LSS och hot mot demokratin

Av , , Bli först att kommentera 10

De senaste dagarna har debatten rasat om att statens LSS-utredning kommer att föreslå att äldre och barn inte längre ska ha sin assistans. En rad borgerliga politiker har sett sin chans att ge regeringen nålstick och hävda att ”titta vilka förslag man lägger”.

Självklart står inte Socialdemokraterna bakom att plocka bort assistansen för äldre och barn. Stefan Löfven har också gått ut och förklarat att socialdemokraterna inte kommer stödja sådana förslag.

Så klart.

Samtidigt måste man ha helt klart för sig vad en statlig utredning är för något. I Sverige har vi ett förfarande att de statliga utredningarna får först lägga sina förslag, oavsett om vi håller med eller ej, innan den politiska processen tar vid. Den här möjligheten för utredningar att arbeta fristående inom ramen för beslutade direktiv är central. Utifrån icke politiserade tjänstemannaberedningar utgår hela Sveriges förvaltningsorganisation.

Det här är inget att ta lätt på. Sverige ska under inga omständigheter ha den ordning som uppenbarligen vissa borgerliga debattörer förespråkar där politiken ska vara inne och styra statliga offentliga utredningar(SoU).

Ett sådant arbetssätt skulle göra att de offentliga utredningarna politiseras och det skulle inte finnas någon möjlighet att politiskt enas om vare sig problemställningar eller åtgärder. Det vore förödande för demokratin och vi kommer aldrig acceptera en sådan ordning.

Det är naturligtvis så att det är den hägrande valrörelsen som får Peder Westerberg(L) och en rad Sverigedemokrater att blanda ihop utredningsförslag med politiska förslag. Men det är inte acceptabelt, och i dessa tider av Trumpifiering och alternativa fakta är det särskilt viktigt att vi står mot skarvningar och sammanblandningar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Vi ligger helt rätt

Av , , Bli först att kommentera 6

Ibland är det extra skönt när de politiska förslagen landar bra. Vi ligger i kommunen helt rätt i prioriteringen av våldsutsatta.

En bekräftelse av det kom under januari med utredningen om barnperspektivet i skyddade boenden. Det är högst sannolikt att kraven på kommunerna att tillhandahålla en god kvalitet i skyddade boenden införs i socialtjänstlagen från 2019.

Jag vet att det fanns en del som var tveksamma när (s) i Umeå inte tog den enkla vägen och fegade ur om att skapa ett kommunalt skyddat boende pga underlag och kostnader.

Vi har drivit detta i Individ- och familjenämnden för att man måste bygga en infrastruktur i våldsfrågorna.

Stödet till våldsutsatta handlar inte om fina dokument eller nåt socialtjänsten kan pyssla med. Det handlar om konkreta saker som att få fram lägenheter, skyddade boenden och specialiserad personal.

För mig är frågan om ett kommunalt skyddat boende principiell. Det är inte eldsjälarna i kvinnojourerna eller dyra HVB-företag som ska behöva ta ansvar för våldets konsekvenser. Landets kommuner måste se till att samhället börjar kliva in i större grad och ställa sig på misshandlade och hotade personers sida.

Därmed inte sagt att vi ska minska stödet till de hårt arbetande kvinnojourerna. Tvärtom är de otroligt viktiga som navet bland de ideella krafterna och deras bidrag är så mycket större än sovplatser.

Nej, det är dags att fler gör som vi i Umeå och flyttar fram positionerna. Vi kommer inte vika ned oss.

Inte en enda manifestation till över en ihjälslagen kvinna med fina ord utan att vi kan säga att vi gjort det vi kunnat. Det är slut med att behandla kvinnor som andra klassens medborgare.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Vi är romer

Av , , Bli först att kommentera 8

Under eftermiddagen passade jag och Lennart Holmlund på att åka upp till Västerbottens museum och se utställningen ”Vi är romer”.

Jag rekommenderar alla att gå förbi den här utställningen och bilda er en egen uppfattning kring vad ni får se. För egen del har jag sett utställningen tidigare och det underlättar med en visning där guider med romsk bakgrund närvarar. Just möjligheten i slutet av utställningen att kunna ställa frågor och samtala är ökar förståelsen.

Det bestående intrycket för egen del efter att ha sett utställning två gånger är delad. Dels sorgsenhet för att vi fortfarande är i ett läge där vi måste ha utställningar som visar att romer kan delta i samhällslivet som alla andra. Men också en uppskattning av försöken att räta på ryggen.

Att helt enkelt få berätta en annan historia än den som ryms i medias rapporter om tiggare och situationen i Rumänien.

Den här kraften är viktig att samhället tar tillvara på. Romernas frigörelse här hemma kan inte bara bygga på passivt mottagande av majoritetssamhällets välvilja utan måste också handla om processen att nå dit. Jag och Lennart diskuterade lite grann runt just den viktiga roll den politiska arenan har för att bryta det.

Min personliga uppfattning är att verklig makt att bryta den underordningen kräver representation. Det är angeläget att vi får fler förtroendevalda med romsk bakgrund i beslutande politiska församlingar som kan ta ödet i egna händer. Här har de politiska partierna en stor uppgift att öppna dörrarna mot romerna och skola fler att ta på sig politiska uppdrag.

Lennart

Bli först att kommentera

(S) finansierar heltiderna

Av , , 3 kommentarer 7

I Umeå kommun ska personalen ha rätt att arbeta heltid. Och inte bara det, vi ska ha en organisation där detta är normen. Det är slut med att att deltidsanställda år ut och år in ska harva på utan att få upp sin lön.

Det är med stor glädje jag kan meddela att (s) har för avsikt att hantera årskostnaderna för heltid både i årsbokslut och för kommande år. Till skillnad från övriga partier i Umeå kommunfullmäktige är vi beredda att ta ansvar för beslutet om heltidsinförande och skjuta till de pengar som krävs för att vi äntligen ska komma ur denna oacceptabla deltidsfälla som anställda i vård- och omsorg varit utsatta för.

För att täcka Äldrenämnden och Individ- och familjenämndens merkostnader för heltidsinförandet, så handlar det i storleksordningen om ca 30 miljoner kronor. Detta är lägre än den ursprungliga prognosen för kostnaden vilket tyder på att verksamheterna har kunnat arbeta in en del kostnader. Det arbetet måste självklart fortsätta genom att se över korttidsbemanning och samverkan mellan olika enheter men kräver resursförstärkning.

Den största ökningen av heltidsanställda har skett inom äldrenämndens verksamhet vilket är naturligt då sysselsättningsgraderna varit lägre där. Men effekten har varit stor även inom Individ- och familjenämnden, på ett år har andelen heltidsanställda ökat med 11,3%.

Att heltidsanställning ska vara norm är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna kommunen har att hantera. Många anställda arbetar i dag fortfarande deltid men har en sysselsättningsgrad på väl över 90%. Att man inte går upp ett par timmar och arbetar heltid innebär sämre sjuklön, a-kassa och pension och är inte acceptabelt. Vi måste se till att kvinnorna i socialtjänsten får en lön att leva på.

Det märkliga är att övriga partier inte har någon plan alls för hur man tänker sig detta. De borgerliga allianspartierna brukar försöka ställa personalens rätt att arbeta heltid mot besparingar. Detta synsätt är djupt problematiskt och kontraproduktivt då kommunen har stora kompetensförsörjningsbehov. Man saknar intresse för dessa frågor.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

3 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.