så att lögnerna man sprider om mig är rent förtal. Pressmeddelandet godkändes för det första inte av mig utan av presidiet där Centerpartiet ingår. Är Centerpartiet också med i konspirationen?

För det tredje är pressmeddelandet upprättat helt enligt de regler som gäller. Vänsterpartiet vill att en separat punkt av deras yrkande ska redovisas men inte övriga 8-9 punkter man också yrkade på i samma ärende. Det blir naturligtvis orimligt i ett opolitiskt pressmeddelande som redogör för besluten som fattats ägna större delen åt att istället redogöra för Vänsterpartiets uppfattningar.

I andra kommuner redovisas inte oppositionens uppfattningar alls utan enbart de politiska besluten. Det är verkligen inte önskvärt men kanske den väg Umeå kommun måste börja gå för att undvika svinaktiga attacker på personalen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

3 kommentarer

Hedersvåldet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Gårdagens debatt om hedersvåld på kommunfullmäktige lämnade mycket övrigt att önska. När väl frågorna kommer upp så handlar diskussionen om vi ska göra en kartläggning på skolorna om hedersvåld förekommer och i vilken grad det är integritetskränkande.

Det här är en diskussion som är svårbegriplig då kartläggning i sig inte är en lösning men naturligtvis bör gå att göra utan att enskilda eller folkgrupper registreras.

För socialtjänstens personal ter sig nog debatten om hedersproblematikens omfattning i Umeå som främmande. Faktum är ju att förekomsten av hedersvåld är en högst påtaglig verklighet redan idag för socialtjänstens öppenvård och barnavårdsutredare. Unga flickor kontrolleras och misshandlas i sina egna hem i hederns namn. Syskon blir medbrottslingar i denna extremkontroll. LVU-placeringarna blir ofta långa.

Umeå kommun har god kompetens men kan samtidigt göra mycket mer än man gör idag. Därför har Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden tagit initiativ till en kommunövergripande handlingsplan mot våld där hedersvåldet kommer ingå som en del. Handlingsplanen ska innehålla strategier och åtgärder för att motverka hedersvåldet och beröra hela kommunorganisationen.

Här blir också det viktigt att se över tendenser till framväxten av parallella samhällen som ytterligare ökar pressen på unga tjejer eller familjemedlemmar som försöker göra motstånd mot normer och hedersvärderingar som styr.

Diskussionen i kommunfullmäktigesalen om definitioner och kartläggningar må fortsätta, men socialtjänsten arbetar vidare med hedersfrågorna och tar initiativ.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Det svänger snabbt hos Ågren och Riedl

Av , , 1 kommentar 14

Ser att Västerbottensmoderaterna nu kräver Anna Kinberg Batras avgång.

Jaha ja.

Jag minns för två veckor sedan när Moderaterna stolt visade upp sin partiledare på Noliamässan och talade om Sveriges nästa statsminister. Två veckor senare vill man kicka henne. Det svänger snabbt minsann hos herrarna Ågren(m) och Riedl(m).

1 kommentar

Debatten om tomma lokaler

Av , , Bli först att kommentera 7

De senaste åren har det förts en politisk debatt om försäljning av kommunens tomma lokaler. Kortfattat har linjen stått mellan de som anser att kommunen måste minska sina kostnader för tomma lokaler och de som absolut inte velat göra försäljningar.

I den här debatten har tomma lokaler målats upp som ett stort hot mot kommunens ekonomi beroende på den årliga driftskostnaden på +20-25 miljoner.

Ja det är sant att kommunen inte ska stå med tomma lokalytor i onödan och dessa ska avyttras. Det kan vi nog alla vara överens om.

Problemet med den beskrivningen är att den är förenklad. Den verklighet nämnderna befinner sig i kräver ökad flexibilitet och handlingsutrymme. Utvecklingen i tillväxtkommunen Umeå går så fort att lokalbehov kan behöva aktualiseras på kort varsel och då behöver vi ha tillgänngliga lokaler. Utvecklingen ställer nu ökade krav på verksamheterna att förbättra lokalplaneringen.

De som driver utförsäljningen, framförallt allianspartier stirrar sig gärna blind på summan för att lokaler står tomma. Men det där är inte så enkelt. Lokaler varken kan eller ska för det första avyttras i stunden hur gärna man nu vill det. utan det handlar om att se när marknaden för försäljning är fördelaktig. Då kan det handla om längre tidsperioder, så att slumpa ut kommunala lokaler för man enbart tittar på antalet tomma lokaler är ett dåligt mått.

Vi är också i ett mer ansträngt läge nu än tidigare där våra investeringsmedel är begränsade. Umeå har försökt bygga så mycket som går i egen regi för att det är långsiktigt fördelaktigt när det gäller verksamhetslokaler. Problemet är bara att resurserna inte räcker till allt.

Då behöver vi titta på billigare ombyggnationer än att bygga nytt. Det är väldigt viktigt, inte bara för att det är billigare utan för att vi i har markbrist framförallt i centrala stan som följer med försäljningen av tomma lokaler. Att det är så ser vi i de målkonflikter som uppstår i parkmark kontra förtätning.

Ett exempel där det hade kunnat gå riktigt snett gäller gamla ålidhemsskolan som stod tom. Hade kommunen sålt gamla Ålidhemsskolan för ett par år sedan då det inte fanns ett behov så hade för- och grundskolenämnden stått inför en katastrof idag utan evakueringslokaler. Men tack vare modiga tjänstemän på fastighetsavdelningen så blev den kvar och tack och lov för det idag.

Hela poängen är att takten i lokalförsörjningen skruvats upp rejält i Umeå de senaste åren. Det här märker vi ute i nämnderna mycket tydligt. Det går snabbt när volymökningarna kommer och då måste det finnas möjlighet till flexibilitet då en investeringstakt på en miljard årligen inte är hållbar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Låt ensamkommande stanna i kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 12

Runt om i Sverige genomförs nu manifestationer av ensamkommande ungdomar om att Sverige fortsätter avvisa till Afghanistan trots en osäker säkerhetssituation. Det är naturligtvis oerhört påfrestande för dessa ungdomar inte veta vad man riskerar hamna i om man nekas uppehållstillstånd. Samtidigt som långa handläggningstider gör att asylprocessen är mycket utdragen i Sverige.

För kommunernas del har det samtidigt under sommaren uppkommit en ny situation då det aviserats tillskjutande av statliga medel. Regeringen skjuter till strax under 200 miljoner kronor för att ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 innan beslut i asylprocessen ska kunna bo kvar i den kommun man placerats i.

Nu gillar jag ju politiker oavsett partifärg som försöker göra något och agerar när något är fel. Det har jag respekt för. I det här fallet är det naturligtvis fullständigt orimligt att långa handläggningstider hos Migrationsverket på över 500 dagar gör att asylsökande ungdomar rycks upp från sin kommun, placeras på ett av Migrationsverkets boenden ute i landet för att sedan kommunplaceras om man får stanna. Att rycka upp människor som etablerat sig när naturligtvis helt vansinnigt om man vill få till en integration och folk i arbete.

Problemet med satsningen är dock att den är ekonomiskt ofinansierad. Man har i princip tagit en summa på 195 miljoner(Umeå får strax över 1,5 mkr), fördelat ut till kommunerna utifrån antalet asylansökande ungdomar, men inte tittat på den faktiska kostnaden.  Nu har vi därför en situation där kommunerna börjar göra olika i hur man använder pengarna. På vissa orter skjuter kommuner till pengar själva och på andra saknas de ekonomiska förutsättningarna. För att exemplifiera så för kommunen skulle de här pengarna räcka till fortsatt boende för 3 ungdomar i två år när behovet ligger runt 80. Det säger sig självt att det inte är hållbart och nu när kommunerna hemmasnickrar lösningar under sommaren så får vi alltså en asylprocess som är olika fördelaktig beroende på vart du bor.

Det är inte bra.

Det är också tämligen oklart hur de kommuner som utlovat ungdomarna att bo kvar i sina boenden tänkt finansiera detta. Och framförallt finns en osäkerhet om längden. Är det som statsrådet Morgan Johansson säger, att detta ska kompensera Migrationsverkets handläggningstider så är det tänkt som en ytterst kortvarig åtgärd. Det innebär att de kommuner som nu går in och garantera att ungdomarna ska bo kvar hamna i att hur ska man hantera överklagandeprocesserna. I de allra flesta kommuner så flyttas ju ungdomarna ut till Migrationsverkets boenden när man fyllt 18 och går in i en överklagandeprocess. En överklagandeprocess kan ta flera år så det handlar om mycket stora summor som åläggs kommunerna att garantera om ungdomarna ska bo kvar, och det är inget ersättningssystemen löser som är halverade från 1 juli.

För egen del tror jag att den hållbara vägen framåt är att vi försöker tillskapa boendeplatser hos privatpersoner för att skapa långsiktiga förutsättningar i Umeå. De här ungdomarna som fyllt 18 men får besked om att stanna måste vi naturligtvis få i arbete så fort som möjligt. Och ska vi lyckas med det så ska vi se till att de kan bo kvar i Umeå hos svenska vänner och familjer som ger nätverk och stöd över tid. Vi kan inte ha ett svensk samhälle som slussar folk kors och tvärs över landet.

Jag har haft möte med vår lokala förening Arezo som gör ett hästjobb för att ungdomarna ska ha bra förutsättningar att komma in i det svenska samhället. Den här kraften, eller det som görs genom Vän i Umeå är oerhört värdefullt för att skapa relationer mellan flyktingar och svenskar och något vi ska stötta. Min ambition är nu att Individ- och familjenämnden så snabbt som möjligt försöker få fram en överenskommelse med civilsamhället om att ge ungdomarna möjlighet till boende och slipper rivas upp från sina vänner och nätverk.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Trakasserier mot förtroendevalda

Av , , 2 kommentarer 12

Folkbladet skriver idag att Sveriges kommuner och landsting driver hårdare tag mot trakasserier riktade mot politiskt aktiva. Det är sannerligen på tiden.

För egen del har våren och sommaren handlat om intrång i Facebook, repad bil och mängder med ”anonyma” telefonsamtal till anhöriga på kvällar och helger som ska berätta om vilken skithög jag är. Nedtrampade blommor i trädgården.

Så ser verkligheten ut. Stödet är dessutom långt ifrån bra, även om jag vill rikta en eloge till polisen som varit professionella.

Man måste kunna ta på sig politiska uppdrag utan att behöva utsättas för trakasserier eller att familjen ska känna sig otrygg i sitt hem. Den som ägnar sig åt sånt här trakasserar ju inte enbart en annan person utan gör att folk inte vill engagera sig i demokratin.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

2 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.