Tack alla väljare

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag vill tacka alla som gick och röstade på valdagen och ett extra tack till alla som röstade på oss Folkpartister.

Magnus Forsberg

Bli först att kommentera

Tack för ditt svar Patrik!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är konstigt vad vi kan vara överens och ändå tycker du att jag är ute och cyklar, då måste vi väl cykla tillsammans. Vi i Folkpartiet vill också att barnomsorgen ska vara nära hemmet. Vi lovar att alla orter som idag har en förskola även kommer att ha det om fyra år om vi får bestämma. Vi anser också att det är viktigt att de yngsta skolbarnen har nära till skolan, därför ska lågstadieskolorna i Ånäset och Bygdeå vara kvar. Vi tycker också att det offentliga rummet är viktigt och att vi måste underhålla vår gemensamma egendom, etc.

Det som tydligt skiljer (S) och (FP) åt är att vi inom Folkpartiet inte tycker att det är rimligt att fördela ut 55 barn på fem skolor. Därför vill vi lägga ner två lågstadieskolor. Vi tycker inte heller att det är rimligt att elever på Tundalsskolan mellanstadium ska behöva gå i klasser på nästan 30 elever, när det i Ånäset och Bygdeå inte ens är hälften så många elever i klasserna. Det är inte rättvist mot våra elever i byaskolorna att inte ha tillgång till skolsköterska, kurator, skolläkare och specialpedagoger i samma utsträckning som eleverna i Robertsfors har. För att säkerställa att alla elever får samma förutsättningar att klara sin skolgång, så vill vi samla alla elever från åk 4 i Robertsfors. Om detta är centralisering, så är det det.

Vi är inte heller överens i frågan om en framtida kommunsammanslagning. Även här så vill vi Folkpartister säkerställa att vi som bor här mellan två stora städer får tillgång till samma kommunala service som kommuninnevånarna i Umeå och Skellefteå får. En liten kommun är alltid sårbarare än en stor kommun. Huvudsaken är att förskolan finns kvar, vattnet kommer i kranarna och våra barn får den hjälp de behöver i skolan. Då är det ointressant vilken kommunlogga som står på kuvertet.

Gå och rösta på söndag och rösta rätt!

Magnus

Bli först att kommentera

Vad vill (S) göra med vår kommun?

Av , , Bli först att kommentera 1

Stefan Löfvéns velande med grön och röd lapp i kärnkraftsfrågan är redan en svensk klassiker. I framtiden kommer det troligtvis att visas under rubriken ”Här förlorade han valet”.

Tyvärr så är det så att Socialdemokraterna i Robertsfors är lika dåliga på att lämna besked om vad de vill. På gårdagens kommunfullmäktigemöte försökte jag tvinga fram några svar om vad (S) vill göra med de miljoner som avsätts till förskolor i olika delar av kommunen. Det enda svar som de kunde avge är att det ska utredas av tjänstemän först och sedan kan kanske (S) säga vad de tänker göra. Innan valet kan vi inte få några som helst besked. Vi får inte veta om (S) vill ha kvar förskolan i Flarken eller inte. Vi får inte heller veta om de vill ha en eller två förskolor i den södra delen av kommunen. Vi vet inte om de vill renovera Lillbergets förskola för 12 miljoner eller om de föredrar att bygga en ny för samma pengar. På samma sätt är det med andra frågor, de säger vare sig bu eller bä. Deras politik är för oss väljare ett lotteri.

Jag tycker att det vi politikers uppgift att vara visionärer och ”veta” hur vi vill att vår kommun ska vara och se ut. Vi från Folkpartiets sida har med tydlighet visat på vad vi vill göra de nästkommande fyra åren för att göra Robertsfors kommun till än ännu bättre plats att leva på.

Så varför köpa grisen i säcken och chansa när du röstar på söndag, när du har möjligheten att rösta på oss istället.

 

Bli först att kommentera

Öka Studieron

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta är det nyhetsbrev som Jan Björklund skickade ut idag (9/9):

Skolorna ska ha möjlighet att ge ordningsomdömen i betygen och att stoppa elever från att ta med sig föremål, t.ex. mobiltelefoner, till lektionerna. Det är två av förslagen för ökad studiero som Metta Fjelkner har presenterat i dag.

