Efter val funderingar

Av , , Bli först att kommentera 9

Så här dagarna efter valdagen så handlar det för min del om att rensa, tvätta och sortera. Det är mycket som inte blivit gjort här hemma om än mannen i mitt liv sköter hemmet lysande bra när jag gör annat. Att få ordning på garderoben som de senaste månaderna mest bestått av gröna kläder är ett projekt i sig.

Det är en hel del samtal och funderingar såhär efter valet. Vilka partier ska samarbeta med vilka och vad är det för politik som vi vill prioritera. Vi är i kommunen näst största parti med så här långs 8 mandat, men det kan bli fler när rösterna är färdigräknade. S har 10 mandat. Det är många småpartier med ett mandat var och så har Kd 3 mandat. Det är ju som sagt preliminära siffror så vi vet inte säkert förrän kanske imorgon eller på fredag hur mandaten slår.

De som ska jobba i vår fullmäktigegrupp och de som ska jobba som ledamöter i nämnder och styrelser är de som ska genomföra vårt partis politik. Vi ska driva det vi lovade i vårt valmanifest, arbeta för att genomföra våra politiska idéer för att göra kommunen ännu bättre.
Att ta över styret i kommunen och ge väljarna det nya ledarskapet, vi lovat och som väljarna röstat för, är målet.

Till riksdagen gör vi vårt bästa valresultat på 30 år, vi får många fler riksdagsmandat från hela landet, vi ökar över hela Sverige. I 54 kommuner har vi över 20%, i 16 kommuner över 30% och i 2 kommuner över 40%. Det är fantastiskt! I Vilhelmina har vi närapå 30% av rösterna.

Vi uppnår i riksdagsvalet den största ökningen mellan två val sedan 1970-talet, långt mer än en halv miljon människor har i detta val lagt sin röst på Centerpartiet.

Vi har verkligen jobbat för detta. Både genom att ta fram bra förslag på vad som behöver göras. Men vi har också pratat med väldigt många människor. Vi står rakryggat upp för grundläggande värderingar. Vi vet så väl att det går att förena medmänsklighet med ordning och reda. Att främlingsfientlighet och slutenhet inte kan bygga ett gott samhälle. Och att det krävs en jordnära, handfast politik för att korta vårdköer, skapa en bättre integration och minska de klimatfarliga utsläppen. Hur viktiga de små företagen är och att jobb är en väg in i samhället. Hur samhällets service ska finnas i hela landet och att de beslut som inte fungerar i norra Sverige måste dras tillbaka och anpassas. Att hela kommunen ska fungera och utvecklas och att rättvisa går före centralisering.
Nu jobbar vi för att göra det bästa av det förtroende som väljarna gett oss. Framåt!

Bli först att kommentera

Ditt val, vår framtid!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har bett om det förut, och nu ber jag om det igen. Tänk igenom vem du väljer att lägga din röst på i årets val.

De senaste sex åren har jag fått möjlighet att lägga all min kraft på ett bättre och tryggare Sverige genom mitt arbete. Ett arbete som jag tror och hoppas ska ge avtryck i min och andras vardag. Inte minst för oss som bor på landsbygd, i inland och i glesbygd.

Jag har haft turen att växa upp bland människor som med tydliga värderingar lotsat mig fram till där jag nu är i livet. Min mamma är fortfarande min stabilaste vägvisare då det gäller medmänsklighet, livsglädje och framtidstro.

Jag ska genom både mitt jobb och mitt politiska engagemang försöka ta ansvar att se till att den medmänsklighet och generositet som jag blivit given, ska få fortsatt bäring för andra.

Just nu haltar samhället. Ett samhälle där vi blivit jag och vårt blivit mitt. Ett samhälle mellan oss och de andra, mellan stad och land, mellan infödd och utlandsfödd och mellan de som har ett jobb och de som står utanför.

Jag tror på att vi alla bär ansvar för vilken framtid vi ser framför oss. Och att det är inom oss, i mig själv förändringen börjar. Det är i mitt eget engagemang, som jag tillsammans med andra skapar förutsättningarna för en mer hållbar framtid där medmänsklighet och rättvisa visar vägen. Där vi alla behövs, där vi alla gör det vi kan utifrån våra förutsättningar och villkor.

