Rörsch berättar

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens Folkbladet får så till sist den kommunale tjänstepersonen själv, Kerstin Rörsch, kommentera Moderaternas uthängning av henne:

Tjänstepersonen Kerstin Rörsch berättar nu hur hon upplevde moderaternas ifrågasättande av hennes uttalanden som oberoende:

Hur upplevde du helgens hätska debatt?

– Moderaterna menar att jag inte är uthängd, men då undrar jag hur de gör när de hänger ut någon. De väljer en högst privat bild av mig, i pyjamas, och jag kan inte se det som något annat än att jag som kvinna ska framställas som oprofessionell. Det var naturligtvis jobbigt att bli uthängd, jag var på weekend med min man och skulle gå ut och fick istället sitta och svara i den där tråden, svarar Kerstin Rörsch som trodde att hennes Facebook-konto var privat, när hon ställt in att bilderna bara är tillgängliga för hennes närmaste vänner.

– Jag känner mig som en bricka i ett politiskt spel, med tråkiga Trumpvibbar, fast jag inte har en tung roll i partiet. Jag har fått stort stöd och uppbackning av vänner och kollegor, men det går inte att fortsätta om man blandar ihop ideella engagemang och yrkesutövning. Det här skapar en otrygghet hos anställda inom Umeå kommun, jag hoppas jag är den sista att drabbas.

– Som tjänsteperson är jag alltid opolitisk i mina uttalanden. Att man försöker misskreditera mig, det är ett sätt att säga att jag har begått tjänstefel. Min partibeteckning har inte med saken att göra och ingen har ifrågasatt statistiken jag uttalade mig om, fortsätter Kerstin Rörsch.

Bli först att kommentera

Tjänstepersonen lämnar politiken

Av , , Bli först att kommentera 24

Nu har alltså en oerhört kompetent kommunanställd och förtroendevald lämnat sina politiska uppdrag. Hennes brott? Hon jobbade åt Brottsförebyggande rådet och hennes oberoende ifrågasattes en dag av Moderaterna.

Det går inte att skylla på från Moderaternas sida att udden var riktad mot media. Att man bara kände sig illa hanterade av media och att man inte fått komma till tals. Man vet mycket väl vad man gjorde. För att krishantera debaclet med valfilmen sprider man detta med tjänstepersonen för att lindra kritiken.

Att den enskilde tjänstepersonen råkar vara socialdemokrat kommer lägligt till pass. Man går in på tjänstepersonen facebookkonto, hittar en privatbild på denne i pyjamas och så kör man igång. MUF:aren som lägger ut bilden får snart understödjande av riksdagsledamoten som ifrågasätter tjänstepersonens oberoende i uttalanden som gjorts. Och som dessutom sprider bilden vilket paradoxalt i denna diskussion om hårdare tag mot brottslighet, gjorts olovligen mot den enskildes vilja.

Att vederbörande tjänsteperson inte kommenterat moderaternas valfilm i sig spelar mindre roll. Här handlar det om att slå mot media och då får enskilda tjänstepersoner ta en liten smäll.

Nu har man lyckats med två saker. Man har förstört trovärdigheten hos en enskild medarbetare i sitt arbete. Kanske för alltid. Och man har saboterat Umeå brottsförebyggande råds möjligheter att agera som en objektiv aktör och avsändare av korrekt information.

Och varför? Jo man ville göra en poäng mot media. Då fick andra överväganden om etik och moral stå tillbaka.

Ingen tänkte ett steg längre.

Media i sin tur genomgår ett eget haveri. Under lång tid har Moderaterna genom riksdagsledamoten argumenterat för att man känner sig orättvist behandlade. Media har hamrats med det budskapet. När så Moderaterna slänger fram nyheten att en av tjänstemännen är fritidspolitiker för huvudmotståndaren så viker man ned sig. Man går ut en efter en och gör avbön. Jo vi borde haft med detta säger de unisont i kör.

Att man därigenom sätter en oerhört farlig standard och gör fritidspolitiker till villebråd går upp först en stund senare. Då försöker man hitta vägar ur detta och hitta nya sätt att motivera varför just i detta fall det var relevant med att partibestämma tjänstepersonen.

Men återigen här är skadan redan skedd. Rädslan att göra fel och uppfattas som orättvis har gjort att man tog beslutet. Det är svårt att skaka av sig känslan att den som skramlade mest och var mest högljudd blev också mest lyssnad på.

En som dock vi vet säkert inte blev lyssnad på är den enskilde tjänstepersonen. Vi vet inte hur den mår efter att dennes privata bilder spridits på facebook och dennes oberoende tjänstemannautövning ifrågasatts. Vi vet inte om vederbörande någonsin vågar ta på sig ett politiskt uppdrag igen av rädsla att det ska påverka jobbet.

