Lika för alla?

Av , , Bli först att kommentera 7

Moderaternas nya valslogan heter ”Lika för alla”. Lika skyldigheter. Lika rättigheter. Lika möjligheter.

Som koncept beträffat så lyfter det fram den moderata samhällssynen på ett bra sätt och förtjänar mycket mer uppmärksamhet.

Det Moderaterna föreslår är att Sverige ska göra ett avsteg från den svenska modellen. Istället för en generell välfärd utifrån behov så får du en grundplatta välfärd som är lika för alla. Oavsett vilka varierande förutsättningar vi alla har, så är det lika för alla.

Skillnaden mot nuvarande system med en välfärd och skola utifrån behov blir stora. Man kan illustrera skillnaden på följande sätt, som också cirkulerat på Facebook i olika versioner:

LIKA FÖR ALLA:

lika för alla

Som synes blir det lika för alla men medborgarnas villkor kommer se markant annorlunda ut.

Den andra varianten att styra ett samhälle är den som gäller i Sverige idag. Det vill säga vi bidrar efter hur mycket vi tjänar, de rika lite mer, och får tillbaka efter behov.

AV VAR OCH EN EFTER FÖRMÅGA, ÅT VAR OCH EN EFTER BEHOV:

Jämlikhet

Socialdemokratin vill se ett samhälle där vi bidrar efter förmåga och får efter behov.

Den 9 september bestämmer DU vilket Sverige vi ska leva i.

Bli först att kommentera

Ska inte synas i käften

Av , , 2 kommentarer 5

Det ska inte synas i munnen på dig om du är fattig eller rik. Rätten till hela tänder är en klassfråga, det är ju därför socialdemokraterna i regeringsställning höjer tandvårdsbidraget.

Självklart är det jättebra.

Men det hjälper inte ändå om du inte tar dig iväg till tandläkaren. Trygghetssystemen faller platt när människor av olika orsaker drar sig för tandläkarbesök och istället går år ut och in med tandvärk och svårigheter att äta.

Därför vill vi i (s) nu sparka liv i ett gammalt projekt från 2005 om bättre tandhälsa. Det här projektet innebar att socialtjänst, folktandvård och Öppen gemenskap gick samman för att kunna erbjuda ett stöd till personer med dåliga tänder.

I korthet gick konceptet ut på att Öppen gemenskap fångade upp besökare med dålig tandhälsa och motiverade till tandläkarbesök. Socialtjänsten gick in med förenklat ansökningsförfarande för snabbt kunna bevilja bistånd till tandvård. Folktandvården stod för möjlighet att snabbt få tandläkartid och Öppen gemenskap följde sina besökare med dåliga tänder till tandläkaren.

Projektet varade något år och avslutades därefter efter att ett tiotal personer fått hjälp. Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden menar att det här projektet ska återstartas. Vi vill att kontakt tas med folktandvården och ideella föreningar för att skapa en långsiktig lösning så utsatta personer kan nyttja sin rätt att få hjälp med lagning av tänderna.

I april 2018 fick vi stöd från Individ- och familjenämnden för att titta på detta. Det är vi glad för och nu ligger uppdraget hos socialtjänstens tjänstemän att undersöka intresset från folktandvård och ideella föreningar för att delta. Det vore fantastiskt om Umeå än en gång blir en föregångskommun i att befolkningen har en god tandhälsa.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

2 kommentarer

VK-debatten

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hölls den första valdebatten mellan gruppledarna i kommunfullmäktige. Västerbottens kuriren hade bjudit in till Club 100 och det blev en tillställning där moderatorerna försökte ge de tio partierna utrymme att utveckla sina tankar.

Därför hann inte alla partier med att diskutera alla frågor, vilket gjorde det hela lite spänstigare men kanske inte riktigt heltäckande.

Hans Lindberg(s) gjorde en stark insats i debatten. Svaren från Lindberg innehöll tydlighet om vad vi vill göra. Det finns en röd tråd och vi har lösningar och idéer om de utmaningar som finns.

