Stannare och flyttare!

Av , , Bli först att kommentera 11

När de unga tjejerna flyttar och de unga männen stannar vilken effekt får det på samhället och vad kan vi göra åt det?

Äldreomsorgen har just nu gigantiska problem att hitta vikarier i sommar då det inte finns människor som söker tjänsterna. Förr jobbade många unga kvinnor under sina sommarlov inom den här sektorn och det var kö till att få jobba. Så är det inte längre. De unga kvinnorna söker inte utan söker sig bort och de unga männen söker sig till andra branscher med andra löner och andra arbetsvillkor. Männen arbetspendlar, tjänar bra och har sina intressen inpå knuten.

Vi i inlandet ser problematiken med urbanisering först då det är vi som drabbas först. Sen kommer de större orterna att få samma problem. Men hur påverkar det samhället och vad kan samhället göra? Det finn ju regionala tillväxtpengar som borde jobba med frågor som påverkar länets framtid strategiskt.

Ett annat sätt är att kommunen gör det enklare att vara kvinna, att det finns barnomsorg när man behvöer den även nattetid, att löner och arbetsvillkor förbättras. Att man kan få utbilda sig på distans emd bibehållen lön om man lovara tt jobba kvar ett antal år. Att man kan styra sin arbetstid, att kvinnor premieras och får möjlighet att starta eget även inom vård och omsorg och att unga kvinnor ser möjligheten i att starta egna företag där de kan sälja tjänster åt även kommunen. Det måste finnas valfrihet och mäjlighet att styra över sitt liv. Att kunna bo i en by är det många unga kvinnor som vill, så därför behöver kommunen bygga flyttbara bostäder i de byar där folk vill bo.

Ett sätt är att se till att unga kvinnor vill stanna, att de känner sig prioriterade, synliggjorda och att det de är intresserade av och vill göra lyfts fram. Idag är det tyvärr tvärtom. Några punkter ur rapporten Jämställd regional tillväxt i Västerbotten:

I Västerbotten är kvinnor underrepresenterade i ledande befattning i de flesta branscher. Vid jämförelse av andel kvinnor som är sysselsatta per bransch och andel kvinnor med ledande befattning i samma bransch är andelen kvinnliga chefer lägre för de flesta branscher.
Unga kvinnor ser att det är svårt att få en eldande befattning i vårt län, enklare i staden.

De regionala strategierna saknas i princip helt jämställdhet som ett mål i sig. Det ger konsekvenser då det gör att man inte behöver ta tag i problemen och konsekvensen av att jämställdheten brister även utifrån regionala prioriteringar av regionala pengar.

Majoriteten av kvinnor jobbar i branscher inom offentlig sektor vilket minskar sannolikheten för att det startas företag i dessa branscher eftersom möjligheterna till att starta företag inom offentlig sektor är mer begränsade. Det betyder att det inte är lönt att satsa på en sån bransch om man vill styra över sitt eget arbetsliv som företagare.

Merparten av de projektstöd och företagsstöd som beviljas i Västerbotten går till branscher där majoriteten sysselsatta är män. Majoriteten av företagsledarna i de företag som beviljas stöd är män. Majoriteten av företagsstöd går till företag inom tillverkningsindustrin. I den kategori var ingen företagsledare kvinna.
Förstår inte de som tar besluten att det här påverkar hur unga kvinnor bedömer sina egna livschanser?

Slutsatsen blir att länet måste identifiera och tydliggöra konsekvenser av hur regionala insatser påverkar jämställdheten och problematisera att unga kvinnor hela tiden ser att ska de ha en valfrihet att styra över sitt egna liv så får de söka sig till staden.

De här frågorna ligger i min bh, jämställdhet är så viktig på så många sätt och ska vi skapa ett hållbart län så måste vi lyfta jämställdhet som en drivkraft för fungerande samhällen.

Läs rapporten här: https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2017/04/jacc88mstacc88lld-regional-tillvacc88xt-behovs-och-nulacc88gesanalys.pdf

Bli först att kommentera

Företagsklimat i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 7

Så här ser företagsklimatet ut i min hemkommun:
ranking

Som du ser ligger vi långt under medel i Sverige och verkligen långt bakom Nordmaling som klättrat rejält de senaste åren. Nordmaling har verkligen gjort en resa där den politiska ledningen visat vägen. I Vilhelmina har näringskontoret fått en annan glöd då det kommit in nya människor med nyta ögon och nya ambitioner. Så kul. De gör ´verkligen allt de kan för att öka kontakten mellan kommun och företag. Ett superbra jobb som gett resultat i rankingen.

