Nextjets konkurs

Av , , Bli först att kommentera 25

Fick ett samtal mitt under brinnande Vilhelminavarv av Infrastrukturministern och var tvungen att be om att bli uppringd då jag inget hörde pga flåset och hjärtdunket.

Han ringde senare och informerade att man jobbar för högtryck med att lösa problemen efter Nextjet konkurs. Jag lovades kontinuerlig information och fick en kontaktman på departementet.

Imorgon bitti kommer vi att ha ett extra styrelsemöte med flygplatsbolaget. Jag kommer att efter förmåga lämna info. allt eftersom.

Det skrivs även mycket nu på sociala medier och vår personal på flygplatsen är de som får möta mycket av den frustration som nu är i omlopp. Men man måste skilja på flygplatsen som inget har att göra med flygbolaget och flygplatsens personal ska INTE behöva klä skott för detta.

Sedan har vi den svans som passar på att utnyttja och svartmåla och jag ber er att inte lyssna för mycket på detta då det är just svartmålning det är frågan om.

Ha en fortsatt trevlig kväll!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Snällhetsdokument

Av , , 9 kommentarer 17

Vi Socialdemokrater bjöd in de övriga partierna till en träff i måndags gällande det kommande valet och den mandatperiod (2018-2022). Detta för att samtala om spelregler och uppförande mot varandra. Vilhelminapolitiken har tidigare under historien utmärkt sig för ett dåligt politiskt klimat och tittar man på både det nationella som det internationella planet finns fog för att känna en viss oro.

Som ett resultat av klimatet på hemmaplan antogs det inför valet 2014 ett uppförandedokument (av vissa framställt som snällhetsdokument) med riktlinjer där samtliga partier gick med på i möjligaste mån följa det för att få till ett bättre politiskt klimat. I mitt tycke ett mycket bra och nödvändigt dokument som pekade ut det som många tar som självklart, sunt bondförnuft, men där jag hävdar att om det nu var så självklart så kan jag undra varför klimatet var som det var?

Dock tillhör nu detta historien och jag tror att de flesta är överens om att det funkat betydligt bättre under denna mandatperiod (2014-2018).

Under måndagskvällens möte höjdes röster om en överenskommelse skulle vara nödvändig och även partier som till en början inte skulle skriva på en ev. överenskommelse av olika anledningar.

Inom Vilhelminas socialdemokrater är vi överens om att skriva på ett ”snällhetsdokument” och jag hoppas att alla andra kan komma till samma slutsats.

Till slut till den som undrar hur detta dokument ser ut och vad det innehåller kan du läsa det här.

9 kommentarer

Framtida Livsmedelsstrategi för Vilhelmina kommun

Av , , 5 kommentarer 16

De flesta måndagarna brukar ordförandegruppen samlas. Antingen till träff eller till en ordförandedag. Den består av Annika Wibrell, Socialnämnden (Soc). Viveka Abramsson, Utbildningsnämnden (Un). Lillemor Jonsson, Miljö och byggnadsnämnden (Mbn) och KG Abramsson, Kommunfullmäktiges ordförande. Jag sitter med som Kommunsstyrelsens (Ks) ordf. Alla är vi Socialdemokrater. Alla vice ordf. har möjlighet till liknande träffar och där är det oppositionen som sitter.

Tanken med dessa träffar/dagar är att vi ska kunna gemensamt diskutera saker som rör kommunens olika verksamheter, informera varandra och på så sätt fatta bra och välgrundade beslut. Besök i verksamheterna och av människor vi tror har intressanta saker att informera om oss har vi haft och det är en bra start på en arbetsvecka.

Politik handlar mycket om att lyssna in och ett område som intresserat oss och vi lyssnat in och nu diskuterat är den kosthållning kommunen tillhandahåller till främst barn och äldre. Hur ligger Vilhelmina kommun till då det gäller ekologisk mat? Närodlat? Närproducerat? Det har visat sig finnas många frågor inom området och ju mer vi diskuterat desto fler frågor har väckts och vi tycker oss se att det finns en del att göra.