Redan på frågan om vallöfte för nästa period så var det hela konkret och utan tvekan; vi ska finansiera heltiderna åt kvinnorna i omsorgen. Det är den kanske viktigaste jämställdhetsfrågan kommunen har att hantera.

Lindberg tryckte i debatten också mycket på vikten av att prioritera bostadsbyggande och att bygga en mångfald av upplåtelseformer.

Bostadspolitiken är helt klart en av Socialdemokraternas starkaste grenar. Att vi under mandatperioden gått från 500 färdigställda bostäder upp till 1300 ifjol och fortsätter planera för 2000 bostäder/år ger klara resultat. Inte ens den mest inbitna alliansföreträdaren kan förneka socialdemokraternas insats här.

Anders Ågren(m) lyckades också i debatten att visa på sitt partis politik. Han vill sänka kommunalskatten som han ser som ett stort hot mot kommunens utveckling. Brottsligheten vill man få se krafttag runt.

Ågrens problem är att han saknar svar på de utmaningar (m) målar upp. Man har inget svar på hur välfärden ska kunna finansieras.

Det rimmar dåligt att kräva sänkt skatt, samtidigt som Sveriges kommuner och landsting(SKL) talar om att skatteuttaget måste dramatiskt öka ute i kommunerna för att klara välfärden. Menar (m) att vi verkligen ska tro mer på Ågren än SKL?

De åtgärder man föreslår kring brottslighet som hårdare straff är mycket kopplat till riksplanet och innehåller lite substans lokalt. Och det är klart att när man samtidigt lagt förslag att skära i Individ- och familjenämndens budget under mandatperioden så blir trovärdigheten låg i det förebyggande arbetet.

Här kunde Lindberg istället visa upp att brottsligheten måste bekämpas både genom minskade klyftor, förebyggande arbete, blandade upplåtelseformer och satsningar på rättsväsendet. Vi måste klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

I det övriga debattfältet fortsatte Vänsterpartiet och Ulrika Edman att hamra in budskapet att (s) och (m) är överens om det mesta och därför ska man istället rösta på Vänsterpartiet.

Det kan möjligtvis fungera som slogan men faller platt när Ågren samtidigt säger han vill sänka skatten med över 220 miljoner och slakta välfärden. Hur lika är partierna då egentligen?

Inte alls naturligtvis. Sen kan man undra varför det är sådant problem att socialdemokraterna söker breda lösningar som (v) vill påskina. Snarare är det väl bra att politiken bygger långsiktiga lösningar, även med moderaterna eller för den delen vänsterpartiet, om det gynnar kommunnyttan?

För Feministiskt initiativ gjorde Minna Toivo sitt första framträdande. Hon stod för en frisk fläkt i debatten, men lider så klart av att inte suttit i kommunfullmäktige under mandatperioden. Det blir därför mycket principiella ställningstaganden och väldigt lite konkret.

Feministiskt initiativ har få resultat att visa upp efter fyra år i kommunfullmäktige. De konkreta jämställdhetsreformerna står Socialdemokraterna för. Det är (s) som driver heltidsfrågan, satsar på kamp mot människohandeln och det är (s) som nu ordnar ett kommunalt skyddat boende åt våldsutsatta. Det är inte Fi.

Kvällens stora förlorare var utan tvekan Sverigedemokraterna.

Nyvalde toppnamnet Marcus Bornemisza(sd) hade en bedrövlig debatt. I äldreomsorgsdebatten fick han passa över frågan till Liberalerna för att hinna läsa på från papper vad han skulle säga. Sedan kom han helt bort i replikskiftet.

Pinsamt var ordet.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Publicistklubben debatterar fallet Rörsch

Av , , 1 kommentar 11

publicistklubben
Blomgren, Lilja och Wennberg debatterar.

I kväll hade Publicistklubben Norra Norrland bjudit in till den efterlängtade debatten om fallet med tjänstemannen Kerstin Rörsch vid Umeå brottsförebygganderåd(UmeBrå). Bakgrunden är att i samband med debatten om innehållet i Moderaternas valfilmer om brottslighet så valde media att presentera Rörsch som socialdemokratisk fritidspolitiker i sina uttalanden.

