Medföljare eller medskapare? Vem är du?

Av , , Bli först att kommentera 14

En av mina favoritledarskribenter skriver i sin ledare i VK ” Norrlands utpräglade landsbygdskommuner behöver delvis hitta lösningar som knyter an till storstadsregionerna framgångsmodeller. Hur kan kunskap, idéer och kreativa aktörer mötas och konkurrera i tätt umgänge, hur kan regionala resurser samordnas, genom lösningar som överbryggar fysiska avstånd och inte kräver storskaliga hopningar? ” 

 Ja, jag tror han är rätt ute i det han säger. Men frågan är hur vi skapar de sociala arenor som krävs för att förverkliga det han pratar om? Vem tar ansvar för dessa? Jag tror att vi måste hitta tillbaka till ett system som bygger på det sociala sammanhang som skapas i att man kan välja det unika, det platsburna och det som bara kan ske här och nu.

Ett exempel på feltänk är hur vi byggt kollektivtrafiken, det byggsättet är kanske inte det som vi kommer att tillskrivas oss som en av de smartare reformerna som genomförts i vår framtid. Vi har byggt system efter staden som modell och sedan försökt applicera den på även de glesa miljöerna. Vi måste tänka om och vi måste ha glasklara underlag för att kunna göra denna omprioritering. Det kräver både analysförmåga och politisk förmåga.

Det nya sättet att tänka  "stuprör och hängrännor" är idag aktuellt i diskussionen av landsbygt. tillväxt och utveckling. Jag skulle även vilja lägga in dimensionen av medföljare och medskapare i den diskussionen.

Vi har byggt stuprör med olika verksamheter utifrån en modell anpassad för staden där en verksamhet varit avskärmad från andra, specialiserad och unik. Nu pratar vi om att bygga hängrännor och där kanske vi än en gång gör fel tänk. Vi kanske ska bygga en mängd rännilar istället för en hängränna som annars kan bli en stadsmodell än en gång.

Lägg sedan på detta diskussionen om hur vårt land och dess system både i det privata näringslivet och i det offentliga systemet format medföljare. Idag behöver vi inte de som följer med. Vi behöver entreprenöriella medskapare som tar del av, ansvar över och tag i den vardag och det samhälle man lever i.

Vad krävs då för att göra denna omställning av samhället genomförbar?  Jag hoppas nästa ledare ger mig fler svar eller ställer ännu fler frågor….

Bli först att kommentera

Matsdal är det vackrast i världen?

Av , , 2 kommentarer 11

Man blir både bestört och har svårt att ta in det som händer i Japan just nu. Det som sker kommer att ge konsekvenser för det landet och även påverka globalt för lång tid framöver. Det som händer i Japan påminner oss om vår bräcklighet och vårt mänskliga oförstånd. Kärnkraft är inte pålitlig! Det går inte att komma ifrån oavsett vilka vackra, tekniska och genombeforskade argument man än använder. Kärnkraften lever ett eget liv och är beroende av att inget går snett, som nu en jordbävning! Som i Tjernobyl den mänskliga faktorn eller annat som ingen tidigare förutspått.

Vi bor bra till, inte en enda vulkan, inga jordbävningsvarsel och stabilt på alla sätt. Vi borde vakna tacksamma varje dag. Eller som den kille jag träffade i eftermiddag som sa att Matsdal är den vackraste platsen på jorden och att han påminde sig om hur lyckligt lottad han var varje dag. Så klokt! Onekligen har han rätt. Vi är väl förunnade som får befinna oss i detta landskap denna vackra vintermånad.

2 kommentarer

Så här har det sett ut.

Av , , Bli först att kommentera 9

Här ser du hur ekonomin har sett ut de senaste 17 åren i Vilhelmina kommun. Som du ser så har det gått uppåt ett enda år i januari februari och det var 2010. Största svängningarna har varit 2002 och 1996. Det blir spännande att följa hur det kommer att utveckla sig framöver. Tyvärr är bilden dålig och svår att utläsa men jag fick inte till den bättre.

