Valfullmäktige i halvtid!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det valfullmäktige i Vilhelmina. Vi började kl 8.00 med gruppmöten och fullmäktige körde igång kl 10.00.

Jag slutar som vice ordförande i fullmäktige efter 4 år. Den här mandatperioden har varit en av de bättre, ett mycket bättre politiskt klimat. Vilhelmina har varit n av de kommuner som märkt ut sig tillsammans med Nordmaling som kommuner med uselt klimat politiker emellan. Nu är det mycket bättre, en respekt mellan partier och mellan politiker har varit viktig för att få förtroende från vilhelminaborna. Jag tackar alla de som avgår som ledamöter för deras jobb de här fyra åren. Det finns ju förstås besvikelser då många partiet backat och mist platser. Men det är ju snart val igen, knappt 4 år till nästa.

Jag gratulerar alla nya förtroendevalda, det är stort att bli vald av vilhelminaborna. At andra Vilhelminabor valt just dig att ta vara på deras intressen, se till eras bästa och jobba för att kommunen sköts bra, går framåt, utvecklas och levererar det som jag som vilhelminabo behöver.
Att vara förtroendevald är fint och att vara en del i demokratin är stort och ansvarsfullt. Demokrati bygger på att vi tycker olika och resonerar oss fram till bra beslut, vänder och vrider på frågor. Vi behöver inte vara helt eniga men förhoppningsvis kan vi vara et i många frågor.
Jag tackar även KG som varit ordförande och hoppas att det goda politiska klimatet som jag hoppas vi ska fortsätta med. Inga krig ska föras i fullmäktige eller i politiken, Vi ska vara respektfulla och ödmjuka för andras synpunkter.

Det är flera som nu sluter och de får en samling böcker om Nybyggarnas liv och leverne.
När vi väl kommer igång, efter nära 5 timmars ajournering, med valen så väljer vi Marit Stinnerbom till ordförande i kommunfullmäktige. Tror det är första gången vi får en ordförande som är med i en av våra samebyar.

Sen kom vi in på kommunstyrelsen där vi föreslagit ett delat ledarskap mellan Annika och Ivan, båda centerpartiet, som ordförande och vice. Till andre vice ska oppositionen ha. Då kom det många tunga argument mot detta, inte oväntat. Trots att de gjorde på samma sätt efter valet 2010. Min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta ha ett bra politiskt klimat där de som väljs inom kommunstyrelsens arbetsutskott och presidium kan hitta vägar fram för att få ett tätt samarbete och goda förutsättningar för en levande opposition.

Annika håller ett kraftfullt anförande om hur hon vill se på arbetet och debatten i fullmäktige. Hur många som påpekat hur svårt det verkar vara med ett delat ledarskap. Därför föreslår vi den här organisationen för att sedan utreda vilka arbetsformer som är möjliga. Det är ett metodval vi ska använda för att kunna genomföra ett delat ledarskap. Det handlar inte om att begränsa opposition.
Det var en lång dag och när jag lägger ut detta har vi en middagspaus, en pizzapaus på kvällskvisten för att orka.

Bli först att kommentera

Sista fullmäktiget någonsin

Av , , 2 kommentarer 5

Idag är det landstingsfullmäktige, det sista någonsin. Nästa gång vi samlas så är det ett regionfullmäktige, även om det vi valde var landsting. Krångligt! Region Västerbotten är det nya namnet på detta.

Igår var det förberedande möten och en avtackningsmiddag för alla de som slutar i fullmäktige. Kvällens höjdpunkt var när professor i statsvetenskap Anders Lidström reflekterade över valet, politiken och framtiden. Hans tips var att försöka få fram urskiljande frågor där politiken måste ta tydlig ställning. Det är alltid givande att lyssna till människor som har tänkt och klurat och vägt in olika perspektiv.