Rörsch valde därför att hoppa av alla sina politiska uppdrag då hon inte ansåg att hon kunde representera UmeBrå om media försökte politisera hennes tjänsteutövning.

Kvällen inleddes med att publicistklubbens ordförande Anne Pettersson intervjuade Kerstin Rörsch om hennes beslut att lämna. Rörsch menade att hon inte kommenterat valfilmerna utan enbart svaret på frågor runt brottslighet och den statistik som fanns. Men genom att hennes engagemang som fritidspolitiker ansågs viktigt att framhävda så kan hon inte längre fortsätta. Hennes tjänstemannaroll går inte att kombinera.

Därefter var det dags för kvällens panel att träda in; Jessica Wennberg(chefredaktör VK), Matti Lilja(P4 Västerbotten) och Magnus Blomgren(statsvetare).

Lilja betonade direkt från start att man anser sig ha en skyldighet att upplysa läsarna då det gäller omstridda frågor. Publicering av Rörsch partibok var därför korrekt och hur det blir i framtiden beror på situationen. Det finns ingen enkel regelbok utan att Rörsch ansågs ha en framträdande roll inom (s) är avgörande för publiceringen.

Wennberg poängterade att beslutet för Västerbottens kuriren baserades på tre delar. För det första att det är valår i år, för det andra att att situationen och ämnet var det viktiga mer än att Rörsch inte specifikt kommenterat valfilmen, och för det tredje på vilken nivå Rörsch politiska engagemang befann sig. Man hade nog inte skrivit om hon var kassör eller ledamot i en socialdemokratisk förening men att hon var ordförande spelade en roll för beslut att publicera.

Magnus Blomgren var mycket skarp i sin kritik av medias agerande. Rörsch har uttalat sig i rollen som tjänsteperson och då spelar hennes politiska, religiösa eller annat ideellt engagemang inte någon roll menade Blomgren och efterlyste självförtroende hos media. Finns ingen anledning att vika ned sig för de krafter som vill säga att det inte finns någon objektiv fakta.

Frågorna från åhörarna var många. Wennbergs och Liljas beslut fick frågor om sin otydlighet. Viljan att vara transparenta men samtidigt inte kunna påvisa ett tydligt regelverk fick kritik från flera håll. Om inte media kan visa upp hur regelverket ser ut, hur kan då läsarna lita på transparens?

För egen del fick jag chansen att göra ett inlägg och sa ungefär det som också är min reflektion efter mötet.

Jag känner först och främst en sorgsenhet över medias beslut i det här fallet. Man vek ned sig för ett enskilt partis krav på objektivitet och offrade därmed indirekt Rörsch och andra fritidspolitiker. Det är upprörande men det enskilda fallet är inte det viktigaste här(även om det Rörsch utsatts för är djupt problematiskt).

Utan det som gör mig rädd på riktigt är att vi är på väg att få en ny standard här där myndigheter och offentliga institutioner kan finna sig politiserade. Det är helt uppenbart att det här är ett djupt olyckligt beslut som tagits och att vi nu måste hitta en väg framåt.

Det finns också en till aspekt på detta och det är att detta kommer leda till en tystnadskultur. Tjänstemän kommer akta sig för att använda sin grundlagsskyddade rätt att inneha politiska uppdrag om man kan få finna sig att framträda i media med partibeteckning i tjänsteutövningen.

Den tystnadskulturen är oerhört allvarlig för en demokrati som Sveriges, som är uppbyggd på det ideella engagemanget hos tusentals fritidspolitiker.

Den fråga som Wennberg och Lilja tar fasta vid är att det politiska samtalet ska vara objektivt kan vid en första anblick te sig riktig då media vill kunna visa att man håller på sin objektivitet mot läsarna. Problemet är bara att politiken, även om den är högljudd här, inte har huvudrollen i det vi diskuterar. Utan det här handlar om tjänstemannarollen och hur den ska fungera.