Det enda vi vet säkert är att tjänstepersonen har lämnat sina politiska uppdrag.

Ska enskilda partier verkligen ägna sig åt att hänga ut partifärg på fritidspoliker? Notera att vi inte talar om deltids- eller heltidspolitiker här utan personer som ägnar sig åt politiken ett par gånger i månaden. Och ska kommunanställda verkligen behöva räkna med att deras privata bilder ska användas av politiker?

Alla som värnar demokratin borde allvarligt reflektera över skeendena i detta och sin roll i de händelser vi bevittnat.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Därför höjer vi

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens Folkbladet redogör jag i en debattartikel mer ingående varför habiliteringsersättningen bör höjas. Den går att läsa här nedan eller klicka här; https://www.folkbladet.nu/2061765/darfor-hojer-vi-habiliteringspengen

habers

 

Bli först att kommentera

Endast handling räknas

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver idagens folkbladet om vad (s) gör åt prostitution och människohandel. Endast handling räknas.

 

BC194855-D83A-4B5C-9485-EF2FBB8EF34C

Bli först att kommentera

Se filmen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu kan du se filmklippet med mig där jag berättar om socialdemokraternas förslag att höja habiliteringsersättningen till 46 kronor per dag:

 

Bli först att kommentera

FLASH! Från 30 till 46

Av , , Bli först att kommentera 6

Socialdemokraterna presenterar idag ett förslag till höjning av ersättningen till funktionsnedsatta inom daglig verksamhet. Vi vill höja habiliteringsersättningen från 30 kronor till 46 kronor per dag.

Habiliteringsersättningen är ett frivilligt åtagande för kommunerna och ges till personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet inom LSS. I dagsläget har cirka 87% av kommunerna infört habiliteringsersättning och den är tänkt att fungera som en uppmuntran för den som deltar i daglig verksamhet.

I Umeå kommun har ersättningen om 30 kronor legat still väldigt länge och det vill vi nu förändra. Det här är ytterst en fråga om alla människors lika värde och att alla ska få plats i samhället. Habiliteringsersättningen är viktig för självkänslan och ses för många som en lön för den insats man utför.

Även om nu daglig verksamhet inte är att betrakta som ett arbete på arbetsmarknaden så ger det chansen att få delta som andra i samhället, och stöd till den som vill nå vidare till arbetsmarknaden. Det vill vi förstärka.

En viktig del i förslaget är att ersättningen årligen ska räknas upp, vilket också länge varit ett krav från funktionshinderrörelsen. Vi föreslår att dagsersättningen ska motsvara 0,1% av prisbasbeloppet så att ersättningsnivån i framtiden inte längre blir liggande år efter år. Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kronor, och 0,1% av det avrundat uppåt blir 46 kronor.

Den här höjningen är en markering att leva upp till intentionerna i LSS-lagstiftningen. Nu är det dags att gå från 30 till 46.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

30till46

Bli först att kommentera

För 1 år sedan

Av , , 1 kommentar 7

För ett år sedan på dagen, den 8 mars 2017, så bloggade jag om att socialdemokraterna vill ta initiativ till insatser mot sexhandeln i Umeå.

Jag kan nu berätta att vi är i full gång med stödet till våldsutsatta. Inom kort kommer vi gå ut mer öppet med marknadsföring om att stöd finns att få via socialtjänsten. Vi har igång en så kallad KAST-mottagning som ger stöd till köpare av sexuell tjänst, och vi erbjuder även stöd till de som befinner i prostitution eller har sex mot ersättning. Vi har avsatt 1,0 extra årsarbetare till Centrum mot våld för att möta upp och motverka prostitution och människohandel i Umeå.

Vi har också gjort ett handslag med polisen om att prioritera den här brottsligheten i Umeå. Rutinerna med polisen ska också skärpas för att arbeta mer uppsökande, något vi drivit fram såväl i nämndens uppdragsplan som i Umeås brottsförebygganderåd.

Politik gör skillnad. Vi ska slå tillbaka sexhandeln i Umeå.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

(m) och brottsligheten

Av , , 1 kommentar 9

Moderaterna går in i Umeås valrörelse med en film med referenser till bilbränder och diskussion om att brottsligheten ökar i Umeå. Tanken är att utmåla den socialdemokratiska ledningen som handfallna inför en laglöshet som sprider sig.

Det kan dock vara värt att notera i sammanhanget att polisen inom Umeå brottsförebygganderåd uppmanar politiken att INTE sprida alarmistiska bilder. Snarare ser man vägen framåt att arbeta systematiskt inom ramen för Umeå brottsförebygganderåd mot brottsligheten.

Sedan kan man ju alltid fråga sig vad Moderaterna då själva gjort i kommunen för att minska brottsligheten förutom att kräva kameror i varje gathörn?

