En återblick på 2018 och framåt

Av , , Bli först att kommentera 11

Vill passa på att önska alla bloggläsare god fortsättning och ett gott nytt år. Jag har firat jul i Rovögern och ser fram emot en lugn avslutning av året här i Umeå.

Så här när nyår närmar sig så kan det vara på sin plats att blicka både framåt och bakåt. Både runt vad som väntar och vad som varit. Om jag gör lite tvärtom och börjar med att blicka framåt så kan man väl säga så här:

I Individ- och familjenämnden går vi under 2019 mot ett ”vitesår”. Det vill säga vi startar upp ett flertal LSS-boenden runt om i Umeå, totalt upp mot 40 platser, vilket riskerar att ge viten retroaktivt. Så när du läser om det nästa år så kan du ha i bakhuvudet att det inte går åt fel håll. Utan att kommunen är på väg att bygga bort väntetiderna som den snabba befolkningsutvecklingen skapat.

Vi kommer också stå inför ett tufft år ekonomiskt då välfärdens utmaningar ökar i snabbare takt än resurserna. Här finns all anledning till oro över Moderaterna och Kristdemokraternas budget. Exempelvis besparingarna på arbetsförmedling eller nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten påverkar nämnden direkt.

Att arbetet mot prostitution och människohandel svävar i ovisshet är en skandal och motverkar direkt kommunens ambitioner att hålla Umeå fri från sexköp. Plockas koordinatorerna bort i nedläggningen så kommer det leda till att organiserad brottslighet bakom människohandel får större möjligheter att etablera sig. Just det som Individ-. och familjenämnden bekämpat så framgångsrikt med polisen i Umeå.

Om jag sedan ska sammanfatta mitt politiska arbete 2018 så finns det tre punkter jag vill särskilt lyfta upp, och som kommer ha bäring på framtiden:

Ett nytt tillgänglighetsprogram
I maj antog kommunfullmäktige ett nytt tillgänglighetsprogram för Umeå kommun. Det här programmet har arbetats fram av mig och ledamöterna i funktionshinderrådet och har de största ambitionerna för tillgänglighet i kommunens historia. Vi sätter fullt fokus på kollektivtrafik och att personer med funktionsnedsättning ska i arbete. Varje nämnd ska anställa minst 2 personer med funktionsnedsättning och erbjuda 10 praktikplatser per år. Tuffa målsättningar men konkreta, som kommer ge fler i vårt samhälle en chans till egen försörjning.

Handlingsplan mot våld
Socialdemokraterna i nämnden har tagit initiativ till en kommunövergripande handlingsplan för att ta ett helhetsgrepp runt våld. Detta kommer att ge mer prioritering till våldsfrågorna och involvera fler aktörer. Alla ni som stått tillsammans på dessa manifestationer över mördade kvinnor i nära relation ska veta att ert engagemang har gjort skillnad. Innehållet i den här planen är handfast och innehåller punkt efter punkt med åtgärder.

Snabbare väg in i samhället för ensamkommande flyktingungdomar
Vi fortsätter under 2019 vår modell med att stötta ensamkommande flyktingungdomar tillsammans med Röda korset och frivilliga familjer. Istället för att ungdomarna ska belasta samhället så har denna ”Umemodell” gjort att ungdomarna fått bo hos svenska familjer och få bästa möjliga start på sitt vuxenliv i Sverige. Fler kommer snabbare in i samhället och belastningen på socialtjänsten har varit minimal. Detta arbete har väckt nationellt intresse och ett stort tack till alla er som gjort en insats. Tillsammans har vi lyckats med något fantastiskt.

Nu fortsätter arbetet under 2019. Gott nytt år till er alla och god fortsättning!

Andreas Lundgren(S)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Slakten av arbetsförmedlingen är en katastrof

Av , , 1 kommentar 7

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna slaktar i sin budget arbetsförmedlingen. 2,9 miljarder dras bort och minst 1000 anställda förlorar sina jobb. Men det blir nog åtminstone det dubbla.

