Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Första ekonomiskpolitiska taleskvinnan utsedd i Liberala Kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Liberala Kvinnors förbundsstyrelse har beslutat att utse riksdagsledamoten Karin Pilsäter till ekonomiskpolitisk taleskvinna. 

Både Folkpartiet liberalerna och Alliansregeringen behöver sätta på sig genusglasögonen för att främja en ekonomisk politik som gynnar bägge könen. Feminism plus kapitalism är lika med sant och kvinnors frigörelse och oberoende har gått genom möjligheten att tjäna egna pengar. Karin Pilsäter symboliserar dessa ideal, säger Birgitta Ohlsson förbundsordförande Liberala Kvinnor och riksdagsledamot (FP).

………………………………………………………………………….

Under drygt ett år har jag haft ett lila märke på mitt kavajslag och ett märke fastsatt på min ryggsäck där det står "Feminism + Kapitalism = sant". Somliga har reagerat med att fnysa lite lätt men egentligen inte oartigt. Andra genom att tysta luta sig tillbaka i egna funderingar över ordens innebörd. En del personer har naturligtvis ifrågasatt min åsikt men mitt svar har varit kort och koncist snarlikt det som ges ovan av Birgitta Ohlsson.

För att visa lite mer hur jag tänker så vill jag lägga in lite om begreppet kapitalism. Kapitalism kan dels beteckna privat ägande och det kan dels ges innebörden att utbud och efterfrågan styr produktions- och prisnivå på varor och tjänster.

En kapitalist är en person som investerar egna eller lånade medel i olika tillgångar direkt genom att köpa skog och fastigheter eller indirekt via köpa av aktier eller andra värdepapper. Genom att köpa tillgångar strävar köparen=kapitalisten mot att öka sitt kapital genom att det nya kapitalet (=skogen mm) ger större avkastning än pengarna skulle ha gjort om de låg kvar på bankkontot.

Kvinnors frigörelse och oberoende har gått via kvinnors möjlighet att tjäna pengar dvs skapa eget kapital. Därför menar jag också att en liberal feminist och en kapitalist både kan agera sida vid sida utan motstånd och ge varandra stöd. Därför kan jag inte hävda att kapitalismen i sig skulle stå i vägen för kvinnors frigörelse och oberoende utan tvärtom att det förra är en förutsättning för det senare.

……………

 

 

 

Alliansen i nämnden och Mp kämpade för Sofiehemsskolan vid senaste mötet

Av , , Bli först att kommentera 4

—-

Det förslag som Mp lagt kan ju som den motion det är ta lång tid på sig innan den behandlas. Cynikern i mig tänker att de ju t.o.m. kan hinna riva skolan innan ärendet tas upp i fullmäktige. Därför måste nog ärendet på något vis upp i fullmäktige för beslut igen och till min glädje finns ett medborgarförslag lyft i frågan om skolans bevarande.

Vid för- och grundskolenämndens senaste möte så slogs Alliansen och Miljöpartiet vidare för Sofiehemsskolan då man diskuterade VP 2010. Det slutade med att alliansen reserverade sig mot nämndens beslut om att anta den föreslagna budgeten och verksamhetsplanen.

Allianseen kvarstår alltså med sitt yrkande om att Sofiehemsskolan blir kvar inom befintlig ram. Mp tillträdde vårt yrkande i nämnden.

 

——-

Här ett litet urklipp ur pressmeddelandet från nämnden 091217:

 "Ramtillskottet håller för- och grundskolan på fötter
 
För- och grundskolenämnden beräknas få ett överskott på 11 Mkr i
slutet av 2009 som kommer behövas för att klara ökade kostnader 2010.
Fler barn i både förskola och skolbarnsomsorg, målet med minskade
barngrupper i förskolan, tillfällig ökning av kostnader för ny
skolstruktur i de östra stadsdelarna och utökad hörselverksamhet på
Hagaskolan ökar kostnaderna för nämnden nästa år, där ramtillskottet
på 35 Mkr kommer att behövas.