Idag är det inga större ärenden som ska hanteras. Det är främst beslut kring organisationsförändringar som blir utav att vi blir region efter nyår. Vi ska dock prata om frågor som vi i C lyft fram som ekonomi, fotvård i inlandet, psykoterapimottagning, virtuella vårdrum, team för Trötthetssyndrom och annat. Jag hade en motion om trygg förlossningsvård som beslutades att den ska beredas.

Revisorernas rapport är alltid lika läskig. De är så kritiska till hur landstinget styrs. De ger två råd, att ta sig an revisorernas råd och verkligen göra någon och inte bara säga att man ska agera. Revisorernas tålamod tryter. De brister som uppmärksammas måste rättas till. Så rådet blir att revisorernas råd tas på allvar och att åtgärder vidtas. Det andra rådet är att det ska vara tydligt vem som har ansvar för vad och har verktyg att styra resurser och verksamheten. Det här gäller tex Hälso och sjukvårdsnämnden som år efter år har ett stort uppdrag som inte har tillräckligt med resurser.

Vi debatterar en mängd olika frågor och du kan alltid hänga med på webben för att själv hänga med och lyssna på vad som sägs.

Det delades ut folkhälsopris där priserna i södra Lappland gick till Sorseles demensförening, Astrid Karlsson och till Lycksele konståkarförening.
Så kul att få höra om dessa föreningars stora ambitioner och omtanke om västerbottningarna, till både nytta och glädje.

En bra dag med livliga och delvis skarpa debatter. Nästa gång vi ses väljs det nya styret in.

2 kommentarer

Lång rapport om även kort….

Av , , Bli först att kommentera 6

Här kommer en lång men ändå kort rapport från dagens hälso och sjukvårdsnämnd. Du kan också se mina livesändningar på Facebook där jag berättar lite mer. Leta efter min politikersida: Rättvis vård i inlandet, Maria Kristoffersson till landstinget.

Efter åtta månader av året går vi minus med 190 miljoner, nära 24 miljoner minus varje månad för hälso och sjukvårdsnämnden.

Man kan gå in och titta på hur vården fungerar hos oss i Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. Du kan själv gå in och kolla. WWW.Kolada.se

Vi som bor i länet har högt förtroende för vårdguiden per telefon, för hjärtsjukvården och strokesjukvården. Lycksele får bra betyg av patienterna och sticker ut bra. Även Norrlands universitetssjukhus får bra betyg.

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin har förbättrats och vård på distans ökar precis som vi vill. Antalet hyrläkare minskar dock inte lika mycket som det var tänkt.
Vi har idag allt sjukare patienter på sjukhusen och de multiresistenta bakterierna ökar vilket ger mer bekymmer för de som är sjuka och för de som ska vårda.

Personalförsörjningen är ett bekymmer, många som går i pension och få sökande till de tjänster som kommer ut. Sjukfrånvaron minskar och ligger på 5,7% men kvinnor ligger högre med 6,34%. Män har nästan hälften så hög sjukskrivning. Det måste vi prata om, hur ser kvinnors arbetsliv ut och hur stora krav ställs på kvinnor inom vården? Vad kan vi göra åt denna skillnad?

Ifjol väntade över tusen personer på hörapparat, nu har den kön minskat med hälften.
Det finns synpunkter främst från Lycksele på länskliniker dvs att man centraliserade ledningen och tog bort den lokala ledningen på Lycksele och Skellefteå lasarett.

Inom psykiatrin har det varit tufft i sommar liksom inom Cancercentrum som har haft fullt hela sommaren. Den varma sommaren har gett effekter inom vården både på människor som blivit sjuka av värmen men även på lokaler som inte fungerat.

Landstinget går plus på totalen med 95 miljoner detta då man placerat pengar bra på finansmarknaden och går i vinst på värdepapper. Men mot budget går man minus med 295 miljoner. Runt 30-40 miljoner mer går åt varje månad gentemot vad man har i budget. Så om man inte gått plus på finansmarknaden hade det varit rejält tufft ekonomiskt. Problemet är ju när vi inte längre går plus på värdepapper, lågkonjunktur! Då blir det svårt.

