Äntligen blir det verklighet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har vi gått ut med nyheten att vi under våren kommer bygga det stickspår som länge har planerats i Rundvik, ihopkopplat med Botniabanan. Det känns riktigt bra att det nu blir verklighet, en möjlighet för kommunen att skapa bra förutsättningar för näringslivet. De tär många företag som har varit med i diskussionen och planeringen kring detta. En bra nyhet för Nordmalings kommun!

Projektet finansieras genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga medfinansiärer är Region Västerbotten via Regionala transportplanen och Nordmalings kommun. Den framtida driften av terminalen kommer läggas på en extern driftsorganisation genom upphandling eller på en sammanslutning av företag som genom en förening eller motsvarande kan sköta godshanteringen och driften av terminalen.

Vår duktige näringslivsutvecklare Conny blev intervjuad av SVT idag, det kan du se här. Jag blev intervjuad i P4 om samma fråga och det kan du lyssna på här. Även VK har skrivit om det och det kan du läsa här. Jättekul att media visar ett så stort intresse för det här positiva som är på gång i kommunen!

 

Bli först att kommentera

Medborgarlöften!

Av , , Bli först att kommentera 6

Overenskommelse 161221

Igår undertecknade jag och en representant från polisen, Mats Bäckström, en överenskommelse om medborgarlöften för att skapa en tryggare kommun tillsammans.Medborgarlöften är konkreta åtgärder formulerade som löften till medborgarna från kommunen och polisen. Det känns bra att vi kan göra detta tillsammans och jag anser att det är bra att löftena är så pass konkreta som de är, det är lätt att följa upp om de genomförs. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.Polisen och kommunen har gemensamt lyssnat på kommuninvånarnas synpunkter på vad som är viktigt för deras trygghet och utgått från det när vi har tagit fram löftena.

Så här ser löftena ut:

Polisen lovar att i samverkan med kommunen genomföra minst två särskilda insatser mot narkotika utöver det dagliga arbetet mot narkotikamissbruk. Insatsen riktas i första hand mot unga människor.

Polisen lovar att genomföra minst tre särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna riktas mot rattfylleri, buskörning och hastighetsöverträdelser.

Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare engagerar sig genom Grannsamverkan och därigenom bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nordmalings kommun.

Nordmalings kommun lovar att fortsätta med fältverksamheten som innebär att personal från fritidsgården på helgerna åker runt i kommunen och letar upp platser där ungdomar befinner sig.

Nordmalings kommun har avsatt 20 000 kronor för att möjliggöra medfinansiering av drogfria evenemang som anordnas för ungdomar i kommunen.

 

 

Bli först att kommentera

Miljömål i verkligheten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Sveriges övergripande mål med miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 nationella miljökvalitetsmål som är beslutade av riksdagen beskriver hur miljön ska vara då miljöarbetet lett till en ekologiskt hållbar värld. Dessa mål ska regelbundet följas upp och utgöra en grund för det strategiska miljöåtgärdsarbetet.  I uppföljningen 2015 konstaterades att enbart tre av 21 län beräknas nå något av miljökvalitetsmålen till 2020. Ett stort problem på nationell nivå är dock att leva som man lär, om man som regering anser att detta ska vara prioriterat så måste det bli verkstad, då kan man inte till exempel skapa en skatt på solenergi, tack vare framför allt Centerpartiet är den skatten sänkt från 30öre per kilowattimme till 5 öre!

I Nordmalings kommun har vi valt att bryta ner de nationella miljömålen i fem lokala miljömål, vilka vi anser är av extra stor betydelse för Nordmaling. Målområdena täcker till stor del in syftena med de 16 nationella målen. De mål som Nordmalings kommun har antagit är friska vatten, giftfria och resurssnåla kretslopp, giftfri och säker miljö för barn och ungdomar, minskad miljöpåverkan samt en hållbart utvecklad bebyggelse.

