Historisk satsning

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har Socialdemokraterna i Umeå berättat om att vi är beredda att gå vidare med ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, vilket kommunalråd Hans Lindberg kommenterar på sin blogg.

Det här är en historisk dag i Umeås kommunpolitik. Folkbladet publicerar på webben min och Lena Sandlins debattartikel om varför vi gör den här satsningen som kostar ordentligt i drift och investering. Du kan även läsa debattartikeln här nedan:

 

DÄRFÖR BYGGS ETT SKYDDAT BOENDE I UMEÅ

 

Den 16 november 2016 manifesterade undertecknarna av den här debattartikeln i Umeå mot mäns våld mot kvinnor. Vi mindes den mördade Lotta Rudholm och lovade varandra att åstadkomma förändring.

Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden har sedan två år tillbaka utrett förutsättningarna och arbetat för ett skyddat boende. Vi kan nu meddela att detta kommer att bli verklighet.

I socialdemokraternas budgetförslag för 2018 i Umeå kommun görs nu en satsning på ett kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor enligt socialstyrelsens riktlinjer. Det här är en satsning av historisk betydelse som innebär att kommunen förstärker stödet till våldsutsatta. Under 2018 och 2019 avsätts 20 miljoner kronor för att bygga ett skyddat boende och höja kvaliteten i det stöd som kommunen erbjuder.

Att agera mot mäns våld mot kvinnor handlar om prioriteringar. Det måste till konkreta insatser för att bygga upp ett stöd både för den våldsutsatta och förövaren. Det krävs en fungerande boendekedja så att den våldsutsatta och barn snabbt kan börja om i ny bostad och få gå vidare i livet. Här är ett kommunalt skyddat boende en saknad pusselbit i början av en sådan process där kvalificerat stöd kan vara en förutsättning för att man vågar ta steget att lämna en våldsam relation.

Vi vill poängtera att ett kommunalt skyddat boende inte ska ses som en konkurrent till de olika kvinnojourer som finns i staden. Olika verksamheter behöver komplettera varandra för att nå det stora mörkertal som finns. Stödet till kvinnojourerna ska därför fortsätta samtidigt som kommunen går vidare och utvecklar sina boendelösningar till våldsutsatta i en växande stad.

Vi vill också betona hur viktigt det är att kommuner tar ansvar på sitt håll för en sammanhållen boendekedja. Stödet för våldsutsatta kan inte enbart förpassas till heroiska eldsjälar i kvinnojourer eller privatägda HVB-Hem. Ju fler kommuner som ser över sitt stöd och boendeformer ju enklare kommer det att bli att etablera samarbeten runt om i landet. Det är viktigt inte minst i ärenden rörande hedersrelaterat våld, där den enskilde kan behöva flytta långt från hemkommunen.

Skyddat boende behöver också kompletteras med fler åtgärder för den vådsutsatta. Under den här mandatperioden har därför Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden plockat fram fler lägenheter till våldsutsatta. Man har vidare tagit initiativ till att kvinnofridsmottagningen får fler söklinor till lägenheter hos AB Bostaden och brottsoffer prioriteras i samband med tilldelning av lägenheter på sociala kontrakt.

Som nästa steg följer att utveckla stödet som ges via Centrum mot Våld. Erbjudandeverksamheter är avgörande för att skapa låga trösklar in till socialtjänstens hjälp för den som är i behov av stöd. Här behöver vi utveckla stödet kring hedersrelaterat våld och se till att förebygga våld i form av människohandel och prostitution i vår stad. Det här ska också följas upp med färdigställandet av en kommunövergripande handlingsplan mot våld under 2018 för att väva in fler av kommunens verksamheter i det förebyggande arbetet.

Vi kommer nu att fortsätta arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Ett skyddat boende är en viktig markering och genom våra respektive organisationer gläds vi åt den här framgången.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

Lena Sandlin
Tf ordförande föreningen
Hand i Hand för kvinnofrid

Bli först att kommentera

Vi närmar oss…

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är med glädje jag kan meddela att vi börjar närma oss att klara lagkravet på 4 månader i utredningstid inom barn- och ungdomsvården. Trots att antalet anmälningar ökat kraftigt år för år så arbetar vi oss framåt. Oerhört stolt över personalen och de förändringar vi ser.

Det kan kanske tyckas märkligt att uppmärksamma att vi närmar oss att klara handläggningstider och lagkrav. Men det här är viktigt för det är en indikator över arbetsmiljön för våra socialsekreterare som har en mycket tuff arbetsmiljö. Att få balans mellan inflöde och utflöde av ärenden skapar arbetsro.

Jag lovade för 2 år sen att vi skulle få ordning på detta och nu är vi riktigt nära. Vi kommer naturligtvis ha bakslag men vi närmar oss. Du kan läsa mer om arbetet i denna artikel från Dagens Nyheter.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Utsatta barn hela kommunens ansvar

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår presenterade Hans Lindberg(s) vårt budgetförslag för 2018. Under juni kommer detta behandlas i kommunfullmäktige tillsammans med mål, uppdrag och nivå på skattesats. Då kommer också den huvudsakliga debatten äga rum mellan partierna.

