Liza Jonsson (s)

Borgarna struntar i de demokratiska spelreglerna!

Av , , Bli först att kommentera 13

Kommunstyrelsen beslutade i onsdags 22 juli att trotsa kommunfullmäktiges beslut och att inte genomföra den utredning som fullmäktige beslutade om 15 juli i ärendet om förskoleklassen till hösten.

Om borgarna kommer att genomdriva ett beslut i fullmäktige utan den utredning som återremissen den 15 juli innehar har borgarna gjort ett grovt övertramp och visat att man struntar i de demokratiska spelreglerna.

Kommunallagens möjlighet att för en minoritet få igenom en återremiss syftar just till att en majoritet inte skall kunna genomdriva beslut utan att frågor är ordentligt beredda med fullständiga underlag och utredningar. De underlag som finns i ärendet om förskoleklassen är en utredning från i mars och en tjänsteskrivelse från april. Det som har hänt efter det är att föräldrarna i Rundvik blev lovade av Maria Lundkvist-Brömster på ett möte i Oasen att barnen skulle få gå förskoleklassen i Rundvik och de har nu reagerat så starkt över att ha blivit svikna att de aviserar att ha kvar sina barn i förskolan på personalkooperativet Bergslyan 1 år till.

Om så blir fallet kommet det att kosta minst i milj kr. Det är konsekvenserna av detta som vi vill få utreda.

Kommunfullmäktige – de som folket har valt för att styra kommunen – måste ha alla fakta innan beslut tas! Det brukar vara en självklarhet i alla andra ärenden. Om borgarna väljer att genomdriva ett beslut utan att kommunfullmäktige får ta ställning till en befarad kostnad på över en milj kronor, vore att visa förakt för våra demokratiska spelregler!

Bli först att kommentera

Borgarna – de stora svikarna!

Av , , Bli först att kommentera 16

Det är tydligen lätt för borgarna att lova ”guld och gröna skogar”. I valrörelsen var man tydligt med att inga byskolor skulle öppnas igen. Vad har hänt nu? Jo borgarna har nu drivit igenom att Lögdeå skola skall öppnas igen – tvärt emot vad man lovade väljarna i valrörelsen.

Borgarna talade med enad röst om att man ville få till en annan ordning i politiken där samarbete och breda överenskommelser var ledorden. Vad har hänt? Inte en enda gång har  Madelaine kontaktat Socialdemokraterna – det näst största partiet i valet – för att nå samförståndslösningar. Tvärt om verkar borgarna uppfyllda av maktens berusning och är inte alls intresserade av att nå breda lösningar.

Det senaste exemplet på det stora sveket från borgarna är frågan om förskoleklassen. Först tänkte borgarna driva igenom förskoleklass i både Håknäs i och Lögdeå med ett beslut i kommunstyrelsen – trots att det är en fråga som kommunfullmäktige skall besluta om. Detta påpekade vi i fullmäktige 23 juni men fick då till svar av Ingemar Sandström att det inte alls var en fullmäktigefråga. Som tur är har borgarna nu tagit sitt förnuft till fånga och tagit frågan till fullmäktige. Oppositionen fick igenom en återremiss för att få frågan ordentligt utredd av en extern utredare med både pedagogiska och ekonomiska konsekvenser av förskoleklass i Håknäs i och Lögdeå. Det är kallat till kommunstyrelse den 22 juli och kommunfullmäktige den 5 augusti. Nu är min fråga: kommer det att göras en extern utredning som var fullmäktiges beslut eller kommer borgarna att strunta i de demokratiska spelreglerna och besluta i frågan utan att genomföra det fullmäktige beslutat om?

OM borgarna väljer att inte genomföra utredningen är det ett väldigt allvarligt brott mot våra demokratiska spelregler. Det vore ett väldigt allvarligt svek mot våra väljare!