Varje person och varje kommun kan göra skillnad då det gäller vår miljö. Något som vi i kommunen verkligen kan påverka är möjligheten till en giftfri vardag, att de som befinner sig i kommunens lokaler inte ska utsättas för gifter. Då det gäller just vår giftfria miljö så har en inventering gjorts i alla våra förskolelokaler. Utifrån dessa granskningar har en rapport skrivits och en handlingsplan håller på att tas fram, det viktiga är dock att det verkligen blir verkstad av planerna och målen och då det i besparingssyfte för några år sen sparades in på städningen i förskolan och vi vet att det är just i dammet som gifter samlas så har vi nu tagit beslut om att utöka städningen på varje förskola nästa år. Personal kommer utbildas i vad som gäller för en giftfri förskola och även föräldrar kommer få information om vad man kan tänka på hemma för att minska de gifter som våra barn utsätts för dagligen. Små steg tillsammans låter oss lämna över ett bättre samhälle till våra barn!

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Två hedersuppdrag

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har vi krönt Nordmalings kommuns lucia 2016 i kyrkan, det var Emelie Jakobsson som blev årets lucia! Stort och varmt grattis! Du är en riktig förebild! Jag fick den stora äran att överräcka en blombukett och ett halsband till lucian, en glasdroppe, tillverkad av Linda Baudin. Med smycket följer även texten: ”Det jag skänker (här la jag till ”och gör”) blir ändå bara en droppe i havet men havet består av många, många droppar. Om vi alla hjälps åt att dela med oss bildar vi tillsammans ett hav. Detta smycke hjälper dig att komma ihåg att du är del av något större, en del av havet och en viktig del för mänskligheten.” Det var också de orden jag byggde mitt tal på, det är mörkt nu och det försöker vi skingra genom att tända ljus, tyvärr är det inte bara årstiden som gör att det är mörkt utan det är krig i världen och många människor är på flykt. Det känns fruktansvärt att Sverige nu har stängt sina gränser och inte släpper in dessa människor, dessutom planerar man för att skicka tillbaka människor som redan har kommit hit, tillbaka till länder där folk blir dödade, tillsammans kan vi ändra detta och stå för medmänskligheten. Det jag är mest stolt över i Nordmalings kommun är det stora engagemang som finns, människor ställer upp för varandra i hela vår kommun och inte minst i det pågående integrationsarbetet. Nordmalings kommun ska vara ett öppet, välkomnande och medmänskligt samhälle och arbetar vi tillsammans gör vi skillnad! Efter kröningen delade lucian ut ljus med den tänkvärda texten: Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Även tändstickor till förmån för ”Låt fler fylla fem” delades ut.

Dagens andra hedersuppdrag innebar att jag fick agera vigselförrättare och viga två människor, det är verkligen ett ärofyllt uppdrag. Oavsett när och hur vigseln går av stapeln känns det otroligt hedrande att få vara en del av den.

lucia20161lucia2016kördroppe1ljusvigselbevis

Bli först att kommentera

Fantastiska företagare!

Av , , 2 kommentarer 5

I fredags gick vår företagsgala av stapeln för tredje året i rad! En kväll för att fira och få uppmärksamma några av alla våra fantastiska företagare! Kvällen inleddes med en föreläsning av Christina Richardsson, hon pratade om sin resa och om boken ”sluta aldrig gå”. Hennes berättelse berör verkligen och får en att tänka efter. Hon skickade också med oss uppmaningen att vara modiga och våga göra det vi vill så att vi inte ångrar att vi inte vågade då livet är slut. Jag köpte hennes bok och har redan börjat läsa den, kan verkligen rekommendera den! Sen fortsatte kvällen med riktigt god mat, tack för det Marita och Håkan Frithiof!