Tandvården går minus främst för att man saknar personal och att man prioriterar barn och unga. Det gör att besök av betalande vuxna minskar och då minskat intäkterna.

Medicinsk teknik är dyrt och nya tekniker då man opererar hjärtsjuka kostar mer än vad vi planerat. Även vård i andra län som transplantationer kostar mer än tänkt. Fler har vårdats och läkarbesöken har ökat. Västerbotten har en hög konsumtion av vård, vi ligger över andra län. Men vi ,inger även bra till på många sätt. Bästa universitetssjukhus, bra cancerforskning och bra cancervård och högt förtroende från befolkningen och bara 7% som röker varje dag. Ju färre dess bättre då rökning medför sjukdomar och svåra såna.

Du kan kolla på WWW.patientenkat.se och se vad människor tycker om vården. Nu måste man ta med i beräkningen hur många som svarat och vad de som inte svarat tycker. Det vet vi ju inte. 59% har svarat i Västerbotten. Många av de som svarat är nöjda och tycker de fått bra vård och bra bemötande. Över 85% tycker man fått den vård man behöver. Män är lite mer positiva i sina svar än kvinnor vilket vi kan göra en egen analys av. Det vi kan bli bättre på är att förklara hur hälsotillståndet kommer att påverka vardagen, förseningar och vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på. Lycksele får lite bättre betyg än övriga sjukhus i de flesta kategorierna vilket jag som inlandsbo är mycket glad över.

Vi fick en genomgång av hur man jobbet med kroniskt trötthetssyndrom. Man vet inte vad sjukdomen beror på och det finns få specialister och ingen behandlingsrutin. Tanken är att ha ett team som jobbar fram behandlingsmetoder. Som kan åka runt i länet till de som har sjukdomen. Vilket är bra och som kan visa väg för andra team för andra sjukdomar. Sär man jobbar i och omkring patientens vardag, arbetsliv, familj och fritid och använder tekniska lösningar.

Folktandvården berättade om sina utmaningar inför framtiden och den nya taxan för tandvård. Allmän tandvård höjs med 2,6%, specialisttandläkaren med 4,8% och munhälsobedömningar som görs av äldre höjs med 8%.

De som har sämre tandhälsa är de äldre, de som har sjukdomar eller mycket mediciner. De yngre har idag bra tandhälsa. Nu förlängs fri tandvård upp till 23 år men frågan är om inte de pengarna skulle ha lagts på de äldre. Sen är det också så att landstinget inte får full ersättning från staten. Så gör sossarna ofta, de ger uppdrag till kommuner och landsting och ställer krav men man skickar inte med full ersättning. Så det blir upp till kommunen eller landstinget att spara någon annanstans.

Jag frågar om Sorsele och får till svar att de jobbar på med frågan och att det finns tandläkare som kan bli aktuell. Så hoppas hoppas!

När det gäller handlingsplanen för förlossningsvården så fick jag med att man ska utforma hur man ska öka tryggheten för de föräldrar som har långt till BB. Så det kändes bra.

Bli först att kommentera

Destinationer, flyg och annat…

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår var jag på företagarfrukost som närings och utvecklingsenheten arrangerar sista fredagen varje månad. Ett bra initiativ för att både lära känna andra men även för att få veta vad som händer och vad som är på gång. Jag gillar verkligen att denna enhet drivs av kvinnor, engagerade, kunniga och erfarna kvinnor. Det betyder mycket.

Flygplatsen i Södra Lappland har blivit ett bolag som nu jobbar för att bygga ut flygtrafiken och flygplatsen. Johan Hagelberg berättar om deras arbete. Det är skillnad på att driva ett bolag och att driva en kommunal verksamhet. Det kom nya krav som gjorde att man klassificerat upp flygplatsen för att klara av kommande upphandlingar. Idag hindras en utbyggnad av flygplatsen av vägar och bebyggelse. Man räknar nu på att bygga ut i en banänden där man flyttar om vägen. Man har finansieringen löst trots att man i te fått något stöd från varken stat eller region.

