Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Folkpartiet vill införa en statlig A-kassa för alla som arbetar

Av , , 3 kommentarer 1

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras i dag till två tredjedelar genom skattemedel.

Blott detta faktum betyder att a-kasseersättning är ett avsteg från den svenska modellen för den ekonomiska trygghet som samhället i andra fall, t.ex. vid sjukdom eller föräldraledighet, erbjuder alla.

Det betyder också att de som jobbar, men som inte är med i en a-kassa, är med och betalar för andras arbetslöshetsersättning. Därför är det är inte mer än rättvist att alla som arbetar kan dra nytta av ekonomisk ersättning i de situationer där inkomstbortfall i vanliga fall betalas ut.

Men tyvärr finns det en stor grupp människor som idag står helt utan inkomstskydd vid arbetslöshet. Regeringen har nu därför tillsatt en parlamentarisk utredning som bl a ska pröva en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Denna lucka i vårt svenska skyddsnät skapar både sårbarhet i samhället och på det individuella planet och visar att Sverige behöver en allmän arbetslöshetsförsäkring. Alltså, menar Folkpartiets partistyrelse, att staten bör ta över ansvaret från facken och samtidigt utöka den till en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är ett lika naturligt och stort steg som när de enskilda sjukkassorna på 1950-talet gick upp i den gemensamma sjukförsäkringen.

En allmän statlig arbetslöshetsförsäkring kommer även att leda till att löntagare inte kommer att känna sig tvingade in i ett fackligt medlemskap av oro för att hamna utan a-kassan om de någon gång i framtiden få behov av det stöd den erbjuder.

Läs DN:S intervju av Jan Björklund om detta: http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fp-krav-pa-statlig-a-kassa-1.1111850

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Lärlingsjobb åt ungdomar utanför gymnasieskolan

Av , , Bli först att kommentera 1

Precis som min partikollega Håkan Lindh i Skellefteå bloggat om här på VK så förväntade även jag mig att de röda blocket skulle kritisera förslaget om lärlingsanställningar till ungdomar även utanför gymnasieskolan. Även om det borde vara naturligt att lönen för det arbet som lärlingen håller på att förkovra sig i blir lägre än en full lön så trodde jag inte detta skulle berömmas av socialdemokraterna så reservationslöst. Men det är sant att det är en mycket rimlig åtgärd för att motverka ungdomsarbetslöshet och passivitet. I och med arbeten som lärlingar får våra ungdomar större möjligheter att så småningom komma ut i ett vanligt arbete, skaffa sig erfarenheter, en egen försörjning och ett yrke! Detta utökade förslag är en nödvändig insats för de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och som inte heller har möjlighet att studera på gymnasiet eller KomVux.

För de olika brancher där lärlingsjobb kan bli arkuellt är det ännu ett steg i rätt riktning. Många yrken har länge hotats av att försvinna för att "återväxten" varit för dålig då ungdomar rent praktiskt inte haft möjlighet att lära sig dessa yrken. Många gamla handtverk kan man helt enkelt inte lära sig genom att enbart sitta på skolbänken. De kunskaper och den kompetens man behöver i dessa yrken måste man förvärva på plats från erfarna hantverkare. Hur lär du dig t.ex. att tapetsera om gamla möbler eller utbilda dig bli hovslagare eller sadelmakare via skolbänken? Det går naturligtvis inte. Inte heller kan du bli en skicklig stuckatör och göra dekorativa utsmyckningar eller bli båtbyggare utan att få praktisera hantverket och lära dig om material och dess egenskaperl, olika handgrepp och tekniker utan hjälp av en redan erfaren och duktig hantverkare.

Nya tider stundar! Gamla yrken kommer snart att få ett verkligt uppsving genom lärlingsreformen inom och utanför gymnasieskolan! Det är fint och bra att vara hantverkare. Alla måste inte gå långa teoretiska utbildningar för att få god lön och ett yrke man trivs med och uppskattas för.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap utreds av regeringen

Av , , Bli först att kommentera 1

För en del ungdomar blir sommarlovet en tid fylld av vanmakt, oro och ångest. För en del unga i Sverige är det nämligen inte självklart att de få gifta sig med vem de vill och själva väljer.

Av studien Frihet och familj – en uppföljning av skyddade boenden för personer som hotas av hedersrelaterat våld (Social-styrelsen 2007) framgår att det finns ett samband mellan att unga utsätts för tvång att ingå äktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck.