Under kvällen delade vi ut priser i sex olika kategorier. Berömvärda insatser inom miljö, produktion, kreativitet och service och ett pris till bra ambassadörer samt ett hederspris. Priset inom miljö gick till Strömdahla slakteri, inom kreativitet till Anettes byggnadsvårdsbutik, inom service till Levar Hotell, inom produktion till Norrfors bageri och priset till bra ambassadörer gick till Åbrånets Limousin. Hederspriset gick till Per Josephsson. Nedan ser ni bilder på alla pristagare förutom Per, han kunde inte delta, Norrfors bageri kunde inte heller delta men Sune har i efterhand fått sitt pris så jag har en bild på honom också. Våra företagare är så otroligt viktiga för kommunens tillväxt och utveckling, utan dem stannar kommunen så det känns fantastiskt att få uppmärksamma några företagare på detta sätt varje år. Alla dessa drivna, duktiga och engagerade entreprenörer är värda ett pris varje dag, det är tur att vi har en gala varje år så att vi får tillfälle att uppmärksamma fler.

christina richardssonströmdahla2anettes byggnadsvårdlevar hotellnorrfors bageriåbrånet

2 kommentarer

Snön faller och det blir kallt?

Av , , 2 kommentarer 5

Igår föll den första snön och mina barn blev överlyckliga och byggde snögubbar, jag önskar bara att alla barn kunde välkomna snön på samma sätt…jag tänker på alla de barn som befinner sig i olika flyktingläger och faktiskt riskerar att frysa ihjäl när snön och kylan kommer. Snö kan verkligen vara en källa till glädje, men inte för alla. Temperaturen sjunker men det är inte bara det som gör att det känns kallt, även beslut som tas gör att kylan sprider sig i takt med att medmänskligheten försvinner. Regeringen har nu tagit beslut om att fortsätta med ID-kontroller vid våra gränser, ett sätt att försvåra för människor på flykt att ta sig in i Sverige. Jag tycker att det är fruktansvärt och ID-kontrollerna drabbar framför allt kvinnor och barn som inte har någon form av identitetshandlingar, det är inte värdigt ett land som Sverige! Nedan är min text från förra veckans nummer av Västerbottningen.

Nu har Sverige tecknat ett avtal med Afghanistan för att Afghanistan ska ta emot de personer som utvisas från Sverige. Tyvärr är det ju så att det inte är tryggt för dessa personer att återvända, människor riskerar att avrättas, strider pågår i landet och läget är minst sagt oroligt. Utrikesdepartementet bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan är mycket farligt, oberäkneligt och snabbt föränderligt och ändå kan så många som runt 25 000 människor utvisas dit, från Sverige, inom en snar framtid, de flesta av dessa människor är barn. Migrationsverket bedömer att läget är tillräckligt säkert. FN varnar för en humanitär kris i Afghanistan då det förutom oroligheter och redan många interna flyktingar i landet också förväntas att en miljon afghaner kommer att utvisas från Pakistan tillbaka till Afghanistan. Regeringen i Afghanistan har problem med att kontrollera landet och IS brer ut sig.

Till detta vill alltså Sverige skicka tillbaka en stor mängd människor? Min fundering då blir så klart, hur tänker man? Hur kan man ens tänka på att göra detta? Genom att skicka tillbaka dessa människor försätter vi dem i livsfara! I Nordmaling har vi tagit emot många afghaner de senaste åren och en del av dessa riskerar alltså att utvisas, det känns fruktansvärt! Vi behöver dessa människor i Sverige och i Nordmaling, inte minst för att säkra kompetensförsörjningen framöver. Vi har möjlighet att ta emot dessa människor som är på flykt och jag är stolt över att vi tar emot dem. Nu säger Migrationsverket att man ger barn som inte har fyllt arton utvisningsbeslut som genomförs då de fyller arton, dessa människor ska alltså bara gå och vänta på utvisning? Det är inte svårt att sätta sig in i hur de mår under den tiden, hur ska man kunna koncentrera sig i skolan och umgås med sina vänner? Dessa människor mår ju självklart väldigt dåligt, hur klarar vi i kommunerna av att möta dem i det? Vart har empatin och medmänskligheten tagit vägen? De här utvisningarna, den nya begränsningslagen, tillfälliga uppehållstillstånd och den näst intill stoppade anhöriginvandringen, Sverige splittrar familjer, vart är vi på väg? Detta är inte värdigt ett land som Sverige, vi kan inte försätta människor i livsfara, stoppa dessa utvisningar!