Om medias beslut i den här frågan leder till att tjänstemännens oberoende politiseras så blir resultatet inte alls det man vill uppnå, snarare att vi får färre krafter som tar ansvar för fakta och objektivitet. Risken är då uppenbar att det här beslutet får motsatt effekt och skapar ett tvivel hos läsarna om informationen som lämnas är helt korrekt eller kanske lite vinklat. För varför annars sätta ut partibeteckningen?

Det är också som Blomgren antydde dags för media att visa självförtroende. Ja, jag skulle även vilja gå längre och säga att medierna måste visa ledarskap.

Man måste helt enkelt ta tydlig ställning för tjänstemännens oberoende och vägra låta tjänsteutövningen politiseras. Vägen mot att stoppa kritiken mot fake news media och trumpifiering går inte genom att gå dessa tendenser till mötes. Utan snarare våga stå upp för att fakta är fakta.

Det blir annars lite som Hoola Bandoola band sjöng om i ””vem kan man lita på”, ja vem kan man lita på när dom som skulle säga sanningen har börjat ta tillbaka det man redan sagt?

Våra lokala media i Umeå, även om jag ofta själv kan vara djupt kritisk mot rapporteringen, gör på det stora hela ett hästjobb för att demokratin ska fungera. Västerbottens kuriren ordnar debatter och underhåller politikerbloggar, P4 Västerbotten anstränger sig för att även den lilla människa ska höras i media och Folkbladet jobbar med att göra politiken tydlig.

Journalisterna sliter för att hinna med att kommentera utspel och gå på presskonferenser hos kommunala nämnder. Det är inget lätt jobb. Men ni måste orka hålla i för demokratins skull.

Samtalet vid Publicistklubben ikväll var efterlängtat. Partierna och media måste fortsätta den här diskussionen nu för att kunna gå vidare. Vi skulle behöva få till en gemensam tydlig ställning för tjänstemännens rätt att vara oberoende och hitta spelregler för det politiska samtalet vi alla kan acceptera. Som möter medias krav på objektivitet men som samtidigt inte innebär att politik och media kapitulerar för de krafter som hävdar att samhällets grundpelare ljuger.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

1 kommentar

1 maj!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det blev ett lyckat 1 maj i Umeå för socialdemokraterna. Många samlades på rådhustorget för att höra energiministern tala och samla kraft inför valrörelsen.

Själv hade jag förmånen att hålla en appell på vårt lokala 1 maj firande på Ålidhem. Jag talade om valet i höst och det vägval det handlar om mellan två samhällsmodeller.

Vi står upp för en välfärd utifrån behov och inte tjocklek på plånboken. Våra gemensamma resurser till skola och äldreomsorg ska inte heller hamna som vinster i lågskatteparadis. Du kan se min appell här:

Bli först att kommentera

Stödet till Öppen gemenskap

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser att Liberalernas Dorothea Liebel, högt uppsatt kandidat till kommunfullmäktige för Liberalerna har besökt Öppen gemenskap. Det är väldigt bra att kandidater är ute och ser hur det sociala skyddsnätet är uppbyggt. Däremot blir jag bekymrad över uppgiften hon sprider att stödet från samhället är ettårigt.

Ja det ska möjligen vara från svenska kyrkan i så fall, för det är en helt felaktigt uppgift när det gäller kommunens stöd.

Socialdemokraterna och Mijöpartiet har drivit igenom i Individ- och familjenämnden att bidraget som ges till kvinnojourerna i staden ska vara treåriga och det omfattar hela bidraget Öppen gemenskap får från Umeå kommun. Vi har i samma veva också sett till att vi indexuppräknar bidraget. Finansieringen till akutboendet som Individ- och familjenämnden står å sin sida är skrivet på två år så återigen där så är det längre planeringshorisonter än ett år som gäller. Viktigt att vi håller oss till fakta.

Sen delar jag inte alls synpunkten att Öppen gemenskap skulle ingå i kommunens åtaganden/verksamhet. Tvärtom vore det extremt farligt om vi började kommunalisera ideella organisationer och föreningar. Det vore utan tvekan dödsstöten för den sociala tryggheten i Umeå när ideellt engagemang övertas av kommunal administration.