 

Bli först att kommentera

Mustaschkampen!

Av , , 2 kommentarer 10

Nu har den nya socialistiska ledaren presenterats och jag undrar hur lång tid det ska pratas mer om hur han ser ut än vad han står för?!. Det ska till en redig ansiktsprydnad för att få till en sån diskussion.

Jag har följt processen att få fram en ledare för S då det är intressant att försöka se vad som ligger bakom och vilka processer som påverkar valet av ledare. Jag känner med de unga kvinnorna i partiet som verkligen försökt få igenom sina synpukter och sina ambitioner utan att lyckas.Den analys som de unga kvinnorna inom S presenterat under resans gång har inte hörsammats och där tror jag att S gjort ett misstag. 

Jag har svårt att se hur denna nygamla ledning ska kunna vinna ett val. Men vi får väl se vad de har att presentara och vad de har att ge. Det blir spännande! 

För en tid sedan hade Ola Nordebo en blogg om mustaschens historia som maktattribut, läs den då den idag får en helt annan mening.

http://blogg.vk.se/nordebo/2009/01/18/om-skaggets-politiska-historia-fran-maktsymbol-till-terapi-100617

2 kommentarer

Vilhelminaborna tycker till på riktigt!

Av , , Bli först att kommentera 12

Medborgarna I Vilhelmina har kunnat svara på en webbaserad enkät på samma sätt som Dorotea och Åsele kommuner om en del I den översiktsplaneprocess som kommunerna är inne i. Bland svaren domineras ämnena arbetsmarknad, företagande, besöksnäring, offentlig service och kommunikationer. Och förstås att man ska upphöra med det politiska bråket.

Du kan ladda ner rapporten här:  http://www.vilhelmina.se/pdf/Bilden%20av%20Vilhelmina.pdf

 
Rapportens sammanfattning lyder: Undersökningen Bilden av Vilhelmina har möjliggjort ett klargörande av Vilhelminabornas uppfattning om den egna ommunen, som plats att leva och bo på. Mätningen ger oss förutsättningar att jämföra uppfattningar mellan olika grupper av människor och den kanaliserar genom sina många öppna frågor, såväl synpunkter som utvecklingsidéer. Hela 492 personer har medverkat i undersökningen, vilket är många för en så liten kommun som Vilhelmina.
 
Undersökningen visar att Vilhelmina värdesätts i hög grad genom sin fjällnära naturrikedom och sin trygga livsmiljö. Det är uppenbart att respondenterna lyfter fram värdet av ett småskaligt samhälle med nära relationer och man upplever ofta att servicenivån är god i Vilhelmina. Dessa värden verkar tilltala alla grupper bland invånarna, men det är förstås symptomatiskt för mindre kommuner att de yngre respondentera ofta efterlyser mer puls och fler utvecklingsvägar (studier och jobb).
 
På frågan om ”vad är det sämsta med Vilhelmina” dominerar två typer av svar; den begränsade arbetsmarknaden och kommunpolitiken. Bristen på arbetstillfällen i Norrlands inland är förstås ett strukturellt problem som inte på något sätt är nytt, och många vittnar genom undersökningen om tilltron till småföretagsamhet och turism som viktiga utvecklingsmöjligheter för Vilhelmina.
 
När det gäller den andra problembilden kommunpolitiken så verkar händelser och debatter i närtid ha spelat en lika viktig roll för missnöjet som politiken över lång tid. Det verkar inte vara en höger/vänster-fråga huruvida man kritiserar politiken i den här undersökningen, utan många upplever att politiskt käbbel har hindrat utvecklingen. Kritiken är så frekvent förekommandeatt den torde behöva analyseras och vara föremål för nya former när det gäller medborgardialog och politik i övrigt.
 
Fyra av tio respondenter tror att utflyttningen från Vilhelmina kommer öka i framtiden. Lika stor andel tror att den kommer att ligga kvar på samma nivå. Två av tio respondenter tror på minskad utflyttning.
 
