#walkthewalk

Av , , Bli först att kommentera 4

Att nu män postar ursäkter eller nya hashtags på facebook som svar på #metoo kan möjligtvis hjälpa i något slags längre perspektiv av att förändra attityder.

Men det är verkstad som gäller mot mäns våld mot kvinnor. Ord måste följas av handling. Boendekedjor måste byggas och stödet bli bättre.

Hur gör man då?

Well du som bor i Umeå, välkommen stötta Individ- och familjenämndens framtagande av en kommunövergripande handlingsplan mot våld. Hjälp oss att:

- Se till att ett kommunalt skyddat boende blir verklighet

- Få fler lägenheter till våldsutsatta

- Göra centrum mot våld till ett riktigt centrum mot allt våld

- Ökat stöd till kvinnojourerna i Umeå

- Skapa stödformer till den som befinner sig i prostitution

 

Hör av dig till mig hur du kan hjälpa till på andreas.lundgren@umea.se

#walkthewalk

 

Andreas Lundgren(s)

Bli först att kommentera

Friskvård upp för debatt

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu under senhösten kommer nämnderna att få svara på den återremitterade motionen från Moderaterna om friskvård. Det ser jag fram emot då socialtjänstens kostnader och utmaningar med vikarier måste få vara en del inför beslutet.

Jag minns när jag talade med Kommunal Umeås dåvarande ordförande om detta i våras. Debatten pågick som värst. Jag uppmanade Kommunal att ge sig in i debatten då den handlade då om för eller emot friskvård och inte förutsättningar för införande. Socialdemokraterna hade som nästan ensamt parti intagit en kritisk hållning då vi var oroliga för kostnaden för detta. Samtidigt som fackförbunden några år tidigare varit eniga om att friskvårdstimmen inte kunde vara kvar då inte alla kunde nyttja den.

Kommunal gick senare också ut i debatten och menade att ska detta genomföras så måste det skjutas till pengar. Det var ett kraftfullt besked från arbetstagarorganisationen som också gjorde att partiets kritik kunde tas på större allvar, gärna friskvård, men börja med att visa oss pengarna!

För det är just det som debatten handlar om. Ska socialtjänstens omsorgspersonal få ta del av denna friskvårdssatsning så krävs resurser. Tiotals miljoner. Det är helt omöjligt att alla ska kunna ta del av en sådan här satsning utan att extra resurser skjuts till. Man kan inte hänvisa till att vaga hälsovinster ska eventuellt kunna minska sjukskrivningskostnader på sikt.

Låt mig ta ett exempel. Kommunens 400 personliga assistenter arbetar all sin arbetstid hos den enskilde. Om assistenten försvinner en stund så går inte livspusslet ihop och den enskilde klarar inte sin livsföring. Det är omöjligt, och då menar jag omöjligt, att under arbetstid att praktiskt kunna lämna sin post och då måste detta lösas med att ordinarie personal går omlott.

Det innebär stora merkostnader samt verkliga logistikproblem då assistansen till skillnad från omsorgen i övrigt kräver att den enskilde har godkänt all personal som utför assistans. Det är svårt att överblicka när något sådant skulle överhuvudtaget vara möjligt att få på plats. Till det kommer problemen med att hitta vikarier. Redan idag har Individ- och familjenämnden svårt att fylla luckor i bemanningen och det blir inte lättare av att låsa upp en hel del av vikarierna på att täcka upp för friskvård.

Jag förväntar mig inte att Moderaterna ska ändra sin ståndpunkt om friskvårdstimmen. Men man måste åtminstone kunna ge ett svar på frågan om hur detta ska kunna organiseras utan extra medel. Vid kommunfullmäktige i våras uteblev svaret från (m).

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Medborgarlöfte

Av , , Bli först att kommentera 2

Polisen är just nu ute på remiss till kommunens nämnder kring vilka medborgarlöften man ska anta för 2018. Det här är en typ av kvalitetsdeklaration man börjat med för att inom ramen för den nya polisorganisationen åstadkomma tydlighet mot medborgarna lokalt. Kommunen och polisen har haft en stor samsyn i att man gemensamt ska fokusera på ungdomsmiljöerna för att förebygga brott.

Under Individ- och familjenämndens sammanträde den 27 september fick (s) stöd av övriga partier för förslaget att polisen antar ytterligare ett medborgarlöfte, att bekämpa prostitution och människohandel. Det här är nödvändigt för att möta upp den sociala problematik som vi ser i Umeå.