Frågan om förskoleklass har präglats av svek. Först kallade Maria Lundkvist-Brömster till ett möte i Oasen för att informera om skolorganisationen. Där ställdes frågan flera gånger om föräldrarna kunde räkna med att förskoleklass även skulle finnas i Rundvik. Det lovade Maria då. Jag förstår att föräldrarna i Rundvik nu känner sig grundligt svikna! Vad är borgarnas ord värda? Föräldrarna känner sig så besvikna så att flertalet har aviserat att de tänker låta sina barn gå kvar på personalkooperativet Bergslyan ett år till istället för att sätta barnen i förskoleklassen i Lögdeå. Det kan bli en smäll för kommunen på över en miljon kronor – var skall de pengarna tas eller vilka verksamheter skall få dra ner för att finansiera detta? Detta måste fullmäktige få besked om innan beslut tas!

Ett argument för att öppna Håknäs skola för förskoleklass nästa läsår (men inte fortsättningsvis framåt) är att skapa en långsiktighet i skolorganisationen. Vad är det för långsiktighet i att öppna Håknäs skola bara för ett år? Vi är nog många som undrar om det finns andra anledningar till att förskoleklassen ska bedrivas i Håknäs nästa år för 11 elever!

Bli först att kommentera

Välj framtiden på söndag!

Av , , Bli först att kommentera 6

På söndag gäller det valet av vilken framtid vi vill ha. Vilket Nordmaling som Du vill bo och leva i. Vilket Nordmaling som skall locka fler att flytta hit, locka fler att starta företag, locka fler att expandera och nyanställa. Vi socialdemokrater har alltid förstått vikten av att alla barn och unga får en bra start i livet som ger alla likvärdiga förutsättningar till ett bra vuxenliv. Alla barn och unga skall få chansen, oberoende av hur rika eller välutbildade föräldrar man har, oberoende av familjesituation eller härkomst. Rättvisa har alltid varit ett av socialdemokratins honnörsord.

 
Därför vill socialdemokrater sänka barnantalet i förskolan. Vi fick inte majoritet i fullmäktige för hela byskolefrågan utan blev tvingade att höja barnantalet för att få ekonomin att gå ihop. Därför är det nu viktigt att minska barngruppernas storlek så att vi ger de minsta medborgarna en bra start i sitt lärande.Vi har nu goda förutsättningar i skolan att fortsätta utvecklingsarbetet så att alla elever skall klara av att få betyg i alla ämnen. Skolan behöver nu arbetsro för ta till vara ny teknik och de senaste pedagogiska forskningsrönen för att utveckla sina undervisningsmetoder. Vi kommer också att minska klasstorleken på lågstadiet.

Våra äldre är de som har byggt vårt moderna samhälle och vårt välstånd. De har rätt till möjlighet att få ett bra och värdigt åldrande. Det betyder inflytande över sin vardag med möjlighet att välja efter behov. Vi socialdemokrater vill verka för valfrihet utan privatisering, rätt att byta boendeform och möjlighet att bo tillsammans med sin partner. Alla skall ha möjlighet till uteaktiviteter.

 
Med en socialdemokratisk regering kommer jobben att går före allt annat. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten är en viktig del för att få Nordmaling att växa. Vi vill medverka till att utveckla företagandet i Nordmaling och verka för ett industri- och företagscentra. Med ett regeringsskifte finns också ett vallöfte om kraftigt ökat bostadbyggande. Det behöver vi i Nordmaling så att vi får tillväxt i vår fina kommun. Vi skall fortsätta att utveckla infrastrukturen som möjliggör för fler att verka och bo i vår kommun.

 
Vi har unika förutsättningar i vår kommun med tillgång till hav, älvar skog och natur. Vi vill att våra resurser skall tas tillvara och säger nej till fler naturreservat. Vi vill erbjuda strandnära boende och en välutvecklad samhällsservice för att attrahera fler att bo i vår kommun. Ett rikt förenings- och kulturliv med ett höjt aktivitetsstöd för barn ger vid sidan av friluftslivet möjlighet till en meningsfull fritid.

 
Vi socialdemokrater har en bild av hur vi vill forma framtiden med en bra förskola och skola, en vård och omsorg av hög klass, ett attraktivt boende, ett rikt företagande och med ett varierat utbud av fritidsaktiviteter kunna erbjuda en attraktiv kommun som många vill bo och verka i och där tron på framtiden finns.

