Jämtarna visar väg…

Av , , Bli först att kommentera 15

I veckan stannade jag till i Jämtland på vägen hem från huvudstaden för att jobba där några dagar. Jag är lätt imponerad av Jämtarna och deras arbete emd mat som utvecklingsmotor för hela sitt län. I torsdagskväll höll de möte i Mattmar där Livsmedelsverkets generaldirektör medverkade tillsammans med Tina Goldmann vid Ångsta Kvarn som fått slå sig blodig mot livsmedelsföreskrifterna innan hon kunde börja sälja traditionellt malet mjöl, och Jörgen Andersson vid Åre Bondgård som blev anmäld och utredd för att ha sålt opastöriserad mjölk direkt till konsumenterna.

Det jämtarna sätter fingret på är hur lagar och regler som egentligen är till för att skydda oss människor sätter käppar i hjulet för tillväxt och utveckling när reglerna går före sunt förnuft. Svenska livsmedelsregler, som ska skydda konsumenter, kan sätta käppar i hjulen när det kommer till samma konsumenters möjligheter att faktiskt köpa bra produkter som de efterfrågar nämligen lokalt producerad och hälsosam mat.
Centerpartiet i Jämtland är så tydliga med att mat är en tillväxtfaktor och att en levande landsbygd kräver aktivt lantbruk. Jag tycker att vi i Västerbotten har en hel del att lära av Jämtarna i denna fråga.

Sverige har erkänt god djurhållning och låg kemikalieanvändning. Varje bonde bidrar på olika vis med jobb och intäkter till en hel rad människor och företag. Varje konsument som väljer att köpa närproducerat, bidrar till att bevara och utveckla jobben i vår bygd. Många vill köpa mer lokalt, även med tanke på långsiktig hållbarhet, lokal självförsörjning och det riskabla oljeberoendet. Det Centerpartiet jobbar med är att reglerna måste anpassas för att göra det möjligt! Vi i Centerpartiet arbetar också för att offentliga uppköpare, exempelvis kommuner och regioner, ska kunna köpa närproducerad mat till våra barn, gamla och sjuka i skolor, på äldreboenden och sjukhus. Det går framåt i länet men det finns så mycket kvar att göra.
Dessutom vill vi ha en ursprungsmärkning av kött, chark och mejeri så att kunderna kan göra medvetna val. Detta lade vi också en partimotion om i Sveriges riksdag i höstas.
Vi gör det här för länets utveckling, för småföretagen och för alla konsumenter som vill ha sund och säker mat. Vi tror åxå att fler än vi som bor här är intresserade av den lokala maten och många jobb har skapats i min kommun de senaste åren inom lokala mat. Besöksnäringen behöver lokal mat för att en ort ska vara attraktiv för turister.

Än om jämtarna ligger före oss så finns stora möjligheter om vi tar oss an uppgiften att främja de gröna näringarna i vårt län med stöd av de regionala planerna och den finansiering som EU bidrar med.

Bli först att kommentera

Barn och ungas hälsa måste gå först!

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är självklart att barn och unga med psykisk ohälsa ska prioriteras högt!
Barn- och ungdomspsykiatrin måste spara pengar. Flera tjänster kommer försvinna, enligt uppgifter i Västerbottensnytt.

Under många år har Barn- och ungdomspsykiatrin haft en ansträngd ekonomi i hela länet. Detta har drabbat många många familjer där barnen mår dåligt. Inte minst barn och unga med olika typer av ätstörningar och självskadebeteenden.

Barn- och ungdomspsykiatrin haft stora problem under så många PR utan att landstinget lyckats lösa problemen. Dels är det långa köer, dels handlar det om arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Hur ska vi som nu sitter i landstinget tänka då det gäller barn och ungas hälsa? För mig är det självklart att dessa verksamheter ska prioriteras mycket högt. Vad tycker du?

Bli först att kommentera

Kilometerskatten en pungspark mot Norrland.

Av , , 7 kommentarer 16

Så tydligt uttrycker Ida Oderstål socialdemokraternas höjning av kilometerskatten i sin blogg frufura.

Hon har helt och hållet rätt, det är ett svek mot alla oss som bor i landsbygd där inga alternativa färdmedel finns. Det är även ett svek mot alla de små företagare som är beroende av en bil eller en lätt lastbil för att driva sina företag. Det är inga Små pengar det handlar om, det är tusentals kronor för en enskild bilägare. Det kan vara sexsiffriga belopp för ett litet företag.

Ni som röstade på S, ställ dem mot väggen, ställ krav på en ändring. Få dem att förstå att Norrland behöver en politik för hela landet och inte bara för de som bor i stan!

7 kommentarer

Politik, trist???

Av , , 1 kommentar 8

Vid dagens träff med riksdagsgruppen pratade vi om Decemberöverenskommelsen och hur turerna gick från det att Löfvens utlyste Extraval fram till överenskommelsen i slutet av december. För oss i centerpartiet så var alternativen till överenskommelsen sämre än att göra en överenskommelse som gör det möjligt att styra Sverige.

Man måste komma överens men man måste komma överens i rätt frågor. Vi ska vara en aktiv opposition samtidigt som vi ser till att Sverige kan styras på ett rimligt sätt fortsättningsvis även i minoritet. Under de femtio senaste åren har minoritetsregeringar styrt i alla år utom i åtta år då borgerliga regeringar regerat i majoritet. Det får vi inte glömma bort. Att då SD bröt praxis då de röstade för en Alliansbudget så bröt de praxis på samma sätt som S bröt praxis i budgetomröstningen tidigare år.