Kommunen har inte haft någon livsmedelsstrategi och i nästan alla verksamheter finns kommunala policydokument och strategier som har sitt ursprung i politiken och som pekar i någon riktning att jobba mot där tjänstemännen ska kunna ha den som vägledning.

Vår ambition från Socialdemokraterna i Vilhelmina är att höja andelen ekologiskt och närodlad mat i våra verksamheter. Det kommer även att få genomslagskraft på våra lokala företag och underlätta för dem att vara en del i den lokalproducerande kedjan när kommunen ska upphandla produkter av olika slag.

Det är bra för våra barn och gamla. Våra lokala företag och för dig och mig och därför lägger vi nu fram ett förslag om ett framtida arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi till fullmäktige att ta beslut om och vill du läsa den finner du den här.

5 kommentarer
Etiketter:

Kfm med näringslivsfrågor och lokaler till skolan

Av , , 2 kommentarer 22

Några hektiska dagar börjar gå mot sitt slut och får då tid att skriva lite ”grann”.

Ett fullmäktige blev måndagens höjdpunkt och jag hade tänkt gå igenom en del punkter.

* Allmänhetens frågestund

En fråga dök upp från tre damer om möjligheten för kommunen att ”vända på steken” och köra via skolskjuts skolbarn ut till byskolorna. En bra frågeställning, men som är inte helt lätt att besvara på i rödaste rappet, men både jag och Viveka Abramsson (S), UN var uppe och svarade och det ska vi titta på.

* Motioner och medborgarförslag

Skickades vidare till kommunstyrelsen att beredas och svara på för att senare åter komma upp till fullmäktige och beslut.

* Allmänpolitisk debatt

Som kommunalråd är det inskrivet att jag inleder debatten och detta utifrån den årsredovisning som vi (senare klubbade). Måste erkänna att en viss nervositet hade infunnit sig då det var min första inledning.

Under fjolåret pendlade prognoserna från att vi skulle göra ett relativt stort underskott till att det ”kanske” blev ett överskott till att det blev dryga 5, 5 miljoner plus. Varför det blir så här osäkra prognoser är att det finns så många osökerhetsfaktorer och mycket kopplade till bl.a eftersökning av statliga pengar.

Dock har politiken och förvaltningarna och framförallt folket ”på golvet” jobbat på och det har gett ett bra resultat.

* Årsredovisning

Mycket är sagt om själva resultatet, men sedan kom frågan om ansvarsfriheten

Man kan säga att revisionen har delat upp sitt uttalande och redovisning i två delar där den ena är den ”ordinarie” ang just den kommunala årsredovisningen av nämndernas verksamhet och finanser. Den andra delen härrör till ärendet Hermelinen och det föregående kommunalrådet förehavande och jävssituation.

Jag kommer inte att gå in något djupare på detta, men kort kan sägas att ifjol uppdagades det att ärendet Hermelinen inte skötts på ett korrekt sätt och att beslut tagits trots jäv. Vi (S) informerade övriga partier och lämnade det vidare för revision för en oberoende granskning.

Denna granskning är nu gjord och resulterade i att förra kommunalrådet Åke S Nilsson inte beviljades ansvarsfrihet för den del av 2017 som han satt kvar som kommunalråd.

Ett enigt beslut är också tagit i kommunstyrelsens arbetsutskott om att det ska ses över ett antal områden där kommunen kommer att kräva tillbaka pengar som felaktigt betalats ut och kostnader som uppstått för kommunen i samband med granskningen. I dagsläget vet jag inte hur mycket det gäller, men ett är säkert och det är att det råder likhet för alla, hög som låg. Sedan får vi se i vad det landar.