Det finns ju något att jobba med då Vilhelmina ligger på plats 276 av Sveriges 290 kommuner och har gått ner två placeringar trots att det sammanfattande omdömet ökat som du ser i min bild, men då minskar andra områden som drar ner totalen. Bara 23,4% av de 111 företag som svarat på enkäten tycker att företagsklimatet är bra.

Du kan själv gå in och titta och jämföra på www.foretagsklimat.se

Bli först att kommentera

Fredrik Reinfeldts fyra trender

Av , , Bli först att kommentera 4

Öppna era hjärtan!

Fredrik Reinfeldt var med som föreläsare på Mötesplats Lycksele i veckan och pratar om förändring. ”Ställd inför förändring som påverkar ditt egna liv är inte så kul, förändring tenderar att vara bra för andra. ”

Vi vill ha förändring men när det krisar rejält så vänder man sig till sina ledare och säger frys allting, bevara och rädda det vi har tills det onda gått över. Då är förändring ett hot. Vi tror att vi styr förändring och att vi kan ha kontroll.

Han säger att när han var med och drev på och förändrade Moderaterna så var det de som inte ville se förändring. Globala förändringar kommer inte att stanna upp, gå att kontrollera eller styra. Det gäller att hantera förändringar och förstå vad som sker.
Han ser fyra olika trender som påverkar oss i länet.

1. Det kommer en teknisk digital revolution som ställer om vårt sätt att leva, göra affärer och kommunicera. Det går fort och påverkar allt i det sätt vi lever. Företag kommer att växa, dyka och slås ut snabbare än tidigare. Automation, robotar och annat förändrar mänskligt liv.

Om 20 år så är 47% av de amerikanska jobben borta, i Sverige är det än högre siffror. Kanske mer än hälften av de typ av jobb vi har idag är borta om 20 år. Men det växer till fler jobb i andra ändan. Det sker ett förändringsrykk som inte bara är utifrån teknik.

2. Urbanisering, människor i mindre kommuner söker sig till den större staden. Det är en av de starkaste trenderna idag i världen. I Indien flyttar 400 miljoner människor till de städer som inte ens finns idag. Folkomflyttning som inte beror på vart jobben finns. Urbaniseringen drivs främst av kvinnor som söker ett nytt liv, frihet, valfrihet, mänsklig kontakt är de som driver urbaniseringen.

3. Globalisering innebär att det som sker i världen påverkar oss oavsett vart vi bor. Tudelning och komplicerad värld. Det göra livet tas för givet samtidigt som en rad globala konflikter finns som vi inte ser någon lösning på. Stora krig har förändrat mänskligheten genom historien. En ny världsordning kommer in efter andra världskriget. En värld dominerad av USA men fri och öppen handel som levererat frihet och välfärd. Nu rivs detta ner, Trump säger Amerika first, nationalism i vår tid, vi och dom, de andra som inte ser ut som vi, vi som känner varandra, är lika, förstå varandra, vi och dom ska skiljas åt. Världens största upphandling sker nu av cement för att bygga en mur.

Han tror inte på den fria öppna handeln som lade grunden för att handelsavtal hålls. Att små länder kan exportera det vi är bra på, sälja det vi har. Trump säger att det ska brytas ner så att Amerika får de bästa avtalen. Inga avtal med EU, han vill ha ett underkastelseavtal där Amerika går först. Merkantilism i dess tydligaste form. Att mäta plus eller minus i handel mellan länder är det sätt Trump mäter om man är vän eller fiende. Om alla länder tänker såhär vad händer då?

De små ekonomierna som Sverige märker att den inhemska handeln inte räcker till, det är ett verkligt hot mot Sverige.

Brexit är samma sak, drömmen om att komma tillbaka till 1850 och det brittiska imperiet. Vi och dom! Inte vi! Italien som varit det mest EU positiva landet har nu uttalat Italy first! Vi och dom! Vi ska före alla andra. Det finns även partier i Sverige som går åt samma håll, Sverige först! Vi och dom!

Kina växer fram som en världsmakt. Drömmen om den starke mannen, mannen med total kontroll, evig makt, hela sitt liv. Han säger vi förbereder ett övertagande av världen. Ett enpartisystem, ett Kina, vi och dom! Vem vinner slaget mellan USA och Kina?

