Det svänger snabbt hos Ågren och Riedl

Av , , 1 kommentar 14

Ser att Västerbottensmoderaterna nu kräver Anna Kinberg Batras avgång.

Jaha ja.

Jag minns för två veckor sedan när Moderaterna stolt visade upp sin partiledare på Noliamässan och talade om Sveriges nästa statsminister. Två veckor senare vill man kicka henne. Det svänger snabbt minsann hos herrarna Ågren(m) och Riedl(m).

1 kommentar

Debatten om tomma lokaler

Av , , Bli först att kommentera 7

De senaste åren har det förts en politisk debatt om försäljning av kommunens tomma lokaler. Kortfattat har linjen stått mellan de som anser att kommunen måste minska sina kostnader för tomma lokaler och de som absolut inte velat göra försäljningar.

I den här debatten har tomma lokaler målats upp som ett stort hot mot kommunens ekonomi beroende på den årliga driftskostnaden på +20-25 miljoner.

Ja det är sant att kommunen inte ska stå med tomma lokalytor i onödan och dessa ska avyttras. Det kan vi nog alla vara överens om.

Problemet med den beskrivningen är att den är förenklad. Den verklighet nämnderna befinner sig i kräver ökad flexibilitet och handlingsutrymme. Utvecklingen i tillväxtkommunen Umeå går så fort att lokalbehov kan behöva aktualiseras på kort varsel och då behöver vi ha tillgänngliga lokaler. Utvecklingen ställer nu ökade krav på verksamheterna att förbättra lokalplaneringen.

De som driver utförsäljningen, framförallt allianspartier stirrar sig gärna blind på summan för att lokaler står tomma. Men det där är inte så enkelt. Lokaler varken kan eller ska för det första avyttras i stunden hur gärna man nu vill det. utan det handlar om att se när marknaden för försäljning är fördelaktig. Då kan det handla om längre tidsperioder, så att slumpa ut kommunala lokaler för man enbart tittar på antalet tomma lokaler är ett dåligt mått.

Vi är också i ett mer ansträngt läge nu än tidigare där våra investeringsmedel är begränsade. Umeå har försökt bygga så mycket som går i egen regi för att det är långsiktigt fördelaktigt när det gäller verksamhetslokaler. Problemet är bara att resurserna inte räcker till allt.

Då behöver vi titta på billigare ombyggnationer än att bygga nytt. Det är väldigt viktigt, inte bara för att det är billigare utan för att vi i har markbrist framförallt i centrala stan som följer med försäljningen av tomma lokaler. Att det är så ser vi i de målkonflikter som uppstår i parkmark kontra förtätning.

Ett exempel där det hade kunnat gå riktigt snett gäller gamla ålidhemsskolan som stod tom. Hade kommunen sålt gamla Ålidhemsskolan för ett par år sedan då det inte fanns ett behov så hade för- och grundskolenämnden stått inför en katastrof idag utan evakueringslokaler. Men tack vare modiga tjänstemän på fastighetsavdelningen så blev den kvar och tack och lov för det idag.

Hela poängen är att takten i lokalförsörjningen skruvats upp rejält i Umeå de senaste åren. Det här märker vi ute i nämnderna mycket tydligt. Det går snabbt när volymökningarna kommer och då måste det finnas möjlighet till flexibilitet då en investeringstakt på en miljard årligen inte är hållbar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Låt ensamkommande stanna i kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 12

Runt om i Sverige genomförs nu manifestationer av ensamkommande ungdomar om att Sverige fortsätter avvisa till Afghanistan trots en osäker säkerhetssituation. Det är naturligtvis oerhört påfrestande för dessa ungdomar inte veta vad man riskerar hamna i om man nekas uppehållstillstånd. Samtidigt som långa handläggningstider gör att asylprocessen är mycket utdragen i Sverige.