Vi har en bra polis i Umeå och jag hoppas man är beredd att möta nämnden i detta åtagande. Det skulle sätta Umeå på kartan, som en stad som tar människohandeln på allvar och bekämpar den med all kraft.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Åtgärder mot hemlöshet

Av , , Bli först att kommentera 9

Media har de senaste dagarna rapporterat flitigt om socialtjänstens samarbete med Öppen gemenskap om ett akutboende. Det här är något som Öppen gemenskap flaggat upp ett bra tag och nu har vi det på plats. Sex platser för män och två platser för kvinnor blir det med möjlighet till måltider och dusch. Tanken är att man snabbt ska slussas vidare till mer permanenta lösningar.

Man kan säga att det från vår sida blivit än mer angeläget att hitta fler tillfälliga lösningar. Umeå växer fort och bostadsmarknaden har hårdnat väsentligt. Akut hemlöshet har kommit närmare fler i vårt samhälle och här behöver vi möta upp. Det är svårt att få campingar och vandrarhem att ställa upp i den omfattning som krävs. Samtidigt så dränks våra socialsekreterare i boendeärenden vilket tar mycket tid och där det behövs att snabbt kunna ha alternativ till hands.

Något jag ändå vill poängtera är att detta akutboende inte är en universallösning på akut hemlöshet. Snarare behöver vi en variation av tillfälliga boendelösningar för att möta upp de behov som finns. Samarbetet med Öppen gemenskap omfattar exempelvis enbart vuxna. Barnfamiljer får istället plats i någon av våra akutlägenheter eller på campingar.

Nästa steg för socialtjänsten är att också kunna möta ett behov som ligger någonstans mellan akut hemlöshet och egen lägenhet. Man kanske inte alltid är redo att klara ett eget boende pga psykisk ohälsa eller missbruk utan kan behöva bygga en struktur med hjälp av boendestöd.

Här finns mycket kvar att göra. Därför har nämnden beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram en ny fyraårig plan för att motverka hemlöshet i Umeå. Där ingår frågan om fler boendeformer men även vikten av ett brett samarbete med resten av kommunens verksamheter och privata fastighetsägare. Vi försöker ta initiativ för att bryta hemlösheten och har nått långt när det gäller vräkningar av barn, under 2016 vräktes inga barn i Umeå.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

En bra dag!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi hade en bra dag igår på Individ- och familjenämnden. Inte bara har vi fått tag i fler tillfälliga boendeplatser via ett samarbete med Öppen gemenskap. Nämnden tog också beslut om insatser mot prostitution och människohandel.

Den första delen, stöd till personer som köper sex och begår övergrepp, var klar och redo för beslut, så kallad KAST-mottagning. Den kommer snart att följas av fler åtgärder för den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning,

Liberalerna yrkade återremiss. Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet höll med. Man ville ha mer fakta sa man och det får man ha respekt för.

Däremot blir jag mållös över uttalandet i media från vice ordförande Anna-Karin Sjölander(c) som anser att beslutet ”hafsats fram”??? Ett oerhört märkligt uttalande då det är förvaltningen själva som efter utredning föreslog att vi ska införa detta. På arbetsutskottet stödde Centerpartiet också den linjen men flip-floppade plötsligt till nämnden.

Låt oss vara klara på en punkt. Det här har inte hafsats fram för fem öre. Det är ju förvaltningen själva som ville att nämnden skulle fatta beslut om detta nu i september. Vi ska inte vänta på att införa något som varken kommer kosta särskilt mycket pengar eller krångla till det. Frågan ska in under Centrum mot vålds hägn och det är hög tid att vi börjar bredda deras uppdrag i våldsfrågorna.

Nämnden måste vara offensiv och förhindra att organiserad brottslighet och människohandel får fäste i stan. Då behöver vi möta upp polisens insatser med egna stödinsatser och signalera att vi tar detta på allvar, så enkelt är det. Antingen gör man något eller så sitter man på läktaren.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade emellertid liksom (s) på att detta beslut skulle genomföras idag och därmed fanns en klar majoritet i nämnden. Nu är de första besluten tagna för att komma åt människohandeln i Umeå. En bra dag!

Andreas Lundgren(s)
Ordförande i Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Stopp för människohandeln

Av , , Bli först att kommentera 7

Pressmeddelande 2017-09-25:

Socialdemokraterna i Individ- och Familjenämnden agerar nu för att både polis och socialtjänst ska öka sina insatser mot människohandeln inom Umeå kommun.

Under veckan kommer Individ- och familjenämnden få ta ställning till polisens förslag till nya medborgarlöften för 2018. Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden vill att polisen lägger till ett medborgarlöfte där man lovar umeborna att prioritera kampen mot prostitution och människohandel.

-        Bakom prostitutionen döljer sig ofta organiserad brottslighet och människohandel. Vägen att komma åt detta går igenom att få stopp på sexköp och övergrepp. Det är dags att vi alla nu säger ifrån och markerar att sexhandel inte har en plats i vårt Umeå, säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Tidigare kartläggningar har visat att prostitutionen i Umeå är utbredd via internet. En ny rapport håller på att framställas av länsstyrelsen över nuläget. Socialdemokraterna vill att polisen ska göra fler tillslag mot sexköpare för att minska efterfrågan och bekämpa människohandeln. Detta ska ske i nära samarbete med socialtjänsten för att kunna erbjuda de utsatta en väg ut.