Ett uppdrag i den socialdemokratiska budgeten handlar om att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Det är oerhört viktigt att de utsatta barnen inte bara ska vara socialtjänsten och skolans ansvar. Vi behöver ett kommungemensamt engagemang för att bygga ett stark vård och ge alla barnen möjlighet till ett liv som andra. Vi behöver tidiga och förebyggande insatser, alternativ på hemmaplan till placeringar och god samverkan mellan skola, socialtjänst, psykiatri, hälsocentraler, kultur, fritid och brottsförebyggande rådet.

Går uppdraget igenom kommer den kommunövergripande handlingsplanen att arbetas fram under 2018.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Moderaterna faller sönder

Av , , 1 kommentar 7

Moderaterna håller på att falla sönder. Den konservativa delen tuggas ned av Sverigedemokraterna och den liberala falangen går mot Centerpartiet. Kvar står en partiledningen som uppfattas vara allt annat än principfast. Lägg till det att partiledare Anna Kinberg-Batra är kvinna med all den strukturella uppförsbacke det innebär i media.

Att Moderaterna har svårigheter både nationellt och lokalt är paradoxalt nog också ett problem. Den politiska huvudkonflikten i svensk politik blir otydlig och då börjar politik handla om perifera debatter och leverne hos enskilda politiker som slarvat med kvitton eller dylikt.

Moderaternas kaos må grumla huvudalternativen, men konflikten består. Ska arbetarna tvingas på knä eller kan vi skapa värn mot den starkes rätt?

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Flera förvaltningar?

Av , , Bli först att kommentera 13

Kommunstyrelsen fattade i tisdags beslut om direktiv för att gå vidare i översynen av kommunens gemensamma förvaltning. Förslaget innebär att kommunstyrelsen vill gå över till fler än en förvaltning. Ser att Anders Ågren(m) tycker det här är jublande bra och kallar det en stor seger.

Nja frågan är väl snarare vad som kommer istället. Och att omorganisera innebär inte nödvändigtvis bättre resultat, utan allt beror på hur enkelt och begripligt det blir för medarbetarna.

Visst finns det delar man kan vara kritisk till i den gemensamma förvaltningen, inte minst när det gäller oklarheter om ansvar och processer. En gemensam förvaltning innebär ju nödvändigtvis inte att stuprör försvinner och som nämndsordförande har man ju fått ägna en hel del arbete åt att förstå processerna som utvecklas. Men detta beslut ställer också en del frågor som partierna måste ha med sig:

  • Ska internfaktureringen tillbaka mellan förvaltningarna? Vad kostar inte återförande av denna?
  • Ska kommunen inte samordna investeringar? Vad kostar det?
  • Hur ska en övergripande personalpolitik formeras om personalutskottet försvinner? Ska vi tillbaka till modellen med ett ksau som inte hinner med och tar hand om lönebildning, anta nån policy men inte mycket övrigt?
  • Och hur göra med fördelning av resurser från stödfunktioner tillbaka till nämnderna? Här har ju massiva rationaliseringar gjorts och vad kommer inte det att kosta att bygga upp i respektive nämnd istället? Troligtvis mångmiljonbelopp.

Frågorna är många och svaren få. Sen är ju en av fördelarna med den gemensamma förvaltningen att faktiskt även att socialtjänstens och skolpersonalens utmaningar blivit allas ansvar. Alla behöver stötta varandra för att det ska lyckas och det är viktigt för områden med tuff arbetsmiljö och låga löner. Även detta är en aspekt som inte får tappas bort om det införs fler förvaltningar. Vi ser ju hur vi för första gången lyckats ta fram en kommunövergripande plan för att mota sjukskrivningar exempelvis.

Sen är det inte alls som Peder Westerberg(L) uttryckt tidigare att kommunen skuldsättning började med en gemensam förvaltning. Utan skuldsättningen beror på kraftigt ökade behov i inte minst förskolan i kombination med kommunen avsatte överskott till att hantera social investeringsfond och ungdomsjobb för 200 miljoner. Det var pengar som tidigare gick till att täcka kapitalkostnader för investeringar så att anklaga en förvaltning för detta är felaktigt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

72 år sedan

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag är det den 9 maj. På dagen är det 72 år sedan Nazityskland besegrades. I Västeuropa och USA firas segerdagen redan den 8:e, men på grund av tidszonerna inträffade freden först den 9 maj i de sovjetiska republikerna.

St Görans färger flaggas och Ryssland minns vad segern kostade.

27 miljoner döda.

18 miljoner skadade och sjuka.

23 miljoner hemlösa.