För kommunernas del har det samtidigt under sommaren uppkommit en ny situation då det aviserats tillskjutande av statliga medel. Regeringen skjuter till strax under 200 miljoner kronor för att ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 innan beslut i asylprocessen ska kunna bo kvar i den kommun man placerats i.

Nu gillar jag ju politiker oavsett partifärg som försöker göra något och agerar när något är fel. Det har jag respekt för. I det här fallet är det naturligtvis fullständigt orimligt att långa handläggningstider hos Migrationsverket på över 500 dagar gör att asylsökande ungdomar rycks upp från sin kommun, placeras på ett av Migrationsverkets boenden ute i landet för att sedan kommunplaceras om man får stanna. Att rycka upp människor som etablerat sig när naturligtvis helt vansinnigt om man vill få till en integration och folk i arbete.

Problemet med satsningen är dock att den är ekonomiskt ofinansierad. Man har i princip tagit en summa på 195 miljoner(Umeå får strax över 1,5 mkr), fördelat ut till kommunerna utifrån antalet asylansökande ungdomar, men inte tittat på den faktiska kostnaden.  Nu har vi därför en situation där kommunerna börjar göra olika i hur man använder pengarna. På vissa orter skjuter kommuner till pengar själva och på andra saknas de ekonomiska förutsättningarna. För att exemplifiera så för kommunen skulle de här pengarna räcka till fortsatt boende för 3 ungdomar i två år när behovet ligger runt 80. Det säger sig självt att det inte är hållbart och nu när kommunerna hemmasnickrar lösningar under sommaren så får vi alltså en asylprocess som är olika fördelaktig beroende på vart du bor.

Det är inte bra.

Det är också tämligen oklart hur de kommuner som utlovat ungdomarna att bo kvar i sina boenden tänkt finansiera detta. Och framförallt finns en osäkerhet om längden. Är det som statsrådet Morgan Johansson säger, att detta ska kompensera Migrationsverkets handläggningstider så är det tänkt som en ytterst kortvarig åtgärd. Det innebär att de kommuner som nu går in och garantera att ungdomarna ska bo kvar hamna i att hur ska man hantera överklagandeprocesserna. I de allra flesta kommuner så flyttas ju ungdomarna ut till Migrationsverkets boenden när man fyllt 18 och går in i en överklagandeprocess. En överklagandeprocess kan ta flera år så det handlar om mycket stora summor som åläggs kommunerna att garantera om ungdomarna ska bo kvar, och det är inget ersättningssystemen löser som är halverade från 1 juli.

För egen del tror jag att den hållbara vägen framåt är att vi försöker tillskapa boendeplatser hos privatpersoner för att skapa långsiktiga förutsättningar i Umeå. De här ungdomarna som fyllt 18 men får besked om att stanna måste vi naturligtvis få i arbete så fort som möjligt. Och ska vi lyckas med det så ska vi se till att de kan bo kvar i Umeå hos svenska vänner och familjer som ger nätverk och stöd över tid. Vi kan inte ha ett svensk samhälle som slussar folk kors och tvärs över landet.

Jag har haft möte med vår lokala förening Arezo som gör ett hästjobb för att ungdomarna ska ha bra förutsättningar att komma in i det svenska samhället. Den här kraften, eller det som görs genom Vän i Umeå är oerhört värdefullt för att skapa relationer mellan flyktingar och svenskar och något vi ska stötta. Min ambition är nu att Individ- och familjenämnden så snabbt som möjligt försöker få fram en överenskommelse med civilsamhället om att ge ungdomarna möjlighet till boende och slipper rivas upp från sina vänner och nätverk.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Trakasserier mot förtroendevalda

Av , , 2 kommentarer 12

Folkbladet skriver idag att Sveriges kommuner och landsting driver hårdare tag mot trakasserier riktade mot politiskt aktiva. Det är sannerligen på tiden.

För egen del har våren och sommaren handlat om intrång i Facebook, repad bil och mängder med ”anonyma” telefonsamtal till anhöriga på kvällar och helger som ska berätta om vilken skithög jag är. Nedtrampade blommor i trädgården.