Samtidigt vill socialdemokraterna att socialtjänsten ska möta upp en ökad ambition hos polisen med att utveckla ett bra stöd inom socialtjänsten.

-        Socialdemokraterna har lagt uppdrag om att se över stödet både till sexköpare och de som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Inom kort kommer Individ- och familjenämnden att få ta ställning till den första delen av detta, nämligen införandet av en särskild mottagning dit sexköpare kan vända sig för att få hjälp att sluta. Det är ett sätt att försöka få stopp på en del av efterfrågan inom sexhandeln, säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

-        Detta kommer inom kort följas med fler åtgärder för att ge ett bra stöd till den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Vi räknar med fullt stöd från nämnden, avslutar Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Individ- och familjenämnden sammanträder den 27 september och kommer då att få ta ställning till Socialdemokraternas förslag.

Presskontakt:
Andreas Lundgren, ordförande Individ- och familjenämnden (S), 070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Bli först att kommentera

En budget om vilka vi är

Av , , 6 kommentarer 13

Vilka är vi? Vilka vill vi vara?

Jag minns valrörelsen 2006. Socialdemokratin var skadeskjuten av Fredrik Reinfeldts alliansoffensiv. Att arbeta i valrörelsen var blytungt, bilden var att socialdemokratin var trött och att det behövdes förändring. I debatterna var det fyra sampratade borgerliga partiledare mot en ensam Göran Persson. Nålstick efter nålstick, hugg efter hugg. Vi fick kämpa varje dag mot en mediebild som utmålade alliansprojektet som lite ”smartare” och ”fräschare” än en trött och gammelmodig socialdemokrati som upplevt sina bästa dagar.

Ute i de socialdemokratiska föreningarna bet vi ändå i och arbetade oss igenom mediabilden. Om Socialdemokratin är någonting, så är den en myriad av gräsrötter som dag ut och dag in är ute och träffar folk och pratar om samhällsfrågor. Vi mötte rent kränkande slogans om ”det nya arbetarpartiet” med att tala ännu mera politik och dela ut ännu fler områdestidningar.

Vi visste alla vad som väntade om vi förlorade. Stefan Carlén och Daniel Suhonen hade i sin bok 8 år med Reinfeldt gått igenom med kuslig exakthet hur Fredrik Reinfeldts moderater tänkte gå tillväga. För att gradvis, och steg för steg, montera ned välfärdssamhället som det såg ut, sänka skatterna och göra Sverige till ett land av mer europeiskt snitt.

När det var fullbordat skulle så arbetsmarknadens regleringar släppas och minnet av socialdemokratin utplånas. Det var tanken.

Jag minns ett av Göran Perssons sista tal den valrörelsen. Persson sa ”Res på er och rulla tillbaka det moderata systemskiftet”. Det var en uppmaning till folket att samhället tillhör er och oavsett socialdemokratins alla fel och brister är inte lösningen mer av högerns klasspolitik. Det var ett starkt tal, men för sent.

Sen vet vi alla hur det gick. Socialdemokratin rasade till 35% och Reinfeldts allians tog över. Ett systemskifte i rekordfart tog plats i Rosenbad. Borgerliga riksdagsledamöter som applåderade försämringarna i sjukförsäkringen. Skattesänkningar som gynnade dem som hade det bäst. 140 miljarder skars bort i välfärden.

Men arbetslösheten sjönk inte.

Och revorna i välfärden blev väldigt synliga för alla.

Vikande skolresultat, ökad segregering och sjuksköterskor som sprang allt snabbare. Människor tappade tilltron till samhället och började leta sina egna lösningar. När skyddsnäten fallerade så rustade människorna för ojämlikheten. Sverigedemokraterna växte. Kvar fanns fortfarande de som hade det sämst, nu med ännu sämre stöd och skydd.

2014 hade 8 år gått. Regeringen Reinfeldt röstades bort. Och lämnade ett underskott efter sig på -60 miljarder kronor. Tömda tillgångar. Nedrustat försvar.

Det är konstigt att borgerliga regeringar alltid slutar sina regeringsinnehav med stora underskott. Men det har naturligtvis att göra med att man prioriterar sänkta skatter före att pengarna ska gå till välfärd. Det är ingen slump att skattetrycket sänktes kraftigt under Reinfeldts regering.

Men sådan politik leder inte till minskad arbetslöshet. Tvärtom var arbetslösheten högre än när man tillträdde, precis som andra gånger man tillträtt.