"Varje sommar tvingas ett antal ungdomar resa till föräldrarnas hemländer för att ingå giftermål mot sin vilja. Detta är fullkomligt oacceptabelt." Med ett liknande uttalande från Nyamko Sabuni har regeringen idag tillkännagett att man beslutat tillsätta förre justitiekansler, nuv. justitieråd Göran Lambertz att se över lagstiftningen och föreslå de lagändringar som behövs för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Att ingå äktenskap med någon som är under 18 år är i sig inte straffbart. En vårdnadshavare som tillåter att ett barn ingår äktenskap gör sig idag inte heller skyldig till brott.

För det första har Folkpartiet har länge varit pådrivande för att kriminalisera tvångsäktenskap. I Lambertz uppdrag ingår därför att ta fram förslag på hur ett särskilt straff för tvångsäktenskap skulle kunna se ut.  
 

För det andra kan det kan även vara nödvändigt med straffrättsliga åtgärder mot barnäktenskap. Därför ska utredaren göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en kriminalisering av barnäktenskap. Därmed skulle också den dispensmöjlighet som idag finns, att gifta sig innan 18 års ålder, avskaffas.  
 

För det tredje är idag regel att Sverige godkänner äktenskap som ingås enligt utländsk lag, såvida inte någon har tvingats att gifta sig vill säga. Regeringen vill att utredaren även ska undersöka om det finns anledning att införa ytterligare begränsningar avseende äktenskap i enlighet med andra länders lagstiftning i syfte att skydda barns och ungdomars rättigheter.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Läs hela pressmeddelande m.m. här: http://regeringen.se/sb/d/13125/a/146152

 

HBT inom EU

Av , , Bli först att kommentera 2

….HBT-frågor är sorgligt kontroversiella i EU, skriver vår EU-minister Birgitta Ohlsson i en debattartikel veckan efter att hon deltog i Balic Pride i Vilnius.

Hon skriver även: "EU:s medlemsstater måste leva som de lär. Som politiker är det vårt ansvar att stå upp när EU:s grundvärderingar utmanas. Den svenska regeringens position är klar: HBT-personers rättigheter får inte kränkas inom EU. Att säkerställa att prideparader kan genomföras är ett viktigt stöd för yttrande- och mötesfriheten samt principen om icke-diskriminering".

Jag kan inte annat än hålla fullständigt med henne och för egen del tillägga att vi politiker bör leva som vi lär även på hemmaplan och vara förebilder för de som fortfarande tvivlar, utmanar, kränker och vill ta grundläggande mänskliga rättigheter från HBTQ-personer.

””””””””””””””””””””””’

Läs hela artikeln här: http://www.regeringen.se/sb/d/3213/a/146036

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Vilks och yttrandefrihet

Av , , Bli först att kommentera 2

"Vilket samhälle får vi, om den som yttrar sig kritiskt om en företeelse riskerar sitt liv? Vi kan aldrig acceptera att människor skräms till tystnad av mördare och extremister.

Vilks-fallet visar att det inte räcker med att yttrandefriheten är inskriven i grundlagen. Om människor skräms till tystnad är yttrandefriheten precis lika hotad som om någon ville stryka den ur grundlagen.

Yttrandefriheten måste försvaras. Förbehållslöst, utan några reservationer från ledande riksdagspolitiker. "

Så skriver Jan Björklund i sitt nyhetsbrev, idag den 19 maj 2010. Bakgrunden är att konstnären Lars Vilks attackerats vid en föreläsning för ca en vecka sedan och dessutom häromdagen fått utså att någon försökt bränna ned hans hus.

Konst har i alla tider använts som ett sätt att uttrycka känslor och lyfta upp frågor. Att utmana de som ser, hör eller känner på konsten stimulans. Att engagera och provocera för att nå längre och hitta förklaringar och egen förståelse till det var och en av oss bär i vårt inre.

Visst kan kost användas för att provocera och påverka oss "besökare". Varför skulle den inte få göra det? Det är väl en av de grundläggande förutsättningarna för konstens själva existens. En konst som inte ger några reaktioner, positiva eller negativa, ger ju faktiskt inget till oss: besökaren, bäraren av ett smycke eller ägaren till en tavla eller skulptur. Varför ska man då se den, äga den eller gå på en utsällning för att få se den? Konst SKA per definition beröra våra känslor.