Det destinationsbolaget som fanns över södra Lappland är idag borta så flygplatsrelaterade kommer även att jobba med destinationsutveckling. Om man gör detta så kan vi ta ner större flygplan och jetplan.

Jag frågar om servicen på Arlanda, går den att förbättra? Idag finns det inte möjlighet att ta en fika på terminal 3. Man får inte heller checka in för att kunna sätta sig vid ett bord och jobba. Det blir ingen bra start för de som ska flyga hit om resan startar med att man är hungrig och får sitta och vänta på incheckning.

Roger Wikström från Kittelfjäll utveckling berättar om deras destinationsarbete.
De jobbar för alla aktörer i Kittelfjäll under paraplyet Namnet Kittelfjäll. Man säljer destinationen inte ett och ett företag.

En destination består av många bitar, boende, aktiviteter, shopping, transporter, mat etc. så det lilla företaget som driver själva besöksanledningen genererar pengar in i andra företag. Så alla lokala aktörer måste jobba tillsammans där även kommunen, staten och regionen hjälps åt. Även resebolag och resebyråer och andra som säljer resor är viktiga. Att lyfta fram de unika i det lokala är väldigt viktigt för att skapa den där unika upplevelsen för besökaren.

Det finns mycket för oss i politiken att jobba med som att man ska kunna åka buss från Umeå till Kittelfjäll. Kunna ta sig från flyget på ett enkelt och säkert sätt. Att vägar går att köra bussar på. Att planerna som görs har tänkt på besökarens behov, att åka skidor, att shoppa, att köra skoter och att lätt kunna ta sig dit man vill.

Att driva destinationsutveckling hänger på att de som finns lokalt. Att lokala företag utvecklas, att kommunen prioriterar och samordnar, att regionen satsar på kommunikationer och infrastruktur och att samarbete mellan alla nivåer fungerar.

Jag tänker på det centerpartiet presenterade i vårt valprogram, att det ska gå att jobba i hela kommunen om man är kommunalt anställd och att jobbet möjliggör det. Tänk om delar av vårt närings och utvecklingskontor skulle finnas i fjället i Saxnäs eller Kittelfjäll. Vilka effekter skulle det ge?

Vilhelmina har så många företag i så många branscher. Att få lyssna på vad som händer och inse hur många goda krafter det finns som drar kommunen framåt är ett bra sätt att starta en fredag.

Bli först att kommentera

Om barnen går först1

Av , , Bli först att kommentera 3

Kollektivtrafiken hade i veckan en egen dag. En dag där politiker, intresseorganisationer och näringen samlas för att prata framtid.

Vi får en genomgång av hur det ser ut i länet då det gäller trafikförsörjningen. Kollektivtrafik går ut på att människor ska kunna ta sig dit de vill på ett hållbart sätt. Trafiken ökar och antal resande ökar samtidigt som andelen fossila drivmedel minskar. På rätt väg alltså.

Mest ökar resandet i Umeå. Inte så konstigt, det är ju där de flesta av länsborna bor och även där det går en buss var tionde minut. Målet är att leva ett bilsnålt liv där man kan välja andra sätt att komma dit man vill cykla, gå och åka tillsammans med andra. Samåkning är ju också kollektivt resande.

Vi fick en mycket intressant föreläsning från Lahti i Finland där det berättades hur viktigt det är att planera in mobilitet i våra samhällen. Planera för människor och inte för system. Se hela bilden och förstå hur helheten fungerar tillsammans. Intressant och viktigt inte minst för oss i inlandet.