Konjunkturer kan man alltid skylla på. Men visst är det väl också märkligt att just borgerliga regeringar tycks ha sådan otur med konjunkturer jämfört med socialdemokratiska?

Så nu står vi här idag tre år efter 8 år med Reinfeldt tog slut. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har haft tre år på sig att visa på alternativ i politiken. Det har varit en knagglig resa med turerna kring decemberöverenskommelsen och hot om nyval. Men nu står vi här idag och den socialdemokratiska regeringen ger äntligen svar på frågorna:

Vilka är vi? Vilka vill vi vara?

Svaret som socialdemokraterna presenterar är att vi är ett folk som tror på att hjälpas åt. Vi ska vara ett land där vi tar hand om varandra. Där inga styvbarn eller gunstlingar pekas ut för att citera Per-Albin Hansson.

Det är reform efter reform på område efter område. Istället för -40 miljarder i underskott så är det 40 miljarder till reformer och en statskassa som går urstarkt.

Den budget som presenteras är ett kall till det svenska folkdjupet, om det Göran Persson talade om 2006. Det här handlar inte egentligen om socialdemokratin utan om vilka det svenska folket är. Rulla tillbaka högerns klasspolitik och återta det som var erat. En välfärd som tar hand om oss alla, en politik som ser till att folk har arbete, och där även den rike får bidra.

Det är det dagens budskap är. Vi kan, för att det är vilka vi är.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordförande Individ- och familjenämnden

6 kommentarer

(S) starkt framåt

Av , , Bli först att kommentera 9

Goda nyheter i natt. Det preliminära resultatet i kyrkovalet för Umeå pastorat visar att Socialdemokraterna går framåt. En ökning med 2,23% till 38,20%, och därmed med råge största parti. Valdeltagandet har gått upp nästan 6% vilket tyder på att folket har mobiliserat för att behålla en öppen folkkyrka.

Mandatmässigt ser det relativt oförändrat ut. På den konservativa flygeln så minskar kristdemokrater ett mandat medan Sverigedemokraterna ökar ett. Miljöpartister i svenska kyrkan tappar ett medan Socialdemokraterna ökar ett. I övrigt oförändrat. I Luleå stift ökar också (s) enligt preliminära siffror med ett mandat och går mot 44,48%. I kyrkomötet på riksplanet tar vi 3 nya mandat. Där rasar Borgerligt alternativ ihop och tappar en tredjedel av sina röster.

Tack till dig som röstade för den öppna folkkyrkan. Du gjorde det möjligt. Den konservativa högern och de sk ”partipolitiskt obundna” krafterna har stoppats i sina försök att förändra kyrkan.

Andreas Lundgren(s)

 

Expressens webbsida 2017-09-18

SD

 

 

 

Bli först att kommentera

Politik är politik – även i kyrkan

Av , , 2 kommentarer 7

Under gårdagen förtidsröstade jag i kyrkovalet. Det var bra med folk i vallokalen och en hel del socialdemokratiska valsedlar hade plockats. Nu hoppas vi på ett högt valdeltagande.

Det finns någon märklig inställning hos vissa i det här valet att politiska partier inte har att göra i svenska kyrkan. Som om politiska värderingar inte skulle spela en avgörande roll.

Det är en bisarr inställning.

Att enas runt Jesu lära och värnandet av skapelsen är inte tillräckligt. Det kommer en vardag som innehåller frågor om schysst personalpolitik, hur man vänder sig till samhället i övrigt och om kyrkans barn- och ungdomsaktiviteter ska vara avgiftsfria eller ej. Här behövs en socialdemokratisk politik i svenska kyrkan som ser till alla människors lika värde och bekämpar främlingsfientligheten.

Det är också så, precis som i samhället i övrigt, att det finns ett stort värde i att fler än enbart de mest aktiva församlingsmedlemmarna tar plats i kyrkomötet, kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige.

Rösta på Socialdemokraterna i dag. För en öppen folkkyrka och mot elitism och främlingsfientlighet.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

2 kommentarer

Insatser mot människohandel

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det dags för Individ- och familjenämndens arbetsutskott. Vi kommer idag ta ställning till (s) förslag om att införa en s.k KAST-mottagning, dvs stöd till män som köper sex att bryta sitt beteende och minska efterfrågan. Detta finns redan i storstäderna och vi ska vara tidigt ute innan problemen växer sig allt större.

Parallellt med detta pågår vårt utredningsuppdrag som vi också initierat och en klok nämnd ställt sig bakom, om att hitta stödformer till personer som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Utredningstiden där behöver lite extra tid och det är ok.

Nu rustar vi Umeå kommun för att göra vårt i att motverka framväxande människohandel och förenbkal vägarna till att få stöd. Socialtjänsten har sitt ansvar i detta och därtill kommer polisens ansvar. Om det tänker jag återkomma.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se