4. Förändringen av det mänskliga livet, vi blir fler och vi lever längre. Vi var 1 miljard på 1800 talet, nu är vi 7,5 miljarder människor. Världsbefolkningen växer men Europas befolkning krymper. När vi får det bra så föds färre barn. Om födelsetalet är mindre än 2,1 så växer inte befolkningen. I Sverige är den på 2 i Kina är den på 1,7. Afrika är den kontinent där befolkningen växer. En befolkning som får samma levnadsstandard som vi. Som vill se, som vill köpa, som vill uppleva. Om vi i Sverige stänger till gränsen med Peakchild i minnet, där befolkningen inte växer, så får vi ett äldreboende av hela landet.

Mycket av de vi lärt är bra men vi måste tänka om. De jobb som våra barn kommer att jobba med finns ännu inte.

Det pratas om att vi i inlandet inte har det som behövs i framtiden. Men det är tvärtom, vi hittar lösningarna. Det som kommer att förändra är de äldre vars behov kommer att ta över. De äldre och dess önskningar kommer att styra tillväxten. De kommer att ha kraft och resurser att skaffa det de behöver.

Bli först att kommentera

Läget i länet

Av , , Bli först att kommentera 4

Vid regionfullmäktige idag vi lyssna på en analys av konjunkturläget i länet kopplat till det ekonomiska läget i världen. Detär en bred ekonomisk uppgång i världen där många tidigare svaga länder nu ökar. De stora ekonomierna går bra som USA där det går uppåt. Ett frågetecken är där att räntehöjningar och höga skulder kan ge tapp framåt. Blir det handelskrig så kan mycket hända då det gäller världens ekonomi.

Finland har haft det tufft ekonomiska men det har vänt. Sverige ligger på en stabil tillväxtnivå. Tyskland går bra men Kina och Storbritannien går sämre. För länet innebär det att vi går starkt, starkare än övriga Norrland men svagare än riket som helhet.

Det är investeringar och privat konsumtion som driver tillväxten i Sverige, det har gått uppåt sedan 2013. Högkonjunkturen bedöms mattas av från 2019. Det gör att man behöver tänka till hur vi nyttjar resurserna.

Arbetsmarknaden går på full fart och arbetslösheten är låg i landet och i länet. Det gör det svårare för arbetsgivare att hitta folk att anställa och det gör att tillväxten hämmas.

Andelen av befolkningen som är i arbetskraften har aldrig varit så stor. Det. Ehövs fler enkla jobb då många av de som ändå är arbetslösa saknar utbildning och har svårt att skaffa sig en utbildning. 5% av de som jobbar finns inom handel.

Storuman ligger lika högt som Solna i omsättning inom handeln. Förklaringen är norska kunder i Hemavan. Solna har Mall of Scandinavia.
Gästnätterna har ökat med 50% sedan 2010. Samtidigt har antalet bäddar minskat i länet, man använder kapaciteten bättre och det är fler som vill besöka oss.

Alltid lika intressant att få höra dessa analyser och böra Anna presentera dem.

Bli först att kommentera

Staden lär om inlandsflyget

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag livesändes ett seminarium från Handelskammaren i Stockholm. Ett initiativ utifrån hur staden som n orm påverkar beslut som rör hela landet. Stig Strand pratade först och berättade om hur hårt det slår när flyget försvann för en dryg vecka sen. Han har hållit på länge och har valt att driva företag där det finns flyg.

Ralf Lundberg är flygplatschef i Arvidsjaur och är en av de jag ringer när jag behöver veta något kring flyget. Jag lärde känna honom under de sår jag var fullt ut kommunpolitiker. Han berättade hur flyget bär företag och näringen kring tester som biltestföretag. Direktiven till trafikplikten bestämmer allt. Det gör att Trafikverket upphandlar det billigate billigaste. Arvidsjaur har flyg från andra delar av Europa som nu börjar dra öronen åt sig förutom tyskarna som flyger själva. MEN De behöver inrikes flyget för att flyga upp tekniker och andra som flyger reguljärt.
När lägsta pris vinner fungerar det inte, en upphandling ska vara att bolaget får betalt oavsett och sen kan man sälja biljetter som vi tidigare gjort i Arvidsjaur. Han säger att kanske har vi flyg i Vilhelmina i slutet av juli. Jag tror han har helt rätt, det brukar han ha.

Att norra Sverige gått från att bara vara råvaruproducerande till att bli en allt mer tjänstebaserad region. Det har inte resten av landet hängt med på. Bara biltest omsätter under 4,5 månad 1,5 miljarder.