I enkäten har vi undersökt åsikter om samverkan med grannkommunerna (Dorotea och Åsele). En majoritet av respondenterna anser att en ökad samverkan är att föredra, framför andra alternativ. 17% anser att man ska slå ihop kommunerna till en.
Respondenterna har fått lämna åsikter och idéer om hur Vilhelmina kan utvecklas.
 
En genomläsning av dessa svar rekommenderas. Bland svaren domineras ämnena arbetsmarknad, företagande, besöksnäring, offentlig service och kommunikationer. Och förstås att man ska upphöra med det politiska bråket.
Bli först att kommentera

Nu är det 44 miljoner kvar

Av , , 3 kommentarer 14

Pengarna sinar snabbt ut ur kommunens kassa nu när Vänstern styr kommunen.

I slutet av februari var det 44 miljoner på Vilhelmina kommuns konto. Det har allstå minskat med närmare 16 miljoner sedan vänstern tog över makten. Detta enligt den ekonomiska sammanställningen för februari månad.

Det måste alltid finnas minst 30  miljoner på utbetalningsdagen av lönerna för att det ska räcka till så att alla får ut sin lön. Därför så är det inte så mycket med 44 miljoner, för att vara trygg.

3 kommentarer

Semlor och kvinnodag

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det den internationella kvinnodagen och fettisdagen samtidigt, vilket bra sätt att fira kvinnor med semlor! Vi lever på 2000-talet då jag trodde, när jag var liten, att alla skulle ha en egen rymdmoped och naturligtvis att alla människor skulle vara lika mycket värda oavsett kön.

Men så är det inte, fortfarande har en kvinna med samma arbete, samma utbildningsbakgrund och samma arbetslivserfarenhet som en manlig kollega i genomsnitt 15 procent mindre betalt. Och fortfarande är det allt för få kvinnor som startar och driver företag. Flickor i en skolklass får inte samma talutrymme som pojkar och fortfarande ser vi sexualisering och sexualiserat våld som ett stort samhällsproblem.  

Det måste tas i med nya krafter för att kvinnor ska får mer kvar att leva på och att vi fortsätter riva de hinder som finns för kvinnor att stå starka som individer, självständiga och egenförsörjande, att kunna göra karriär och driva eget företag. Vi måste göra det möjligt för moderna familjer att förena ett aktivt och jämställt familjeliv med ett aktivt och inspirerande yrkesliv. Att låta kvinnor behålla mer av sin egen lön är avgörande för att man ska kunna leva på sin egen lön och kunna bygga upp en buffert. Det är inte rimligt att en man i genomsnitt har 150 000 mer i lön per år jämfört med en kvinna.
 
Jag tycker att den ekonomiska ojämställdheten är ett stort problem för samhället och att det måste åtgärdas för att skapa en bättre fördelning av både makt och resurser i samhället.  Vi själva kan börja i vår egen vardag och våga se hur vi själva fördelar resurserna i familjen, mellan barnen och hur vi fördelar ansvaret över hemmet och den egna tiden.
 
I Ett liberalt samhälle ska var och en behandlas utifrån den individ man är – inte utifrån det kön man råkar ha. Feminismen är alla människors kamp för friheten att vara den man är.  
 
Alla människors möjlighet till makt över sitt liv är en frihetsfråga och ska inte vara beroende av vilket kön man har. Varje kränkning av den kroppsliga integriteten är en begränsning av människans frihet.  
 
Jämställdhet är ett gemensamt ansvar, men också ett individuellt åtagande.
Bli först att kommentera

Storuman och framtiden…

Av , , 1 kommentar 18

Läser i lördagens Vk om planerna för tillväxt i Storuman då jag tillsammans med min mamma och mina systrar har en "mammahelg" i vår stuga i Badviken. Jag har en fantastisk familj med positva människor omkring mig. Jag glädjer mig med mina systrar för att vi får vara tillsammans och ha kul och med Storuman när jag läser VK. Det vore fantastiskt kul om alla planer gick i lås och att inlandet kunde få den skjuts den så väl behöver. Inlandsinnovation som satsning är en viktig del  i  detta och kommer väl till pass för både destinationsutvecklingen, vindkraft och gruvetableringar. 