Vi ska inte räkna med att någon annan löser de bekymmer vi nu står inför. Och jag är helt säker på att bekymren inte blir bättre genom att sprida rädsla och oro. Utan genom smarta samarbeten och samtal. Där vi ser och tar tag i de resurser som finns i och omkring oss.

Jag har bett om det förut, och nu ber jag om det igen. Tänk igenom vem du väljer att lägga din röst på i årets val.

Du kan kryssa mig, på alla tre valsedlar men det finns andra människor än mig som vill väl, som ser framtiden an med tillförsikt, tror på människans kraft och vilja och som tror på att vi tillsammans går framåt. Välj din lokala Centerpartist. Alla de jag träffat, står med båda fötterna på jorden, de också. För vår skull.

Bli först att kommentera

Imorgon bestämmer du hur framtiden ska se ut!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi som bor i västerbotten har den senaste mandatperioden fått uppleva hur samhället drar sig tillbaka. Polisen som har en enda patrull i hela södra Lappland gör att du inte kan lita på att du får hjälp om du behöver den. När ambulansen först blir en akutbil och sedan står helt obemannad, när all personal vid folktandvården i Sorsele blir uppsagda pga. tandläkarbrist, när Doroteaborna tvingar ockupera sjukstugan för att få behålla akutplatserna så är det olika pusselbitar i ett större pussel. Ett pussel som även socialdemokraterna borde se!

Om man vill se ett helt pussel med en bild av ett levande län så måste alla bitar finnas på plats, passa in med varandra och vara tydliga i färgen. Ska samhället fungera så måste tilltron till samhällskontraktet finnas där, vara stabilt, pusslet helt och tryggheten inte naggas i kanten.

Det pussel som jag och Centerpartiet ser är just så, ljust i färgen, innehåller både företag, samhällsservice, framtidstro och framåtanda. Vi ser det redan nu. Vi ser tilltron till de gröna näringarna, till småföretagen, gårdsbutikerna, fjällanläggningarna och alla de som investerar miljoner i fritidshus i våra fjälldalar. Unga som väljer att bo i en by och små jordbruksföretag som startar upp trots motvind, dåligt företagsklimat och regelkrångel.

Tilltron till att de som idag har makten ska ta ansvar för sin del av samhällskontraktet sviktar. Inlandsbor känner sig övergivna och svikna. Det måste även Socialdemokrater förstå. Även om de skriver fina debattartiklar där de lovar guld och gröna skogar så ser inlandsborna vad socialdemokraterna gör, hur de prioriterar och hur de centraliserar. Problemet är inte vad Socialdemokraterna säger, problemet är det de gör!

Vi måste flytta fokus från stad till hela länet och dess landsbygder. Sommarens torka och bränder har gett insikt om att landsbygden behövs för att vi ska ha mat och att företag ska kunna verka. Aldrig förr har landsbygd, lantbruk och skogsägare fått sådan uppmärksamhet från politiska partier. Centerpartiet har dock alltid stått där och sagt att landet inte får klyvas, att landsbygden bygger Sveriges värden och bruttonationalprodukt. Landsbygden bygger Sverige.

Vi har blivit hånade som bondeförbundet, bönder och lantisar. Så jag ska väl vara glad att andra partier sneglar på vår politik och försöker bli trovärdiga i frågor som gäller landsbygd. Samtidigt som deras politik går åt ett annat håll. Som Sverigedemokraternas politik, skulle de få makt så skulle det vara förödande för landsbygd och glesbygd. Deras retorik säger en sak men deras förslag och ekonomi en annan.

Framtiden för länet och landsbygden ligger i politiken och de värderingar den bygger på. Att se hela länet och hela landet och att stoppa klyvningen både regionalt och socialt. Centerpartiet vill underlätta och riva hinder för att bo, verka och leva på landsbygd. Där är ambulanser i alla kommuner en viktig pusselbit liksom en trygg förlossningsvård, poliser och närvarande samhällsservice.