Vidare ska beredskapsjobb och extratjänster fasas ut. Extratjänster, en otroligt viktig insats som riktar sig till de som är längst bort från arbetsmarknaden och nyanlända tas bort. Det innebär att flera tusen nu förlorar sin chans till ett arbete till kollektivavtalsenlig lön och en chans till ett CV. Istället ska en mängd ”privata aktörer” bjudas in, oklart vad som skulle bli bättre. Men klart är att de långtidsarbetslösa förväntas städa rikas hem då ett sjätte jobbskatteavdrag införs, brytpunkten för statlig skatt höjs och RUT-avdraget utökas.

För Umeå är detta en katastrof. Om arbetsförmedlingen inte klarar sin samverkan med VIVA och socialtjänsten så döms en mängd människor till utanförskap. Den samverkan som finns idag har resulterat i att arbetslinjen kunnat praktiseras och bidragsberoendet hållits till ett minimum. Nu slås det sönder av KD, M och SD.

Det är svårt att ta det hela på allvar. Servett-skissande när det är som sämst.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Stopp för billiga bostäder med M, KD och SD

Av , , 2 kommentarer 2

Den budget som Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstat igenom har efter en dag redan fått stora konsekvenser. En mycket allvarlig sådan är att det blir panikbroms för att bygga billiga hyresrätter.

I övergångsregeringens budgetproposition föreslogs nämligen att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som (inklusive tidigare gjorda åtaganden) medför behov av framtida anslag på högst 4,5 miljarder till investeringsstödet för tidsperioden 2020-2022.

Något sådant bemyndigande finns inte i Moderaterna och Kristdemokraternas budget. Därför kommer inga nya beslut om investeringsstöd att kunna fattas efter årsskiftet.

Det slopade investeringsstödet för billiga bostäder får nu SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, att reagera:

– Detta snabbstopp är olyckligt. Ett flertal bostadsföretag har redan ansökningar inne eller håller på att förbereda nya ansökningar. Det handlar sammantaget om ett stort antal bostäder runtom i Sverige där allt är färdigplanerat och det i princip bara är att sätta spaden i marken, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

– Utan detta stöd går kalkylerna inte ihop. Risken är därför stor att de här bostäderna, med rimliga hyror, aldrig kommer att bli byggda, konstaterar Anders Nordstrand.

I slutändan kommer detta synas direkt i försörjningsstödets kostnader i kommunerna. Och den med låg inkomst får svårare att ha någonstans att bo.

Så här blir det när det är viktigare med skatteavdrag för rika än någonstans att bo för vanligt folk. Hoppas alla ni som röstade på SD, M och KD är nöjda.

 

2 kommentarer

VK svarar om sexhandeln

Av , , 2 kommentarer 6

I dagens VK 8/12 så har jag inne en insändare om bildsättning av prostitution och människohandel. Chefredaktör Jessica Wennberg svarar nu på kritiken, läs här nedan:

CA4A6911-0528-4B9F-86E4-8449DC8AD411

2 kommentarer

Årets eldsjäl utsedd!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kvinno- och tjejjouren vann igår pris som årets eldsjäl! En synnerligen värdig vinnare som under mycket lång tid gjort stora insatser för utsatta kvinnor och barn i Umeå.

Individ- och familjenämnden har mycket utbyte med Kvinno- och tjejjouren och stöttar föreningen ekonomiskt för att bland annat kunna erbjuda skyddat boende till våldsutsatta.

Det här är en förening som inte bara hjälpt väldigt många, utan som i över 40 år också gett mängder av frivilliga unga kvinnor inblick i hur våldet ser ut. En viktig skola för resten av livet.

Kvinno- och tjejjouren har genom åren utvecklat sitt stöd till att även omfatta juridik, gruppstöd till barn och stöd till den som har sex- mot ersättning. Man arbetar med bildning och har gett ut sin egen bok om sin verksamhet för att dela med sig lärdomar av sin resa. Det är en stor bredd som ryms i verksamheten.

Stort grattis!

 

Bli först att kommentera

Kerr måste ta ansvar för sin arbetsgivarroll

Av , , 1 kommentar 18

Frågan om valfrihetssystem enligt LOV eller LOU i hemtjänsten kräver en saklig debatt. Döm därför av min förvåning då jag taggas av Veronica Kerr(KD) i ett inlägg vid namn ”när s är i minoritet – då bloggar kommunal”. 