Hur planerar vi trafik för att passa människorna? Att kunna gå, cykla och ta sig fram utan att köra bil måste stimuleras. Ingen som både bor och jobba inom Vilhelmina skulle behöva köra bil om det var enkelt att ta sig fram med cykel, spark eller att gå och att transporter av mat och annat kunde ske gemensamt. Hur skulle barnens gångväg till skolan kunna se ut om det inte fick köra några bilar efter deras skolväg? Skulle fler barn röra sig mer då? Skulle snöfria gångvägar hjälpa till? Hur skulle äldre kunna ta sig fram och få hem sina varor utan att behöva köra bil?

Att bara börja tänka tanken är spännande. Hur skulle det kunna se ut? Vad skulle vi behöva göra?
I Lahti jobbar de mycket med barn för att tänka på ett annat sätt än det vanliga. Barn tänker framsynt och nytt. Skolvägar är i fokus, att barn ska kunna gå eller cykla till skolan säkert och lätt.

Även förskolebarns möjlighet att ta del av naturen, att ta sig ut i skogen planeras in i deras planer och system. De prioriterar bilfria kommunikationer. Att prioritera olika transportsystem lika dvs. att biltrafik är lika viktig som att kunna cykla och gå gör att man prioriterar upp både utrymme för gående och cyklande och får en annan fördelning av pengar.

Det är klart att det är viktigare i en stad men jag tänker på alla föräldrar som idag skjutsar sina barn då det är det säkraste och enklaste sättet för barnen att ta sig till skolan. Skulle det inte gå att göra något åt barnens skolväg som skulle göra att föräldrar inte behövde skjutsa sina barn? Mer rörelse i vardagen skulle också då bli en positiv effekt. Hur tänker du? Skulle det vara möjligt?

Bli först att kommentera

Aldrig så illa ekonomiskt!!!

Av , , Bli först att kommentera 6

Måndagens fullmäktigegrupp i Vilhelmina gick igenom delårsrapporten som berättar hur ekonomin ser ut så här långt in i året. Den visar på 42 miljoner back vid årets slut. Jisses!!

Utbildningsnämnden närapå 30 miljoner och socialnämnden närapå 14 miljoner minus. Det kan ge hicka för vem som helst. Då vi har lagt undan under högkonjunkturen så har vi en del sparat. Det gör att vi kan använda en del av det för att täcka upp underskottet det här året. Det var dock inte så det var tänkt, de sparade pengarna skulle användas 2019 då vi redan i våras visste att det blir ett svårt år. Så oavsett så kommer det att behöva sparas mer än någonsin.

Det är verkligen inte ordning och reda i ekonomin! Minns inte att det någonsin varit såhär illa.

Problemet är att vi gör av med allt vi sparat och att kommunen måste anpassas efter hur den ser ut. Det finns rejält mindre pengar att röra oss med. Även om 2019 går ihop plus minus noll så måste årets minus ändå sparas in. Det är det dock ingen som tror i nuläget då prognoserna visar det motsatta.

Det är intäkter som minskat främst utifrån att vi inte längre får ersättning för invandringsmottagning då vi inte längre tar emot samma antal flyktingar. Så verksamheterna har ökat sina verksamheter för att matcha behovet då men när behovet inte längre är detsamma så är verksamheterna inte anpassade neråt. Verksamheterna har fått tid på sig för att anpassa sig men det verkar gå trögt. Politiken ville ge arbetsro för verksamheterna att jobba ner kostnaderna under 2019.

Det finns inte pengar som inte finns. Det måste alla inse oavsett partifärg. Ekonomichefen säger att det är stora utmaningar att hålla service till medborgarna och få ekonomin i balans. Ju färre vi blir i kommunen ju mindre pengar kommer in.

Kommunstyrelsen går plus minus norr. Utbildningsnämnden har gått minus länge och har varslat för att minska kostnader. Inte ens om man lägger ner Hembergsskolan eller gymnasieskolan så kommer man i ram. Så det kräver tuffa beslut över lag.