Att decentralisera handlar om att se hela länet och skapa förutsättningar att ta vara på hela länets och dess medborgares möjligheter. Då måste man se hela pusslet och förstå sitt ansvar för helheten. Det gör inte Socialdemokraterna idag.

Bli först att kommentera

Poliser även i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi som bor här betalar lika mycket i skatt som alla andra. Vi har samma rätt till trygghet som alla andra. En förutsättning för säkerhet och trygghet att inte behöva känna rädsla i sin vardag, det kan handla om oro för att utsättas för brott, en trygghet att vården finns när man behöver den, att det finns en närvarande och synlig polis. Det ska inte vara handlarn i Klimpfjäll som själv ska stoppa tjuvarna. Så det känns bra att Centeraprtiet föreslår 1000 fler poliser till Norrland. Västerbottens inland har visat sig vara den del av riket med den allra sämsta polisnärvaron. En partull ska ta hand om en yta lika stor som Danmark vissa tider.
Centerpartiet vill åxå:
• Att det finns närvarande och synliga poliser i länets alla kommuner
• Att länets akutsjukvård med ambulanser och helikopter alltid finns nära och tillgänglig
• Att statens ansvar för grundläggande infrastrukturen inte försämras som vägar, polis, f-kassa etc.

Bli först att kommentera

Framåt för Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag hoppas du läst vår fina tidning som kom i brevlådorna förra veckan. En tidning med mycket av politisk vilja och av kraft. Vilhelmina kommun har en enorm potential. Vi ligger i Lappland, vi har hundratals drivande småföretagare, vi har en fantastiskt vacker natur och fantastiska byar och fjälldalar. En gymnasieskola som driver på utveckling, starka föreningar och innovativa samebyar.

Men trots förutsättningarna brottas kommunen med en rad svåra problem. I mätning efter mätning, på område efter område, halkar Vilhelmina efter. Ekonomin är åter igen under all kritik och räddas enbart av tidigare avsättningar. Nu är börsen tom och inget är sparat trots att vi haft en högkonjunktur.

Så kan vi inte ha det. Det krävs krafttag för att undanröja de hinder som bromsar kommunens utveckling. Centerpartiet vill se ett företagsamt, grönt och medmänskligt Vilhelmina där varje människas kraft tas tillvara. Där man styr utifrån de förutsättningar som finns, ger människor frihet och valmöjligheter och där ansvar för verksamheternas bästa ligger för ögonen.

Låt oss börja med småföretagen. De står för nästan hälften av alla jobb i Vilhelmina och betalar varje år in många miljoner i skatt till välfärden. Därför är det ett stort problem att företagsklimatet är så dåligt. I senaste rankingen låg vi kvar i bottenskiktet av landets alla 290 kommuner.
Om jobben ska bli fler, om vi ska få mer resurser till välfärden, då måste det bli enklare att driva småföretag, att anställa och att våga se framtiden an. Centerpartiet går till val på fler och växande småföretag.

Vi vill se barnomsorg även kvällar, nätter och helger-. Det är många småbarnsföräldrar som pendlar och då måste barnomsorgen fungera även för den förälder som jobbar i kommunen.

Sen har vi byggandet. I dag är det omöjligt att kunna bygga i Vilhelmina om man inte bygger i en fjälldal. Det är omöjligt att låna. Därför vill vi se att kommunen bygger flytbara lägenheter i byar och fjälldalar så att man kan hyra sig ett boende. Att privata och företag inte får låna är en bromskloss för tillväxt och nya jobb. Det måste bli enklare att bygga nytt och bygga ut – både för privatpersoner och småföretag.
Om hela Vilhelmina ska blomstra, då måste det bli enklare att leva och verka på landsbygden. Det finns så mycket drivkraft på landsbygden som bara väntar på att släppas fritt. Den chansen tänker vi inte missa. Centerpartiet driver alltid en politik för hela Vilhelmina. Man ska kunna jobba på distans om jobbet går att göra på distans, man ska kunna gå i en byskola även om man bor inne i tätorten. Sophanteringen måste bli mer lokal och bättre i byar och fjälldalar.