2 kommentarer

Kulturlivet blomstrar i Nordmalings kommun!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är mycket som är på gång i Nordmalings kommun just nu, inte minst då det gäller kulturella aktiviteter. Vad är då kultur? Vem avgör egentligen vad som är kultur? Finns det fin- och fulkultur? Är kultur bara förunnat de som bor i staden? I Nordmalings kommun finns en mängd olika kulturutövare och en hel del kulturarrangemang och en av förra årets kulturstipendiater, Kulturföreningen Huset i Klöse, visar just på att kulturarrangemang inte behöver finnas i staden eller ens för den delen i tätorten, de är ett ungt och nyskapande kulturcentrum för konst, musik, installationer och festivaler och för etableringen av ett nätverk för unga filmare, konstnärer och kulturutövare i glesbygden. I kommunen finns även biografen i Rundvik där de jobbar hårt för att kunna visa både vanliga biofilmer men också opera och olika typer av konserter. Vi har både teaterföreningar, musikföreningar, bygdegårdsföreningar och andra som arbetar med kultur och kulturarrangemang. Vi har dessutom en hel del duktiga konstnärer och konsthantverkare av olika slag. Det finns ett enormt engagemang inom kulturen i kommunen och det är jag så glad och tacksam för, annars skulle inte det här stora utbudet existera. För mig är kulturbegreppet stort och jag anser inte att det finns fin – och fulkultur, utan bara kultur. Kulturen är också en viktig del i integrationsarbetet, kulturen förenar människor och där drivs det två projekt i kommunen just nu, sångsvenska och läslust.

Imorgon invigs årets länskulturdagar i Oasen i Nordmaling 18.30, i år ligger dessa dagar i Nordmaling och det innebär att det under några dagar finns en palett av olika kulturarrangemang att delta i, läs mer här för att se vad som erbjuds och passa på att ta del av aktiviteterna. Svt har också gjort inslag kring kulturlivet i Nordmaling. se det här. Nordmalings kommun är också årets berättarkommun och det kan du läsa mer om här. Jag kommer själv försöka gå på så många aktiviteter som möjligt, det gäller att passa på när det erbjuds så mycket, jag hoppas att vi ses!

Bli först att kommentera

Det som är bra för näringslivet är bra för kommunen

Av , , Bli först att kommentera 1

Förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Förra året klättrade Nordmalings kommun 104 platser i rankingen och vi fortsätter klättra, i år med 79 platser. Nu ligger vi på plats 84, en klättring med 183 placeringar på två år! Det är helt otroligt roligt och det känns så bra att företagarna sänder den här signalen, Nordmaling är på rätt väg! Vi är så klart jätteglada men tänker inte luta oss tillbaka utan fortsätter vårt arbete med att, tillsammans med företagarna, skapa så bra förutsättningar för näringslivet som vi kan. Det är företagarna som skapar tillväxt och utveckling, de skapar jobben. Det finns så klart ingen patentlösning då det gäller att skapa ett bra företagsklimat utan varje kommun måste hitta sitt eget recept, att hitta receptet gör vi bäst i dialog med företagarna. Varje kommun behöver dock inte uppfinna hjulet utan vi bör så klart titta på hur andra kommuner jobbar. I Nordmalings kommun tittar vi nu på hur Rättvik jobbar med den sk Rättviksmodellen, det handlar bland annat om att företag betalar för tillsyn först när tillsynen är utförd och inte i förskott.