Svensk skola har stora ordningsproblem. Vi har mer av sena ankomster och skolk än i andra OECD-länder. Alldeles för många elever störs på lektionerna – nästan var tredje elev på de flesta eller alla lektioner – och varenda gång, varenda lektion, det händer betyder det sämre förutsättningar för skolarbetet. Framför allt är det de svagaste eleverna som lider när det är stökigt i skolan.

Många lärare vittnar dessutom om att eleverna ägnar mycket av sin uppmärksamhet åt mobiltelefoner, med smsande, surfande och sociala medier, istället för att lyssna på läraren eller arbeta med sina uppgifter.

Att Alliansen vill ha ordningsomdömen har vi presenterat tidigare. Nytt i dag är att skolor också ska ha möjlighet att hindra elever från att ta med mobiltelefoner och andra föremål till lektionerna. Det kan handla om att samla in alla mobiltelefoner i en låda när lektionen börjar, som man gör på Sturebyskolan i Stockholm. Eleverna måste koncentrera sig på skolarbetet.

Våra förslag om ökad studiero är en av skiljelinjerna mellan blocken i skolpolitiken. När Folkpartiet och Alliansen talar om att studieron i skolan måste öka och kommer med nya förslag är det tyst från oppositionen. Vi är eniga om att skolan behöver mer resurser, t.ex. fler speciallärare och mindre klasser, men det är inte tillräckligt. Lärarna måste också ha ökade befogenheter och mötas av mer respekt. Där saknar oppositionen förslag, men ska vi höja resultaten och stötta de svagaste eleverna så är det läraren som ska bestämma i klassrummet.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Bli först att kommentera

Bästa skolkommun?

Av , , 1 kommentar 0

I dag (2/9) så presenterade lärarförbundet sin årliga ranking över Sveriges bästa skolkommun. Bäst i klassen är den lilla skånska kommunen Vellinge. På en hedrande andra plats kommer Piteå. Men var hittar man Robertsfors? Jo, på en inte allt för hedrande 187 plats av Sveriges alla kommuner.

Kan det vara så att små Norrlandskommuner inte kan prestera bättre. Jo, det kan man. Älvsbyn är på 11 plats, Malå på 22 plats och Åsele på 28 plats för att ta några exempel.

Socialdemokraterna i Robertsfors kommun verkar lite handlingsförlamade när det gäller skolan. Kommunen har under de tre senaste åren legat på plats 170, 226 och i år 178. Vi går ju inte uppåt i rankingen utan står kvar och stampar på mediokra resultat. Trots detta händer det ingenting från den styrande majoriteten.

Vi från folkpartiets sida menar att detta är inte acceptabelt. Kan Älvsbyn, Malå och Åsele så kan vi. Tänk på detta när du röstar den 14 september.

1 kommentar

Tre veckor kvar till valet

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag är det tre veckor kvar till valet. Många av oss har redan bestämt oss för vad vi ska rösta på den 14 september, men många av er som läser detta har fortfarande inte bestämt er. Det handlar som bekant om tre olika val som ska göras, därför är det tre olika beslut som måste tas. När det gäller riksdagsvalet är Tvtablån full med debatter mellan partiledare, ministrar och talespersoner mellan olika partier. Men när det gäller valen till landsting och kommun så lyser debatterna med sin frånvaro. Därför är det viktigt att just du tar reda på vad de olika partierna vill i kommunvalet.

Jag hoppas att så många som möjligt av er tar alla tre valen på lika stort allvar. Rösta inte på slentrian lika i alla tre valen utan fundera på vad som är bäst för just dig och dina närmaste vad gäller politiken på riksnivå, landstingsnivå och kommunnivå. En röst på Folkpartiet i kommunvalet handlar inte om NATO, kärnkraft, Euro etc. Utan det handlar om hur vi ska ha det lokalt i Robertsfors kommun. Ska våra barn få en utbildning i Sverigetopp? Ska vi få en attraktiv kommun som får människor att flytta hit och bo kvar? Ska vi ha en äldreomsorg som även i framtiden ligger i Sverigetopp? Detta är frågor som vi har svar på, hur är det med andra partier? är deras svar lika tydliga och framåtsträvande som våra? Om du inte tycker det, lägg då din röst på Folkpartiet i kommunvalet den 14 september.