Alla dessa frågor måste genomsyras av en omsorg för miljön och klimatet. Centerpartiet vill att kommunen går före i den gröna omställningen. Vi vill se fler laddstolpar, vi vill att kommunen monterar solceller på sina fastigheter och att man enbart köper in fossiloberoende bilar.
Detta är vad vi går till val på. Men politik handlar inte bara om att genomföra konkreta åtgärder. Ett parti måste också ha en ideologisk kompass, en garanti på att vår politik alltid rimmar med våra värderingar.

I tider när populistiska krafter växer sig starka och nazister marscherar på våra gator, då vill vi också vara tydliga med att Centerpartiet alltid står upp för öppenhet, medmänsklighet och jämställdhet. Vi kommer alltid bekämpa krafter som verkar för slutenhet, misstro och främlingsfientlighet. Vi står fast vid våra värderingar – i alla väder.

Bli först att kommentera

Ladda din bil på väg mot fjälls

Av , , Bli först att kommentera 1

Det msåte vara möjligt att ladda sin bil på väg till fjälls likaväl som för norrmän att ladda sina bilar på semester i länet. Centerpartiet ser miljöansvar och grön tillväxt som förenligt. Förutsättningen för en positiv miljöutveckling är ekonomisk tillväxt. Centerpartiets närodlade miljöpolitik är en kombination av den enskildes ansvar till ett gränsöverskridande globalt ansvar. Vi vill se mer v´biodrivmedel från våra skogar liksom vi vill se att de som gör klimatnytta ska få premier coh de som skitar enr ska få betala.

I Västerbotten finns många goda exempel på framåtsyftande miljöprojekt, Bio Fuel Region är ett exempel som består av ett antal regionala aktörer. BFR bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt.

Centerpartiet vill:
• Att Västerbotten ska ha landets bästa el ladd infrastruktur
• Att satsas på klimatsmart uppvärmning av lokaler
• Att det finns en strävan mot ett plastfritt samhälle
• Att skatten slopas på egenproducerad grön energi
• Att laddstolpar finns vid nav där byte sker mellan tex buss/tåg

Bli först att kommentera

Lika lön för lika arbete kan bli av!

Av , , 1 kommentar 1

I söndags när jag klöv ved och gjorde fina staplar så var det presskonferens hos centerpartiet. Jag lyssnade via telefonen och facebokk och blev så glad och tacksam. Äntligen ett förslag som kan bli av för att jämna ut löneskillnader mellan män och kvinnor. Centerpartiet tar ansvar för jämställdheten och avsätter över 6 miljarder kronor för att helt utjämna de oförklarliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män i den statliga sektorn. Det är ju märkligt att staten som styrs av denna jämställda regering ännu inte jämnat ut löneskillnader mna inte kan förklara utifrån nåt annat än kön.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män var förra året 11,3 procent. En kvinna tjänar i genomsnitt alltså 4.000 kronor mindre i lön varje månad när alla deltidslöner är uppräknade till heltidslöner och alla timlöner är omräknade till månadslöner.

De oförklarliga löneskillnaderna innebär att kvinnor förlorar närmare 2 miljoner jämfört med män, sett över ett arbetsliv. Det är naturligtvis helt orimligt och det är väl märkligt att det inte gjorts nåt åt det.

Centerpartiet går till val på att under de kommande fyra åren få bort de oförklarliga löneskillnaderna och avsätter 6,4 miljarder på att uppnå jämställda löner i staten till 2022. Centerpartiet kommer också att arbeta för att säkra jämställda löner även i privat sektor och kommuner och landsting:

Jämställdhet handlar om ledarskap. Annie sger att hon tänker ta initiativ till en diskussion med parterna, kommuner, landsting och privat sektor, för att inskärpa vikten i att de också prioriterar arbetet med att avskaffa de oförklarliga löneskillnaderna. Vi kan inte nöja oss med mindre än jämställda löner.

Jag har kämpat för jämställdhet sedan jag gick gymnasiet i en klass med 3 tjejer och resten killar, de kallade mig kvinnosakskvinna som ett skällsord och skrev könsord i mina böcker. Men jag vet att ett jämställt samhälle där kvinnor och män ha lika möjligheter, skyldigheter och inte bedöms utifrån kön så blir samhället starkare och bättre för alla.