Politiker på alla nivåer måste förstå vikten av att skapa bra förutsättningar för våra företagare. Tyvärr är det inte dit regeringen är på väg. Nu finns det förslag på en kilometerskatt, en skatt på avstånd som verkligen skulle drabba företag som verkar i landsbygdskommuner. Ett annat förslag från sittande regering är inkvotering av kvinnor in i börsnoterade företags bolagsstyrelser. Självklart anser jag att vi behöver jobba för jämställdhet men jag tror inte att detta är rätt väg att gå, morötter är alltid bättre än piskor, det här berör dessutom bara ett litet antal kvinnor. Ett tredje hårt slag mot företagarna från regeringen är det vinsttak i välfärdsföretag som nu diskuteras. Det som borde diskuteras då det gäller välfärdsföretagen är kvalitén, det är där kraven ska ställas inte kring huruvida man tar ut vinst eller inte. Det man säger från regeringens sida är att skattemedel inte ska gå till vinst hos företagen, frågan är då, borde då inte förslaget gälla alla företag där kommuner, landsting och staten lägger skattemedel, det vill säga även byggföretag, medicinföretag och andra? Tre riktigt olyckliga förslag, gör om och gör rätt!

 

Bli först att kommentera

Härligt rankingresultat för skolan i Nordmaling!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag fick vi den härliga nyheten att skolan i Nordmalings kommun har klättrat 181 platser i Lärarnas riksförbunds årliga mätning! Från plats 198 till plats 17! Otroligt glädjande och ett oerhört stort jobb av personal och elever! Bra jobbat! Det LR tittar på är elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och lärarbehörighet. De största förbättringarna har skett inom elevresultat och likvärdigheten. Då det gäller likvärdigheten tittar man på skillnader mellan könen, skillnaden utifrån Salsa (beräknat resultat utifrån förutsättningar) samt skillnaden mellan resultaten i de nationella proven och betygen. Även då det gäller antalet behöriga lärare har det skett en förbättring. Lärarlönerna har också blivit något högre. Här kan ni se årets resultat och här kan ni läsa kommunens pressmeddelande kring detta! Jag vill rikta ett stort tack till personal och elever, nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen. Skolutveckling är ett långsiktigt arbete och det känns skönt att vi har så kompetent personal!

Bli först att kommentera

Företagsbesöken fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 3

Nu är vi i full gång med våra företagsbesök efter ett sommaruppehåll. Det är så otroligt givande, roligt och intressant att få träffa alla dessa driftiga, engagerade och kompetenta företagare. Stort tack till alla för att vi får komma. Under de senaste veckorna har vi besökt Olofsfors Herrgård, Nya SE Glas, Nordmalings alluthyrning, Den gamla butiken i Örsbäck samt Ole Rondung. Vi får många idéer och uppslag med oss från våra företagsbesök. Förslag som vi tar vidare och en del av dem ligger nu i en handlingsplan för näringslivet som tas fram i kommunen. Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för företagen att verka hos oss, därför är dialogen så oerhört viktig.

Det är dock tråkigt att regeringen inte ser det som sitt uppdrag att skapa förutsättningar för företagen i Sverige, företagen är ju så oerhört viktiga då det gäller att skapa tillväxt och utveckling både i kommunen och i landet. Nu finns det förslag på kilometerskatt och det slår riktigt hårt mot vissa företag, speciellt i landsbygd och glesbygd där avstånden är stora. Nu har man dessutom kommit med förslaget om lagstadgad könskvotering i börsbolagsstyrelser. Jag är generellt emot kvotering då jag anser att vi ska jobba med morötter istället för piska. Det är oerhört viktigt att jobba med jämställdhetsfrågorna och då vore det bättre att ta tag i de frågor som berör alla kvinnor med vanliga jobb och inkomster istället, det här förslaget berör ett hundratal kvinnor. Gör om och gör rätt!

den gamla butikennordmalings alluthyrningolofsfors herrgårdRondungSE glas

2 kommentarer