45 sover på gatan i Umeå?

Västerbottens kuriren skriver idag 2/1-2018 om socialstyrelsens stora kartläggning runt hemlöshet i landets kommuner. Man kan utifrån artikeln få bilden att 45 personer sover utomhus i Umeå, men riktigt så är det inte.

I kategori 1 som den kallas i socialstyrelsens undersökning, dvs personer som befinner sig i kategorin akut hemlöshet, finner vi inte bara de som sover i offentliga utrymmen utan även de som saknar bostad och bor på hotell, vandrarhem, korttidsboenden, olika typer av akutboenden, härbärgen. Här befinner sig alltså många som får akut stöd av socialtjänsten runt om i landet med tillfälliga boendelösningar. Notera att utsatta EU-medborgare och LVU-placerade ungdomar ingår inte i kartläggningen.

Socialstyrelsen räknar med att av dessa 5900 personer runt om i Sverige som befinner sig i ”kategori 1 akut hemlöshet”. Av dessa är det 11%(där männen är överrepresenterade) som sover på gatan eller utomhus. Det betyder att totalt i Sverige bor cirka 600 personer som ”uteliggare”, en term jag inte anser man bör använda men för att förklara vad vi talar om. Statistiken är inte överförbar till Umeå då vi inte säkert kan säga hur stor del av de med akut hemlöshet som sover utomhus men det är då inte 45 stycken då det är totalen och vi har många tillfälliga boenden vi betalar för via socialtjänsten som ingår i denna kategori.

Att den akuta hemlösheten ökat med 20 personer från 25 till 45 sedan 2011 är nog ingen förvånande siffra med tanke på den hårdnande bostadsmarknaden här. Det krävs många år i kö för att få del av AB Bostadens lägenheter och långt ifrån alla har råd att köpa en bostadsrätt. Precis som Västerbottens kurirens artikel belyser så ser vi hur fler grupper riskerar att hamna i akut hemlöshet. Kanske göra partnern slut eller man tvingas flytta från sin lägenhet. Det är inte ovanligt att socialtjänsten tvingas placera barnfamiljer i tillfälliga lösningar som vandrarhem i väntan på att man får in en fot på bostadsmarknaden.

För Umeås del om man räknar in all form av hemlöshet i kartläggningen såsom att man bor hos en familjemedlem, hos vänner på soffan, bor i sociala kontrakt via socialtjänsten dvs saknar ett eget boendekontrakt men inte per automatik akut hemlös så har vi 388 personer i Umeå kommun i den situationen. Det är en ökning med 18 personer från tidigare kartläggning 2011. Men samtidigt ökade befolkningen i Umeå med 7000 personer så utslaget i relation till befolkningsmängd så minskar faktiskt antalet hemlösa av totalen befolkning i Umeå kommun.

Det är i sig anmärkningsvärt men beror naturligtvis på att kommunen prioriterar bostadsbyggande och under lång tid har lyckats bygga mycket för grupper som står långt från bostadsmarknaden. Av dessa 388 personer befinner sig mer parten, över 200 personer i kategori 3 där sociala kontrakt ingår. Att vi har en hög siffra där är ett bevis på att Umeå varit duktiga på att se till att även utsatta människor i vår kommun ska ha någonstans att bo.

Men även om Umeå gör mycket bra så kan vi inte tolerera att vi har människor som inte har tak över huvudet. Det är oacceptabelt och måste prioriteras.

Inom Individ- och familjenämnden tar vi nu fram ett kommunövergripande program mot hemlöshet. Det här programmet kommer att ha mycket fokus på samverkan inom kommunens olika verksamheter samt skapa en tydlighet mot privata fastighetsägare så kommunen upplevs som en bra samarbetspartner. Samtidigt har vi börjat bygga upp fler tillfälliga lösningar för att fånga upp människor, som vårt samarbete med Öppen gemenskap runt ett akutboende med 8 platser. En av de mest positiva delarna under mandatperioden är också att vi från socialdemokraternas sida sett till att öka antalet lägenheter till socialtjänsten från AB Bostaden. Detta har inneburit att inte minst kvinnofridsmottagningen de senaste åren haft tillgång till fler lägenheter.

Vill vi få bort den akuta hemlösheten i Umeå är det egentligen två saker som behövs. Att fortsätta hålla upp bostadsbyggande av hyreslägenheter samt se till att en betydande del av såväl äldre bestånd som nyproduktion kommer sociala behov till del.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

RSS Nytt från vk.se