I inlägget så skriver Kerr:

”Med tanke på att Andreas Lundgren har bloggat flera gånger om LOV sedan i lördags så är det uppenbart att frågan lever vidare. Andreas hänvisar till Kommunals ordförande Anton Markebys blogg och att Kommunal säger nej till LOV….När makten i fullmäktige inte räcker till, då lyfter Socialdemokraterna in Kommunal i debatten och Kommunal bloggar gärna till Partiets fördel.”

Det är ett fullständigt oacceptabelt uttalande. Att Kommunal skulle blogga till ”partiets fördel” antyder att det inte är fair play här eller att Kommunal som fackförbund inte skulle stå upp för sina medlemmars intressen utan Socialdemokraternas. Helt sanslöst.

Det är väl tvärtom alldeles utmärkt att Kommunal Umeå precis som olika utförare och enskilda har presenterat sin syn i den här debatten. Det här handlar om en komplex fråga och de som till höger och vänster vill dra ned det här i massa dynga kan föra den debatten utan mig.

Att Kommunal är emot LOV på grund av arbetsvillkor är ingen nyhet. Däremot tycker jag Kommunal Umeå med deras ordförande Anton Markeby hade ett sakligt inlägg om hur man ser fler osäkra anställningar och mekanismen bakom det. Samtidigt lyfter man ju fram att i Umeå är många utförare seriösa.

Varför ska det budskapet misstänkliggöras?

Jag skulle vidare aldrig få för mig att gå ut och kritisera Kerr för alla de tillfällen hon lyft in olika inlägg som är kritiska till förslaget om LOU och insinuera att de bara agerar till Kristdemokraternas fördel. Det vore ju absurt.

Som förtroendevalda med arbetsgivaransvar är det högst olämpligt att göra sådana här påståenden om en arbetstagarorganisation vi har samverkan med. Som vice ordförande i Äldrenämnden har Kerr, precis som jag i Individ- och familjenämnden ett stort ansvar för att arbetsgivarrollen utövas sakligt och korrekt. Därför bör man fundera ett extra varv över hur man uttrycker sig.

Men nu när vi vet att Veronica Kerr är en idog läsare av min blogg så kan du väl Veronica kommentera synpunkterna från Kommunal istället. Hur ser egentligen Kristdemokraterna på frågan om arbetsvillkoren. Hur tänker man sig åtgärda de problem som Kommunal ser med otrygga anställningar och lägre löner?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Kommunal Umeå: LOV nej tack!

Av , , 2 kommentarer 5

Kommunal Umeå går nu ut och säger nej till LOV i hemtjänsten:

http://blogg.folkbladet.nu/antonmarkeby/2018/12/03/fri-etableringsratt-i-hemtjansten-eller-schyssta-villkor/

Man redogör för sitt ställningstagande utifrån erfarenheter av brister i arbetsvillkor som fri företagsetablering för med sig. Samtidigt problematiserar man frågan vilket är välkommet.

För vi ska ha klart för oss att det här är ingen lätt fråga. Den som hävdar det har nog inte till fullo förstått den här frågan. Det är inte främst en teknisk diskussion om man ska ha valfrihetssystem enligt LOV eller LOU utan handlar om att säkerställa kvalitet i hemtjänsten för framtiden. Och det är just därför (s) också lagt ett förslag för att ta ansvar för detta.

Andreas Lundgren(s)

2 kommentarer

Manifestation för LSS

Av , , Bli först att kommentera 5

LSS

I lördags hölls en manifestation för LSS och personlig assistans i Umeå. Jag hade förmånen att tala och det är jag tacksam för. Det är nämligen viktigt att som ordförande för socialtjänsten få ge en bild av hur kommunerna påverkas när system brister. Det är på socialtjänsten kritiken landar då kommunerna är sista utpost och resurserna inte räcker.

Här kan du läsa min appell:

I December för två år sedan manifesterade vi här på samma plats. På samma torg. Då som nu handlade manifestationen om framtiden för personlig assistans och LSS.

Jag sa då att om alla vi går samman, och gör våra röster hörda, så kommer vi göra skillnad. Och det blev också så. Debatten nationellt om LSS ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde 2016. Idag finns en bred opinion från torg runt om i landet och ända in i Sveriges riksdag för värdet av LSS. Och det är tack vare alla er som orkat kämpa för människovärdet och jämlikheten.

