Hammaren föll på sexköparna

Av , , Bli först att kommentera 14

Under veckan har polisen slagit till mot sexhandeln i Umeå. 17 anmälningar upprättade på två dagar. Anmälningar om våldtäkt och koppleri. Samtidigt som Musikhjälpen på Rådhustorget samlar in pengar till barn i sexhandel runt om i världen så pågår den för fullt i vår egen stad.

Låt nu detta bli en väckarklocka för alla som ännu inte vaknat. Sexhandeln är högst påtaglig i Umeå och både kvinnor och barn tvingas till sexuellt slaveri. Den här människohandeln drivs av organiserad brottslighet. Här. I Umeå.

För egen del jobbar vi nu för att bygga upp en bra struktur runt arbetet mot prostitution och människohandel. Det räcker inte att storstäderna har särskilt stöd och fokus utan landets mellanstora städer behöver också bygga upp ett specialiserat stöd.

Följande händer nu:

* Polisen har i veckan mött vårt initiativ om att anta ett medborgarlöfte om att arbeta mot prostitution och människohandel. Det är otroligt glädjande. Vi är nu helt överens mellan kommun och polis att detta är ett prioriterat område och vi kommer tillsammans följa arbetet i Umeås brottsförebyggande råd. Sexhandeln ska bekämpas och tillslag kommer att göras mot sexköpare. Umeå kommer inte vara trygg mark för den här verksamheten.

* Vi är också överens om att ta fram bra rutiner mellan polis och socialtjänst när det gäller att nå brottsoffren i prostitutionen. Vid misstanke om prostitution och människohandel ska socialtjänsten arbeta än mer uppsökande för att erbjuda stöd och hjälp.

* Inom socialtjänsten har vi beslutat att inrätta en KAST-mottagning. KAST står för köpare av sexuell tjänst, och erbjuder hjälp till den som köper sexuella tjänster eller riskerar att hamna i detta. Detta är ett sätt att nå många i sexmissbruk och minska efterfrågan och förhindra de övergrepp som detta faktiskt är frågan om.

* Vi arbetar nu också fram ett specialiserat stöd för den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Vi tänker i budget för 2018 avsätta 1,0 årsarbetare till att bygga upp det här stödet.

* Under nästa år blir vår kommunövergripande handlingsplan mot våld klar. Där ingår prostitution och människohandel som ett särskilt fokus område. Där kommer att förtydligas ytterligare åtgärder i kommunorganisationen och mot ideella föreningar.

Det är nu oerhört viktigt att vi agerar resolut mot den här utvecklingen och stoppar såväl sexhandel på nätet som tecken på gatuprostitution. Vi kommer att göra vårt och agera kraftfullt mot den här utvecklingen. Jag är glad att vi har en polis i Umeå som förstår vikten av att agera trots att detta är i praktiken ett brott som enbart ger strafföreläggande och ska prioriteras mot ”tyngre brott”. Bra gjort!

Tidigare bloggar från mig om detta ämne:
om sexköp bland kommunal personal här, om bristerna i sexköpslagen här, vikten av ett medborgarlöfte från kommun och polis här och här, utveckla socialtjänstens stöd här, här och här, om polisen i Umeås tidigare tillslag här, utveckla centrum mot våld här.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Satsning på dopningsförebyggande arbete

Av , , Bli först att kommentera 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott via Hans Lindberg(s) på slutet gjort flertalet ekonomiska satsningar som påverkar socialtjänsten positivt.

För ett par dagar sedan blev det klart att man från kommunledningshåll ingår ett partnerskap med brottsofferjouren för att ge ekonomiska förutsättningar till brottsoffer- och vittnesstöd. Nyligen fastslog man också extra resurser till arbetet med att förebygga social oro i de östra stadsdelarna. Det är utmärkt.

Och igår fick vi så äntligen klart med finansiering för det framtida dopningsförebyggande arbetet i länet. Kommunledningen går in och täcker dopingarbetet med sin pott för oförutsedda utgifter i ett samarbete med landstinget och Skellefteå kommun. Det innebär att vi även fortsättningsvis kan ha personella resurser som arbetar uppsökande med att förhindra användandet av dopningsprodukter. Detta är också av betydande vikt för att förebygga mäns våld mot kvinnor där doping är klart relaterad till ökad aggressivitet.

Jag har själv tillsammans med personal från brottsförebyggande rådet träffat involverade i det tidigare projektet och det står helt klart att vi behöver detta i länet och alternativen är sämre. Att det bedrivs skilt från kommunens ordinarie verksamhet i nära anslutning till idrottsrörelsen är en framgångsfaktor. Kommunerna är inte alltid bäst avsändare, särskilt i den här typen av frågor där det istället riskerar att bli dyrt och dåligt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Utveckla centrum mot våld

Av , , 3 kommentarer 6

Socialdemokraterna i Umeå vill förstärka spetskompetensen i våldsärenden. I vårt kommunala handlingsprogram har vi pekat ut Centrum mot våld som ett exempel på myndighetssamverkan som vi vill utveckla.