Även mot hela kommunstyrelsen riktas kritik med en anmärkning för bl.a bristande internkontroll. Den har vi svarat på och beskrivit hur vi ska komma tillrätta med. Orättvist tycker de flesta i kommunstyrelsen då det faktiskt är styrelsen som upptäckt hela denna historia och skickat det vidare till revisionen, men kommunallagen är skriven så att NÅGON måste ta ansvar och det bli vi kollektivt i styrelsen som då får anmärkning och något vi får leva med och lära av och göra om och göra rätt!

* Ägardirektiv för bolagen VIBO/VIFAB

Vi socialdemokrater har lyft ett ärende där vi vill revidera ägardirektiven till de kommunala bolagen VIBO/VIFAB.

Dels utifrån att det from årsskiftet 2019 blir en ny kommunallag och då måste ägardirektiven göras om då gamla hänvisningar inte kommer att gälla.

Sedan har vi en del som rör den näringslivspolitiska delen och det faktum att Vilhelmina kommun under en rad år har rankats lågt då det gäller kommunens näringspolitik. Något jag skrivit om i tidigare bloggar och som är ett område vi har jobbat hårt med från både politk och tjänstemän, främst från Näringslivsenheten.

Från politikens sida har vi varje en uppsökande verksamhet/företagsbesök och Näringslivesenheten har egen statistik på hur man jobbar med uppsökande verksamhet, projektskrivningar, stöd/råd och träffa i alla de olika konstellationer. Deras egna undersökningar visar på ett positivt utfall och under 2017 gjorde man tex ca 170-80 unika företagsbesök som slog väl ut.

Från Socialdemokraterna har vi tagit fasta på detta och nu i samband med omskrivningen av ägardirektiven skrevs en skrivning in om att de bägge bolagen ska utforma sina olika upphandlingar så att våra små, lokala företag har en chans att vara med i matchen då det gäller upphandlingar. Dock med det förbehållet att det inte får bryta mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Ett förslag som fann sitt gillande i KS. Kristdemokraterna biföll, men ej resten av oppositionen och där C, PA, M reserverade sig mot detta.

I fullmäktige svängde KD och anslöt sig till resten av oppositionen och även Sverigedemokraterna. Man menade att det ”var bra” men att det skulle tas i ”rätt ordning” med en kommunal skrivning och sedan dess bolag. Vi kunde hålla med om detta men såg inget hinder med att det inte kunde tas nu med VIBO/VIFAB då förändringar i direktiven måste göras på årsstämman och tyckte att det var synd att det skulle dröja ett år innan det kunde genomföras. En extra stämma ansåg vi vara onödig, men vi blev överkörda av oppositionen.

Men vi ger oss inte utan driver på i frågan och jobbar vidare med den och en motion i ärendet är nu inlagd av mig personligen och Ingela Johansson (S) och tar det en sväng till och förväntar oss att oppositionen är med oss nästa gång. Ser att Centerns Maria K skriver om ”tjatat och tjatat”, möjligheter, krångel, företagande, företagsklimat, växa och må bra och prat…… Nu hade hon och Centern ett gyllene tillfälle att kroka arm, men så blev det inte pga att man ville göra det i omvänd ordning. Mycket ord och prat och väldigt lite verkstad från henne kan jag tycka.

* Beredning av skolans lokaler

Vi står inför framtida stora investeringar inom skolan (80- 110 miljoner) beroende på hur man ser det hela och detta tar vi (S+V) inte lätt på utan vi måste se till att vi använder Vilhelminabornas skattekronor kronor klokt.

Tidigare har vi tillsatt beredningar då det gäller stora frågor som gäller framtiden. Kittelfjällberedningen och Kultsjödalsberedningen där vi satt ihop ledamöter från de olika partierna. De har sedan jobbat för ett förhoppningsvis gemensamt resultat som de flesta kan stå bakom. Till beredningarna sätts direktiv upp som de jobbar efter och det första som hör till är att analysera läget, lyfta blicken och försöka få en bild av hur det kommer att se ut på lite sikt. Så och denna gång där vi skrivit in:

”Grundskolans elevutveckling ska bedömas i ett tioårigt perspektiv där särskild vikt ska läggas vid elevunderlagets geografiska utveckling.