De förutsättnignar som funnits från regeringen att upphandla trafiken har varit för svag. Det gör att det inte finns någon robusthet i de bolag som lägger in de låga anbud, så låga att det är svårt att få det att gå ihop. Att sen höja flygskatten har inte gjort det lättare emd flyg på små flygplatser.

Helena Lindahl riksdagsledamot från Västerbotten och Centerpartist är med och berättar om klyvningen mellan stad och land. Kilometerskatt på avstånd gör det kostsamt för både industrin, Norrmejerier och de som bor i norr. Bara Norrmejerierna och deras transporter får rejält ökade kostnader. Vägarna som nu inte hotas att inte plogas gör att ambulanser och poliser kan få svårt att ta sig fram. Helena säger att flygskatten inte är problemet bakom Nextjet men att andra linjer hotas. An måste öka det statliga stödet till inlandsflyget. 900 miljoner använder staten varje år till upphandling, 500 av dem går till Gotlandsfärjan. Det gör att det är för lite pengar kvar att lägga anbud för. Det gör att få flygbolag lägger anbud. Nu höjs röster när flyget inte finns men vi har varnat om detta och skrivit förslag att regeringen måste öka resurserna till inlandsflyget.
Lilly Bäcklund kommunalråd i Lycksele är med och håller med om flygets betydelse som en överlevnadsfråga.

Josef från Umlax berättar om sitt företag och vad som hänt dem. Ca 60% av den röding som äts i Stockholm kommer från Umlax. De är väldigt beroende av flyget dåd e säljer över hela Europa. De skulle aldrig ah kunna utvecklas om de inte haft möjlighet att få kundbesök via flyget.

Vi i norr måste få bestämma själva över de medel som går till regionen och bestämma mer om de resurser som finns i norr. Utmaningen är att få huvudstaden att förstå övriga landet. ett bra initiativ från handelskammaren. Heja Ralf och Helena och ni andra som visar med tydligeht på hur statliga beslut får effekt, ni gjorde det suoperbra!

Se konferensen själv här:

Bli först att kommentera

Förberedelser inför fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har det varit gruppfullmäktige där vi som är ledamöter i kommunfullmäktige träffas för att gå igenom de frågor som ska beslutas om. Vi fick en genomgång av ekonomin för det här året så här långt. När man tittar på hur det gått de 4 första månaderna kan man få hicka då det visar att det gjort av med mycket mer pengar än vad som finns. Men allt är inte inne i redovisningen ännu.
Det är kul att lyssna till den nya ekonomichefen Niklas, som förklarar och visar bilder som gör det lättare för oss att förstå hur ekonomin löper och vart det finns bekymmer. Det är inte så enkelt att se hur trenderna går, vart lutar det och när ska vi dra i handbromsen. En av trenderna är att personalkostnaderna ökar i en takt som vi inte klarar.

Det är viktigt att se vad som händer över tid och vi vet att det kommer tuffare tider enligt alla förståsigpåare i den kommunekonomiska världen, som Sveriges kommuner och landsting. I region 10 gruppen med tio inlandskommuner så har man tagit fram ett antal nyckeltal där man kan se och jämföra hur det ser ut i dessa kommuner. Det är bra och kan vara nyttigt för att se hur man kan styra om ekonomin.
Vi har även pratat om utbildningsnämndens lokalbehov, om nästa års budget, förkortad arbetstid, hur partierna använt sina partistöd, laddstolpar för elbilar, kommunal vuxenutbildning, hjälpfunktion för kommunmedborgare som behöver överklaga myndighetsbeslut och hur politiken ska organiseras efter nästa val.

Det Finns motioner som lämnades in för 5 år sedan som besvaras först nu, flera motioner som inte redovisats och förslag som gått igenom i fullmäktige men inte genomförts. Lite kul och annorlunda är att kommunens politiska ledning själva lämnar in en motion till fullmäktige. Det brukar inte ske då det är ju de som styr. Det är dock en motion som vi är jätteglada för då det är en fråga vi drivit på i alla tider, att underlätta för lokal upphandling. Det vore bra om vi hade ett system för motioner och förslag så att alla blev utredda och besvarade inom rimlig tid och att det fullmäktige beslutat verkligen blir gjort.

Vi pratade om att det skulle vara bra med nån sorts stimulans till de som utbildar sig till bristyrken som sjuksköterskor, lärare och andra yrken inom kommunen där det finns brist.