Det är viktigt att vi alla inlandskommuner tillsammans lyfter varandra och ger varandra en knuff i rygen, hejar på och gläds år varandras framgångar, framtidsplaner och utvecklingsmöjligheter. Ju starkare vi står tillsammans ju starkare blir regionen - Top of Europe!  Jante ska inte göra sig besvär!

 Här är min fina mamma, den mest positiva av oss alla!

1 kommentar

Vilhelmina skickar motion till Åre.

Av , , Bli först att kommentera 0

Centerpartiet i Vilhelmina har skrivit en motion som lämnats in till partistämman som är i Åre i höst.

Alla känner till landsbygdens demografiska utmaning där det krävs krafttag för att stimulera människor att bo och verka på den svenska landsbygden. Befolkningskoncentrationen ger Sveriges regioner olika utgångslägen inför framtiden. Utflyttningen från inlandet har lett till demografiska skador som behöver repareras för att tillväxt ska vara möjlig, likväl som välfärd ska kunna levereras.

Ska inlandets fördelar i form av en god livsmiljö och goda förutsättningar för företagande i de gröna näringarna, turismen och distansföretagande via internet tas till vara på bästa sätt krävs en offensiv politik för regional utveckling. Det är statens uppgift att ge de olika regionerna likvärdiga förutsättningar – och ska de vara likvärdiga kan de inte vara lika.

När vi i förnyelsearbetet diskuterade vad som är viktigt för Centerpartiet så lyfter våra medlemmar i Vilhelmina fram den decentralistiska grundsynen som partiet bär lägger en mycket god grund för en genomtänkt politik för utveckling av hela landet. Vi gillar verkligen inrättandet av Inlandsinnovation och ser den som en av de viktigaste reformerna för tillväxt i Sveriges inland. Inlandsinnovation kan stärka och utveckla infrastukturen. Infrastruktur är den viktigaste frågan för Norrlands inland och för oss! Infrastrukturen bygger tillväxt och dä turismen är den största och mest växande näringen så är en snabb, och kvalitativ tillgänglighet oerhört viktig för både besökare och befolkning där flyget det viktigaste alla kategorier.

Centerpartiet får inte tappa landsbygden som grunden för tillväxt och fortsätta driva landsbygdsfrågorna trots att färre väljare bor på landsbygden. Vi anser att den lokala nivån är den starka nivån för att bryta upp stuprör, pröva nya servicelösningar i samverkan och nya modeller för landsbygdens tillväxt. Offentlig service måste finnas överallt! Vi anser att staten måste samordna ägardirektiven i de statliga myndigheterna för att säkerställa service på landsbygd. ATG, Apotek, Systembolag etc. Det måste finnas fysiska personer på plats som kan vara en myndighetsföreträdare som servar flera myndigheter.

Vattendomarna har inneburit hinder och bör därför omprövas utifrån nya förutsättningar för de som bor i bygder som drabbas.

Vi anser att de grundläggande funktionerna i samhället som; järnväg och vägar, internet, telefon, kassaservice, post, kollektivtrafik, kommersiell service, tidning, systembolag, valfri äldreomsorg valfri, förskola, skola, högre utbildning, tandvärd, medborgarkontor, Arbetsförmedling, Skatteverk, polis, Försäkringskassa måste finnas tillgänglig i hela landet med en personlig närvaro. Servicen kan finnas via internet men det ska alltid finnas någon som kan ge personlig service och hjälpa medborgaren till rätta. Denna närvaro kan levereras av ”mäklarfunktioner” som köps in av befintliga företag.