För- och grundskolenämnden beslutade idag om budget för 2010 och
verksamhetsplan för 2010-2012. Ramtillskottet på 35 Mkr gör att det
inte längre är aktuellt med planering av större varsel av personal, de
stora kostnadsanpassningarna ligger i lokalförändringar som får effekt
hösten 2010.

—–
 
 

Vår miljö nästa kri(g)ssituation?

Av , , Bli först att kommentera 0

Såg det ymniga snöandet i USA och kunde inte låta bli att undra om det gjort någon skillnad på de politiska beslut som fattats under den gångna veckan om det börjat snöa så mycket lite tidigare? Är förresten det ymniga snöandet på nordamerikas östkust ett resultat av förändringarna i vårt klimat?

Jag tycker det är bra att Reinfeldt talar så öppet om hur vissa ledare och andra representanter har betett sig vid förhandlingarna. Öppenheten visar att han förstår att man som ledare måste förtjäna väljarnas och medborgarnas förtroende och ständigt måste återerövra det. Om man är en demokratisk ledare vill säga. Min förhoppning är att de andra mer svårflörtade demokratiska ledarna hädanefter får starka puffar i rätt riktning från sina egna medborgare. Då har de möjlighet att fatta klokare miljöbeslut under 2010.

Professor Johan Rockström, utsedd till årets svensk av tidningen Fokus, säger att det inte går att kompromissa med miljön och att det därför inte fungerar med vanliga politiska beslutsprocesser.

De odemokratiska ledarna som inte bryr sig om vad deras folk tycker utan har egen agenda att följa, då? De bestämmer över en befolkning som skulle dra stor nytta av att utveckla inte bara den ekonomiska utan även den sociala tillväxten i landet. För dem hoppas jag att forskare fortsätter att sprida sina kunskaper om miljön och om nya tekniker beträffande energi på sådant sätt att det når ut till alla beslutsfattare, politiker och vanliga människor. Jag tror desutom att alla ledare tillsammans måste lösa problemet. Därför hoppas jag att världssamfundet väljer att utöva påtryckningar på vissa andra länder, att de alltså vågar att låta bli att kompromissa då detta behövs. Men framför allt ser jag i en framtid att alla de miljömedvetna länderna fungerar som motorer och katalysatorer för de omedvetna och fortsätter att lyfta frågor och genomföra åtgärder till miljöns bästa så kraftfullt att miljöns motståndare känner att de måste haka på för att inte både förlora ekonomiskt och sin prestige på att fortsätta vanvårda miljön.

 —

Det finns inget utrymme för bortförklaringar…

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Reglerna som är till för att skydda barn och ungdomar mot sexualförbytare i skolan är enkla, tydliga och lätta att följa.

Det finns inte någon godtagbar ursäkt eller någon förmildrande omständighet så relevant att den kan ges större värde än barnens och skolungdomarnas skyddsbehov.

Därför får man INTE anställa en person utan att först ha kontrollerat personens utdrag ur belastningsregistret! Hur svårt kan det vara?

Hänvisar till ett makabert avslöjande i VF där reportern skriver att en man som förgripit sig grovt på sin egen minderåriga dotter och efter sitt fängelsestraff fått arbete som lärare och mentor på en gymnasieskola i Umeå.

Sådant får bara inte hända! Men nu när det är ett faktum så kräver jag att gymnasieförvaltningen eller friskolans styrelse utreder hur detta kunnat hända och att de sedan visar kommunmedborgarna vilka åtgärder de kommer att vidta inom organisationen för att eliminera riskerna för att denna situation ska kunna uppstå igen.

http://www.folkbladet.nu/?p=163680

 

Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Av , , 1 kommentar 2

Riksdagsmännen har ett särskilt ansvar för att motverka våld utövat av män

 

Kampanjen Säkerhetsnålen efterlyser ett mer aktivt ansvarstagande från manliga riksdagsledamöters sida för våldet som utövas av män. Riksdagsmännen erbjöds möjlighet att stödja kampanjen samt att delta i seminarier om sambanden mellan manlighetsnormer och våld.