En varm och solig dag där vi passade på att åka ut till Martin Bergmans Gårdsbutik och åt torskrygg för 95 kr. En fantastisk fisk som i storstan skulle ha kostat minst det dubbla. Otroligt fin mat serverad vackert och i en härlig sommarmiljö.

Bli först att kommentera

Här eller därodlat

Av , , Bli först att kommentera 4

Kampen idag står mellan när-odlad politik och där-odlad politik. Där det när-odlade handlar om att decentralisera och det där-odlade handlar om att centralisera och samla makt, pengar och folk på några få platser. Det finns inte någon konflikt mellan stad och land men däremot finns det en kamp mellan stat och land. Vi lever i Norrland en socialistisk kontext där i vant oss med att staten samlar pengar, makt och politik till en enda punkt. Den platsen råkar i landet vara Stockholm och i länet Umeå.

I Centerpartiet så kör vi med parollen närodlat, en bra paroll som vi tycker säger så mycket om vad vi står för. Vi tycker att det nära, lokala och det som rör människors vardag är det viktigaste men vad säger det andra? Är närodlat något mer än en paroll? Vi centerpartister skickar in allt vi bär i hjärtat i orden ”närodlad politik” men är det bara vi som redan är frälsta som känner så? Eller tror norrlänningen att det är kört för vår landsända, att centraliseringens makt är opåverkbar?

Det är en kamp mot en storcentralistisk ide och en nationalstat. Det handlar om makten om att få ta beslut om det som rör sin egen vardag eller om att någon annan långt borta ska bestämma över min vardag. En kamp som vi naturligtvis kan vinna om vi samlar kraften i det närodlade.

Jag tror att om människor känner sig delaktiga på alla plan så kommer mycket annat med, då blir folk villiga att vara med och forma samhället. Man blir en del av ett sammanhang. Det handlar om decentralism. Om makten kan tryckas ner i samhället så ökar möjligheten att påverka sin egen vardag. Som det här med byskolor. Det handlar för oss Centerpartister om så mycket mer än en skola. Vi tycker att de som bor i en by ska känna att de kan påverka och ta beslut om det som är viktigt för dem. De har rätt att få samma service som alla som bor i tätorten. Det måste finnas en höjd i samhället för att servicen ska garanteras oavsett vart man bor.

Centerpartiet tror på att makten ska ligga så nära människor som möjligt. Jag är övertygad om att vi måste decentralisera det som idag ligger under statens ansvar om Sverige ska bli ett starkt land med en hållbar utveckling. Det är det vi kallar för närodlad politik!

Bli först att kommentera

Utemässan i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har jag och andra i mitt parti varit på Utemässan i Lycksele. Min hemby sköter biljettkassorna i entrén och de hade hört siffror på 14000 besökare…så otroligt mycket folk, bra väder och så många som ville prata med oss. Jag fick frågor kring servicen i inlandet, som om lasarettet i Lycksele.

Jag har svarat ungefär såhär. Att Lycksele lasarett är ett av tre sjukhus i Länet och ska fortsatt vara den nod för inlandet som det är idag. Centerpartiet är öppna för att utöka uppdraget i länet till mer än dagens verksamhet. Vi behöver hitta nya lösningar och en närmare vård. Som BB tex där C vill se möjlighet att bo kvar i stan om förlossningen kommit igång. Man ska inte behöva åka åt och fram under en förlossning. Centerpartiet vill se en lokal ledning med en närvarande chef med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten. Ett stärkt lokalt ledarskap är nyckeln till framgång.

En annan het fråga har varit den fjällnära jakten. Ifjol gjordes reglerna om så att svenska jägare skulle få de första veckorna och sen skulle utländska jägare få komma. Det har lett till stora bekymmer och ekonomiska förluster för de företag som förlorat jägare som, kunder, besökare och gäster. Många företag har drabbats av kraftigt minskade intäkter vilket gjort att jobben blivit färre. Samtidigt så vill den svenska jägaren få jaga ifred. Det här är en svår fråga där jag vet att länsstyrelserna jobbar på för att hitta en lösning. Det handlar både om jakt och jobb. Det enda som människor var irriterade över var att internet inte funkade och lagade rejält.

En mycket bra dag med många bra samtal. Imorgon ska jag stå i insläppet. Så jag hoppas på ett stabilt internet, lika många besökare och lika fint väder. Jag ska också vara i Centerpartiets monter som finns bredvid BRP bussen, känns liksom bekant för mig som lever ihop med en BRP man.