Det finns en rejäl stöttning för uppgörelsen från bl a näringslivet och människor som ser Sverige ur ett internationellt och ekonomiskt perspektiv. Sverige hör bra som land och uppgörelsen gör att det kan förbli så OM regeringen lyckas hålla i rodret.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting skriver idag så här: Sverige går bra!
”SKL bedömer att BNP växer med knappt 2 procent i år och knappt 3 procent nästa år. Den internationella konjunkturutvecklingen har medfört svag efterfrågan på svensk export, vilket dämpar tillväxten i den svenska ekonomin markant. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på nästan 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. Vi har en politisk oro i Sverige men vi har ingen kris i svensk ekonomi. Men det finns en risk att investeringar låter vänta på sig vilket kan matta av jobbtillväxt och sysselsättning, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget och kommuner och landstings ekonomi, säger Bettina Kashefi. SKL”

Så nu blir det spännande att se hur det blir nu framöver. Kommer regeringen att hålla i och hålla ut eller kommer de tre samarbetspartierna S, Mp och V att få svårt att hålla samman?

Den som sagt att politik är trist har så fel…..

1 kommentar

Vad gör den dåliga placeringen?

Av , , Bli först att kommentera 10

De kvinnor som drabbas av bröstcancer vänta längst i Sverige på att få en behandling med strålning. Snittet är fyra veckor, en oerhört lång tid för att få börja en behandling när livet står på spel. Västerbottens läns landsting faller i flera mätningar trots att man ligger högt i kostnad inom flera områden. I flera fall så är det brist på personal som ger bristerna och även kostnaderna. Det är inte acceptabelt att vårt landsting ska skilja ut sig i jämförelse med andra landsting då förutsättningarna ändå är rätt lika i vårt land då det gäller personal. Vårt landsting skiljer även ut sid då det gäller rättvisa och tillgång till lika vård i hela länet. Det är även det ett jättebekymmer då det dagligen drabbar människor som är i behov av vård.
Jag tror på primärvården och vården nära människor och på att nyttja teknik för att utveckla vården och för att möta läkare. I Tv i veckan presenterades ett flertal olika produkter för att stötta upp omsorg och vård i hemmen och vi ligger långt fram då det gäller distanstekniker trots att vi enbart nosat i kanten till vad som är möjligt. Allt fler nyttjar 1177.se och hittar vägar till egen vård och telefontjänsten att få rådgivning gör att måna inte behöver söka läkare för enklare bekymmer.
Så om vi jämför vården idag med bara för 10 år sedan ahr mycket hänt och tänk bara på vad som kan ske de kommande tio åren. Spännande att få vara med och föla detta. Jag ska jobba i hälso och sjukvårdsnämnden i landstinget den här mandatperioden och vi har vårt första möte om ett par veckor. Det ska bli intressant och spännande att få ta ansvar för de frågorna.

Bli först att kommentera

oron omkring oss

Av , , 1 kommentar 8

Imorgon bär det av till huvudstaden igen för planering av vårens arbete i partiet, en spännande vår väntar även om extravalet (tack och lov…) inte blev av. Det är en orolig tid ute i världen och det är stora utmaningar att hantera även inrikespolitiskt då vi är så beroende och så påverkade av det som sker i vår omvärld. Att Folk och försvar håller sin konferens just den här veckan är en del i hur våren kommer att formas i politiken. Det som sker omkring oss i Ryssland, Syrien, Boko Haram, islamiska staten och annan terror kryper inpå oss och tyvärr närmar vi oss andra delar av världen då det gäller detta. Vi lever inte längre i den mest skyddade del av Europa…

1 kommentar

Män tar mer tid än kvinnor….

Av , , 5 kommentarer 11

Det är bra att Umeå kommun mäter talartiden i kommunfullmäktige. Det är ett sätt att skapa diskussion och förståelse för hur vi agerar ojämställt i vardagen. Det gör ju även att vi kan hitta lösningar som gör att vi blir mer jämställda. Ser vi inte problemet så hittar man ingen lösning.

5 kommentarer

De priviligierade!

Av , , 1 kommentar 6

Vad är det som händer i vårt land och i världen, hur påverkar det som sker mig och mitt liv, hur påverkar det min familjs liv, mina vänners och hur kommer framitden att se ut. Vad kan jag göra för att visa vad som är viktigt och vilka värderingar som är de som bär ett land?
I radion berättas det om att det aldrig förut varit så många krig samtidigt i världen som det är just nu. Kriget i Syrien är det värsta med en massflykt för människor som försöker rädda sina liv. Attentat, hot och terror sker även i länder som inte är krig som attentatet i Paris igår.

I tidningen Dagens samhälle som kom igår kunde man läsa om hur klimatet påverkar kommunernas ekonomi i höjda kostnader för att avvärja hot om ras, mer snöröjning, mer regnvatten etc.

När jag nu efter ledigheten slår på tv och läser tidningar kastas jag direkt in i den här verkligheten. En verklighet som både är skrämmande och fasansfull samtidigt som det som sker visar på hur viktigt det är att vi som bor här, visar att vi står för andra värderingar, pratar om vår bild av framtiden och samhället och visar vad vi tycker. Det behövs många som visar på det goda, det mänskliga, det framtidsinriktade, på drivet i det lokala engagemanget och företagsamheten. lyfter fram demokratiska värderingar och på det som skapar positiv samhällsutveckling, en stark ekonomi och friska och glada människor. Jag tror det är oerhört viktigt att vi tillsammans visar på alternativen och inte glömmer bort hur priviligierade vi faktiskt är som bor just här.

1 kommentar