 
Rösta på framtiden den 14 september – rösta på socialdemokraterna!

Bli först att kommentera

Framtidspartiet

Av , , Bli först att kommentera 7

Socialdemokraterna har byggt folkhemmet och alltid värnat alla människors lika värde. Alla skall ha samma förutsättningar oberoende av föräldrars utbildning, inkomst eller härkomst. Rättvisa och välfärd har varit en självklarhet. Vi ser med bestörtning hur alliansen under de senaste åtta åren prioriterat att sänka skatterna för de med de största plånböckerna istället för att satsa på skolan, vården och omsorgen. Arbetslösheten ligger på en hög nivå och särskilt allvarligt är att många ungdomar inte har ett jobb att gå till. Nu måste det bli en ändring!

Vi socialdemokrater kommer att satsa på jobben.Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Det måste bli ett slut på att skattesänkningar tar resurser från välfärden. Socialdemokraterna kommer att satsa på skola, vård och omsorg istället för skattesänkningar för de rikaste. Klyftorna mellan rika och fattiga måste minska. Vi skall minska klyftorna mellan män och kvinnor, mellan storstad och landsbygd, mellan svenskfödd och invandrare. Alla behövs, alla kan bidra och ingen skall stå utanför. Den enskilde ska ges möjlighet till utbildning och jobb, men också mötas av tydliga förväntningar.

Valet den 14 september gäller framtiden.

Socialdemokraterna kommer att satsa på framtidsreformer och investeringar för ett bättre Sverige för alla.

Bli först att kommentera

Läxhjälp

Av , , Bli först att kommentera 2

I Nordmaling får inte 27% av alla elever betyg i alla ämnen. Det betyder att var fjärde elev inte har klarat målen i skolan. 9 % av eleverna är inte behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. Risken är stor att för dessa elever kommer framtiden inte vara så ljus. 

Forskning visar att barn till högutbildade föräldrar klarar sig bättre i skolan. De har möjlighet att få hjälp i hemmet av sina föräldrar. Ska då förutsättningarna för att lyckas i skolan och ha möjlighet till ett bra vuxenliv bero på vilka föräldrar barnet har? Som Socialdemokrat är svaret givet: NEJ! 

Vi Socialdemokrater har en tradition av jämlikhet och solidaritet. Vi står för ett samhälle där klasstillhörighet inte ska spela någon roll, där barn skall ha samma förutsättningar att lyckas. Det var så folkhemmet byggdes. Jag har själv erfarenhet av vad avsaknad av föräldrastöd innebär och konsekvensen av att skolan inte kompenserar elever med sämre förutsättningar.

Vi Socialdemokrater vill att alla elever skall få tillgång till läxhjälp. Förutsättningarna att lyckas i skolan skall inte bero på föräldrarnas förmåga att stötta med läxor. Inte heller föräldrarnas plånbok skall få avgöra. Borgarnas lösning är att de som har råd skall köpa tjänsten. Det är för oss socialdemokrater naturligtvis helt otänkbart. Vi socialdemokrater vill att alla elever i grundskolan skall ges möjlighet till läxhjälp i skolan, på fritids, eller i samarbete med ideella föreningar. Det är så alla elever ges samma förutsättningar att lyckas. För mig är det ett tecken på vad solidaritet kan innebära.

Bli först att kommentera

Förväntningarnas tid

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu börjar en ny årskull i skolan. Jag kommer själv ihåg den dagen och den förväntan jag hade. Att få börja skolan. Att få en fröken. Att få lära sig läsa och skriva. Att få lära sig räkna. Att få lära sig allt det där som storasyskonen kunde. Att få bli stor.

Alla som arbetar i skolan har ett stort och ansvarsfullt uppdrag. Jag har under våren besökt olika verksamheter och jag är imponerad av den kunskap som finns och det engagemang som jag har mött. Det möjliggör för våra nya elever att få sina förväntningar uppfyllda.

Vi som politiker skall ge alla som arbetar i skolan förutsättningar att ge alla elever det som de behöver. Vi måste bli bättre på att fånga upp de som har det svårt och inte når målen i skolan. Alla elever ska få lära sig på det sätt som passar dem bäst. Jag tror på att nyttja den moderna tekniken och att den kan tillföra något nytt i skolan som ger möjlighet för fler elever att hitta sin väg till lärande. Vi måste satsa på att fortbilda vår personal så att de kan ta tillvara de nya rön som forskningen presenterar. Nordmalings kommun är unik med att alla elever från år 1 har en egen dator. Vi gör en utbildningssatsning för lärarna så att alla skall vara delaktiga och ta tillvara de nya möjligheterna Vi satsar på att utveckla personalen i att lära av varandra – kollega handledning. Vi tillsätter förstelärare som skall vara drivande i utvecklingen.

Även jag lever i förväntningarnas tid. Det händer många spännande saker inom skolan nu och jag har aldrig haft en sådan stor förväntan på en positiv utveckling som nu. Jag känner en stor tilltro till vår duktiga personal som kommer att ta ett ordentligt kliv i att ge ännu bättre förutsättningar för alla våra elever.

Välkommen till ett spännande läsår säger jag till all personal.

Lycka till säger jag till alla elever – förutsättningarna  har aldrig varit bättre än nu.

Bli först att kommentera

Kommunala musikskolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Musikskolan kommer att bedrivas som tidigare i kommunens regi. Barn- och utbildningsnämnden har delegerat beslutet till mig som ordförande. Frågan behöver utredas ytterligare innan ett beslut om framtida organisation av musikskolan kan tas och jag lyfter tillbaka beslutet till nämnden.

Vid beslutet om budget för 2014 var Barn- och utbildningsnämnden tvungen till stora besparingsåtgärder för att få ihop budgeten. Ett av besluten blev att halvera budgeten för musikskolan. Den konsekvensbeskrivning som musikskolan lämnat beskrev att endast 28 elever skulle kunna erbjudas undervisning. Av det skälet bjöds alla studieförbund in till en träff för att undersöka om de kunde samarbeta med kommunen så att fler elever skulle kunna erbjudas musikundervisning. Studiefrämjandet var det enda förbundet som var intresserad av ett samarbete och arbetade fram ett mycket intressant förslag på hur musikskolan skulle kunna bedrivas. När frågan sedan MBL- förhandlades presenterade musikledare Peter Sigfridsson en ny konsekvensbeskrivning. Den nya konsekvensbeskrivningen bygger på en ökning av medel för verksamhet från 450 tkr till 750 tkr. I den nya konsekvensbeskrivningen beskriver musikledaren att med en ökning av 300 tkr kan musikskolan öka antalet elever från 28 elever till 130 elever. Min uppfattning är att den nya konsekvensbeskrivningen innebär en orimlig ökning av elevantalet med hänsyn taget till ökningen av medel med 300 tkr. Frågan behöver utredas ytterligare innan något beslut om framtida organisation av musikskolan kan tas.

Bli först att kommentera

Varför hängs Artediskolan i Nordmaling alltid ut?

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter midsommar nåddes vi av den tråkiga nyheten att Katarina slutar som rektor för att börja en ny rektorstjänst på cykelavstånd från hemmet i Röbäck. Hon har varit väldigt tydlig med att bytet av tjänst handlar om att slippa lägga tid på pendling. Katarina har vart en mycket uppskattad medarbetare och chef och har påbörjat ett viktigt förändringsarbete för att fortsätta trenden med förbättrade resultat.

När jag tittar tillbaka i tiden har det varit en del rektorsbyten. De flesta rektorsbyten har inneburit en tillförordnad rektor under rekryteringstiden för att få en ny rektor på plats. Därför kan antalet rektorer bli stort när man räknar även tillförordnade rektorer. Att tillsätta en tillförordnad rektor under en rekrytering tillhör normalfallet, eftersom en skola alltid måste ha en myndighetsperson – rektor.

Jag blir upprör över hur VK sätter rubrik och skriver ingress. Det ÄR ingen turbulens på Artediskolan! Hur kan den då fortsätta? Det ÄR ingen karusell med rektorer på Artediskolan. En journalistisk granskning av rektorsbyten på en del skolor i Umeå skulle visa samma omsättning av rektorer som i Nordmaling. Med det föranleder inga helsidesuppslag med bild på mörka moln över skolorna! Jag blir bekymrad över att Artediskolan alltid beskrivs som en skola med mycket problem. Min uppfattning är att det görs ett mycket bra arbete av duktig och engagerad personal på Artediskolan. Katarina och hennes företrädare har gjort ett bra arbete som åtnjutit personalens förtroende. Artediskolan är inne i ett spännande utvecklingsarbete och som skall fortsätta med en ny rektor. Jag som socialdemokrat kommer att fortsätta med att ge rektorerna förutsättningar för att alla elever skall nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Bli först att kommentera

Satsa på våra barn och unga som är det viktigaste vi har

Av , , Bli först att kommentera 7

Nordmaling ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Vi Socialdemokrater prioriterar satsningar på skolan framför nya skattesänkningar. Antalet elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet har ökat med 18% sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas storlek. Idag lämnar var åttonde elev grundskolan utan gymnasiebehörighet. Dessutom sjunker svenska elevers resultat i PISA undersökningarna. Sverige är det land som tappar mest kunskapsmässigt.

 

Vi Socialdemokrater har under den gångna mandatperioden tagit ansvar, både för ekonomi och verksamhet och fattat en rad svåra beslut som har syftat till att skapa bättre förutsättningar för alla barn och elever i hela kommunen. Vi Socialdemokrater har drivit frågan om att flytta alla elever till Nordmaling. Vi som Socialdemokrater har tagit ansvar för kommunens ekonomi och hur skattemedlen används. Tyvärr har det i kommunfullmäktige stoppats en del förslag som fått mycket negativa konsekvenser. Jag tänker då på höjningen av barnantalet i förskolan. Trots tydliga konsekvensbeskrivningar från verksamheten om riskerna med ett höjt barnantal i förskolan drevs beslutet igenom att höja barnantalet i förskolan. Vi vet alla nu idag hur illa det blev. Därför tycker vi som Socialdemokrater att sänka barnantalet i förskolan är att ge våra barn förutsättningar för lärande i de tidiga åren samt att ge våra anställda möjlighet att få en acceptabel arbetsmiljö.

 

Vi Socialdemokrater värnar om allas lika rätt och värde. Alla elever som har behov av stödinsatser skall erbjudas det. Oberoende var man är född, var man bor och sociala och ekonomiska förhållanden i hemmet skall alla elever ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt läroplanens mål. Skolans kompensatoriska uppdrag har därför högsta prioritet. Av det skälet var det viktigt att flytta elever till Nordmaling. Vi Socialdemokrater ser också att stödet till elever i behov av särskilt stöd behöver stärkas. De elevers som har de största svårigheterna skall få stöd av de lärare som har den största kompetensen för olika stödinsatser.

 

För att vi i Nordmaling skall kunna utveckla skolan och få en skola i framkant är jag övertygad om att vi måste satsa mer på kompetensutveckling av all personal. Nya rön måste få komma våra elever till del. Vi vet att alla elever har olika förutsättningar i hemmen. Alla elever måste få tillgång till och bli duktig på att använda modern teknik. Därför är det viktigt att alla elever har tillgång till egen dator i skolan. Tillgången på alla typer av läromedel är väldigt viktig för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Vi Socialdemokrater vill skapa ekonomiska förutsättningar så att alla elever har tillgång till moderna läromedel och att resurser finns för att erbjuda all personal kompetensutveckling för att stärka personalen i sitt uppdrag.

 

Kommunen står inför stora utmaningar. Politik är att prioritera. För att vi skall kunna förverkliga den önskade utvecklingen måste kommunen ha ekonomiska resurser att fördela till våra prioriterade områden. Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvar och också att fatta nödvändiga beslut. Det har vi visat den gångna mandatperioden.

Bli först att kommentera

Nu kör jag igång!

Av , , Bli först att kommentera 0

Här kommer jag att skriva om politik och andra saker som berör oss i Nordmaling.

Bli först att kommentera