- Vi saknar en samhällsdebatt som manlighetsnormer och våld, säger Klas Hyllander, kampanjledare för Säkerhetsnålen – Samling mot mäns våld, www.sakerhetsnalen.se. Männen i riksdagen har ett särskilt ansvar för detta i egenskap av män och samhällsledare.

Idag vet man att en stor del av våldet – oavsett om det drabbar kvinnor, flickor, pojkar eller män – uppkommer som en konsekvens av sociala manlighetsnormer som bygger på makt och olikhet i förhållande till en föreställd kvinnlighet.

- Män i ledarställning har en viktig och avgörande roll att spela när det gäller att sprida kunskap om, belysa och motverka sådana manlighetsnormer, säger Klas. Det särskilda ansvaret ligger i att nå männen och mansdominerade institutioner – män lyssnar ännu främst på andra män.

- I stort sett alla manliga rikspolitiker har idag anammat idén om att jämställdhet är avgörande för att mäns våld mot kvinnor ska kunna minskas. Men idén har ännu inte omsatts i ett politiskt eller praktiskt förändringsarbete av manlighetsnormer. Här har riksdagsmännen ett särskilt ansvar för att initiativ tas, säger Klas Hyllander.

Hela artikeln hittar du här: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/riksdagsmaennen-har-ett-saerskilt-ansvar-foer-att-motverka-vaald-utoevat-av-maen-350859

 

Tävlingar i friidrott under inomhus- och utomhussäsongen år 2010 är nu beslutade

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Deltog vid Västerbottens Friidrottsförbunds planeringskonferens idag och kan konstatera fastställandet av ett program fullspäckat med både arena- och långdistanstävlingar som kör igång på allvar i maj och avtar i intensitet först i september.

En god nyhet som jag nu äntligen kan meddela är att IFK Umeå stampar igång ett nytt lopp för att ge alla karlar en möjlighet att vässa tekniken, dra på sig brynjorna och visa vad de går för i Killar Kan-loppet i maj. Sedan slår Jalles TC och IFK Umeå samman sina påsar i loppet Nydalaterrängen i början av september. Det är bra att det finns långdistanslopp som kan ersätta tappet av Vännäs halvmara (vilket var det tråkiga besked vi fick idag). Ett annat alternativ för den hågade är Lapland Ultra med ultramaraton på 100 km, maraton och halvmara på en och samma tävling. Väldigt intressant och spännande nytänk där!

Sedan ska vi inte glömma premiären av vår nya arena hösten 2010 som vi hoppas ska bli i samband med Umeå Öppna kommunmästerskap i september. 

Men innan dess – IFK Umeås största satsning under inomhussäsongen - Nordea Regionmästerskap och Norrlandsmästerskapen inomhus redan i februari 2010.

Bli först att kommentera

Kommunalpolitiker inom Miljöpartiet – det kan det inte vara lätt att vara …

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 

Hur kunde Miljöpartiets gruppledare med rent samvete argumentera för övriga medlemmar i partiet att de skulle lägga ned sina röster inför beslut om Sofiehemsskolans fortsatta verksamhet? Vändningen är ju helt absurd!

Det känns olustigt att ett politiskt parti lägger ned sina röster i en så viktig kommunalpolitisk fråga. Varför sitter man alls i fullmäktige om man inte vill eller vågar ta ställning till de kvarvarande förslagen?

Det hela får mig dessutom att undra över vem som egentligen har makten att påverka den politik = de beslut som ledningen inom miljöpartiet förespråkar? Kanske tur att det är valår kommande år.

 

——————————————————

Bli först att kommentera