Det kommer att bli tufft oavsett vilka partier det är som kommer att ta på sig ledartröjan kommande mandatperiod.

Socialnämnden har mindre verksamhet men går ändå minus nästan 14 miljoner. Det är främst mindre intäkter från migrationsverket. Detta då ensamkommande flyttade härifrån när migrationsverkets boende försvann. Det är fortfarande så att migrationsverket inte betalat alla de kostnader som var 2017.
Socialdemokraterna i regeringen har den här mandatperioden dragit ner på den statliga assistansen för människor med behov. Det har gjort att kommunen nu tvingats ge stödet utan att få statlig ersättning. Ökade kostnader för barn och unga är en stor del av underskottet. Yngre äldre med demens och missbruksproblematik ökar också.

Så oavsett vilka partier som kommer att styra kommande mandatperiod så kommer det att kännas för alla kommunmedborgare. Jag har, som kommunmedborgare, önskat att de som haft ledningen de senaste åren tagit ett större ansvar för ekonomin och inte låtit det dra iväg så här. Nu blir det ett väldigt tufft uppdrag för de som tar över.

Bli först att kommentera

Nomineringar på G

Av , , Bli först att kommentera 3

Igårkväll hade centerpartiet i Vilhelmina möte där vi pratade om hur vi ska ta ansvar för ett nytt ledarskap i kommunen. Vi hade behövt några mandat till för att själva kunna leda kommunen. Nu försöker vi skapa samarbeten med andra partier för att tillsammans styra kommunen framåt.

Vi utsåg den grupp som ska ansvara för att knyta ihop arbetet, diskutera ihop och få fram ett bra underlag för att besluta om vem som ska göra vad kommande period.

Idag måndag är det fullmäktigegrupp där vi bland annat kommer att få ta del av delårsrapporten. Den visar att kommunen blöder ekonomiskt där både utbildningsnämnden och socialnämnden använder pengar som inte finns. Så det finns lite att jobba med.

Bli först att kommentera

Räknat klart!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu är det äntligen färigräknat på val.se för Västerbottens del. Det har varit spännande dagar men nu har vi ett resultat.

Centeraprtiet ökar på alla nivåer. I kommunen tar vi två nya mandat och försöker nu få ihop stabila samarbeten i kommunen. Annika och Ivan blev båda inkryssade med fina siffror. Även jag fick 93 kryss och därmed inkryssad i kommunfullmäktige där jag kommer att jobba i de kommande fyra åren.

Helena Lindahl har verkligen gjort ett toppenjobb där hon jobbat för att göra Norrland starkt igen. Hon har drivit på de frågor som rör oss på ett tydligt och bra sätt. Jag är oerhört glad och stolt över att hon nu fortsätter jobba i riksdagen med våra frågor. En bättre riksdagsledamot kunde vi inte få.
I riksdagsvalet fick jag fler röster än i kommunvalet, 129 st, oväntat med verkligen roligt.

I det val där jag verkligen lade in krutet, region/landstingsvalet, fick jag 673 kryss. Så enormt tacksam och glad. Samtidigt lite pirrig om vad förtroednet kommer att innebära. Ewa-May Karlsson vår gruppledare fick långt fler röster, 908 st, och kommer att leda oss vidare i fullmäktigegruppen. Urban Larsson och jag kom in för Centerpartiet i inlandet.
Bi ökade med två mandat i landstingsfullmäktige så två nya kompisar kommer att jobba kommande period.

Det är så skönt att känna att vi fått ett starkt förtroende att driva vår politik i länet. För jobben, för rättvis och likvärdig vård, för tryggeht, för jämställdhet, för miljön och för hela länet.