Bli först att kommentera

Skoterbidrag för de som hjälper andra

Av , , 2 kommentarer 7

Igår kom ett förslag som verkligen rör oss. Det handlar om trygghet för oss som bor på landsbygd.

Om du hamnar i nöd behöver du veta att hjälpen kommer oavsett vart du befinner dig. Vi har många frivilliga i räddningstjänsten och i fjällräddningen som gör ett stort arbete för att människor ska känna sig trygga och vi behöver uppmuntra de som tar det ansvaret, ställer upp och gör något för andras skull. Tack vare att människor engagerar sig så finns extra resurser när hjälpen behövs, och som staten och kommunen inte hade klarat sig utan.
Vi i Centerpartiet vill underlätta så att fler vill engagerar sig som fjällräddare, sjöräddare samt i deltidsbrandkåren och brandvärnet, och satsar därför 21 miljoner kronor per år. Satsningen är till för att öka tryggheten i landet.

Vi förslår att införa ett skoterbidrag på 50 000 kronor för frivilliga fjällräddare och att det införs ett stöd för rekognosceringsturer på 5 000 kronor.

För att fler ska engagera sig som deltidsbrandmän föreslår vi att man ska få bidrag att ta C körkort så att man blir behörighet att köra brandbil. Det är naturligt att både kvinnor och män ska kunna vara brandmän även om namnet är könat. Så vi föreslår ett bidrag för att fixa lokaler. Vi vill också satsa så att staten gör en kampanj för att få fler att engagera sig lokalt i fjällräddning och få fler intresserade att vilja bli deltidsbrandmän.

2 kommentarer

Hörapparater och vård i fjällen och allt däremellan

Av , , Bli först att kommentera 7

Runt tusen personer väntade i kö på hörapparat tidigare, nu är det 600 som köar. Så kön minskar men samtidigt är kötiden orimlig för den som inte hör. Livet blir ju så mycket enklare om man får delar av sin hörsel tillbaka. En bekant till mig som jobbat som snickare i hela sitt liv, sa att hans liv blev som nytt när han fick sin hörselapparat. Så det är så viktigt för den som har en hörselskada.

Jag är på hälso och sjukvårdsnämnd i landstinget i Umeå idag. Som vanligt pratar vi om landstingets eländiga ekonomi.

Det är ett stort underskott inom landstingets hälso och sjukvård. Minus 111 miljoner på de fyra första månaderna. Helt horribelt! Det är personalkostnader som ökar 44 miljoner, medicinskt material ökar och specialiserad vård i andra län kostar mer än planerat. Det är bra levertransplantationer och hjärtoperationen på barn som görs på andra sjukhus. Antalet som remitteras ökar inte men ändå ökar kostnaderna.

98% av vårdplatserna beläggs, det är högt tryck på de platser som finns. 19 mål av de 30 som finns nås och det som sticker ut är att köerna och att hyrläkarkostnaderna nu börjar minska även om de är högre än tänkt.

Det är bra att sjukfrånvaron minskar samtidigt som det är tydligt att försäkringskassan drar in sina ersättningar som gör att många går tillbaka till jobbet på deltid. Vilket,också är ett problem, att personal jobbar som inte är fullt ut friska eller orkar fullt ut. Inre oväntat är Fler kvinnor är sjuka jämfört med män. Jag pratade om jämställdhet i förra fullmäktige och det är en fråga vi måste ta på större allvar och hitta åtgärder för..

Jag har fått frågor om varför nattpersonal som är sjuksköterskor får en extra ersättningsmedel 3-6 tusen kronor medan undersköterskor inte får någon extra ersättning. Det svar jag får är att det är sån brist,på sjuksköterskor vilket gör att man satsar mest på dem för att få sjuksköterskepersonal till nätterna. Det krävs att det finns sjuksköterskor för att kunna hålla vårdplatser öppna. Men att det är en tidsfråga innan man kan behöva öka även andra personalkategoriers ersättning för nattarbete.

Vi i C hade en motion uppe där Urban Larsson Dorotea frågar om förstärkt sjukvård i fjällen vid högsäsong. Svaret från S är att räddningstjänsten ska fixa det. Min undran är då hur det ska se ut och finansieras? Sen kan man ju undra om inte den vård som finns idag i form av distriktssköterskor vore det vi skulle förstärka? Så att de finns året runt för både de som bor och de som besöker fjällen. Vi får se vilka fler svar vi får vid fullmäktige.

Bli först att kommentera