Unikt samarbete inleds med Hjälteföreningen!

Av , , Bli först att kommentera 7

Individ- och familjenämnden går nu in i en överenskommelse med Hjälteföreningen för att utöka den fysiska aktiviteten för personer med funktionsnedsättning. Det här är ett unikt samarbete där vi skapar ett mervärde ingen part hade kunnat skapa på egen hand.

Hjälteföreningen är en ideell förening vars främsta syfte är att erbjuda aktiviteter för friskvård. Man ordnar hjälteträningen för personer med funktionsnedsättning och under sommaren ordnades hjälteloppet.

Det vi nu gör är att lägga grunden för bättre hälsa för hundratals personer som bor och har stöd inom kommunens funktionshinderomsorg. Överenskommelsen innebär bland annat följande:

  •  Nämnden går in med 50 000 i verksamhetsmedel till föreningen för att säkerställa att satsningen görs på bredden för så många som möjligt.
  •  Kommunens dagliga verksamhet ska införa friskvård för att skapa varaktiga former för hälsa och aktivitet
  •  Kommunen ska sprida information om hjälteföreningen och uppmuntra till delaktighet.
  • Hjälteföreningen ska välkomna alla intresserade och vara med och utbilda personer med funktionsnedsättning till att själva bli instruktörer för hjälteträningen

Just den sista punkten är en av de mest inspirerande i hela samarbetet. Inte nog med att vi ska säkerställa ökad fysisk aktivitet, utan den enskilde ska också kunna växa och själv utbilda andra. Det är att bryta normer och riva hinder runt funktionsnedsättningar.

Jag och Cecilia Brönemyr från Hjälteföreningen har tidigare haft diskussioner om vikten av att former på samarbete kommer på plats. För egen del har det varit viktigt att organisationen ska vara möjliggörande för olika typer av nytänkande initiativ. Det är lätt att säga men svårare att åstadkomma. Då behöver man tydliggöra hur samspelet ska gå till.

Umeå kommuns funktionshinderomsorg har nu former på plats för att stimulera till ökad fysisk aktivitet för alla enskilda. Det är grymt häftigt för att vara ärlig.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Sexköp? Då kommer soc utreda

Av , , 2 kommentarer 14

I dag har vi i (s) lagt ett intressant förslag på bordet hos Individ- och familjenämnden. Begår du sexköp i Umeå så blir det omedelbart en orosanmälan hos socialtjänsten som får utreda situationen hos barnen i din familj.

Detta ska gälla från första sexköpet. Detta görs ingenstans i landet idag mig veterligen, utan runt om i Sverige kan du begå sexköp på sexköp utan någon annan konsekvens än ett strafföreläggande. Detta ska dock inte ses som en ”bestraffning” utan handlar om oro för barnen.

Nu ska vi utreda om detta är möjligt juridiskt och nämnden biföll förslaget. Som sagt: tänker du möjliggöra sexhandeln och därmed legitimera människohandel och organiserad brottslighet med vapen och droger i Umeå så kommer det få konsekvenser.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Du kommer åka dit

Av , , Bli först att kommentera 9

Trevlig gårdag. Fick föreläsa hos s-kvinnor om nuläget när det gäller prostitution och människohandel i Umeå.

Vår kommun anses idag vara en mycket dålig plats att sälja sex på. Det är inte jag som säger det utan den åsikt polis och socialtjänst stöter på i de här miljöerna.

Socialdemokraterna kommer fortsätta bekämpa sexhandeln. Om du försöker begå övergrepp här ska du veta att du kommer åka dit.

Bli först att kommentera

Skamlig hemlöshet

Av , , 8 kommentarer 11

I morgon lördag 9/2 skriver Västerbottens kuriren om situationen för 70-talet potentiellt hemlösa ungdomar i Umeå från 1 juli 2018.

Det handlar om ensamkommande ungdomar som inte har en chans att komma ut på bostadsmarknaden då de saknar tillräcklig kötid. De har inte heller rätt till sociala kontrakt som andra grupper då de inte faller under särskilda svårigheter att hitta bostad.

Det som kvarstår är att kvarta hos någon kompis ett tag, annars rakt ut i hemlöshet som blir svår att bryta.

Tacka den statliga nivån för detta som mitt i hanteringen av flyktingströmmen från 2015 dels halverat ersättningarna till kommunerna och därefter sagt att ersättningen klipps vid 19,5 år istället för 21 år.

Så nu sitter jag här som ordförande i en socialnämnd och försöker lösa problem som ingen egentligen har ett ansvar för.

Väljer vi att strunta i detta så lägger vi grunden till social misär i Umeå och försöker vi göra något så är det en hårfin gräns att inte särskilt gynna vissa grupper.

Notera även att detta är långt ifrån den enda gruppen som hotas av hemlöshet i mottagningssystemet. Du har alla 18-åringar som skrivs upp i ålder, men även alla som går på nya gymnasielagen vilket ger rätt till inkomst men inte bostad.

Man kan bli aningen less på att utan ekonomiska förutsättningar eller minsta rådighet städa upp allvarliga sociala problem. Det är skamligt.

Andreas Lundgren(s)

8 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.