Så ser verkligheten ut. Stödet är dessutom långt ifrån bra, även om jag vill rikta en eloge till polisen som varit professionella.

Man måste kunna ta på sig politiska uppdrag utan att behöva utsättas för trakasserier eller att familjen ska känna sig otrygg i sitt hem. Den som ägnar sig åt sånt här trakasserar ju inte enbart en annan person utan gör att folk inte vill engagera sig i demokratin.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

2 kommentarer

Omflyttningen av ensamkommande ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 7
Avbryter den mötesfria månaden för att bege mig till stadshuset och granska julibeskedet från regeringen och Vänsterpartiet att man satsar 190 miljoner kronor till kommunerna för att låta ensamkommande som fyllt 18 år slippa flyttas runt.
Kommunerna kommer ha en hel del att fundera över med de här pengarna. Ambitionen är tydlig men uppdraget oklart. Och framförallt en ekonomisk summa som inte täcker den statliga ambitionen. Den statliga fördelningsnyckeln är svår att förstå hur den är kopplad till ambitionen, utan verkar vara framtagen utifrån hur mycket pengar har man haft att fördela utspritt på antalet asylsökande i kommunerna.
För Umeås del innebär det 1,7 miljoner att hantera hundratals ungdomar – det säger sig självt att den ekvationen är knepig om man vill förhindra omflyttningar.. Och vad är det som ska uppnås? Talar vi även om överklagandeprocessen som är mångårig? Oklart. Beskedet är därför också att detta ska ses som en morot från staten utan motkrav. Det man kan fundera över är om det inte vore bättre att förlänga de tidigare ersättningsnivåerna längre än till 1 juli. Och ge dessa även för stödboenden vilket snabbat på omställningen och gett större möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
Sverige har enligt min mening sedan många år ett otillräckligt system för sin asylprocess. Ungdomar som fyller 18 rivs upp från kommunen man rotat sig i och flyttas över till Migrationsverkets anläggningar. Därefter om man beviljas permanent uppehållstillstånd så väntar en ny flytt och en ny kommunplacering. Det där gör det naturligtvis svårare att etablera nätverk och komma i arbete och det här måste ändras. Barn och ungdomar ska i skola och praktik från dag 1 och lagen måste ändras så de under 18 år inte behöver forslas runt över Sverige. Vad som kommer behövas framgent är tydliga direktiv från staten så inte att kommunerna övertar migrationspolitiken och hanterar barn och ungdomar olika.
Oklarheterna till trots så är det bra att vi har en regering som agerar och försöker täppa till strukturella problem. Min förhoppning är parallellt att regeringen kräver ordning på handläggningstiderna på Migrationsverket som nu passerat 500 dagar. Alla måste vara införstådda att den oro som skapas av dessa handläggningstider kraftigt försvårar integration och att få ungdomarna i arbete. Vi behöver arbetskraft och då måste ledvägen till jobben vara så kort som möjligt. Det är svårt att se att handläggningstider på över 1,5 år skulle varit acceptabelt i något annat sammanhang och bidrar inte till en lyckad integration.
Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden
Bli först att kommentera

KFUM:s situation

Av , , 5 kommentarer 10

Folkbladet och Västerbottens kuriren rapporterar idag om att Umeå kommun plockar hem placeringar av ensamkommande ungdomar från KFUM:s HVB-hem Fenix. Det här har väckt upprördhet då det görs med kort varsel.

Precis som andra kommuner görs hemtagningar för att kunna samordna de resurser vi har, det här är en absolut nödvändighet då ersättningsnivåerna sänkts av staten från den 1 juli. Umeå kommun har i dag cirka 30 tomma platser i sin egen verksamhet och om inte hemtagningar görs så innebär det att kommunens egen personal ska sägas upp. Dessutom med ersättningar på HVB på 1350 kr/dygn från 1 juli istället för tidigare 1900 kr/dygn så blir det allt viktigare att kommunerna samordnar sina placeringar för att undvika tomma platser och att ett sämre stöd ges.