Jag hoppas inte det är så Liebel och Liberalerna menar. Kommunen ska sköta sina åtaganden och föreningarna sina, det är när dessa samverkar vi får de bästa resultaten. Och där tänker jag inom kort återkomma kring ett tandvårdsprojekt vi vill dra igång.

Om Dorothea Liebel vill göra något för den sociala tryggheten så kan hon se till att hennes parti nu i vår inte sätter sig i ett budgetarbete med Moderaterna om att sänka kommunalskatten med 1 krona. De pengarna behövs i socialtjänsten, äldreomsorgen och skolan istället.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Avicii – ursäkta men vi måste faktiskt inte prata om det. Däremot börja göra något åt detta.

Av , , 2 kommentarer 15

Tim Bergling, Avicii, är död. Det visade sig vara självmord.

Knappt har dödsorsaken avslöjats så börjar nyhetsflödena fyllas med annat. Det var inget rånmord och ingen olycka. Det var ett självmord. Jaha, livet går vidare.

Det är rent plågsamt att konfronteras med hur vi hanterar självmord i vårt samhälle. Ponera att det varit ett rånmord som skett istället. Avicii rånmördad på hotell. Media hade följt varenda steg i utredningen och svenska folket hade suttit klistrade vid tv-apparaterna och vela vetat vad som hänt.

Men nu var det ”bara” självmord. Så nu går vi vidare. Och familjen måste ju få sörja i fred.

Det är en absurd inställning.

En av landets största artister, en världsartist, är borta från en dag till en annan och nu ska vi alla ”gå vidare”. Det är något som är väldigt fel här.

Vart finns upprördheten över att detta sker? Vart finns kraven på att vi får bukt med att över 1400 personer i vårt land tar sitt liv varje år. De slinker obemärkta in i dimman och vi låter dom göra det.

Olycksdrabbade vägsträckor byggs om och hastigheter sänks. Men det byggs inga mitträcken vid självmord. Faktum är att Folkhälsomyndigheten till och med har svårt att få in lagstadgade händelseanalyser över självmord för att se vad som hänt. I det kommunala Sverige brister uppföljning och samordning.

Som förtroendevald har jag kommit i kontakt med självmordsfrågan på olika sätt de senaste åren. Dels får jag ofta frågor från media som tvingar mig att ta reda på hur det ser ut inom skolan och andra områden. Dels så är det en närvarande fråga inom socialtjänsten. Och min bild är att vi behöver göra mer.

Jag försöker ta mitt ansvar genom att initiera att Umeå kommun ska ta fram en övergripande handlingsplan mot självmord. Och åtgärda de brister som finns.

Vi måste kunna säkerställa att i alla enskilda fall av självmord görs händelesanalyser, att utbildning av kommunens personal är samordnad, aggregerad statistik följs upp och att konstbyggnader byggs om med räcken och skydd där så behövs.

Ett flertal nämnder, däribland Individ- och familjenämnden och för- och grundskolenämnden har antagit utmaningen och arbetet pågår nu.

Utgångspunkten måste vara att när ett självmord inträffat så ska vi alla veta att vi har gjort precis allt det vi kunnat. Det ska inte finnas någon tvekan.

Kalla det Lex Tim. Eller varför inte Lex Malik. Listan är tyvärr oacceptabelt lång.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

 

2 kommentarer

Från 30 till 46!!!

Av , , Bli först att kommentera 4

Onsdag den 25 april höjde Individ- och familjenämnden dagsersättningen i daglig verksamhet från 30 till 45 kronor per dag enligt vårt förslag. Ett oerhört glädjande beslut. Därmed avslutas nu vår kampanj för att genomföra denna höjning.

Stort tack till de partier som stod upp med oss och såg till att detta nu blir verklighet. Den här segern tillhör funktionshinderrörelsen som under lång tid arbetat för en höjning.

Bli först att kommentera

Läkemedelshanteringen

Av , , Bli först att kommentera 11

För drygt en månad sedan blev jag uppringd av Västerbottens kuriren. Man vägrade berätta vad ärendet handlade om men ville träffa mig för en intervju om en allvarlig händelse.

