Wibe har fel

Wibe skriver i en debattartikel i VF 7/1 i om Lavalutredningens slutsatser och menar att fler riksdagsledamöter skulle ha röstat mot Lissabonfördraget, om Lavalutredningen kommit innan valet, vilket jag inte alls tror på då våra riksdagsledamöter ser att globaliseringen inte går att hejda och ser det som något positivt. Wibe menar även att av Lavaldomen kommer att bli förödande för svensk arbetsmarknad där jag ser det direkt motsatta, utredningen och Lavladomen ger förutsättningar för att utmana och utveckla den svenska arbetsmarknaden.

Det är nödvändigt att våga se globaliseringen som en möjlighet och inte som ett hot, att våga utmana den svenska modellen är ett steg närmare en öppen arbetsmarknad. Att EG domstolen granskar vår Svenska modell är bra och nödvändigt. Vi ska våga se över den svenska modellen samtidigt som vi värnar om fri konkurrens, rörlighet och öppenhet. Sverige och svenskarna möter en global arbetsmarknad, då kan vi inte agera enligt en förlegad svensk modell, protektionistiskt, utan vi måste istället införa ett öppet system där proportionalitet ska råda mellan arbetsmarknadens parter där de själva ska komma fram till vilka medel som är rimliga att ta till i en konflikt. Det är inte rimligt att företag ska tvingas i konkurs som i Vaxholmsfallet, eller att företagare ska ge upp, då fackets ageranden inte står i proportion till konfliktens storlek, företagets möjligheter och förutsättningar. Den svenska modellen som Rudolf Meidner och Anna Hedborg står bakom är bra, men världen förändras. Konkurrensen idag är både lokal och global, därför är det viktigt att även den 70-åriga "Svenska modellen" förändras när samhället i övrigt gör det. Det går inte att bromsa globaliseringen, utan det gäller att hitta nya sätt att agera utifrån en global marknad.

Grunden för Europasamarbetet är den Fria rörligheten (för tjänster, varor, personer och pengar) är en av EU:s grundpelare och en avgörande del för EU-samarbetet. Det betyder att vi måste agera öppet och välkomnande för nya sätt att agera, även på arbetsmarknaden. Europa och arbetsmarknaden står inför stora demografiska förändringar, vi är i behov av en arbetskraftsinvandring för att klara den framtida arbetsmarknaden och vår välfärd.

Lavaldomen innebär inte att arbetare lever i ett laglöst land som Wibe påstår. Utländska företag som verkar i Sverige lyder under det så kallade utstationeringsdirektivet vilket innebär att om en arbetsgivare i ett annat EU-land utstationerar arbetskraft till oss så ska vår skydds- och minimilagstiftning för arbetstagare gälla för de som vill jobba här. Domen slår även fast att fackföreningar har rätt att skydda de rättigheter som minimilön, arbetstid, semester, arbetsmiljö osv. Domstolen slår även fast att fackförbund har rätt att tillämpa stridsåtgärder för att försvara den hårda kärnan i arbetstagares rättigheter och de anställda omfattas av samma skydds och arbetsmiljölagstiftning som en svensk utan kollektivavtal. Wibe målar fan på väggen i sin artikel och skriver att "Junilistan anser att utländska arbetstagare till och med kan ha bättre avtal än de som gäller i Sverige, men att avtalen inte ska vara sämre än våra svenska kollektivavtal på något område. Det är det som är syftet med ett svenskt undantag." Jag ställer mig frågan om han då ser Europa som ett öppet samhälle med fri rörlighet? Det måste väl ändå vara så att ett öppet samhälle med fri rörlighet ska ge individerna själva en valmöjlighet att välja vart och med vad man vill arbeta? Om Wibe anser att detta kan leda till lönedumpning, så bör han kanske rikta kritiken mot sitt forna parti, som stiftat majoriteten av arbetslagarna i vårt land.

Maria Kristoffersson
EU kandidat Centerpartiet
Maria Kristoffersson
Emma Advice
tfn 0046-940-15051

En kommentar

  1. Markus Nyman

    Junilistan tror på fri rörlighet och vill att det ska vara enkelt att handla och resa i Europa. Men det är givetvis fel att EG-domstolen underkänner den svenska kollektivavtalsmodellen. Svenska avtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Ingen arbetstagare, oavsett nationalitet, ska diskrimineras. Det är orimligt att EG-domstolen underkänner den svenska modellen. Om denna ska ändras ska det ske på demokratisk väg genom riksdagsbeslut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>