DEBATT: Medborgarlöfte mot människohandel

Jag och Umeå s-kvinnors ordförande Birgitta Mukkavaara skriver i dagens Folkbladet om att polis och kommun bör anta ett medborgarlöfte mot framväxande prostitution och människohandel i Umeå kommun.

Noterbart är att den kände polisen Simon Häggström också gått ut under fredagen och krävt mer kännbara böter för prostitution. Det är uppenbart att lagstiftningen inte hängt med utvecklingen och måste ses över. Bild från Simons Facebook kommer sist i inlägget efter debattartikeln / Andreas

”Sexköparna ska lagföras, inte bara betala böter”

Umeå är i dag en kommun där prostitution och människohandel har fått fäste. De kartläggningar som samordnas via Länsstyrelsen i Stockholm visar att annonsering för prostitution är fortsatt omfattande i Umeå kommun. Det här bör vara en allvarlig signal till kommunens beslutsfattare och polisväsen att åtgärder måste till.

Köp av sexuell tjänst är i dag i de flesta fall ett bötesbrott, där sexköparen väljer böter för att slippa rättegång. Det är uppenbart att lagstiftningen inte följt med sin tid då prostitutionens verkningar är djupt mer allvarliga för den enskilda och samhället än vad boten anger.

Länsstyrelsernas kartläggning visar nämligen att bakom prostitutionen gömmer sig i hälften av fallen ren människohandel. Bakom människohandeln står organiserad brottslighet som återanvänder dessa människor dag ut och dag in på hotell och lägenhetsbordeller för att tjäna grova pengar. Övergrepp mot minderåriga, förstörda liv och stort mänskligt lidande är konsekvenser när samhället inte agerar.

Människohandel, som detta handlar om, är till skillnad mot köp av sexuell tjänst att anse som ett grovt brott i svensk lagstiftning. Straffvärde ligger på mellan 2 och 10 år. Man måste ha klart för sig att vägen till att komma åt människohandeln går igenom att störa sexhandeln och stötta de offer som befinner mitt i den. Så kommer man åt de bakomliggande nätverken. Därför måste bekämpningen av prostitutionen i Umeå vara högt prioriterat av såväl polis och kommun fortsättningsvis.

Vad kan vi då göra? Vårt förslag är att polisen antar ett helt nytt medborgarlöfte för 2018 där man lovar boende i Umeå kommun att arbeta med prostitution och människohandel. Det handlar om att göra tillslag mot sexköpare och skicka signalen att den som köper sex riskerar att lagföras.

Umeå kommun å sin sida måste samtidigt erbjuda ett adekvat stöd till den enskilde som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Men även ett stöd till förövaren, sexköparen, måste byggas upp för att strypa det som går runt efterfrågan.

Socialdemokraterna har i Individ- och familjenämnden fått gehör för att det här stödet ska byggas upp och utredning pågår just nu hur frågan ska organiseras inom socialtjänsten.
Den första delen av detta är klar och beslut är taget om att införa en så kallad KAST-mottagning. KAST står för ”Köpare av sexuell tjänst” och finns i Sveriges storstäder. Mottagningen erbjuder möjlighet till kostnadsfri och anonym rådgivning via telefon eller stödsamtal.
Målgruppen man möter är ofta män med ett eskalerande sexmissbruk, vilket gör det viktigt att agera i tid för att förebygga sexhandel.

Samtidigt arbetar vi vidare med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld för beslut i kommunfullmäktige under 2018. Där kommer vi fastslå åtgärder för att anti-våldsarbetet ska hålla en röd tråd genom hela kommunens organisation från skolan till socialtjänstens arbete.
Umeå ska vara en stad där prostitution och människohandel inte förekommer. Tiden är över för ord utan det är enbart handling som gäller. Vi kommer att göra vårt för att sätta dessa frågor på den politiska dagordningen.

Birgitta Mukkavaara (S)
Ordförande, Umeå S-kvinnor
Andreas Lundgren (S)
Ordförande, Individ- och familjenämnden

 

Simon Häggström

 

En kommentar

  1. Pingback: Hammaren föll på sexköparna | Andreas Lundgren(s)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

RSS Nytt från vk.se