Uppsägningstiderna vid placeringar är drygt två veckor och inskrivet i avtal mellan kommunen och i detta fallet KFUM. Kommunen följer de avtalsvillkoren så det här handlar alltså inte om att Umeå kommun frångått avtalskraven. Det som är problematiskt i detta för KFUM:s del är att framförhållningen inte kunnat vara bättre och ge tid för omställning. Nu är detta förvisso inte ett politiskt beslut, men det beror inte på att kommunens tjänstemän saknar planering utan att förändringar sker så snabbt.

Exempelvis för Umeås del ser vi att många av våra ensamkommande ungdomar hinner fylla 18 år innan deras asylansökan avgjorts. De flyttas då över till migrationsverkets anläggningar och kommunerna mister ersättningen. Bara i år rör det sig för Umeås räkning om cirka 25-30 ungdomar som fallit ur systemet pga långa handläggningstider hos Migrationsverket. Det ger tomma platser och är hart när omöjligt att planera för.

Inför omplaceringar görs utredningar om likvärdigt stöd kan erbjudas i kommunal regi för den enskilde. Kommunen har så långt som möjligt försökt värna verksamheten vid Fenix då den varit av bra kvalitet och varit stationerad i Umeå vilket gjort avstånden korta för uppföljning av våra socialsekreterare. Det kan illustreras att vid sidan av rena behandlingsplaceringar så har kommunen i samband med hemtagningar från Fenix och ytterligare ett HVB inga externa hvb-placeringar kvar. Där är vi nu.

När det sen gäller KFUM:s situation och specifikt lägerverksamheten i framtiden så kommer jag och Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen(s) ha en överläggning med KFUM under augusti. Att man signalerar svårigheter att klara lägerverksamhet är naturligtvis inte alls bra och här vill vi ha en dialog med KFUM. Men den frågan måste ses skild från frågan om ensamkommandeverksamheten.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

5 kommentarer

Sexhandeln bekämpas

Av , , 3 kommentarer 8

Läser i Västerbottens kuriren om polisens tillslag mot sexhandeln i Umeå. Alldeles utmärkta nyheter. Jag har upprepade gånger på Umeås brottsförebyggande råd lyft att polisen behöver utöka sina insatser mot prostitution och människohandel. Glädjande nog så kan vi också se att polisen agerar mot sexhandeln.

På straffskalan är sexköp i de flesta fall ett bötesbrott. Problemet med svensk lagstiftning är dock att konsekvenserna för enskilda och samhället är långt större än att ses som ett bötesbrott. Bakom prostitutionen ligger människohandel och organiserad brottslighet. Det är mycket allvarlig kriminalitet som man aldrig kan börja bekämpa om man inte försöker motverka sexhandeln.

Därför är det utmärkt att vi har en polis i Umeå som förstår och gör insatser mot prostitutionen. Umeås polis har egen kompetens för att klara av dessa åtgärder.

Från socialtjänstens sida utreder vi dessutom just nu hur vi ska kunna förbättra våra stödinsatser rörande prostitution. Socialdemokraterna har fått stöd från nämnden att vi ska titta på former liknande MIKA-mottagning och KAST-mottagning för både den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning samt stöd till den som betalar för sex. Det ska vara enkelt att söka och få hjälp.

Umeå växer och vi ska hjälpa enskilda och hindra den organiserade brottsligheten att få fäste.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

3 kommentarer

Mer pengar till välfärden

Av , , 10 kommentarer 1

Idag är det socialdemokraternas dag i Almedalen. Idag vill jag se finansminister Magdalena Andersson avisera satsningar på kommuner och landsting. Jag håller helt med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som säger att det är dags att partiet prioriterar välfärden och minskade klyftor. Att det kommer pengar från regeringen är oundvikligt MEN det får inte enbart vara inriktat på att möta den demografiska utmaningen inom äldreomsorgen. Det ger ju bara status quo utan det som behövs är generella höjningar som de 10 välfärdsmiljarderna.