Centrum mot våld innehåller idag kvinnofridsmottagningen, barnahus, trappan-verksamheten för barn som bevittnad våld samt mansmottagningen. När verksamheten startade 2005 var detta en pionjärverksamhet med myndighetssamverkan som riktade sig mot primärt utsatta barn och kvinnor. Men det räcker inte längre.

Idag ser vi behov av att kunna erbjuda mer specialiserat stöd till betydligt fler målgrupper. Våldsutsatta män, samkönade par, nå personer i prostitution och har sex mot ersättning, sexköpare och hedersrelaterat våld kräver att samhället specialiserar sig och kan erbjuda fler vägar in vid sidan av socialtjänsten och vårdens ordinarie kanaler. Inte minst ur förebyggande verksamhet är detta oerhört viktigt.

Såväl landstinget som Umeå kommun ser idag över sitt arbete med våld då kraven ökar. Vart det landar kommer att utmejslas under 2018 men för egen del är jag klar över att vi går mot en ökad specialisering. Vi har som samhälle helt enkelt inte råd med att inte möta våldsutsatta tidigt med hög kompetens.

I Individ- och familjenämndens budgetförslag för 2018 utökas bemanningen vid Centrum mot våld med 1 årsarbetare. Vi vill kunna möta upp stödet till personer i prostitution och sex mot ersättning med riktad kompetens samt öka stödet vid mansmottagningen. Vi skickar med det signalen att Centrum mot våld ska utvecklas.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

3 kommentarer

Lucka nummer 9!

Av , , Bli först att kommentera 4

På Socialdemokraterna i Umeås facebooksida så kan du följa vår adventskalender. Idag under lucka nummer 9 hade jag möjlighet att berätta att vi fått loss fler lägenheter till sociala behov den här mandatperioden. Det är oerhört viktigt för våldsutsatta:

 

Bli först att kommentera

Årets eldsjäl 2017!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår kväll mottog Vän i Umeå priset för årets eldsjäl 2017. Priset går till en förening, organisation eller nätverk som gjort betydande insatser för Umeås befolkning, och delas ut av Individ- och familjenämnden varje år på den internationella frivilligdagen.

Vän i Umeå har tagit vid där ingen karta fanns, och inte bara hittar väg framåt utan formar den i integrationsarbetet. Det man gjort är inget mindre än att skapa en folkrörelse som via en fikapaus i taget bygger framtidens Umeå. Inte som hjälpare till alla de människor som nått vår stad, utan som jämlikar där vi formar framtiden tillsammans.

 

115B49F8-3DC1-4369-9232-21130630943D

Bli först att kommentera

Umeå-meme passerar gränsen

Av , , Bli först att kommentera 11

Satir är en fantastiskt form för att kommunicera politik. I Umeå kommun har Facebooksidan Umeå, meme-huvudstad 2018 blivit populär. Förutom sin uppmärksammade satir så har man faktiskt bidragit till intresset för kommunpolitik ökat. Det är bra. Sen att sidan har som uppenbart syfte i mina ögon att kritisera och ondgöra sig över kommunens politiska ledning i tid och otid är en annan sak.

De senaste dagarna har dock sidan Umeå meme-huvudstad passerat en gräns. I ett försök att göra sig rolig, så har man klippt ut delar av en statusuppdatering jag gjort om märkliga händelser på min facebook. Jag förklarade i en statusuppdatering att det inte är särskilt roligt att upptäcka att jag gillat en sida på facebook jag vanligtvis inte gör(och nej det var inte Umeå meme). Jag förklarade också att de tidigare intrången i Facebook är polisanmälda och att man måste titta på vad detta fall beror på. Underförstått en felklickning från min sida eller intrång och medvetet sabotage.

Bakgrunden är att sedan april så har jag och min familj utsatts för trakasserier och skadegörelse. Personer ringer upp och förklarar att man har koll på oss, man ringer mängder av obehagliga samtal till min flickvän och min facebook-användare har varit utsatt för intrång. En favorit har varit att läsa ur Facebook-konversationer till min flickvän för att påvisa vilket svin jag är. Att skicka brev med innehåll från messenger har förekommit. Att göra hembesök hos oss i vårt hem en annan, särskilt effektivt naturligtvis när det är barn inblandade.

Att intrång i facebook-användaren är polisanmält och utredning pågår, skriver jag i den aktuella statusuppdateringen. Umeå meme-huvudstad väljer dock att klippa bort den delen ur mitt facebook-inlägg, uppenbarligen blev det inte lika festligt när man fick en bakgrund av att det pågått intrång som är polisanmälda.