Nu står vi inför nästa kamp och det gäller den LSS-utredning som är framflyttad och släpps i januari. Utredningen är ännu inte offentlig men det som läckt ut ger skäl till oro.

Redan från början var den här utredningen tyngd av de direktiv om att begränsa ökade kostnader som fanns med. Även om de direktiven har tagits bort så fortsätter de kasta en skugga över de förslag som nu ska presenteras. Och det är inte bra att vi återigen tvingas konstatera att LSS diskuteras ur ett kostnadsperspektiv istället för att utgå från att ge människor frihet.

Av det vi hittills vet som läckt ut ur utredningen så finns det flera frågetecken som kräver svar:

- Det talas bland annat om att en schablon ska gälla för alla assistansberättigade på 15 timmar för aktiviteter i eget hem, inköp, träning och fritidsintressen. Även om utredaren här menar att timmarna ska kunna gå att utöka så finns naturligtvis en oro. För vad kommer krävas för att få upp detta antal timmar när vi alla vet hur svårt det är redan idag?

- Det talas om att personlig assistans upp till 16 år ska avskaffas och ersättas med en annan kommunal insats. Det är svårt att förstå vad som skulle bli bättre med det och hur tillämpningen mellan kommunerna runt nya föreslagna LSS-insatser ska se ut.

- Det talas om att upphöra med det delade huvudmannaskapet och att staten ska få huvudansvaret. Det är ett helt riktigt förslag. Men detta kommer samtidigt att villkoras mot införandet av nya kommunala LSS-insatser vilket gör att kostnaderna är tänkt att öka ytterligare på kommunerna.

Det är oacceptabelt att statliga kostnadsminskningar ska betalas med kostnadsökningar i kommunerna.

Redan idag förs mångmiljardbelopp i det fördolda över på kommunerna från staten, dels genom att allt fler får assistansbeslut nedskrivna till under 20 timmar och således blir upp till kommunerna att betala för och dels genom att så väldigt många överhuvudtaget aldrig ens får igenom ett assistansbeslut, utan får avslag.

Det leder till att de enskilde istället ansöker om kommunal hemtjänst eller andra kommunala insatser som är långt ifrån lika ändamålsenliga.

Bara för Umeå kommun rör det sig om 10-tals miljoner i kostnader övervältringskostnader i år som då ska bäras av andra delar inom socialtjänsten. Grupper tvingas att ställas mot grupper.

Min fråga är, vem tjänar egentligen på assistansen fungerar så här?

Ja inte då samhället och inte den enskilde.

Så en vädjan nu till de politiska partierna är att återfå människors förtroende för LSS och assistansen. Se nu till att så snabbt en ny regering är på plats, åtgärda de olika domarna i högsta förvaltningsdomstolen som gör att försäkringskassan idag inte beviljar assistans. Och sen måste debatten om den här LSS-utredningen föras utifrån människors behov och inte statliga behov av kostnadsminskningar.

Mötesdeltagare!

Jag vill bara avsluta med att säga en sak till er. Vår manifestation här idag är en manifestation för människovärdet. Glöm aldrig det trots att vi rör oss i en djungel av praxis, lagtolkningar, domar, kostnader och utredningar.

Låt mig koka ned vad det här handlar om till en enda mening:

Det enda vi kräver, är att ett barn som växer upp med en funktionsnedsättning i Sverige, ska ha samma möjligheter till ett värdigt liv genom barndomen och genom livet som alla andra barn.

Det för denna rättighet vi höjer våra röster. Tack.

Bli först att kommentera

Hägglund bloggar

Av , , Bli först att kommentera 7

Ser att Jan Hägglund(AP) bloggar om LOV och att han vill göra om i nuvarande system.

Vet inte om jag ska skratta eller gråta. Inlägget innehåller en hel rad felaktigheter om vad Hägglund tror sig är möjligt att förändra inom LOV.

Arbetarpartiet bör nog gå hem och läsa på. Den här debatten handlar om hemtjänstens framtid och att kunna säkerställa kvalitet. Det förtjänar ansvarstagande.

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.