Detta ser vi från S+V som en grundförutsättning i ett så viktigt arbete som med skolan och som inte säger något alls. Röster har höjts för att det skulle vara en ursäkt för att lägga ned fler skolor i Vilhelmina kommun vilket är HELT FEL. Vi vill ha en så korrekt bild av hur det kan tänkas se ut på sikt (bilden kan ju faktiskt visa att det är precis tvärtom och till stöd för byskolorna). Frågan lyftes i mars och beredningen hade kunnat vara igång (med sina sju ledamöter där vi, S+V till en början aspirerade på tre platser vilket ger oppositionen majoritet i beredningen och dess slutbetänkande). Men icke. Vi blev överkörda av hela oppositionen.

Intressant att förslaget från oppositionen återremitterade ärendet med en motivering att öka den till att gälla alla nämnder (detta trots att inga andra nämnder, Soc och Miljö och Bygg inte har några framtida behov av lokaler).

Att sedan en av dessa i oppositionen gick upp och berättade hur man jobbat inom soc och där inom en ”10-årsperiod” inte kunde se några behov. Lustigt att då gick det bra att se i ett 10-årsperspektiv….Men inte då det gäller skolans lokalbehov???

Att vi sedan av ovan nämnda Kristoffersson anklagas för att inte driva på i frågan kan man ju tycka är märkligt men i en sak ger jag Maria rätt. Skämmas fick jag göra då jag i KS arbete med återremissen missat att svara på frågan om Malgomajskolans lokaler M3. Frågan har diskuterats på KS-möten och vi har fått information, men det har inte hamnat i protokollet. Jag har ansvaret. Det tar jag på mig och återigen: Gör om. Gör rätt.

* Beredning barn och unga

Här råder samstämmighet att vi måste se hur vi i framtiden kan jobba för våra barn och unga och deras välmående och beredningen tillsattes med nio ledamöter.

Mötet var slut strax före 18 och trots den långa debatten i skollokalsfrågan måste jag säga att det är med ömsesidig respekt det debatteras. Mycket kul och bra tycker nog alla!

2 kommentarer
Etiketter:

1:a maj-bilder från Vilhelmina

Av , , 4 kommentarer 15

En lite gråkall dag ute, men varmt och soligt inne.

Efter att ha tågat (ca 35-40 pers) genom samhället så samlades vi på folkets hus för tal och fika. Ett stort antal lotterivinster drogs och jag måste säga att det var en god och bra stämning på årets tillställning. Ett litet axplock med bilder…

20180501_111852

Mååånga mackor ska bres. Inga, Viveka och Ann-Kristin brer.

20180501_132450

Ett något mindre tåg i år, men desto fler som sökt sig till Folkan för att lyssna på årets talare som var…..

31655464_10155537359251305_5244240207552708608_n  31689102_10155537359171305_6522259330509570048_n

Allas vår lokala Maggan Löfgren(V) och vår lika ”lokala” riksdagsman  och numera distriktsordf. Isak From (S), Norsjö.

20180501_133347

Socialdemokraterna. Ett parti för ALLA.

20180501_144630

Glada Sossar! Undertecknad, Micke och Inga

20180501_144753

Ann-Kristin serverade kaffe för glatta livet.

20180501_153039

Rune Andersson (V). En stolt demonstrant i det röda laget.

Jag vill avslutningsvis tacka alla som var med och arrangerade denna dag (för att inte tala om alla dessa som skänkt priser till det fina lotteriet).

Nu samlar vi krafter för att visa att vi är att räkna med på riks, region och framförallt på det kommunala planet. Vi har tillsammans styrt på alla dessa plan och kavlar upp ärmarna för att det så ska förbli nästa mandatperiod.

4 kommentarer
Etiketter: