Miljömål i verkligheten!

Sveriges övergripande mål med miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 nationella miljökvalitetsmål som är beslutade av riksdagen beskriver hur miljön ska vara då miljöarbetet lett till en ekologiskt hållbar värld. Dessa mål ska regelbundet följas upp och utgöra en grund för det strategiska miljöåtgärdsarbetet.  I uppföljningen 2015 konstaterades att enbart tre av 21 län beräknas nå något av miljökvalitetsmålen till 2020. Ett stort problem på nationell nivå är dock att leva som man lär, om man som regering anser att detta ska vara prioriterat så måste det bli verkstad, då kan man inte till exempel skapa en skatt på solenergi, tack vare framför allt Centerpartiet är den skatten sänkt från 30öre per kilowattimme till 5 öre!

I Nordmalings kommun har vi valt att bryta ner de nationella miljömålen i fem lokala miljömål, vilka vi anser är av extra stor betydelse för Nordmaling. Målområdena täcker till stor del in syftena med de 16 nationella målen. De mål som Nordmalings kommun har antagit är friska vatten, giftfria och resurssnåla kretslopp, giftfri och säker miljö för barn och ungdomar, minskad miljöpåverkan samt en hållbart utvecklad bebyggelse.

Varje person och varje kommun kan göra skillnad då det gäller vår miljö. Något som vi i kommunen verkligen kan påverka är möjligheten till en giftfri vardag, att de som befinner sig i kommunens lokaler inte ska utsättas för gifter. Då det gäller just vår giftfria miljö så har en inventering gjorts i alla våra förskolelokaler. Utifrån dessa granskningar har en rapport skrivits och en handlingsplan håller på att tas fram, det viktiga är dock att det verkligen blir verkstad av planerna och målen och då det i besparingssyfte för några år sen sparades in på städningen i förskolan och vi vet att det är just i dammet som gifter samlas så har vi nu tagit beslut om att utöka städningen på varje förskola nästa år. Personal kommer utbildas i vad som gäller för en giftfri förskola och även föräldrar kommer få information om vad man kan tänka på hemma för att minska de gifter som våra barn utsätts för dagligen. Små steg tillsammans låter oss lämna över ett bättre samhälle till våra barn!

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>