Låt oss ta en titt på några av de brottsförebyggande förslag som Moderaterna drivit under mandatperioden 2014-2018:

  • Dra ned fältgruppen
    Socialdemokraterna har under mandatperioden drivit igenom att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå ungdomar och stoppa drogerna i staden. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt. Särskilt intressant när man i valfilmen utlovar ökat förebyggande arbete.
  • Slakt av socialtjänsten
    Anders Ågren och Moderaterna har i kommunfullmäktige under mandatperioden velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar. För 2017 föreslog man att Individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner(!) mindre än Socialdemokraternas huvudförslag. Hade Moderaternas linje gått igenom hade all förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och centrum mot våld omedelbart tvingats stänga. Något som direkt leder till ökad brottslighet.
  • Krympa välfärden
    Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt att kräva att Umeås skatt ska sänkas. Målet är att sänka med över 220 miljoner. När de borgerliga partierna under mandatperioden lagt separata budgetförslag har Moderaterna stått ensamma om skattesänkning med 10 öre som en start. Medan SKL varnar att kommunalskatten skulle behöva höjas med 13 kronor för att ens klara dagens grundläggande välfärd, så struntar Ågrens moderater i detta. Skattesänkningar för de som tjänar bäst går först. Stöd till eleverna i skolan – väljs bort.

Ett brottsförebyggande arbete måste bedrivas genom kunskapen om att allt hänger ihop. Det krävs en stark polis som bekämpar brott, ideella krafter som förebygger sociala problem och en stark välfärd som ger människor trygghet. Förstår man inte detta, vilket moderaterna ger uttryck för, så kommer samhället dras isär och brottsligheten öka. Vi måste klara att göra flera saker samtidigt om vi vill att Umeå ska vara en trygg stad.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar

Nu ryker karensdagen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Dagens stora nyhet stod definitivt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för. Regeringen föreslår nu att slopa karensdagen och ersätta den med ett karensavdrag. Från 1 januari 2019 är det tänkt att lagen ska gälla om stödet finns i riksdagen.

Detta är alldeles strålande nyheter.

Förutom att karensdagen slår stenhårt mot yrken där arbetsmiljön är tuff, så är konstruktionen rent diskriminerande. De som arbetar obekväma arbetstider har ofta olika långa pass och straffas mer än de som arbetar 40-timmars kontorsvecka.

På lokal nivå har vi diskuterat denna fråga många gånger om kommunen själva skulle kunna avskaffa karensdagen i särskilt utsatta arbetsgrupper som ex förskollärare. Detta är dock inte möjligt enligt lagen vilket gjort att vi inte kunnat ta tag i denna uppenbara orättvisa.

Men nu blir det ändring. Det här kommer att underlätta mycket för personliga assistenter och undersköterskor som arbetar i välfärdsyrkena. Ett mycket bra förslag av regeringen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

LSS och hot mot demokratin

Av , , Bli först att kommentera 10

De senaste dagarna har debatten rasat om att statens LSS-utredning kommer att föreslå att äldre och barn inte längre ska ha sin assistans. En rad borgerliga politiker har sett sin chans att ge regeringen nålstick och hävda att ”titta vilka förslag man lägger”.

Självklart står inte Socialdemokraterna bakom att plocka bort assistansen för äldre och barn. Stefan Löfven har också gått ut och förklarat att socialdemokraterna inte kommer stödja sådana förslag.

Så klart.

Samtidigt måste man ha helt klart för sig vad en statlig utredning är för något. I Sverige har vi ett förfarande att de statliga utredningarna får först lägga sina förslag, oavsett om vi håller med eller ej, innan den politiska processen tar vid. Den här möjligheten för utredningar att arbeta fristående inom ramen för beslutade direktiv är central. Utifrån icke politiserade tjänstemannaberedningar utgår hela Sveriges förvaltningsorganisation.

Det här är inget att ta lätt på. Sverige ska under inga omständigheter ha den ordning som uppenbarligen vissa borgerliga debattörer förespråkar där politiken ska vara inne och styra statliga offentliga utredningar(SoU).

Ett sådant arbetssätt skulle göra att de offentliga utredningarna politiseras och det skulle inte finnas någon möjlighet att politiskt enas om vare sig problemställningar eller åtgärder. Det vore förödande för demokratin och vi kommer aldrig acceptera en sådan ordning.

Det är naturligtvis så att det är den hägrande valrörelsen som får Peder Westerberg(L) och en rad Sverigedemokrater att blanda ihop utredningsförslag med politiska förslag. Men det är inte acceptabelt, och i dessa tider av Trumpifiering och alternativa fakta är det särskilt viktigt att vi står mot skarvningar och sammanblandningar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se