När mina döttrar frågar mig vad jag gjorde för jämställdheten vill jag kunna säga att jag stod upp för jämställdheten och kämpade i min politiska gärning. Min man är en av de män som gör allt han kan för jämställdhet, det är en av anledningarna till att jag älskar honom så. Män kan göra så mycket för att skapa jämställdhet och det betyder mycket. Att staten inte sett till att deras egna löner är jämställda är märkligt efter. Staten och det offentliga borde för länge sen sett till att löner ska vara jämställda.

1 kommentar

Vad är ont och gott i valet den 9/9?

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag har berättat förut på olika sätt, i sociala medier, i insändare och i intervjuer vad jag tror på. Men hur kan man då frivilligt bli politiker och joina en grupp som rätt ofta blir dumförklarad? Jo, för att man tror på något större, att allt kan utvecklas och förbättras.

Jag har varit engagerad sedan jag var 13 år och började i centerpartiets ungdomsförbund. Då var det kanske mest för att få gå på möten och sen på torsdagsdans. Men från det att jag var 21 år har jag varit kommunpolitiker. Engagemanget har varit lika starkt men kanske i olika frågor utifrån hur min vardag sett ut. När barnen var små pratade jag säkert mer förskola och skola och när mina svärföräldrar behövde äldreomsorg förstod jag deras villkor bättre. Livet har ju sina faser men mitt engagemang är fast.

Nu går vi mot ett val som känns viktigare än någonsin. Ett val om värderingar, vad vi tror på och vilken framtid vi vill se. En medmänsklig framtid med tro om människorna och om landet eller dess motsats.

Faran i detta val är inte de ondas stridsrop och handlingar, utan de godas tysthet.

Man måste ibland välja sida, resa sig upp och ta ansvar. Att stå upp och värna dem/det som av olika anledningar inte kan göra det själva (som barn, sjuka, funktionshindrade, natur/miljö). Att sätta upp kloka lagar och regler. Att prioritera och fördela våra gemensamma medel.

Sen kan man självklart stå upp för det goda och bidra till vårt gemensamma på många andra sätt, men utan politiker som står upp för de grundläggande värderingarna förlorar vi alla i slutändan.

Men vad är då ont och vad är gott? Ja det kan nog variera lite för oss alla. Därför är det avgörande att vi väljer våra politiker i fria allmänna och hemliga val. För väljarna har nämligen alltid rätt – så RÖSTA. Jag står till förfogande för att bli kryssad i alla tre val och ditt kryss ger mig extra stöd i mitt fortsatta engagemang.

Bli först att kommentera

En grön hållbar tillväxt

Av , , 2 kommentarer 1

Företag är en förutsättning för utveckling och jobb. 4 av 5 jobb skapas i företag. Det behövser vi förstå för att inse vartifrån poengar till välfärden kommer ifrån.

Västerbotten behöver fler växande företag, det gröna företagandet har goda förutsättningar att verka i länet. I omställning till ett fossilfritt samhälle kommer det att krävas både innovativt och produktivt företagande.

Västerbotten har stora naturresurser i form av skog och åkermark där kan bioenergi utvinnas som en komponent i ett hållbart samhälle. Västerbotten är långt ifrån självförsörjande vad gäller närproducerade livsmedel, här finns en potential till ökat livsmedelsföretagande

Centerpartiet vill:
• Att närodlade råvaror prioriteras vid all upphandling
• Att småskalig energiproduktion ska få stöd till teknikutveckling
• Att utvecklingspengar ges till vidareförädling av länets ”livsmedelsnaturresurser” som bär, potatis, mjölk, vilt etc

2 kommentarer

Hur säkert det är när skolbarnen ska kliva på och av bussen?

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi i Centerpartiet har fått frågor från medborgare som pratat med kommunen om att det inte är säkert för barnen att ta sig till skolan. I Solliden t.ex har det förut funnits en busskur där bussen svängt in tidigare och plockat upp barnen men numera måste barnen stå på stora vägen, annars stannar inte bussen. Även föräldrarna till barnen som åker från Volgsele och Forsnäs är missnöjda då deras barn måste stå längs 45an. Nu verkar det som att föräldrarna själva skjutsar barnen för att slippa skicka dem med bussen. Det här känns ju inte bra på något sätt och vi kommer att fråga upp detta vad det är som gäller från de styrande i vår kommun dä det gäller barnens trygghet.