Bli först att kommentera

SD väljare

Av , , 3 kommentarer 0

I Robertsfors kommun var det 135 personer som röstade på Sverigedemokraterna (SD) i europaparlamentsvalet i söndags. De tog sin demokratiska rätt och skyldighet och röstade på dem som de tror kommer att föra deras talan bäst i Bryssel. Men vilken fråga fick dem att ta just SD:s valsedel och lägga i valkuvertet och inte något annat partis röstsedel? Kan det ha varit utträde ur EU eller att SD vill begränsa invandringen som var deras drivkraft?

Om man inte vill vara med i EU som är drivkraften så undrar jag vad skälet till att man som Robertsforsbo vill lämna EU är. Våra företag och arbetsgivare är beroende av export till andra länder för att överleva. I EU bor det 500 miljoner människor som kan handla från våra företag lika enkelt som de handlar från ett företag i Basel eller Genua. Våra lantbrukare i kommunen får varje år miljonbelopp i EU stöd för att de ska kunna konkurrera med lantbruksföretag i andra delar av EU. EU vill bygga Norrbotniabanan. Det är ofta lättare att övertyga politiker i Bryssel om våra behov än vad det är att övertyga politiker i Stockholm. Jag kan inte förstå varför man vill lämna EU som möjliggör för oss att leva och arbeta här.

När det gäller flyktingar så har människor i alla tider flytt från misär till det som de har upplevt som bättre. För drygt hundra år sedan var det en massflykt från Sverige till Amerika. Idag flyr människor från krig, fattigdom, förföljelse och arbetslöshet till EU, Sverige och en liten del av dem hittar till Robertsfors kommun. Är det ett problem för oss? Vi har gått om plats, det finns tomma bostäder och vi behöver nya invånare i kommunen. Fler människor kommer att leda till ökad service då fler handlar i affärerna. Det kommer att öppna nya affärer, restauranger etc. Det blir fler barn på dagis och i skolorna. Detta kommer att leda till att fler människor får arbete. Vissa personer uttrycker en rädsla för att nya människor kommer att ”förstöra” det vi har. Nu är det så att samhället är i en ständig förändring och har alltid varit det. Att titta bakåt och tro att det var bättre förr leder ingenstans, för givetvis är det bättre idag än förr, annars hade inte vi människor förändrat det perfekta samhälle som fanns förr. Vårt samhälle ser inte likadant ut idag som det gjorde för femtio år sedan och framtidens samhälle ser givetvis inte ut som vårt. Det enda vi kan vara säkra på är att de människor som flyttar hit gör det för att de tycker att vi har det bra. Givetvis vill ingen göra det sämre men alla vill vi utveckla samhället och alla måste i demokratisk anda få vara med och göra detta.

Så fundera inför valet den 14 september. Vilket samhälle vill du ha? Ett slutat eller öppet? Ett intolerant eller ett tolerant? Vi folkpartister står i alla fall för ett tolerant och öppet samhälle där alla är välkomna på lika villkor och där vi är Européer, Svenskar, Västerbottningar och Robertsforsbor!!

3 kommentarer

Robertsfors och statliga skolbidrag

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens vk (30/4) kan man läsa om hur kommunerna har möjlighet att delta i olika statliga skolsatsningar. Här går det att läsa att små kommuner är med i färre satsningar än stora kommuner. Orsaken till detta enligt VK är att små kommuner inte har råd att ha särskilda personer anställda som ser till att man kan vara med i dessa satsningar. Min personliga erfarenhet från Robertsfors kommun är även den att vi ofta inte har råd att delta. Kommunen ska i de flesta satsningar på ett eller annat sätt vara med och delfinansiera, till detta saknar vi pengar och kan därför inte delta.