Jag lovar jag ska göra allt jag kan för att leva upp till ert förtroende. jag vill ju finnas till för er och ni kan alltid kontakta mig det vet ni…

Bli först att kommentera

Räkna och räkna…

Av , , Bli först att kommentera 2

För oss nördar är det tuffa dagar att hela tiden försöka få till en tid att surfa in på val.se och se om de räknat personrösterna klart. Först räknades riksdagsrösterna så det är klart. Nu räknas kommunerna och sist ut av dessa i länet är Vilhelmina och Storuman. Så det är närapå alldeles klart. Vi är några som blivit inkryssade i kommunfullmäktige om jag räknat rätt. Det är extra fint att få väljarnas förtroende, att de valt just mig för sitt enda kryss. Stort och något att verkligen leva upp till.

Om jag räknat rätt så är det i centerpartiet tre inkryssade; Annika, Ivan och jag, i S är det Magnus, i SD Erik och i Fi Inez och Göran i Kd är ju borta så hans inkryssande gäller inte längre.

Sist av alla röster räknas landstingsrösterna. Så det är en oviss väntan fortfarande för många av oss.
Du kan se hur långt de räknat för Vilhelminas del här: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/24/62/personroster.html

Samtidigt som det räknas så pågår förhandlingar mellan partier om eventuella samarbeten. Centerpartiet har möte igen på söndagkväll. Vill du vara med och jobba i politiken så gå med som medlem. Engagera dig via Centerpartiet.se

Bli först att kommentera

Efter val funderingar

Av , , Bli först att kommentera 9

Så här dagarna efter valdagen så handlar det för min del om att rensa, tvätta och sortera. Det är mycket som inte blivit gjort här hemma om än mannen i mitt liv sköter hemmet lysande bra när jag gör annat. Att få ordning på garderoben som de senaste månaderna mest bestått av gröna kläder är ett projekt i sig.

Det är en hel del samtal och funderingar såhär efter valet. Vilka partier ska samarbeta med vilka och vad är det för politik som vi vill prioritera. Vi är i kommunen näst största parti med så här långs 8 mandat, men det kan bli fler när rösterna är färdigräknade. S har 10 mandat. Det är många småpartier med ett mandat var och så har Kd 3 mandat. Det är ju som sagt preliminära siffror så vi vet inte säkert förrän kanske imorgon eller på fredag hur mandaten slår.

De som ska jobba i vår fullmäktigegrupp och de som ska jobba som ledamöter i nämnder och styrelser är de som ska genomföra vårt partis politik. Vi ska driva det vi lovade i vårt valmanifest, arbeta för att genomföra våra politiska idéer för att göra kommunen ännu bättre.
Att ta över styret i kommunen och ge väljarna det nya ledarskapet, vi lovat och som väljarna röstat för, är målet.

Till riksdagen gör vi vårt bästa valresultat på 30 år, vi får många fler riksdagsmandat från hela landet, vi ökar över hela Sverige. I 54 kommuner har vi över 20%, i 16 kommuner över 30% och i 2 kommuner över 40%. Det är fantastiskt! I Vilhelmina har vi närapå 30% av rösterna.

Vi uppnår i riksdagsvalet den största ökningen mellan två val sedan 1970-talet, långt mer än en halv miljon människor har i detta val lagt sin röst på Centerpartiet.

Vi har verkligen jobbat för detta. Både genom att ta fram bra förslag på vad som behöver göras. Men vi har också pratat med väldigt många människor. Vi står rakryggat upp för grundläggande värderingar. Vi vet så väl att det går att förena medmänsklighet med ordning och reda. Att främlingsfientlighet och slutenhet inte kan bygga ett gott samhälle. Och att det krävs en jordnära, handfast politik för att korta vårdköer, skapa en bättre integration och minska de klimatfarliga utsläppen. Hur viktiga de små företagen är och att jobb är en väg in i samhället. Hur samhällets service ska finnas i hela landet och att de beslut som inte fungerar i norra Sverige måste dras tillbaka och anpassas. Att hela kommunen ska fungera och utvecklas och att rättvisa går före centralisering.
Nu jobbar vi för att göra det bästa av det förtroende som väljarna gett oss. Framåt!

Bli först att kommentera