Segern gav dem inte frihet i Stalins diktatur och kastade in Europa i ett kallt krig. Men nationalsocialismen och Hitler var besegrade. Gaskamrarna stängde, dödsmarscherna upphörde. Vi minns alla de som dog i kampen mot Nazityskland. Och vi lovar att aldrig glömma.

 

Bli först att kommentera

Debatt om friskvård

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade kommunfullmäktige debatt om införande av friskvårdstimme i Umeå kommun. Det blev en lång debatt om hur vida detta är en bra idé eller inte som slutade med att vårt förslag om återremiss vann gehör.

Det som är bekymmersamt i detta är att en personalförmån ska tas som ett kommunfullmäktigebeslut. Det blir därför viktigt att man har koll på konsekvenserna av detta, inte minst ekonomiskt och ha en god samverkan med fackliga organisationerna. Det här ville inte (m) och deras nya BFF Vänsterpartiet lyssna på utan man ville ta omedelbara beslut om detta.

Moderaterna hävdade i debatten att införande av friskvårdstimme inte kommer att kosta någonting om alla ska nyttja den. Det menade man skulle gå att lösa genom att arbeta smartare vilket är en helt absurd slutsats. Här kan du se mitt inlägg från gårdagens debatt där jag bemöter det argumentet. Klicka på länken nedan och se mitt inlägg i debatten.

 

Bli först att kommentera

0:- kronor

Av , , Bli först att kommentera 13

På måndagen har Arbetarpartiet interpellerat om resekostnader inkluderat boende och traktamenten utanför länet för de olika nämndernas presidium under 2015 och 2016. Det ska bli mycket intressant läsning och debatt. Men jag kan redan nu meddela att på Individ- och familjenämnden så är siffran 0:-.

Det behövs ingen hopräkning för vår del. I solidaritet med personalen som har det tufft och får nollvikariera så åker inte ledningen omkring på konferensmiddagar. Så vi har strukit bort detta och följer konferenser via webbsändningar eller läser på dokumentation. Framtida resor väljs omsorgsfullt dels för att vi inte har råd och dels för att vi hellre lägger pengarna på studiebesök ute i organisationen.

Så här ser verkligheten ut i Individ- och familjenämndens del av socialtjänsten. Många inom omsorgen och våra socialsekreterare har det tufft i sina arbeten. När resurserna är begränsade ska man veta att vi i den politiska ledningen inte lever i en egen värld och ägnar dagarna åt onödigt konferensåkande.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Barnrättsbyrån till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Förre veckan träffade den socialdemokratiska partigruppen i Individ- och familjenämnden den nystartade Barnrättsbyrån i Umeå. Barnrättsbyrån som finansieras av staten och Childhood Foundation hjälper barn med deras rättigheter. Det kan handla om att barnet får stöd att göra sin röst hörd inom skolans verksamhet eller socialtjänsten. Grundidén är att alltid ta barnets berättelse på allvar och hjälpa till att navigera och stötta i en djungel av offentlig förvaltning.

Personligen tror jag mer på denna modell än den med ett anställt barnombud i kommunen som Vänsterpartiet föreslagit. Barnrättsbyråer uppfattas inte som ett kommunalt alibi utan mer som en oberoende instans dit man kan vända sig för att få stöd. Det är centralt.

Min förhoppning är att Barnrättsbyrån och socialtjänsten ska kunna hitta fungerande samarbetsformer nu när man valt att etablera sig i Umeå. Barnrättsbyrån har också via sitt arbetssätt en möjlighet att kunna återföra sina erfarenheter till socialtjänsten för att sprida barnens bild. Nästa vecka kommer vi att diskutera vidare.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Satsning på socialtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 9

Läser vårbudgeten och konstaterar att man är på rätt väg. Särskilt glädjande att lite statsbidrag börjar ramla in på socialtjänstens område, det är vi inte bortskämda med från alliansregeringens dagar.

Satsningen på den sociala barn- och ungdomsvården utökas nu. Från 250 miljoner kronor per år under 2016-2019 så förstärks det med ytterligare 150 miljoner årligen. Bakgrunden är naturligtvis det ansträngda läget för socialtjänsten i landet. Det här är pengar som ska gå rakt in i bemanning och sker efter en fördelningsnyckel, kommuner med många ärenden kommer att få mer bemanning än andra.

Socialsekreteraryrket har en arbetsmiljö som är fullständigt orimlig och inte undra på att personalen då flyr. Utbildade socionomer väljer istället att arbeta utanför socialtjänstens myndighetsutövning och barnen lämnas till att få byta handläggare då och då.

Regeringens utökade satsning är sund och det här är en av de gånger det är bra med riktade pengar till kommunerna. Pengarna ska enbart gå till socialsekreterare, arbetsledning eller administratörer som frigör tid för socialsekreterare. Utmärkt. Stödet får inte heller gå till bemanningsföretag, check på den också.

Det här räcker en bit men mer behövs. Mer sån här politik, tack.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se