För det första ska staten samordna ägardirektiven i de statliga myndigheterna för att säkerställa service på landsbygd. Post, FK, AF, Skatteverket, ATG, Apotek, Systembolag etc

För det andra bör arbetsgivaravgifterna differentieras geografiskt. Sänkta arbetsgivaravgifter ger företag och kommuner i glest befolkade områden likvärdiga förutsättningar med mer tätbefolkade regioner. Centerpartiet tidigare drivit denna fråga och bör nu offensivt lyfta frågan igen.

För det tredje är det hög tid för återföring av vattenkraftsmedel. De kommuner och bygder som släppt till sina forsar till den gemensamma elförsörjningen bör självfallet få del av de värden som genereras. Det handlar om att ge en rättfärdig kompensation för de ingrepp i miljön som exploateringen av det strömmande vattnet innebär – och de skador dessa betyder för fiske, turism, jord- och skogsbruk, renskötsel etc. Detta skulle betyda oerhört mycket för att fjäll- och glesbygdskommuner kan utvecklas.

Centerpartiet i Vilhelmina vill att partiet på riksplanet utformar och driver en kraftfull politik för utveckling av hela landet utifrån de synpunkter som vi framför i denna motion. Det är en central uppgift för ett grönt, decentralistiskt parti. Låt oss utveckla en Grön Politik för Det Goda Livet i hela landet!

Centerpartiet i Vilhelmina föreslår mot denna bakgrund Centerpartiets riksstämma i Åre:

 

Att se över och samordna ägardirektiven till de statliga servicegivande myndigheterna

 

Att offensivt driva återföring av vattenkraftsmedel

 

Att införa geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter

 

Att uppdra åt partistyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en strategi för inflyttning och utveckling av norra Sveriges inland

 

Att överlämna motionen till riksdagsgruppen
 

Bli först att kommentera

Budget 2012

Av , , 2 kommentarer 26

Vid veckans möten med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen pratades det om Budget 2012 som ser ut att gå ihop för kommunstyrelsens del men inte för de andra nämnderna. KS flaggar för de ökade trafikkostnaderna utifrån Länstrafikens besparingar på över 30 miljoner. Jag flaggar även för konsekvenserna av att Postens avtal med Länstrafiken löper ut i mars. Det kommer att få konsekvensen om postlåder kommer att sättas upp efter huvudväg och innebära att många som bor ute på landsbygden kommer att få många mil till sin postlåda. Vilhelmina kommun köper näst mest trafik näst Umeå då vi har så stor kommun och många skolbarn som behöver skolskjuts. Det innebär stora kostnader.

Avskrivningar för Bollhallen, reningsverket, Kittelfjäll, Återställning av tippen etc ska skrivas av under 2012 vilket inte finns med i budget. Det är även licenskostnader som nu skenar då alla politiker nu ska ha egna datorer. Det finns inte heller i budget vad det kommer att kosta för att ledmöterna som sitter i fullmäktige 35 st plus ersättare, som ska ha dagsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Förra mandatperioden försökte vi hålla dessa kostnader nera genom att lägga mtöen på kvällarna. Nu ska de ligga på dagtid.
 
Fastigheternas underhåll ligger efter liksom att många ledningssystem är i uselt skick. Det finns inte avsatt några medel för detta i budget 2012.
Kultur och utbildningsnämnden har kostnader för förskolan och kosten. Det är många barn och många invandrade ungdomar från grannkommunerna. Budget i ram är svårt att få till. Att KUN håller budget 2010 har aldrig tidigare hänt.
 
Det måste fortsättas att effektiviseras och förnyas för att klara av ekonomin och för att hålla både kvalité och budget.
 
Socialnämnden har inte kommit i ram i budget förslag 2012 och de ser svårigheter.  Inom Äldreomsorgen ligger man 2 miljoner minus.
 
Miljö och byggnadsnämnden kommer att få nya krav utifrån en ny PBL lagstiftning. Det kommer att gå mer tid för bygglovshandläggarna och höjda avgifter för bygglov.
 
Det finns en del att joba med samtidigt som vi måste nå högre kvalité i det vi gör i kommunen.
2 kommentarer