När träffen blir av så konfronterar VK mig så berättar man om uppgifter om brister i nämndens läkemedelshantering. Jag frågar om detta är aktuellt idag och får enligt egen minnesbild beskedet att så förhåller det sig. Mitt svar blev därför att jag omedelbart ska kolla upp detta.

Till saken hör att jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren(s) för ett år sedan fick samma uppgifter att det förekom brister i läkemedelshantering i Umeå kommun. Vi fick veta att uppgiftslämnaren ville träffa oss enskilt med förhoppning att vi skulle kunna vidta åtgärder. Att vi skulle möta uppgiftslämnaren enskilt var ett grundkrav för att anonymiteten inte skulle riskeras.

Jag bedömde uppgifterna som lämnades som trovärdiga och lämnade därför dessa med omedelbar verkan till socialdirektören för denne att bedöma detta, få en bild av omfattning och sätta in åtgärder.

I efterhand har jag förstått att detta tolkats som att jag mörkat informationen från att komma nämnden till del. Ingenting är mer felaktigt. Informationen lämnades till socialdirektören för att bedöma och hantera med återkoppling till nämnden enligt gängse ordning som övrigt patientsäkerhetsarbete.

Det var därför med stor förvåning jag ett år senare konfronteras med brister i patientsäkerheten som då jag trodde var hanterade. Det föranledde mig att genast informera nämnden och kräva att vi skulle informeras om hur läget ser ut.

Det är bakgrunden, och idag 2018-04-25 har nämnden fått sin återrapport runt dessa uppgifter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) samt patientsäkerhetssamordnaren medverkade vid nämnden och gav följande besked:

- Individ- och familjenämnden har enlig MAS bra koll på sin läkemedelshantering och känner sig trygg över det arbete man lägger ned. En rad åtgärder har vidtagits under föregående år för att komma åt brister.

- Ingen har kommit till skada till följd av de brister som uppdagats i Västerbottens kurirens reportage

Denna bild som medicinskt ansvarig sjuksköterska ger står i skarp kontrast mot de uppgifter som presenterats i Västerbottens kuriren. Det är mycket anmärkningsvärt. Det finns därför all anledning att ställa frågan hur aktuella dessa uppgifter i Västerbottens kuriren verkligen är? De stämmer inte alls med den nulägesbild som nämnden presenterats.

Låt mig vara tydlig med att du som medborgare ska känna dig trygg i Individ- och familjenämndens vård. Förekommer det felaktigheter så ska de rättas till. Vi accepterar självklart inte eller försvarar brister från politikens håll. Men den bild som presenterats i media känner inte vår verksamhet igen sig i.

Att jag får skit för det ena och andra hör till när man är en offentlig person. Det som gör mig mest ledsen och förbannad i allt detta är att vår personal har tagit stryk och fått känna sig misstänkliggjorda. Jag har ett stort förtroende för nämndens sjuksköterskor som gör ett bra jobb. Det är fullständigt fel att en hel yrkesgrupp får klä skott för den rapportering som skett.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Nej till friskvårdstimmen

Av , , Bli först att kommentera 6

Under eftermiddagen röstade kommunfullmäktige nej till Moderaterna och Vänsterpartiets förslag om att införa friskvårdstimme.

Det här var ett klokt beslut då kostnaden är 116 miljoner. Pengar som inte finns. Dessutom skulle personal i funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen ha mycket liten möjlighet att nyttja denna friskvårdstimme.

Kommunal har varit väldigt tydliga att man inte står bakom detta förslag om inte resurser tillförs. Att vänsterpartiet och moderaterna gemensamt är beredd att införa en personalförmån som inte alla kan nyttja är häpnadsväckande.

Nu sprack dock stödet från Liberalerna och Kristdemokraterna och förslaget röstades ned med klar majoritet. Ingen är emot friskvård men det måste finansieras.

Det här beslutet var viktigt för Individ- och familjenämnden som annars fått merkostnader på över 21 miljoner kronor. Friskvård i all ära men först måste vi se till att klara finansieringen för heltidsinförandet.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

 

 

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se