Vi behöver fler lärare, socialsekreterare och undersköterskor inom omsorgen. Det ska inte vara upp till enskilda kommuner att möta välfärdens utmaningar med höjd kommunalskatt som slår mot de med lägst inkomster. Staten måste skjuta till de pengar som behövs och se till att skatteuttaget ligger på en sådan nivå att detta klaras.

Efter  8 år med Reinfeldt sänktes skatterna med 140 miljarder. Det är pengar som måste tillbaka in i välfärden för att undvika att personal går på knäna och att vi har skolor, LSS-boenden, äldreomsorg och kultur och fritid av högsta klass.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

10 kommentarer

Migrationsverkets handläggningstider

Av , , 5 kommentarer 7

Migrationsverkets handläggningstider innebär för många ensamkommande ungdomar årslång väntetid på att få besked i asylprocessen. Följden blir att många ensamkommande hinner fylla 18 år och därmed falla ur kommunernas ansvar och hänvisas till Migrationsverkets anläggningsboenden eller eget boende(EBO). I Umeå kommun ser vi handläggningstider som med råge passerat 1,5 år på väg mot två år.

Notera också att till hösten är det två år sedan det stora antalet ensamkommande anlände till vårt land. Vi kommer då att se hur betydligt  fler unga kommer att falla ur kommunernas stöd och över till Migrationsverket. För den enskilde innebär detta en stor påfrestning då man i cirka två års tid vant sig med personal och stöd för att sedan ryckas upp och omplaceras. Omplacering skapar alltid stor oro.

För kommunerna blir det också svårare att planera för att ungdomarna ska i arbete då man inte orkar med skola och praktik. Att optimera bemanning blir också svårt när man inte vet om personer faller ur systemet eller får besked om uppehållstillstånd innan 18-årsdagen.

Statens handläggningstider i Migrationsärenden är under all kritik. Det måste gå fortare än så här att få besked i asylprocessen. Ungdomarna ska i arbete, inte må dåligt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

5 kommentarer

Ensamkommande får praktik

Av , , Bli först att kommentera 7

Ensamkommande ungdomar i vår stad ska ut i arbete så fort som möjligt. De ska inte sitta av tiden i ett boende utan kombinera skolgång med praktik.

Vi vet att det här är en framgångskoncept och inom vår egen EKB-verksamhet så har vi utvecklat det sk praktikspåret. Det innebär att den enskilde som vill har möjlighet att få praktik och en koppling till arbetsmarknaden redan under skoltiden. Det här har visat sig bra för skoltrötta ungdomar och vidgar vyerna för vilka jobb som finns. Det kan handla om praktik en eller flera gånger i veckan, någon timme åt gången.

Tyvärr har kommunen fått fram för få egna praktikplatser. Inte okej med tanke på de stora kompetensförsörjningsbehoven som finns.

Från vår sida är det nu nog med detta. Socialdemokraterna fick stöd av en enhällig Individ- och familjenämnd på att kraftigt öka antalet praktikplatser i vår egen verksamhet. 20 platser ska fram redan 2017 till ungdomarna.

Utöver detta behöver vi också titta över feriearbetena till våra sommarjobbande 17 åringar. De ensamkommande ungdomarna är en del även i denna grupp. Från 10 feriearbeten i sommar så ska vi erbjuda minst 30 stycken nästa år.

En konkret plan för de kommande åren ska dessutom fram på hur många feriearbeten och praktikplatser vi ska erbjuda varje år. Det handlar om att se mottagande av elever, praktikanter, arbetstränande med flera som en naturlig del i kvalitetsarbetet. Kompetensförsörjningen är allas ansvar.

Det här var ett viktigt beslut. Vi vill att ungdomarna i vår kommun tidigt ska få upptäcka jobben inom funktionshinderomsorgen. och utbilda sig vidare i omsorgsyrkena.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se