Hur ser det då ut i Robertsfors? Jo enligt skolverkets statistik så har vår lilla kommun i snitt varit med på 5,3 satsningar/ år, det motsvarar 24% av alla satsningar. Ska man då jämföra med vår stora granne i söder, Umeå, så har de varit med på i snitt 10,7 satsningar, 48% av alla. Detta är som alla kan se dubbelt så många satsningar som Robertsfors, det är även fler än rikssnittet som ligger på 33%.

Som alla säkert vet vi detta laget så funderar vi folkpartister i Robertsfors kommun på om det inte skulle vara dags att göra en storkommun med Umeå och dess kranskommuner. Här ser vi återigen hur vi som liten kommun inte kan få det som den stora kommunen får. Nu ska vi komma ihåg att dessa skolsatsningar bara är en bråkdel av alla statliga- och EU satsningar som vi som liten kommun inte har möjlighet att ta del av. Tycker DU att detta pris är rimligt att betala för att vi ska kunna fortsätta att vara en egen kommun?

Bli först att kommentera

Skolflytt

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår tog en enig kommunstyrelse beslut om att flytta lågstadiet och fritids i Robertsfors till Jenningsskolan. Detta beslut glädjer mig mycket då det är helt i linje med den skolpolitik för Robertsfors kommun som vi i Folkpartiet har presenterat. Nu har två av våra förslag gått igenom, flytten av lågstadiet och fritids samt avvecklingen av ungdomsgymnasiet.

När det gäller var den verksamhet som blir kvar på gymnasiet (vuxenutbildning, svenska för invandrare, etc.) ska flytta, var dock kommunstyrelsen inte enig. Jag föreslog att detta skulle flytta till tomma lokaler på Nybyskolan. Alla andra ville dock att denna verksamhet ska flytta in i gamla lågstadiebyggnaden på Tundalsskolan, vilket då givetvis också blev beslutet. Varför gav jag då ett annat förslag? Jo, det finns flera anledningar.
1. Jag anser att Tundalsskolans kvarvarande verksamheter själva behöver några av dessa lokaler. Det är i dagsläget ont om klassrum, grupprum och lärararbetsplatser. Detta skulle med lätthet ha kunnat avhjälpas.
2. Tundalsskolan ska renoveras och då behövs troligtvis evakueringslokaler. Här hade man haft tillgång till ”gratis” lokaler. Nu kommer man antagligen att behöva hyra in moduler för att lösa den renoveringen.
3. Om svenska för invandrare hade hamnat i Ånäset, så kanske en och annan ny kommuninnevånare hade passat på att flytta till någon av de tomma lägenheter som finns i Ånäset. Detta hade i sin tur lättat på trycket på lägenhetsfronten i Robertsfors.
4. Vi är i ett akut behov av att lösa barnomsorgen i kommunens södra del. Folkpartiets förslag här är som bekant att bygga om skolan i Djäkneboda till en förskola (dagis). Detta skulle vara en snabb och i mina ögon en mycket bra och lämplig lösning på detta. Enda problemet är att skoleleverna i Djäkneboda måste flytta till Bygdeå. För att de på sikt ska få plats där så måste mellanstadiet i Bygdeå flytta till Robertsfors och då behövs det kanske några lokaler på Tundalsskolan till detta.

Allt detta jag här presenterar hade fått plats i de lokaler som blir tomma på Tundalsskolan i och med lågstadiets och fritids flytt till Jenningsskolan. Men nu får det väl lösas på andra och mindre kostnadseffektiva sätt.

Bli först att kommentera

Första insatsperson

Av , , Bli först att kommentera 0

För kommuninvånarnas säkerhet och trygghet så har vi folkpartister arbetat för att det ska inrättas första insatspersoner (FIP) vid räddningstjänsten i vår kommun. Därför är det med stort nöje som vi ser att vår första FIP bil har kommit till räddningstjänsten i Robertsfors. Att säga att vi hoppas den gör stor nytta kan lätt misstolkas då vi givetvis hoppas att den aldrig behöver användas, men som vi alla vet så sker olyckor och då kommer den att kunna vara skillnaden mellan liv och död.

Bli först att kommentera