Jag läser på i riktlinjerna till kommuner från Sveriges kommuner och landsting. Klipper in några delar av det jag läst:

För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att de ska kunna delta i skolans verksamhet. Skolskjuts arrangeras över hela landet och kan se ut på många olika sätt. Oavsett hur den är organiserad är det viktigt
att den genomförs tryggt, säkert och kostnadseffektivt.
Som handläggare av skolskjutsfrågor i kommunen eller på den regionala kollektivtrafikmyndigheten har du en betydelsefull roll i att finna goda lösningar för de elever som är berättigade till skolskjuts. Stor del av ansvaret för
skolskjuts är reglerat i lag men det ges också utrymme för egna överväganden och bedömningar.

Samråden bör ske i god tid före varje läsårs början. För att alla ska hinnas med kan det vara bra med en kommunikationsplan som beskriver när, hur och med vem som samråden ska ske.En fråga som många har åsikter om är trafiksäkerheten i samband med
skolskjuts. Genom samråd blir det möjligt att ta del av varandras kunskaper, åsikter, prioritering av åtgärder och förslag på lösningar. Förståelsen för varandras behov ökar och det blir lättare att reda ut eventuella missförstånd.

Dessutom kan förare som kör särskoleelever behöva träffa både skolpersonal och föräldrar för att få veta mer om barnens
problematik och hur barnen ska bemötas på bästa sätt.

Val och utformning av på- och avstigningsplatser är ett annat steg i planeringsfasen. Platsernas lägen måste bestämmas med hänsyn till antalet elever som ska åka från området, deras gångvägar samt trafik- och siktförhållanden.
De flesta olyckor som sker i samband med skolskjuts äger rum vid på- och avstigningsplatserna. Alltså är valet av lägen och platsernas utformning i högsta grad en trafiksäkerhetsfråga

De flesta olyckor vid skolskjuts sker i samband med på- och avstigning, och framför allt vid korsande av väg. Händelseförloppet är oftast att barnet springer ut framför eller bakom bussen och blir påkört.

Barn är inte fullt utvecklade för att kunna bete sig trafiksäkert i alla situationer. Innan tonåren har de inte den träning och erfarenhet som krävs för att uppskatta en bils hastighet. Barn har också ett snävare synfält än vuxna och
svårare att ställa om från närseende till fjärrseende. Dessutom minskar deras observationsförmåga när de går eller springer, i synnerhet om de rör sig i en riktning och tittar i en annan.

En annan sak som inte är fullt utvecklad hos barn är hörseln och därför kan de inte alltid uppfatta från vilket håll ett ljud kommer. De är också korta och kan inte se över bilar eller överblicka en situation på samma sätt som vuxna.
Barn har även svårt att upptäcka vägmärken som sitter högt upp.

Allt detta gör att avstigning bör ske på rätt sida av vägen så att barnen inte behöver korsa den. Det bästa är om rutten kan läggas om så att skolskjuts-fordonet alltid stannar på rätt sida av vägen. Om detta inte är möjligt behövs
en fördjupad analys av hur vägen kan korsas så trafiksäkert som möjligt.
m hastigheten vid en på- och avstigningsplats är 70 kilometer i timmen eller högre behövs en fördjupad analys av hur säkerheten kan förbättras. Ett sätt är att avskilja platsen från övrig trafik. Till exempel kan skolskjutsen vika
av från vägen och hämta barnen på en mindre väg eller gårdsplan. Detta mås-
te förstås vägas mot tiden som det tar att köra den extra sträckan.

Vill du läsa mer så hittr du det här:

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-135-8.pdf?issuusl=ignore

Annika Andersson vår gruppledare ska kolla upp detta och vad det är som gäller. Hur ser våra riktlinjer ut för skolskjuts. Så. I återkommer när vi vet mer. Hör av dig till oss om du har funderingar kring skolskjuts.

Bli först att kommentera