Reaktionerna visar tydligt vem som är sluten, inte strävar efter att verka i gemenskap eller mot större förståelse mellan människor. Det är faktiskt inte Lars Vilks utan de som hotar, smäder och attackerar honom, de som inte tycker att grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet är till för alla utan bara accepterar enskildas uttryck då det passar deras egna åsikter och visioner. De vill splittra, söndra, skrämma "de andra" och på så sätt förhindra människor att söka, tänka, känna och reflektera fritt. De vill hindra en utveckling som inte är styrd och dikterad av dem. Det handlar om makt – igen – makten att definiera vad som är ok och inte är det.

Frågan om Lars Vilk rondellhund osv handlar absolut inte om skillnader mellan religiösa grupper! Det är främst en fråga om intolerans och den kan få fotfäste var som helst i vilken fråga som helst. Därför vill jag tillsammans med Björklund säga: "Alla vi som försvarar yttrandefriheten måste stå upp och visa att vi står på Lars Vilks sida. Det är helt enkelt vår skyldighet"

Lars Vilks – Jag står på din sida!

————————

Två partiledare ger Vilks del av skulden. Vem kunde tro det?

Läs mer: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article877132/Tva-partiledare-ger-Vilks-del-av-skulden.html

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Fritidshemmens potential prioriteras av Folkpartiet

Av , , Bli först att kommentera 1

I nuvarande skollag prioriteras inte fritidhemmens (=skolbarnsomsorgens) verksamhet och dess kvalité. Sådant får efterverkningar. I de inspektioner och kvalitetsgranskningar som Skolinspektionen gjort hittills har man, inte helt överraskande, också funnit att kvalitén varierar mycket och att många fritidshem har stora brister.

Folkpartiet har haft ögonen riktade mot fritidshemmen och vid Landsmötet 2009 antogs vårt utbildningspolitiska program där vi menade att det var dags att sikta ännu högre och att fritidshemmens potential borde kunna tas bättre omhand.

Det finns fritidshem med mycket hög kvalitet. Bra fritidshem inriktar sig på att stödja skolarbetet eller fysisk aktivitet, estetik och utomhusaktiviteter. Aktiviteterna är planerade, genomförs med god kvalité och barnens upplevelse av de vuxna på fritids är att de är närvarande. Men det finns också exempel på fritidshem med dålig kvalitet.

Skolverket har genomfört en nationell granskning under 2009 men även Skolinspektionen har granskat fritids. I en del fall har fritids verksamhet definierats som torftig och ensidig. Så får det inte vara! Det är också ett allvarligt problem att många fritidshem har alldeles för låg personaltäthet. Inte mindre problematiskt är att många barn och ungdomar står utan tillsyn efter skolan. Bara ca 10% av barn i åldrarna 10-12 år finns på fritids och att bara 1 av 4 kommuner erbjuder barn i denna åldersgrupp öppen fritidsverksamhet.

Folkpartiet vill att målen för verksamheten ska ses över. Eftersom kvalitet står i direkt relation till de mål som finns för alla verksamheter kommer kvalitén inom skolbarnsomsorgen därmed att kunna höjas.

Jag tänker att en fritidsverksamhet med tydliga och bra mål ger oss ett bättre verktyg att följa upp och utvärdera fritids. Vi får då bättre kunskap om hur fritids faktiskt fungerar och kommunens hela fritidsorganisation inom grundskolan kan lära av de goda exemplen samt utveckla och förbättra det som brister.

Men framför allt så kan potentialen som finns i skolbarnsomsorgens egen pedagogik äntligen lyftas!

Ett bra fritids som fångar upp de allra flesta barn är en framgångsfaktor både för skolan som helhet och sist men inte minst för våra barn!

—————————————

Här hittar du Skolverkets rapport "Kartläggning av skolbarnsomsorg för barn i åldrarna 10 till 12 år":

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2355

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Inför valet 2010 utbildar Folkpartiet i Västerbotten…

Av , , Bli först att kommentera 3

Från mobilen

Inför valet 2010 utbildar Folkpartiet i Västerbotten valambassadörer idag. Gunnar Andrén. Therese Quiding & Björn Kjellsson tar oss till nya höjder. Vi säger Ja till framtiden!

Bli först att kommentera