Så läggs då grunden för att man kan lägga upp ett inlägg och skratta åt den lokala politikern. Notera att det man väljer ut handlar inte om politik och satir över politiska beslut, det man egentligen skrattar åt är att en lokalt förtroendevald uppmärksammar sin omvärld för att intrång pågått och att detta kan vara ett i raden.

Här menar jag att satiren passerat gränsen. Lika lite som vi skrattar åt andra brott så borde trakasserier mot förtroendevalda vara något att skratta åt. Särskilt inte då trakasserierna mot mig och min familj inte kunnat vara okänd för någon som följer med i Umeås lokalpolitik.

Det är också intressant att reflektera över vilka som skrattar åt detta. Vilka är det som finner detta roligt då?

Ja där finns lokaljournalisten, som på dagarna ägnar sig åt noggrann källkritik för att på kvällen uppenbarligen sätta sig framför datorn och skratta gott åt hur en socialdemokratisk politiker uttrycker sig. En person som brukar be mig om att hitta tid, tycker i nästa stund att det är okej att skratta åt potentiella trakasserier vi är utsatta för.

Där finns också diverse lokala aktivister och partipolitiskt aktiva personer som ofta påtalar vikten av källkritik i det politiska samtalet men sen skrattar gott när det passar. Utan en tanke på bakgrunden till varför inlägget skrevs, utan ingången är att den lokala politikern är dum i huvudet. Klumpig. Värd att hånas.

Skulle man fråga dessa personer om de tar lätt på trakasserier så skulle de nog samtliga hävda att man inte förstått sammanhanget och gjort den kopplingen till trakasserierna vi polisanmält.

Och så är det naturligtvis. Jag tror ärligt talat gott om de flesta människor.

Men när träder självkritiken in och när granskar man egentligen vad man skrattar åt? Vi kan konstatera att i det här fallet så ansåg 224 personer till ikväll att detta är okej. Där finns tummen upp, skrattande smileys och även de som hjärtemärkt inlägget. Vad är det för hjärtligt med detta frågar jag mig själv.

Och vilken förklaring har Umeå meme-huvudstad för att ha spätt på dessa trakasserier med sin medvetna vinkling. Ska man säga att man inte visste? att man ändå såg detta som okej? Visst kan man det, man har ju ingen skyldighet mot någon. Och vem skadade detta egentligen?

Ja vem skadar sånt här egentligen. En av de vanligaste argumenten jag hör när det gäller påhopp mot förtroendevalda är just detta att de får skylla sig själva. Ja det kan man ju försvara sig med när det passar. Satiren är i detta ett mycket mäktigt vapen även när det går över gränsen. Den som reagerar över osmakligheter kan man ju förlöjliga och skratta bort. Haha fattar inte sossen humor!

Men då ska man komma ihåg att det inte är jag som drabbas värst av detta. En 9-åring och anhöriga som aldrig valt att bli förtroendevalda i stadens kommunledning är de som drabbas mest. De har inte bett om att bli utsatta för trakasserier. Ändå är det dem som drabbas. Men hey, det var väl bara på skoj, eller hur?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Rektor fast för sexköp

Av , , 1 kommentar 6

Västerbottensnytt rapporterade under gårdagen att en rektor åkt fast för försök av köp av sexuell tjänst.

Jag har på slutet bloggat mycket om den här frågan. Det beror på flera olika saker. Dels är straffskalan skev sett till brottets konsekvenser och lagstiftningen har inte hängt med. Men framförallt är prostitution och människohandel högst påtagligt längs Norrlandskusten. Kvinnor och barn utnyttjas som sexslavar mitt ibland oss. Samtidigt som du är ute och julhandlar så tvingas unga tjejer ligga med många män per dag för att tjäna ihop pengar till organiserad brottslighet.

Vi kan inte titta på hur detta fortsätter. Från min och socialdemokraternas sida agerar vi nu kraftfullt. Men vi är enbart ett parti med 4 mandat av 11 i nämnderna och behöver att övriga partier också inser faran och sätter stopp för den organiserade brottsligheten och människohandeln.

Vi kräver att polisen antar ett medborgarlöfte om att motverka prostitution och människohandel. Polisen måste ut och störa sexhandeln och sätta stopp för detta. Socialtjänsten ska backa upp detta arbete och alltid finnas till hands och stötta de utsatta personerna.

Nu i budgeten för 2018 prioriterar vi en satsning på centrum mot våld med 1 årsarbetare. Detta för att stötta upp mansmottagningen så att man kan möta män som köper sex för att bryta efterfrågan. Men vi vill också bygga upp stödet till den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Vi måste helt enkelt ha mer spets i detta arbete än tidigare.

Socialdemokraterna kommer inte stå stillatigande och se på hur människohandeln får fäste här. Vår stad ska vara fri från detta och då krävs att alla hjälps åt innan situationen förvärras än mer.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.