Teknikutveckling inom vården

Är med på mitt första styrelsemöte i Landstingen för Hälso och sjukvård i veckan. Vi börjar med att gå igenom ekonomin där det kommer att krävas en hel del arbete. Läkemedelskostnader ökar, behovet av vård ökar, medicinska material ökar och köp av andra landsting ökar. Det är beslutat om ett antal åtgärder för att klara av att hålla i de pengar man har och att få ekonomin att gå ihop. Stafettläkare är en stor budgetpost liksom personalbrist och hög sjukfrånvaro.

Vi får en presentation om de hjärt och lungmaskiner som köpts in som gör att svårt akut sjuka kan få en maskin som sköter lugn och hjärtfunktioner så att man kan läka de egna. Vi har två såna i Västerbotten. Man opererar runt 1000 hjärtpatienter per År och det är en sjunkande siffra då många idag hjälps av ballongsprängningar istället för som förr större hjärtoperationen. Men en hjärtoperation kan i vissa fall vara bättre än en sprängning vilket nya forskarrapporter visar. Metoder moderniseras och ny teknik och nya mediciner gör att behandlingar förändras och förbättras hela tiden. Tum EKG tex där man tar EKG på tummen.

Jag är lite känslig och gillar inte att se operationer på TV så viss info idag var lite väl nära min känslighetsnivå när det gavs tydliga bilder och beskrivningar av hur man opererar. Fascinerande med ny teknik.

Vi pratar även om hur viktigt det är för framtiden med vård på distans, den digitala agendan som Anna-Karin Hatt drev på dom IT minister har varit oerhört viktig för att klara av vården på distans. Här ligger Glesbygdsmedicin i framkant och Storuman visar vägen för alla perifera regioner i världen.

Det är stora pensionsavgångar och bristen på personal är akut. Hur gör vi för att få människor att utbilda sig, som trivs och älskar sitt jobb, som orkar, som är effektiva, har bra scheman, känner sig sedda, uppskattade och är nöjda med sin lön? Det här är ett nationellt problem som måste lösas.

Vi pratade om Barn och ungdomspsykiatrin som jag är väldigt mån om. BUP har varit ett problembarn i långa tider. De struktureras nu om så att man tror att man ska komma i balans. Det viktigaste är att barn och unga får den hjälp de behöver snabbt och att akut hjälp finns för alla barn som mår dåligt. Vi får höra att köer och behandlingar är under kontroll så jag hoppas verkligen att BUP är ikapp. Hur tycker du att det fungerar?

Den nya patientlagen som trädde i kraft 1:a januari gör att vi som Västerbottningar kan söka vård i ett annat landsting. Men idag har Västerbotten ett remisskrav vilket nu föreslås tas bort. Det är bra det betyder att jag själv kan skriva vilka symtom jag söker vård för och på det sättet söka vård. Sen bedöms den av en läkare om jag får vård eller inte. Vi fick lyssna av hur det funkat i andra delar av landet.

Det här gör också att Doroteaborna nu kan gå till doktor i Hoting och tvärtom.
De som pendlar kan söka vård där de jobbar och inte som det är idag, där de bor. Det här är bra för medborgarna som nu får välja själva var de söker vård.

Vi fördelade en hel del pengar bland annat till fler operationsteam. En spännande dag där jag fick lära mycket nytt, ha de en hel del synpunkter och där beslut togs som ska ge bättre vård för Västerbottningarna.

2 kommentarer

  1. €dor

    Det är ju bra om kan göra så, söka vård där man befinner sig, närmaste stället. Jag menar hur ser vårt geografiska läge ut? Jättestora län både Västerbotten och Jämtland och ibland är det närmare till ett sjukhus i Jämtland för Västerbottningen och vice versa. Jag tror det är bra om man lösa upp det här och inte dra exakta gränser bara för gränsdragningens skull. Det verkar som vi går mer och mer mot en enhetlig vård, någorlunda lika över landet. Vi måste börja tänka i lite annorlunda banor och vad har man betalt för, de som ”sitter” i ledningen? Det är deras sak fixa det här på bästa sätt, inte lägga över ansvaret på patienterna va?

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

      Jag tycker att man måste få välja det som blir bäst för mig. Om jag bor närmare vårdcentralen i grannkommunen så måste jag få välja den. Även om det är i ett annat län och landsting.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>